Система Orphus

Рекомендаційний бібліографічний список літератури 1

Актуальні питання підготовки лідерів
(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)

Якщо можеш стати орлом,

не прагни стати першим серед галок.

                                                Піфагор

Сучасні цивілізаційні виклики, які докорінно змінюють світ у всіх сферах життєдіяльності людини, висувають певні вимоги до особистості лідера, який є рушійною силою цих змін. Сьогодення вимагає вільної, відповідальної, самосвідомої особистості. Образ досконалої особистості лідера – це передусім міцно та органічно засвоєні національні й загальнолюдські цінності; це урівноваженість, стресостійкість і влада над собою, стратегія побудови життя, що передбачає постійний рух до здійснення чимраз  новіших, важчих, ніж раніше, задумів, результати яких потрібні як самій людині, так і всім людям; це створення самою людиною середовища для власного розвитку, самовдосконалення та самореалізація; це межова самовіддача, уміння мобілізуватися на подолання труднощів, прогнозувати наслідки своїх учинків; це щирість, прагнення до об`єктивності та здатність приймати рішення. Такий лідер не тільки вміє відстоювати власні інтереси, а й піклується про загальне благо. Йому притаманні почуття людської гідності, прагнення служити людям, толерантність, порядність, чесність, справедливість, рішучість, підприємливість, потреба доброчинності, уявлення про себе не просто як про громадянина, а як про незалежну особистість, здатну прийняти на себе відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу.

(В. В. Ягоднікова, к. п. н., заступник директора з науково–методичної роботи Одеського інституту МАУП / Виховання лідерів. – Виховна робота в школі. – 2009. – № 10. – С. 2.).

1. Антипова Л. Успішний керівник : який він? / Л. В. Антипова // Управління школою – 2009. – № 8. – С. 2.

2. Бондаровська В. Доля людини в незалежній Україні, або чому в Україні бракує лідерів / В. Бондаровська // Управління освітою. – 2008. – № 11. – С. 5.

3. Васильківська О. Лідер за покликом серця / О. Васильківський // Освіта України. – 2010. – № 14–15 (19 лютого). – С. 6.

4. Вдовиченко Р. Управлінська компетентність керівника школи /Р. П. Вдовиченко – Харків : Основа, 2007. – С. 10–18.

5. Водолазська Т. Лідерами народжуються ; ефективними – стають / Т. В. Водолазська // Освіта Полтавщини. – 2009. – № 19. – С. 47.

6. Гавриш Л. Ситуаційне лідерство в контексті адаптивного управління / Л. Л. Гавриш // Освіта Полтавщини. – 2009. – № 19. – С. 43.

7. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство : Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки ; пер. с англ. – [3-изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 301 с.

8. Громовий В. Відмінності між менеджментом і лідерством : (Здатність фантазувати й виходити за загальноприйняті рамки, тобто вміння створити своє бачення, перетворюють звичайного менеджера на лідера) / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 10. – С. 6.

9. Громовий В. Інструмент лідерства / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 11. – С. 3.

10. Громовий В. Лідери освіти XXI століття : ми йдемо! / В. Громовий //Управління освітою. – 2007. – № 14. – С. 3.

11. Громовий В. Лідерство як п`ятий елемент розвитку освіти : (Прогрес сучасної освіти можуть забезпечити лише лідери) / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 8. – С. 6.

12. Громовий В. Лідерський прорив : (Прогрес сучасної освіти можуть забезпечити лише лідери) / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 7. – С. 13.

13. Громовий В. Нова парадигма лідерства / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 9. – С. 13.

14. Громовий В. Стати переможцем! / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 12. – С. 9.

15. Громовий В. Створювати лідерів навколо себе! / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 14. – С. 3.

16. Громовий В. Стилі й напрямки лідерства / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 13. – С. 11.

17. Громовий В. Шкільне лідерство, яке працює : [Ресурсні матеріали для практичних занять з розвитку освітнього лідерства] / В. Громовий // Завуч. – 2007. – № 15. – С.

18. Ковальчук В. Професійний керівник – успішний заклад / В. Ковальчук //Управління освітою. – 2008. – № 36. – С. 6.

19. Максвелл Дж. Основы взаимоотношений : об этом должен знать каждый лидер : [Текст] / Дж. Максвелл. – К. : Брайт Букс, 2007. – 128 с.

20. Оржеховська В. Учнівське самоврядування : пошук ефективних моделей і технологій : [Текст] : навчальний посібник / В. М. Оржеховська, Г. Г. Ковганич. – К. : ІПВ АПН України, 2007. – 234 с.

21. Осокин Р. Феномен лидерства. Первый среди равных / Р. В. Осокин, Н. С. Носова. – М. : ГроссМедия : РОСБУХ, 2008. – 200 с.

22. Осюхіна А. Стратегія лідерства / А. Осюхіна // Завуч. – 2008. – № 23–24. – С. 67.

23. Приходько М. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі : [Текст] / М. І. Приходько. – Х. : Основа, 2008. – 176 с.

24. Пузир І. Політичне лідерство. Людина і суспільство. 11 клас / І. Пузир // Історія України. – 2010. – № 4. – С. 14.

25. Резніченко З. Умови реалізації мотиваційної функції управління персоналом у вітчизняних загальноосвітніх закладах / З. В. Резніченко // Освіта Полтавщини. – 2009. – № 19. – С. 54.

26. Сазоненко Г. Визнаю харизматичну теорію лідерства / Г. Сазоненко // Управління освітою. – 2009. – № 7. – С. 5.

27. Слесик К. Виховання лідерів / К. М. Слесик. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 128 с. – (Серія «Управління школою». Вип. 5 (77) ).

28. Сучасний освітянський лідер [Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації] // Освіта. – 2010. – № 7–8 (3–10 лютого). – С. 7.

29. Стати лідером ? Це просто! // Управління освітою. – 2008. – № 12. – С. 19.

30. Стрижко В. Краткое слово о философии для лидера : Учебное пособие. [3-е изд., испр. и доп.] / В. А. Стрижко. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 232 с.

31. Шоутен Т. Менеджмент керівника / Т. Шоутен, Л. Даниленко, О. Зайченко // Підручник для директора. – 2009. – № 6. – С. 56.

32. Ягоднікова В. Виховання лідерів / В. В. Ягоднікова // Управління школою. – 2009. – № 10. – С. 1.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова
Останнє оновлення 16.03.2010

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.