Система Orphus

Експертна діяльність психологічної служби

Нормативно-правова база

Наказ МОН України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.2003 р. № 330.

Наказ ДОН від 04.05.2017 р. № 181 "Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію"

- Наказ ДОН Полтавської ОДА від 22.03.2013 №111 "Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію"

Науково-теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності

 

 

Каталог корекційно-розвивальних, просвітницьких програм, затверджених

експертною комісією ЦППСР ПОІППО

Бєдная А.В. Розвивальна програма для дітей з особливими освітніми потребами  / автор-укладач А.В. Бєдная. – Гадяч, 2017. – 93 с.

 Програма містить розробки занять для дітей з особливими освітніми потребами, спрямованих на активізацію  та  стимулювання  пізнавальної  діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери, комунікативних навичок, сприяння адаптації  учнів до школи; методичні рекомендації педагогам щодо  вдосконалення  роботи  з дітьми з особливими  освітніми  потребами.

  Для використання в роботі практичних психологів, логопедів, працівників   психолого-медико-педагогічних   консультацій,  керівників ГПД  та ін.

Бежан В.В.   Розвиток та вдосконалення розумової діяльності, пізнавальної активності дітей з легкою формою затримки психічного розвитку. Корекційно-розвивальна програма для дітей 3-4 класів / автор-укладач В.В. Бежан. - Лубни, 2016. - 117 с.

Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять для дітей 3-4 класів (8-9 років), спрямованих на корекцію затримки психічного розвитку в умовах інклюзивної освіти. Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з дітьми, що мають ЗПР, поради батькам, додатки до занять.

Для практичних психологів, соціальних педагогів, асистентів учителя, батьків.

Бережна А.В. Комплексна корекційна програма для роботи з першокласником з вадами розумового розвитку / автор-укладач А.В. Бережна – Голобородьківський НВК,  2014. – 123 с.

Програма містить розробки занять для дитини 6 – 7 років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук;  вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.

Представлена програма буде корисною для практичних психологів в системі освіти, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку.

Бережна А.В. Індивідуальна програма  корекційно-розвивальних занять для роботи з дитиною 5 класу з легкою розумовою відсталістю / автор-укладач А.В. Бережна – Голобородьківський НВК, 2014. – 197 с.

Програма містить розробки занять для дитини 10 – 11 років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук,  вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.

Представлена програма буде корисною для практичних психологів в системі освіти, які працюють з дітьми із легкою розумовою відсталістю.

Бережна А.В. Комплексна корекційна програма для роботи з учнем молодшого шкільного віку з вадами розумового розвитку / А.В. Бережна – Голобородьківський НВК, 2016. –  201 с.

Програма містить розробки занять для дитини 7 – 8  років, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук, вольової регуляції, уміння діяти за зразком; удосконалення навичок спілкування; формування пізнавальної активності.

Представлена програма буде корисною для практичних психологів системи освіти, які працюють з дітьми з легкою розумовою відсталістю.

Галушко Т.В. Корекційно-розвивальна програма  «Пізнайко» для дітей 3-4 років із ЗПР / автор-укладач Т.В.Галушко. – Комсомольськ, 2014. – 140  с.

У посібнику представлено корекційно-розвивальну  програму «Пізнайко» для дітей 3-4 років із затримкою психічного розвитку, яка містить 40 комплексних занять з елементами піскової терапії. Система пропонованих занять, ігор, вправ спрямована на розвиток психічних процесів: пам'ять, увагу, сприйняття, мислення та пізнавальної діяльності, зв’язного мовлення, дрібної моторики пальців рук, уміння систематизувати, узагальнювати, порівнювати.

Представлена програма адресована практичним психологам дошкільних навчальних закладів, які працюють з дітьми із ЗПР і прагнуть всебічного їхнього розвитку.

Галушко Т.В. Корекційно-розвивальна програма «Розвиток розумової діяльності та пізнавальної активності дітей із затримкою психічного розвитку» / автор – укладач Т.В. Галушко. – Горішні Плавні,  2017. 151 с.

У посібнику представлено корекційно-розвивальну програму «Розвиток розумової діяльності та пізнавальної активності дітей із затримкою психічного розвитку». Програма містить розробки  занять для дітей старшого дошкільного віку, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук, вольової регуляції; удосконалення навичок спілкування, уміння працювати у групі; формування пізнавальної активності.

Представлена програма буде корисною для практичних психологів дошкільних навчальних закладів, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку.

Дворовенко І.В. Комплекс корекційно-розвивальних вправ для індивідуальних занять з учнями 6-8 років із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання /Автор-упорядник І.В. Дворовенко. Машівка : Машівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Машівської районної ради Полтавської області, 2017. – 296 с.

Комплекс корекційно-розвивальних вправ містить розробки індивідуальних завдань для роботи з дітьми 6-8 років, які мають затримку психічного розвитку. Він містить вправи, спрямовані на розвиток пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, комунікативних навичок і вмінь учнів, які знаходяться на інклюзивному навчанні.

Даний комплекс корекційно-розвивальних вправ адресований практичним психологам у системі освіти, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку.

ДинискоО.А. Просвітницька програма «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?» /автор-укладач О.А. Диниско. – Комсомольськ, 2014. – 53 с.

У посібнику представлено просвітницьку програму «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ?», яка містить розробки  занять для батьків і педагогів, спрямованих на усвідомлення важливості формування в учнів та вихованців позитивного ставлення до дітей з особливими потребами та підвищення рівня емпатії. Програма допоможе, ознайомити з соціально-психологічним змістом поняття «Інклюзивне навчання», розширити знання про інклюзивну освіту.

Програма містить тематичний план та конспекти занять, які включають теоретичну та практичну частину, мають гнучку структуру, яка наповнена вагомим змістом. До програми додається DVD-диск, що містить мульти-медійну презентацію та відео матеріали.

Рекомендується працівникам психологічної служби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Зарудська Т.А. Чарівна Пісочна країна [Текст]: розвивальна програма з використанням педагогічної пісочниці / Т.А. Зарудська. – Полтава, 2016. – 74 с.

Програма містить опис форм і методів роботи, загальних та додаткових принципів застосування ігор з піском, основні етапи впровадження, детальний опис етапів заняття і комплекс психодіагностичних методик. Програма складається з 30 занять (1 заняття на тиждень). Тривалість заняття: 60 хвилин. Кількість учасників: 4 дитини віком від 5-9 років.

Рекомендується для використання практичними психологами, вихователями ДНЗ та вчителями початкової школи, які ознайомлені з принципами піскової терапії та володіють методикою.

Лисечко В.П. Розвиток пізнавальних процесів  молодших школярів хворих на ДЦП в умовах інклюзивного навчання (індивідуальна корекційно - розвивальна програма)  / автор-укладач В.П. Лисечко. – Червонозаводське, 2016. − 76 с.

Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять для дітей молодшого шкільного віку (6-9років)  хворих на ДЦП,  спрямованих на корекцію  пізнавальної сфери, проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність навчальної діяльності. Корекційні заняття спрямовані на розвиток недостатньо сформованих сторін психічної діяльності дитини. Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з дітьми хворими на ДЦП, що мають порушення психоемоційної сфери; інформацію для педагогів та батьків з питань особливостей розвитку психоемоційної сфери; опис ігрових методів, які сприяють підвищенню рівня розвитку психічних процесів  дитини. Для практичних психологів, соціальних педагогів, батьків, вихователів.

Пальоха І.В. Психологічне розвантаження педагогічних працівників. Програма просвітницьких занять [з досвіду роботи] / Пальоха І.В. – Машівка : Машівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості, 2016 р. – 108 с.

Програма містить узагальнені матеріали з досвіду роботи щодо поширення психологічних знань, формування психологічної компетентності педагогічних працівників та сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу. Програма розрахована на 1 навчальний рік і включає 9 зустрічей (періодичність проведення – одна зустріч на місяць). Середня тривалість зустрічі складає 1-2 години.

Заняття базуються на використанні різних психотехнічних прийомів і методик: ігрових вправ, тестових завдань, анкетування, психорелаксаційних вправ, розв’язання кросвордів та спрямовані, перш за все, на пізнання педагогічними працівниками своїх індивідуально-психологічних особливостей. Програму адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчально-виховних закладів освіти, методистам позашкільної освіти.

Панченко Д.С. Корекційно-розвиткова програма для дітей молодшого шкільного віку «Бажаю. Знаю. Вмію». / укладач Д.С. Панченко – Кременчук, 2017. –134 с.

Програма містить розробки занять для дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку у поєднанні з гіперактивним  розладом з дефіцитом уваги, спрямованих на комплексний розвиток пізнавальних процесів, формування довільної регуляції діяльності, комунікативних навичок, сприяння адаптації учнів до школи.

Для використання в роботі практичних психологів, логопедів, працівників психолого-медико-педагогічних консультацій.

Розвиток здоров'язберігаючих компетентностей молоді. Книга для вчителя: авт.-упоряд. В.А. Яремчук, С.Р. Лісова, Ф.Ф. Крампота, Й.Й. Надрхал, І. Г. Кондренко. — Житомир, 2012. – 203 c.

У посібнику представлено комплекс тренінгових та просвітницьких занять для підлітків 13-19 років, спрямований на популяризацію здорового способу життя серед молоді шляхом профілактики шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу, ранніх статевих стосунків, небажаної вагітності.

Світлична Л.Г.  Розвивальна програма для учнів 2-4 класів «Калейдоскоп професій» / автор-укладач  Л.Г. Світлична. – Руденківка, 2017. – 104 с.

Розвивальна програма «Калейдоскоп професій» містить цикл занять для учнів 2-4 класів (7-10 років), спрямованих на ознайомлення з різноманітними професіями, покращення емоційного настрою, розвитку слухової та зорової пам'яті, логічного та творчого мислення. Методичний матеріал допомагає зробити навчальний процес цікавим, виховує інтерес до різних професій. Заплановані вправи та ігри урізноманітнюють роботу педагога й дітей.  Набуті знання стануть у пригоді під час свідомого вибору професії в майбутньому.

             Збірник розрахований на педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, учителів початкових класів, асистентів учителя, батьків.

Сухіна Н.В. Корекційна програма для дітей дошкільного віку, що мають відхилення розвитку: «Арт-терапія, як метод  корекційно-реабілітаційного впливу  в роботі з дітьми  дошкільного віку, що мають відхилення в розвитку» / автор-упорядник Н.В. Сухіна – Полтава, 2014. – 90 с.   

   У збірці представлено цикл групових корекційних  занять, що  включають   методи  та прийоми арт-терапії, які  дозволяють  вирішувати питання реабілітації  та соціальної адаптації  дітей з проблемами в розвитку.

 Методичний матеріал включає: розробки  групових занять практичного психолога з дітьми, що мають порушення в розвитку;  рекомендації спеціалістам, щодо проведення корекційних  занять; ігрові методи, що сприяють  актуалізації  внутрішньогопотенціалу та розвитку адаптаційних можливостей, соціалізації.

   Адресовано широкому колу спеціалістів, які працюють з дітьми, що мають порушення в розвитку, їх  батькам та  іншим зацікавленим особам, хто допомагає дітям зростати, розвиватись та знаходити своє місце в житті.

Фалько Н.В. В  злагоді з собою та іншими. Корекційно-відновлювальна програма / автор-укладач Н.В. Фалько. – Пирятин, 2014. 66 с. 

Корекційно-відновлювальна програма містить  цикл занять для учнів молодшого шкільного віку, є  узагальненим досвідом роботи  з учнями початкових класів. Заняття спрямовані на корекцію та профілактику психоемоційних порушень, агресивної поведінки.

Методичний матеріал включає: розробки занять соціального педагога з дітьми, що мають порушення психоемоційної сфери, схильні до агресивної поведінки; опис ігрових методів, які сприяють мобілізації емоційних і вольових ресурсів особистості дитини, формування в школярів позитивного світосприйняття, розуміння інших, виховання дружелюбності.

Для практичних психологів, соціальних педагогів,  класоводів, вихователів ГПД.

Циганенко О.М.Корекція та розвиток емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвивальна програма / автор-укладач О.М. Циганенко. − Микільське, 2016. − 75 с.

Корекційно-розвивальна програма містить цикл занять, спрямованих на корекцію та розвиток емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами.

Методичний матеріал включає: розробки занять практичного психолога з  дітьми, що мають порушення в розвитку, інформація для педагогів та батьків з питань особливостей розвитку емоційно-вольової сфери дітей.

Для практичних психологів, соціальних педагогів, батьків, вихователів.

Циганенко О.М. Корекція та розвиток пізнавальної  сфери дітей з особливими освітніми потребами : [програма корекційно-розвивальних занять] / автор-укладач  О.М. Циганенко − Микільське, 2016. − 110 с.

У збірці представлена програма корекційно-розвивальних занять, яка спрямована на розвиток пізнавальної  сфери  дітей з особливими освітніми потребам.

Програма містить  розробки занять, додатки, матеріал, який ознайомлює з особливостями  розвитку пізнавальної сфери учнів з особливими освітніми потребами.

Для використання у роботі практичних психологів, вчителів-дефектологів.

Шевченко Л.О. «Згуртування учнівського колективу» : [Тренінгові заняття для учнів підліткового віку] / Л.О.Шевченко. – Полтава : Розсошенська гімназія, 2016. – 36 с.

У збірці представлено розробку тренінгових занять «Згуртування учнівського колективу», спрямованих на формування навиків толерантного спілкування серед підлітків, а також розвитку згуртованості школярів та формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі.

Матеріали даного посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним педагогам та викладачам закладів освіти.

Шевченко Л.О. Я і світ моїх можливостей. Тренінгові заняття для учнів 9 – 11 класів / автор-укладач Л.О. Шевченко. – Полтава : Розсошенська гімназія, 2017. – 80 с.

У збірці представлено тренінгові заняття для учнів старших класів, у яких надаються теоретичні та практичні прийоми у розвитку та формуванні особистісної сфери старшокласників, а саме їх потенційних можливостей та внутрішніх ресурсів, процесів самопізнання, саморегуляції та самореалізації.

          Тренінгові заняття передбачають формування навичок спілкування та гармонізації стосунків з оточуючими, вміння використовувати отриманий досвід як у навчальній діяльності, так і в різних життєвих ситуаціях.

   Матеріали збірки будуть корисні в роботі практичним психологам, соціальним педагогам  закладів освіти, іншим зацікавленим особам.

Шовкопляс Н.І. Розвиток пізнавальних процесів у дітей з ЗПР (корекційно - розвивальна програма для першокласників) / автор-укладач Н.І. Шовкопляс. – Нові Санжари, 2017. – 77 с.

В збірці представлено розробки занять для першокласників, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), уваги, сприйняття; розвиток дрібної моторики пальців рук, дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком, формування пізнавальної активності.

Представлена збірка буде корисною для практичних психологів навчальних закладів, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку.

 

Берднікова В.П. Корекційно-розвиткова програма «Розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфер дітей (1-4 класів) із затримкою психічного розвитку» / Берднікова В.П. – Козельщина, 2018 – 103 с.

Корекційно-розвиткова програма містить 26 занять. Програма спрямована на розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфер, дрібної моторики рук, мовленнєвих здібностей, формування позитивної самооцінки та навчальної мотивації. Представлена програма адресована практичним психологам.

 

Родік Т.С. Профілактична програма впровадження комплексу кінезіологічних вправ для попередження труднощів у навчанні дітей 5-6 років в умовах закладу дошкільної освіти / автор-упорядник Т.С. Родік. – Кременчук, 2018. – 104 с.

Програма містить комплекс кінезіологічних вправ, адаптованих для дітей старшого дошкільного віку, спрямованих на профілактику труднощів у навчанні, розвиток пізнавальних процесів, логічного та образного мислення дітей, полегшення засвоєння дошкільниками навчального матеріалу, оволодіння уміннями та навичками, передбаченими програмовим змістом в умовах організованих занять. Адресовано психологам, вихователям, батькам дітей дошкільного віку.

 

Шпак Ю.П. Індивідуальна програма корекційно-розвивальних занять для роботи з дитиною із затримкою психічного розвитку (з відхиленнями в інтелектуальному розвитку) / автор-укладач Шпак Ю.П. – Лип’янська ЗОШ І-ІІІ ст., 2018. – 162 с.

Програма містить розробки занять для дітей із затримкою психічного розвитку, спрямованих на розвиток пізнавальної сфери, розвиток емоційно-вольової сфери, передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної сфери учнів із затримкою психічного розвитку з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

 

 

Ознайомитися з програмами можна в Центрі практичної психології та соціальної роботи за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 96 (навчальний корпус ПОІППО №2), кабінет 2.7.Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Відповідальна за зміст сторінки О.М.Самойлюк
Останнє оновлення 11.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.