Система Orphus

Сухенко Яна Валеріївна

 

sukhenko

Сухенко Яна Валеріївна – кандидат психологічних наук, докторант ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України; старший викладач кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (за сумісництвом).

Освіта:

2015 – ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, докторантура;
2006–2010 р.р. – ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, навчання в аспірантурі;
2003–2006 р.р. – Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, спеціальність «Психологія»; кваліфікація «Практичний психолог»;
1992–1994 р.р. – Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Організація управління підприємством», кваліфікація «Менеджер»;
1987–1992 р.р. – Полтавський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація «Учитель початкових класів».

Коло наукових інтересів:
Психологія навчання дорослих; особистісно зорієнтовані підходи у навчанні дітей та дорослих; психологічна компетентність педагогічного працівника як складова педагогічної майстерності; гуманістична психологія, екологічна фасилітація, психологічна допомога у кризових ситуаціях; проблематика творчості, обдарованості, колективної суб’єктності, емпатії, саморегуляції в психолого-педагогічній діяльності; експертна діяльність психологічної служби; організація та проведення моніторингових, соціологічних, соціально-психологічних досліджень.

Тема кандидатської дисертації «Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції», спеціальність 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» (2012).

Фахова діяльність:
Докторант ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України (з 2015 по т.ч.); завідувач кафедри педагогічної майстерності (2014-2015); доцент кафедри педагогічної майстерності (2013–2014); старший викладач кафедри педагогічної майстерності (2012); методист центру практичної психології і соціальної роботи (2006–2013); практичний психолог центру практичної психології і соціальної роботи (2005–2006); методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти, відділу методики виховання (2003-2004) ПОІППО ім.М.В.Остроградського;вихователь в обласній дитячій клінічній лікарні м.Дніпропетровська (1992-1999); учитель початкових класів Єлізовської школи-інтернату (1991–1992).

Підвищення кваліфікаційного рівня:
2009 –курси підвищення кваліфікації УМО НАПН України;
2007–2011 –Школа екологічної фасилітації професора П.В.Лушина (Київ);
2007 – «Пропедевтика психіатрії» (Українська спілка психотерапевтів 2005 – «Технології формування управлінської команди освітньої організації» (Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці);
2006 – «Моніторинг та оцінка в системі освіти України» (Київський міжнародний інститут соціології);
2006 – «Управлінські студії: методика, технологія і перспективи» («Шкільний світ»);
2006 –«Іntel: Навчання для майбутнього» (Microsoft Україна);
2005 – «Психологічна реабілітація дітей, що зазнали сексуального насилля» (ВГО "Жіночий консорціум України").

Спеціальні нагороди: грамота управління освіти і науки Полтавської ОДА (2007), Почесний диплом Четвертої виставки-презентації «Освіта України «Інноваційні технології навчання» (2007), Подяка Полтавського ОІППО (2007), переможець Всеукраїнського конкурсу «Громадське визнання в галузі соціальної педагогіки» (2008), Почесний диплом за участь у 13 Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2010», грамота департаменту освіти і науки Полтавської ОДА (2013).

Громадська діяльність: голова Полтавського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги».

Основні публікації:

2015

1. Сухенко Я.В. Принципи фасилітації індивідуальних освітніх траєкторій учителів у післядипломній освіті / Сухенко Я.В. // Імідж сучасного педагога.– 2015.  – №4(153). – С.39–41.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/2015/SUKHENKO-2015-1.pdf
2. СухенкоЯ. Підготовка дослідників у системі післядипломної педагогічної освіти: акценти, результати, перспективи / Я.Сухенко, Г.Бибич, І.Гузь та ін. // Імідж сучасного педагога.– 2015.– №10(158). – С.41–45.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/2015/SUKHENKO-2015-2.pdf
3. СухенкоЯ.В. Бажаний образ інституту післядипломної педагогічної освіти: контент-аналіз очікувань слухачів курсів підвищення кваліфікації / Я.В.Сухенко. // Науково-методичні записки ПОІППО: Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава, 2015. – С. 12–18.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/2015/SUKHENKO-2015-3.pdf
4. Сухенко Я. В. Актуальні вектори розвитку педагогічних кадрів у післядипломній освіті / Я. В. Сухенко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2015) (Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ, 10-11 вересня 2015). – Київ, КНЛУ, 2015. – С.35–39.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/2015/SUKHENKO-2015-4..pdf
5. Сухенко Я.В. Рефлексивний аналіз як чинник розвитку післядипломної педагогічної освіти / Сухенко Я.В.//Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі:тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м.Полтава, 7–8 квітня 2015року) / редкол. : В.В.Зелюк (голова), Я.В.Сухенко, Н.І.Білик, З.В.Резніченко, І.О.Калініченко; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 35‑37.– Режим доступу:http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
6. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf
7. Сухенко Я. В. Перевір себе: тест з психології [Електронний ресурс] / Я. В. Сухенко – Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/component/content/article/2-i/1313-perevir-sebe-test-z-psykholohii-dlia-uchniv-ta-vchyteliv . – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 16.11.2015.
8. Розвиток педагогічних кадрів у системі методичної роботи та післядипломної освіти / Підгот. Н. Білик, Г. Заєць, В. Золотухіна, А. Костогриз, Т. Кравченко, О. Сутула, Я. Сухенко // Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини : версія для обговорення / Полтав. обл. держ. адміністрація; Полтав. обл. рада; Департамент осв. і науки Полт. обл. держ. адміністрації; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / ред. група : Зелюк В. В., Клепко С. Ф., Резніченко З. В., Устименко Т. А. – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 168‑179 с.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/2015/SUKHENKO-2015-8.pdf
9. Сухенко Я.В. Соціально-психологічні особливості учасників всеукраїнських учнівських олімпіад[Електронний ресурс] / Я.В.Сухенко – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-pedahohichnoi-maisternosti/2-i/1357-rezultaty-doslidzhennia-proektnoi-diialnosti. – Мова : укр. – Дата останнього доступу : 10.12.2015. – Загол. з екрану. 
10. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі: тези доповідей міжнародного форуму педагогічної майстерності (Полтава, 7-8 квіт. 2015 р.) редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015.– 160 с.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf 
11. Науковий звіт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського за 2014 рік. Матеріали для засідання вченої ради ПОІППО з питання «Наукова робота в ПОІППО: підсумки за 2014 рік і завдання на 2015 рік» / Науковий редактор Клепко С.Ф. Автори-упорядники: Клепко С.Ф., Королюк С.В., Буйдіна О.О., Сухенко Я.В., Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В., Ільченко В.Р., Ільченко О.Г., Білик Н.І., Бондар Т.О. – Полтава : ПОІППО, 2015. − 95 с.– Режим доступу: 

2014

1. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf 
2.    Сухенко Я. В. Особливості професійної підготовки та адаптації практичного психолога до роботи у навчальному закладі: результати фокус-групи / Сухенко Я.В. // Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Розквітання   7». 24 26 квітня 2014 року. Одеса,   Принт-мастер, 2014. – С. 14–17. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko1.pdf
3. Сухенко Я. В. Особливості підготовки обдарованої молоді Полтавської області до інтелектуальних змагань / Сухенко Я.В. // Формування компетентностей обдарованої молоді в системі освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 вересня 2014 р., м. Київ, ‑ К., Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 5-7.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suhenko-3-2014.pdf
4. Сухенко Я. В. Психологічна компетентність педагога як чинник інтеграційних процесів у системі освіти // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – Вип. 6. – с. 145-148. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suhenko-4-2014.pdf

2013

1.    Сухенко Я. В. Психологічна компетентність педагога як складова педагогічної майстерності / Сухенко Я. В. // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упоряд. : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко] ; Полтав. обл. ін-т. післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 299–318. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.1.pdf
2.    Сухенко Я. В. Розвиток психологічної компетентності педагога засобами колективної суб’єктності / Сухенко Я. В. // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упоряд. : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко] ; Полтав. обл. ін-т. післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 319–331. – Режим доступу:
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.2.pdf
3.    Сухенко Я. В. Творчість, креативність і новаторство у педагогічній діяльності: психологічний аспект / Сухенко Я. В. // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упоряд. : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко] ; Полтав. обл. ін-т. післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 332–347. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_2.3.pdf
4.    Экофасилитация: самоучитель для взрослых [Текст] / [Гусев А. И., Догадов Я. А., Зернова Н. В., Крымлова Ю.М., Олифира С. А., Хилько С.А., Шевченко С. В., и др.] ; под ред. П В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2013. – 224 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 3). – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko2.pdf
5.    Сухенко Я. В. Психологічна компетентність як елемент професійної компетентності та педагогічної майстерності / Сухенко Я. В. // Матеріали обласного науково-практичного семінару «Психологічна компетентність педагогічних працівників у сучасних умовах» – Полтава : ПОІППО, 2013. – С. 6–13.
6.    Сухенко Я. В. Развитие представлений об эмпатии и аутоэмпатии: экофасилитативная логика / Я. В. Сухенко. // Психотерапия : Материалы Первого объединенного Евроазиатского конгресса по психотерапии «Психотерапия без границ: прошлое, настоящее и будущее». – Москва, 2013.   № 11 (131). – С. 88.

2012

1.    Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации [Текст]. Т. 1 / [Антонова Е. В., Болычева Е. В., Бричник В. А. и др.] ; под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2012. – 204 с. ). – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko3.pdf
2.    Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : навчально-методичний посібник / [Гайдар М. В., Іванова І. В, Козак Н. Г., та ін.]; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 228 с. – Режим доступу:
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/osvitni_modeli2012.pdf
3.    Сухенко Я. В. Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Сухенко Яна Валеріївна ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2012. – 20 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko4.pdf
4.    Сухенко Я. В. Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Сухенко Яна Валеріївна ; ДВНЗ «Уніврситет менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2012. – 175 с.
5.    Сухенко Я. В. Формирование и репрезентация психологических знаний: проект «Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации» / Я. В. Сухенко // Психотерапия: Материалы Международного конгресса «Психотерапия, практическая и консультивная психология – сплетение судеб». – Москва, 2012. – №12 (120). – С. 94.
6.    Сухенко Я. В. Живая книга: путь от научной импровизации к коллективному творчеству и практическому результату / Я. В. Сухенко // Экология новой повседневной жизни в изменяющемся мире : Материалы ІІ Майского форума ученых и практиков «Экопсихея», (Киев,12–13 мая 2012 г.) – Киев, 2012. – С. 15–17.

2011

1.    Інноваційні технології роботи психологічної служби: [методичний збірник] / [Алєксєєва С. В., Бардаченко Т. І., Галаган Ю. О., Ільницька А. В., Сирота Л. В., Сухенко Я. В.]; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 109 с.
2.    Моніторинг вживання психоактивних речовин учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області : [Аналітичний звіт] / Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 29 с.
3.    Превенція агресивності та насилля в освітньому середовищі : [методичні рекомендації] / [Дроздов О. Ю., Живолуп Л. В., Ніжинська О. В., Сухенко Я. В.] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 80 с.
4.    Сухенко Я. В. Аналіз власного досвіду як засіб моделювання програми формувального експерименту / Сухенко Я. В. // Наука і освіта. – Одеса, 2011. – № 10. – C. 67–72. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/NiO/2011_10/statti/Suhen.htm
5.    Сухенко Я. В. Вживання психоактивних речовин учнями: стан проблеми та орієнтири її розв’язання / Сухенко Я. В. // Постметодика. – 2011. – № 5(102). – С. 59–64. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko5.pdf
6.    Сухенко Я. В. Емпіричне дослідження взаємозв’язку між емпатією та саморегуляцією у практичних психологів / Сухенко Я. В. // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] – Том 1 : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 32. – Київ : А.С.К., 2011. – С. 391–395.
7.    Сухенко Я. В. Інтерсуб’єктна тенденція у розвитку уявлень про саморегуляцію особистості / Сухенко Я. В. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України, редкол. : О. Л. Ануфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 2 (15) / голов. ред. В. В. Олійник. – 2011. – С. 241–248. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko6.pdf
8.    Сухенко Я. В. Особливості формування емпатії в інтерсуб’єктній площині / Сухенко Я. В. // Освіта Полтавщини. – Полтава, 2011. – № 23–24. – С. 21–26.
9.    Сухенко Я. В. Про можливості формування емпатії з позицій колективної суб’єктності / Сухенко Я. В. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України, редкол. : О. Л. Ануфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 3 (16) / голов. ред. В. В. Олійник. – 2011. – С. 487–495. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko7.pdf
10.    Сухенко Я. В. Тренінг емпатії як засіб саморегуляції практичного психолога / Сухенко Я. В. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 985. – С. 155–158. – Режим доступу: http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/download/vestnik/985.pdf

2010

1.    Анотований каталог психологічного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти Полтавської області (за результатами експертної діяльності у 2007 – 2010 р.р.) / Автор-упорядник Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 61 с.
2.    Сухенко Я. В. База даних співробітників психологічної служби закладів інтернатного типу, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, професійно-технічних закладів : [довідник] / Автор-упорядник  Сухенко Я. В. – Полтава :  ПОІППО, 2010. – 48 с. – Режим доступу:
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/baza_DB_2010-26.pdf
3.    Сухенко Я. В. Особливості експертної діяльності психологічної служби / Сухенко Я. В. // Постметодика. – Полтава, 2010. – № 4(95). – С. 15–21. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko8.pdf
4.    Сухенко Я. В. Особливості організації, проведення та презентації результатів соціологічного дослідження / Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 18 с. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/psychologist_pcuxolog_slygba_2010-28.pdf

2009

1.    Анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області / Автор-упорядник Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 32 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/psychologist_document_2009-29.pdf
2.    Організаційно-методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби : [інформаційно-методичний збірник] / [Сухенко Я. В., Малиця М. Ю., Олексюк О. О. та ін.]; за ред. Я. В. Сухенко. - Полтава: ПОІППО, 2009. – 112 с. – Режим доступу:
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko9.pdf
3.    Сухенко Я. В. ЗМІ в освітньому просторі / Сухенко Я. В., Лук’яненко Н. О. / Соціальний педагог. – Киів, 2009. – № 6(30). – С. 44–48.

2008

1.    Сухенко Я. В. Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження з питань профілактики правопорушень та насилля серед учнів, педагогічних працівників, батьківської громадськості у ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., закладах інтернатного типу Полтавської області / Сухенко Я. В. –  Полтава : ПОІППО, 2008. – 16 с.
2.    Сухенко Я. В. Емпатія: психотерапевтичний аспект / Сухенко Я. В. // Психологічні перспективи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Слюсаревського. – Випуск 12. – Луцьк : Вид-во ЛНУ ім. Л. Українки, 2008. – С. 159–170. – Режим доступу: 
http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Suxenko/Suxenko10.pdf
3.    Сухенко Я. В. Проектний підхід як засіб саморегуляції діяльності фахівця психологічної служби / Сухенко Я. В., Лук’яненко Н. О. // Соціальний педагог. – Київ, 2008.   № 8(20). – С. 30–35.

2007

1.    Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області : методичний посібник. / Автор-упорядник Я. В.Сухенко ; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 128 с.
2.    Сухенко Я. В. Подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі : методичні рекомендації / Автори-упорядники Сухенко Я. В., Лукяненко Н. О. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 16 с.
3.    Сухенко Я. В. Соціально-психологічні технології роботи з дітьми, що потребують особливої уваги / Автори-упорядники Сухенко Я. В., Лук’яненко Н. О. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 36 с.
4.    Науково-теоретичні засади у роботі співробітників психологічної служби з дітьми, що потребують особливої уваги / Автори-упорядники Н. О. Лук’яненко, Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 40 с.

2006

1.    Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) / Автор-упорядник Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 80 с.
2.    Сухенко Я. В. Засоби масової інформації в освітньому просторі / Я. В. Сухенко, Н. О. Лук’яненко // Постметодика. – Полтава, 2006. – № 4(68). – С. 52 55.
3.    Сухенко Я. В. Полтавський обласний центр  практичної психології і соціальної роботи. Орієнтири соціальної педагогіки. / Сухенко Я. В. // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2006. – №7(66). – С. 17.

Відповідальний за сторінку Я.В.Сухенко
Останнє оновлення 15.12.2015

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.