Система Orphus

Виступ Зелюка В.В., ректора ПОІППО, к. п. н.

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

 

 

 

Стенограма виступу
ректора ПОІППО

Зелюка Віталія Володимировича

на зібранні науковців і лекторів ПОІППО «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва», присвяченому відзначенню Дня науки в Україні
18 травня 2012 р.

 

 

Шановні колеги!

Дорогі Друзі! 

Щиро й сердечно вітаю Вас із Днем науки!

Уперше ми запросили вас, флагманів педагогічної науки, дослідників різноманітних проблем організації та здійснення освітніх реформ, до обговорення теми «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва».Приємно відзначити, що найостанніше, найсвіжіше слово освіти й науки наші слухачі отримують саме від вас. Фактично інститут здійснює роботу у руслі нових досліджень, тому орієнтуємо наших професорів і доцентів на донесення найсучасніших досягнень науки на лекційно-практичних заняттях, проведенні експериментальної роботи тощо.

Про історію нашого освітнього закладу можна було б дізнатися з нашої колективної монографії«Історія Полтавського обласного інститутупiслядипломної педагогічної освiти iмені М.В.Остроградського. 1940–2010». Однак варто у цей час пригадати основні віхи цієї історії: інститут є правонаступником Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів; 17 грудня 1992 року його було реорганізовано у Полтавський обласний інститут пiслядипломної освiти педагогічних працівників; у 1999 – постановою Кабінету Міністрів України інституту було присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського; у 2000 – установу перейменовано у Полтавський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iмені М. В.Остроградського.

Діяльність науковців ПОІППО спрямована на створення нової методології та філософії освіти, забезпечення якісного психолого-педагогічного й науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, подальший розвиток педагогічної та психологічної наук.

Одним із головних напрямів наукової діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського є організація та проведення наукових досліджень, які відповідають сучасним потребам розвитку освіти й науки. Серед основних завдань цієї діяльності – проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень із пріоритетних напрямів сучасної науки.

Організація науково-дослідної та науково-методичної роботив інституті забезпечується науково-методичною радою, центромпедагогічних інновацій та інформації, кафедрами: філософії та економіки освіти (з 1994); педагогічної майстерності (з 1996); менеджменту освіти (з 1999); методики змісту освіти (з 2002).

Загальна концепція наукових досліджень ПОІППО – «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства» – це цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем у галузі філософії, педагогіки, психології, соціології, економіки.

Молоді науковці, котрі вирішили присвятити себе науковій діяльності, здобувають освіту через аспірантуру за денною та заочною формами навчання з 5 спеціальностей. Плідно працює наукова школа під керівництвом д. пед. н., професора, дійсного члена НАПН України В. Р. Ільченко.

Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді ґрунтовних монографічних досліджень, навчальних посібників, статей, навчально-методичних посібників, з яких 5 отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

ПОІППО є організатором традиційних науково-практичних конференцій, семінарів. Так, протягом останніх трьох років проведено 13 конференцій міжнародного та 101 всеукраїнського та обласного рівнів.

Особлива увага приділяється залученню до наукової роботи методистів області та директорів шкіл. Активно працюютьпедагогічна студія молодого лектора, 21 спеціально-дослідницька група, школи педагогічної майстерності, постійно діючі науково-методичні семінари тощо.

Інститут активно залучає учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах. Лише протягом 2011–2012 років 1371ученьПолтавщинистали переможцями та призерами IIІ етапу Всеукраїнськихучнівських олімпіад.

 

Результати діяльності ПОІППО відзначені нагородами останніх років:

2009 – диплом «За розробку і впровадження інноваційних освітніх технологій», Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України. 2010 – отримані срібні медалі ІІ Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України» та Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади». 2011 – інститут виборов золоту медаль на ІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади»; срібну медаль ІІІ Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті». 2012 – диплом «Лідер наукової діяльності» за високі показники у III Міжнародній виставці сучасних закладів освіти в рейтинговому виставковому конкурсі «Наукова діяльність»; отримав відзнаку «Освітянський Оскар» і золоту медаль, удруге здобув Почесне звання «Лідер сучасної освіти».

Інститут має Міжнародний Стандарт ISO 9001:2009 (сертифікат на систему управління якістю). Як результат – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського – визнано одним із провідних вищих навчальних закладів системи ППО України.

 

Спільні наукові дослідження із зарубіжними партнерами

Міжнародне співробітництво здійснюється інститутом за багатьма напрямами, серед яких визначальними є реалізація із зарубіжними вищими навчальними закладами спільних наукових та освітніх проектів у галузі післядипломної педагогічної освіти (Росія, Республіка Білорусь, Польща, Нідерланди, Німеччина тощо), реалізація спільних проектів, обмін делегаціями, забезпечення навчання та стажування науково-педагогічних працівників і методистів, а також організація міжнародних науково-практичних конференцій.

Інституцькою традицією є проведення обласних ярмарків педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини». У цьому році проводимо вже XV-й. Значно зріс творчий потенціал друкованої продукції освітян області.

Видавнича діяльність інституту

Працівниками інституту за 1994–2011 рр. підготовлено та надруковано 531 найменування літератури обсягом 4562 ум. д. а. загальним тиражем 201 950 примірників. Маємо 4 періодичних педагогічних видання: з 1993 р. виходить науково-методичний журнал «Постметодика» (видано 100 номерів), з 1999 – науково-практичний журнал «Імідж сучасного педагога» (122), які є виданнями з педагогічних наук ВАК України. З 2004 р. виходить обласний часопис «Освіта Полтавщини» (24), з 2012 – збірник «Наукові записки».

Слід зазначити, що педагогічні працівники, котрі захистилися в стінах нашого інституту, працюють в інших вишах України, однак плідно здійснюють співробітництво з нами (д. пед. н., професори Бойко А.М., Ільченко В.Р., Стрельніков В.Ю., Кравченко Л.М.; Гуз К.Ж.; к. пед. н., доценти Мирошниченко В.І., Дзюба Т.М., Киричок О.Б., Лисенко А.В.).

Майбутнє нашої держави – це наші діти, це якісна підготовка і неперервне підвищення професійної кваліфікації їхніх учителів. Сподіваюсь, що об’єднання зусиль науковців із різних сфер і вишів, яких залучаємо до проведення занять із нашими слухачами, сприятиме якнайефективнішій організації системи післядипломної педагогічної освіти через інтеграцію результатів новітніх наукових досягнень, забезпечить її динамічний розвиток в авангарді сучасної освіти.

Отже, відповідно до теми нашого зібрання «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва» вважаю, що слід акцентувати нашу подальшу роботу на таких питаннях: надавати перевагу моделі навчання на основі досліджень (ННОД); сприяти впровадженню в ЗНЗ Стратегій шкільного навчання на базі дослідництва (Researched-Based Strategies). 

Бажаю всім добра й злагоди, щастя та міцного здоров’я, творчого натхнення, нових відкриттів на славу Науки та рідної Полтавщини!

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.