Система Orphus

Філософія освіти сьогодні: навчальні стратегії поліпшення учнівських досягнень

Під такою назвою 23 листопада 2012 р. кафедрою філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського було проведено круглий стіл (завантажити програму), присвячений Міжнародному дню філософії та 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди.

У заході взяли участь науковці, викладачі кафедр та методисти ПОІППО імені М.В.Остроградського, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів.

Проведення круглого столу, як зазначив у вітальному слові до присутніх ректор ПОІППО, кандидат педагогічних наук В.В.Зелюк, стало, з одного боку, відгуком інституту на заклик ООН та ЮНЕСКО про відзначення Міжнародного дня філософії, а з другого – реакцією на актуальну потребу освітян області в осмисленні поняття «навчальних стратегій», котрими, відповідно до оновленого «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», повинен володіти сучасний український вчитель.

Складність проблеми стратегій навчання полягає в тому, що ні універсального визначення цього поняття, ні так само єдино визначених класифікацій сучасних ефективних навчальних стратегій на сьогодні немає. Навчальна стратегія – це 1) план учителя з досягнення довгострокових результатів; 2) принцип діяльності або здійснення якоїсь моделі діяльності; 3) позиція педагога, що розкривається через різноманітні дії; 4) перспектива, тобто основний спосіб дії вчителя; 5) прийом (особливий "маневр"), що використовує вчитель з метою мотивації навчання учнів та формування в них конкурентних переваг.

Зважаючи на це, організатори круглого столу акцентували  увагу присутніх на необхідності вироблення загальної думки з низки фундаментальних питань стосовно навчальних стратегій, звернення педагогів до філософії освіти. «Актуалізація досвіду учасників круглого столу, – як зазначив В.В.Зелюк, – дозволить інституту вийти на новий рівень досліджень, просканувати стан філософського освітнього знання з навчальних стратегій та доносити його до слухачів  курсів підвищення кваліфікації».

Розпочав дискусію завідувач кафедри філософії і економіки освіти, проректор з навчальної роботи ПОІППО, д.філос.н. С.Ф.Клепко, презентувавши учасникам Гегелівську стратегію навчання та провівши віртуальну екскурсію по Hegel Haus в Штуттгарті.

Компонентам успішної стратегії навчання було присвячено виступ дійсного члена НАПН України, директора НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України, зав. лабораторії інтеграції змісту освіти Ін-ту педагогіки НАПН України, д.п.н., проф. В.Р.Ільченко. Підкреслюючи необхідність зберігання й зміцнення фізичного, психічного й інтелектуального здоров’я дітей, академік зазначила важливість стратегії викладання природничих наук, знання з яких на сьогодні в українських дітей відповідно до досліджень TIMSS, є не достатньо високими.

Спектр тем, що обговорювалися учасниками круглого столу, був доволі широким – починаючи від філософського осмислення самого поняття навчальних та освітніх стратегій (як у контексті діяльності вчителя, так і контексті післядипломної освіти), і закінчуючи аналізом конкретних стратегій, що використовуються вчителями-практиками для навчанні дітей.

По закінченні обговорення як результат узагальнення досвіду теоретичних і практичних розробок та використання навчальних стратегій, їх осмислення  у сучасній філософії освіти та педагогіці учасниками було обговорено і затверджено рекомендації круглого столу. Дискусію було записано, після розшифровки та редагування авторами тексти виступів будуть опубліковані у спеціальному випуску журналу "Постметодика" (№6, 2012), фаховому виданні з педагогічних наук.

 

 

 

 

 

Підготувала Т.О.Бондар

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.