Система Orphus

Cписок нових надходжень літератури до бібліотеки за I квартал 2009 р.

Список нових надходжень літератури до бібліотеки ПОІППО
рік квартал
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008

Огляд книжкової виставки до 300-річчя Полтавської битви (1708-1709 рр.)


Шкільна бібліотека в умовах реформування освіти

Рекомендаційний бібліографічний список літератури   

Для самовдосконалення професійної діяльності, своєї компетентності рекомендуємо шкільним бібліотекарям ознайомитися з літературою.  

1.  Адушкина Н. Мониторинг как аспект управленческой деятельности // Народное образование. – 2001. – № 6. – С. 17-23.

2.  Дем’ячук Т. Інноваційний підходи у підготовці майбутнього вчителя до виховної діяльності в школі // Початкова школа. – 2000. – № 11. – С. 13.

3.  Єльникова Г. До питання адаптивного управління // Освіта і управління. – 1999. – № 4. – С. 7-18.

4.  Завалеський Ю.І. Бібліотека – важливий структурний підрозділ, інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 3. – С. 3-5.

5. Зайцев В.С. Диагностико – технологическое обеспечение процесса обучения // Народное образование. – 2000. – № 8. – С. 84-85.

6. Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу // Бібліотечний вісник. – 1995. – С. 2-5.

7. Кейлин В.А. Перспективы развития Интернета // Информационные технологии в открытом образовании. – М. 2001. – С. 245-248.

8. Корнієнко А. Бібліотечний імідж у контексті державного творення // Шкільна бібліотека. – 2002. - № 8. – С. 35-36.

9.  Левин М.В. Как сделать хорошую школу. – М.: Педагогический поиск. – 2000. – С. 4. 10.     Литвін Н.В. Виховання інформаційної культури учнів за допомогою Інтернету // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 5. – С. 47-53.

11. Майоров Д.С. Мониторинг и проблемы информационного обеспечения // Народное образование. – 2000. - № 8. – С. 21-28.

12. Масова робота шкільної бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2002. – №3.

13. Матрос Д.С., Попов Д.М. Управление  качеством образования на основе новых информационных технологий // Школьные технологии. – 1999. – №1. – С. 2-3.

14. Методична діяльність керівника метод об’єднань шкільних бібліотекарів: Проблеми, знахідки // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 6.

15. Моисеев А. Управление качеством образования // Народное образование. – 1999. – № 7-8. С. 167-177.

16. Мотина С. Привлекательная библиотека, или что может реклама // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 9. – С. 6-48.

17. Началова М. Управление качеством образования // Народное образование. – 2001. – № 7. – С. 62.

18. Німчук О.С. Бібліотечний маркетинг // Шкільна бібліотека. – 2002. - №6. – С. 27-32.

19. Нові форми масової популяризації в роботі шкільної бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 2.

20. Новітні інформаційні технології шкільної бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 2.

21. Новые информационные технологии и их воздействие на подготовку кадров // Дайджест российской и зарубежной прессы. Дистанционное и виртуальное обучение. – 2003. – № 2. 

22. Окомлов О. Новые образовательные технологии // Педагогика. – 2000. – № 6. – С. 103-105.

23. Олійник Т. Інформаційна культура школи // Завуч. – 2002. - № 14. – С.12-14.

24. Паршикова Л. От анализа к мониторингу // Народное образование. – 2001. – № 8. – С. 55-56.

25. Петрова Л. Принцип управления // Директор школы. – 1998. – № 5. – С.43-46.

26. Позднякова Г.И. Краткий справочник школьного библиотекаря. – СПб, 2001.

27. Постникова Т.В. Экологический мониторинг // Школьные технологии. – 2001. – № 6. – С. 114.

28. Публічні бібліотеки в інформаційному суспільстві // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 2. – С. 82-93.

29. Райчанюк Т. Управління роботою педагогічного колективу з превентивного виховання // Освіта України. – 1999. – № 4.

30. Романенко Л.О. Роль бібліотеки у формуванні мовної культури // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 1. – С. 43-46.

31. Саприкін Г. Погляд на проблему маркетингових досліджень у бібліотеках // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 8. – С. 37-41.

32. Синятин Ю. Формирование управленческой команды: объективные и субъективные составляющие // Директор школи. – 2000. – № 7.

33. Справочник по маркетингу / Под ред. Е.А. Уткина. – М., 1998. – 417 с.

34. Указ Президента України «Про оголошення 2003 року Роком культури в Україні» // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

35. Управление в образовании /Под ред. П. Кастанье, К.Ушакова.– М.,1995.

36. Фишман Л.И. Как не надо управлять школой // Библиотека директора школы. – М., 2000. - № 4. – С. 153.

37. Чачко А.С., Кошкарьова О.В. Бібліотечна реклама і ментальність читацької аудиторій // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 9. – С. 88-92.

38. Чепурних Е. Воспитание в системе образования на пороге ХХІ столетия // Народное образование. – 2000. – № 7. – С. 12-19.

39. Шишман Л.И. Управление и руководство школой: алгебра и геометрия // Библиотека директора школы. – М., 2000. - № 7.

40. Шишов С.Е. Кельней В.А. Мониторинг качества образования в школе. 2-е изд. – М., 1999. – 354 с.

 


 Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Завантажити

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 14.05.2009

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.