Система Orphus

Бондар Тетяна Олексіївна

БОНДАР ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти.

Освіта: філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література, німецька мова і зарубіжна література» (1996-2001 рр.), магістратура філологічного факультету (2001-2002 рр.), аспірантура кафедри філософії за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» (2004-2007 рр.), курси підвищення кваліфікації фахівців філософських дисциплін у Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г.Сковороди НАН України (2013 р.), програма «Лідери місцевих змін» (2017 р.) «Школи державного управління» Інституту суспільно-економічних досліджень (м.Київ); стажування на кафедрі філософії ПНПУ ім. В.Г.Короленка (2018 р.).

Навчальні курси та тренінгові програми: «Громадська організація як інструмент антикорупційного громадського контролю на місцевому рівні» (Центр політичних студій та аналітики, Фонд Ф.Науманна «Fur die Freiheit», Одеса, 4-6.09.2015), «Візуалізація» у рамках ІІІ Міжнародної онлайн конференцій INTEL «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти» (10.10-30.11.2015), навчальний курс «Територія розвитку» Центру гуманістичних технологій АХАЛАР (м.Чернігів, 2017).

Тренінги для тренерів: медіаграмотності (2015, АУП, IREX), громадянської освіти (2016, DOCCU), громадянської компетентності та методики навчання дорослих (2016, DVV International), курсу «Методика розвитку критичного мислення учнів» для учителів початкової школи (2018, Освітня платформа «Критичне мислення»).

Фахова діяльність: літературний редактор науково-методичного журналу «Постметодика» (2001-2005 рр.), методист кафедри філософії і економіки освіти (2005-2012 рр.), заступник головного редактора, науковий редактор науково-методичного педагогічного журналу «Постметодика» (2012-2017), доцент кафедри філософії і економіки освіти (2012-т.ч.).

Спікер вебінарів освітніх платформ «Основа» та «На урок» (2016-2018).

Координаторка обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» (http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-filosofii-i-ekonomiky-osvity/sdh-filosofiia-u-shkoli), адміністраторка освітянських спільнот «Філософія для дітей» (https://www.facebook.com/groups/955315897854032) та «Міні-ЕдКемп Полтава» (https://www.facebook.com/edcamp.poltava) у мережі Фейсбук

Коло наукових інтересів: методики розвитку критичного і креативного мислення, філософія для дітей, випереджаюча освіта, аксіологія, соціальна філософія, ефективні стратегії навчання

Кандидатська дисертація (2010 р.): «Категорія «благо» в процесі еволюції соціальних утопій» (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Відзнаки та нагороди: Призерка обласного літературного конкурсу «Поетичні зорі-2004» у номінації «Краща добірка інтимної лірики» (2004 р.), грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2012), подяки ПОІППО за наукову діяльність (2012, 2014, 2015), переможець Всеукраїнського літературного конкурсу «Літературна надія Дніпра-2015» (номінація «Поезія»). Подяка ГО «ЕдКемп Україна» за проведення Першої регіональної (не)конференції для освітян міні-EdСamp Poltava «Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю» (25.03.2017)

Участь у Міжнародних проектах: стипендіатка Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип» (2001-2002 н.р.); учасниця українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (2007-2009 рр.), що здійснювався за фінансової підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного Фонду «Відродження»; 30-годинна підготовка за базовим курсом «Філософія для дітей» у рамках Міжнародного семінару «Філософія для дітей: стиль мислення, що веде до успішності та успіху» (2012) за підтримки Центру аналітики, дослідження і освіти філософії для дітей (Бельгія) та Міжнародної організації «Філософія для дітей та молоді країн Азії та Океанії» (Південна Корея); навчальний візит у рамках програми «Study visits in Gdynia» від Centrum Współpracy Młodzieży (5-18.11.2018, м.Гдиня, Польща).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Бондар Т.О. Проектний підхід в сучасній післядипломній педагогічній освіті: інноваційні формати діяльності та взаємодії /Т.О.Бондар // Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference (March 21, 2018, Lodz) [Electronic resource]. – Poland : Lodz, 2018. – 348 p. – Р.32-34
 • Бондар Т.О. Сучасні методики і технології розвитку мислення як важлива складова ефективного освітнього середовища / Т.О. Бондар // Науково-методичні записки ПОІППО : Новій школі – нове освітнє середовище. – 2018. – Випуск 10. – Полтава : ПОІППО. – 98 с. – С.84-89
 • Бондар Т.О. Змінитися за 7 днів: учасники унікального українсько-фінського проекту з Трудолюба провели зустріч-презентацію для освітян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4617-zminytysia-za-7-dniv-uchasnyky-unikalnoho-ukrainsko-finskoho-proektu-z-trudoliuba-provely-zustrich-prezentatsiiu-dlia-osvitian
 • Бондар Т. О. Післядипломна освіта для освітян: нові формати навчання і взаємодії / Т. Бондар // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукр. Інтернет-конф., 28.04.2017 р., м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. – К. : ЦІППО, 2017. – 424 с. – С. 227-230
 • Бондар Т.О. Освітній Експеримент: щоденник участі [Електронний ресурс]. / Т.Бондар. // Велика ідея. Практики. – Режим доступу : https://biggggidea.com/practices/osvitnij-eksperiment-schodennik-uchasti/. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 01.12.2017.
 • Вірус інноваційності загрожує змінити освітню систему на краще. Міні-EdCamp Poltava-2017 [Електронний ресурс] / Т.Бондар, інтерв’ю // Полтавський ліхтар. – 2017 (9 березня). – Режим доступу : http://pl-ukr.net/blog/virus-innovacijnosti-zagrozhueh-zminiti-osvitnyu-sistemu-na-krashhe.html. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 01.12.2017.
 • Міні-EdCamp: досвід змін власноруч / Т.Бондар та інші, інтерв’ю // Педагогічна майстерня. – 2017. – №6 (78), червень. – С.20-21
 • Бондар Т.О. Діяльність обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» у 2012-2015 роках // Розвиток критичного й креативного мислення дітей у школі : збірник матеріалів спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» / [упоряд. і ред. Т.О.Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – С. 4-16 (http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekon_osvity/SDG/filos_v_shkoli/2016/bondar.pdf)
 • Розвиток критичного й креативного мислення дітей у школі : збірник матеріалів спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» / [упоряд. і ред. Т.О.Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 167 с. (http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2016/rozvytok_krMyslennya2016-2.pdf)
 • «Філософія для дітей» як інтегративна дисципліна: перспективи для української школи / Т.О. Бондар // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. [ред. кол., головн. ред. В.Р. Ільченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – Вип. 6. – С.149-154
 •  Громадянська компетентність, патріотизм та симуляція: проблеми громадянської освіти для українців / Бондар Т.О., Бондар С.І. // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід : матеріали першої науково-пр. конференції (Острог, 19.06.2013 р.) / відп. ред. О.С.Батіщева. – Острог : ГО «Центр демократичного лідерства», НУ «Острозька академія». – 2013. – 234 с. – С.173-179 (http://eprints.oa.edu.ua/2394/1/mater_konfer_web-1.pdf)
 • Утопия как теория блага: агатологическое измерение современного утопиологического дискурса // Философия и ценности современной культуры: материалы Международной научной конференции, Минск, 10-11.10.2013 г. / А.И.Зеленков [и др.] ; М-во образования, БГУ, ГНУ «Ин-т философии НАН Беларуси». – Минск : БГУ, 2014. – 783 с. – С.44-47 (http://elib.bsu.by/handle/123456789/90158)
 • Навчальні стратегії і нова рефлексивна освіта / Т.О.Бондар // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку : матер. всеукр. наук.-пр. конф. (м. Дніпропетровськ, 22.11.2012 р.). Част. 1. / наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дн-к : «Роял Прінт», 2013. – С.31-34
 •  Навчальні стратегії: теорія і практика / Т.О.Бондар // Постметодика. – 2012. – №6 (109). – С.12-16 (http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-109.pdf)
 • Формування критичного мислення школярів як важлива складова випереджальної освіти / Т. О. Бондар // Технології інтеграції змісту освіти : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. : збірник наук. праць, 26 квітня 2012р., м. Полтава. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – 320 с. – С. 236–243.
 • Філософія освіти та інформаційні технології – основа професійного капіталу вчителя / С. Ф. Клепко, Т. О. Бондар, Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2012. – №1 (104). – С. 11–18 (http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-104.pdf).
 • Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга / Т.О.Бондар // Постметодика. – 2011. – №3(100). – С.13-17 (http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-100.pdf).
 • Функціональна підготовка вчителів основ філософії : програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації [укладач Т. О. Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 19 с.
 • Категорія «благо» в процесі еволюції соціальних утопій : автореферат дис. … к.філос.н. : 09.00.03 / Т.О.Бондар ; Інститут вищої освіти НАПН України, Київ, 2010. – 20 с.
 • Шляхи вирішення ціннісних конфронтацій у сучасному соціально-агатологічному дискурсі / Т.О.Бондар // Філософські семінари. – 2010. – Випуск 8. – С.119-124.
 • Бондар Т.О. Специфіка суб’єктивації абсолютного блага в утопічній свідомості // Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури російського Срібного віку : матеріали Міжнар. наук. конф., 6-8.05.2010 р., вип. 16 [ред. кол. : В.Возняк (голов. ред.), В.Лімонченко, В.Мовчан]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 557 с. – С.117-126
 • Філософські ідеали та філософські ідоли: діалектика співіснування / Т.О.Бондар // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези Всеукр. наук. конф. «ХХІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2009 року. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – С.52-54.
 • «Благо» як категорія утопічної свідомості: соціально-філософський аспект / Т.О.Бондар // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2008. – №19. – С.45-56.
 • Позиция автора в утопическом тексте: между откровением и соблазном / Т.А.Бондарь // Парадигма : Очерки философии и теории культуры. Вып. 7 / под ред. М.С.Уварова. – СПб. : Издательский дом СПб. гос. ун-та, 2007. – 236 с. – С.195-203.
 • Фанатизм як основа утопічної віри (аналіз концепції С.Франка) / Т.О.Бондар // Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка) : український часопис російської філософії. Вісник товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – Вип. 7. – Полтава : АСМІ, 2007. – 636 с. – С. 249-254.
 • Трансформація утопічної свідомості в умовах постіндустріального суспільства / Т.О.Бондар // Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2007. – №106. – С. 17-20.
 • Теорії блага в умовах соціокультурної інтеграції : урівноваження інтерпретацій / Т.О. Бондар // Нова парадигма : журнал наукових праць / гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 65. – ч. 2. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 333 с. – С.24-30.
 • Утопічна творчість як акт трансгресії / Т. О. Бондар // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2007. – №17. – С.122-133.
 • Благо как детерминанта социального бытия в утопическом мышлении / Т.А.Бондарь // Философия, культура, гуманизм: история и современность : материалы Международной конф., 9-10 ноября 2006 года. – Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2006. – 613 с. – С. 134-136.
 • Глобалізація і універсальна “постдуховність”: ризики утопічності / Т.О. Бондар // Вісник Харківського Національного університету ім. Каразіна. – №714/2006. – Сер. : Теорія культури і філософія науки. – Харків, 2006. – 352с. – С.292-298.
 • Пошук смислу життя: мораль «науки вільного розуму» Б.Рассела і служіння абсолютному благу С.Франка / Т. О. Бондар // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Випуск 264-265. Філософія. – Чернівці : „Рута”, 2005. – 209 с. – С.112-116.
 •  Дегуманізація особистості: по той бік віри в утопію / Т.О.Бондар // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2004. – №12. – С. 124-140.

ВЕБІНАРИ:

1) Освітній цикл вебінарів, присвячений ефективним стратегіям навчання та розвитку, на порталі «На урок»(https://naurok.com.ua/webinar):

Бондар Т.О. Інструменти для розвитку критичного і креативного мислення дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://naurok.com.ua/webinar/instrumenti-dlya-rozvitku-kritichnogo-i-kreativnogo-mislennya-ditey

Бондар Т.О. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://naurok.com.ua/webinar/taym-menedzhment-ta-resursi-dlya-pidvischennya-efektivnosti-roboti-pedagoga

Бондар Т.О. Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти та інші інструменти [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://naurok.com.ua/webinar/vizualizaciya-v-osvitnomu-procesi-skraybing-sketchnouting-intelekt-karti-ta-inshi-instrumenti

Бондар Т.О. Ефективне запам'ятовування: інструменти і можливості[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://naurok.com.ua/webinar/efektivne-zapam-yatovuvannya-instrumenti-i-mozhlivosti

2) Вебінари Інтернет-марафонів ВГ«Основа»:

Бондар Т.О. Як навчатись ефективно: 5 сучасних інструментів для
саморозвитку вчителя[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=0mPK2VdJdb8&t=1222s

Бондар Т.О. Методики та техніки формування ефективного мислення у
дітей  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=Pc7Ze141L3Y&index=1&list=PLqJskhlKkRf2yG047NrDz9tEtojz-6VWe

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ:

Міжнародна наукова конференція «Проектний підхід та інновації в освіті в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Лодзь, Польща, 21.03.18)

I Національний саміт-челендж координаторів та координаторок регіональних (не)конференцій «EdCamp-янголи в дії» (м.Одеса, 30.11-02.12.18)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новій школі – нове освітнє середовище» (НОК «Ерудит», 13-14.03.18)

Всеукраїнський семінар-тренінг «Philosophy to Grow. P4C» (м.Київ, МАН України, ГО «Культурний проект», 19-22.03.18)

Всеукраїнський «Саміт позитивних освітніх змін» (м.Київ, НАН України, 12.05.18)

DOCCU-HACKATHON «Від демократії в школі до демократії в громаді» (м.Полтава, 14.05.18)

Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність і критичне мислення» (м. Харків, 29.09.18)

Тренінг за програмою Британської ради «Активні громадяни: глобальні зв`язки, локальні дії» (м. Полтава, 20-21.01.2017)

Науково-практичний семінар “Співпраця з міжнародними донорами” від МФ «Відродження» (ПУЕТ, 24.01.2017)

VII Інтернет-марафон Видавничої групи “Основа”

ІІІ Національна (не)конференція EdCamp Ukraine (м.Харків, 29-30.04.2017)

Регіональна (не)конференція для освітян mini-EdCampРоltava-2017 «Школа стара – діти нові: шляхи взаєморозуміння» (м. Полтава, 25.02.2017)

Польсько-український освітній Форум «Співпраця українських та польських загальноосвітніх навчальних закладів в рамках проектів, дофінансованих з програми Erazmus+» (24-25.02.2016)

ІІІ Міжнародна онлайн конференціяINTEL «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти» (10.10-30.11.2015)

І Національна не/конференція для шкільних педагогів EdCamp Ukraine-2015 (Харків, 22-23.06.2015)

Міжнародна конференція «Трансформаційні суспільства: виклики для громадянської та політичної освіти» (Київ, НАУКМА, 19-20.03.2015)

Міжнародний форум педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності в сучасному освітньому просторі» (Полтава, ПОІППО, 7-8.04.2015)

Міжнародний науково-практичний семінар «Базові принципи та механізми упровадження методики рефлексивного навчання «Філософія для дітей» (P4C)» (Полтава, 21-23.10.2014)

Науково-методичний семінар «Освіта для демократії: методика Р4С» (м.Київ, 13.10.2014)

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в ЗНЗ та ВНЗ» (Полтава, ПОІППО, 30.04.2014)

Міжнародна наукова конференція "Философия и ценности современной культуры" (Республіка Білорусь, м.Мінськ, 10-11.10.2013 р.)

Всеукраїнська наукова конференція «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі» (м. Полтава, ПНТУ ім.Кондратюка, 21-22. 11.2013 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід” (м.Острог, Національний університет  “Острозька академія”, 19.06.2013 р.)

VII Міжнародна конференція «Філософія та освіта» (м.Київ, Києво-Могилянська академія, 22–23.03 12 р.).

Міжнародний семінар-тренінг «Філософія для дітей: стиль мислення, що веде до успішності та успіху» (м.Київ, НПУ ім. М.Драгоманова, 8-11.10.12 р.)

Міжнародна конференція «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку» (м.Полтава, ПОІППО, 26.04.2012 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» (м.Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 р.)

Міжнародна конференція «Бюджет, фінансування та автономія школи: Україна та Центрально-Східна Європа» (3-4 лютого 2011 р., м. Київ)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-практичні аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою» (9 грудня 2010 р., м. Київ)

Історико-філософські Читання, присвячені міжнародному Дню філософії (м.Полтава, 17 листопада 2010 року)

Міжнародна конференція «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки» (м.Київ, 12-13 травня 2010 р.)

ХХІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського, на тему "Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес" (м.Львів, Національний університет “Львівська Політехніка”, 11-12 лютого 2009 р.)

 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Ірраціональне підґрунтя раціональності» (м. Полтава, ПДПУ імені В.Г.Короленка, 8-9 квітня 2009 року)

ІV Міжнародний колоквіум «Європейський вимір української освіти» (м.Львів, 8 травня 2009 р.)

Міжнародна регіональна конференція «План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка» (м.Полтава, 21-22 вересня 2009 р.)

Міжнародна наукова конференція «Смисл життя у філософії і культурі російського Срібного віку» (м.Дрогобич, 15-17 травня 2008 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціокультурна інтеграція в контексті викликів ХХІ ст.» (м.Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25.05.07 р.)

Міжнародні історико-філософські читання «Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії» (м.Полтава, 26-27 червня 2007 р.)

Міжнародний науковий симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО (м.Київ, 16-17 листопада 2006)

Міжнародна конференція «Філософія, культура, гуманізм, сучасність» (м.Оренбург, 9-10 жовтня 2006)

ІІ Міжнародні Тавричні читання «Анахарсис» (м.Сімферополь, 13-17 вересня 2006)

Всеукраїнська науково-практична конференція „Наука і релігія в глобальних перспективах” (м.Харків, 27-28 жовтня 2005)

Всеукраїнська науково-практична конференція „Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості” (м.Чернівці, 20-21 жовтня 2005)

ХІІІ Міжнародні Сковородинівські читання „Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава” (м.Харків, 30 вересня-1жовтня 2005)

І Міжнародні Тавричні читання „Вітчизняна філософія: сучасні колізії” (м.Сімферополь, 17-21 вересня 2005)

Всеукраїнська науково-практична конференція „Національна ідея в освіті і науці в умовах реформування державотворчих процесів в Україні” (м.Полтава, 22-23 квітня 2005)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Демократичні процеси та демократична освіта – основи розвитку соборності в Україні» (м.Полтава, 22 січня 2005).

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Т. О. Бондар

Останнє оновлення 22.12.2018

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.