Система Orphus

Халецька Лілія Леонідівна

khaletska250

 

Халецька Лілія Леонідівна, доцент кафедри методики змісту освіти, методист відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін ПОІППО ім. М. В. Остроградського.

Освіта: вища освіта за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання" (Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, 1988 р.). У 1982 році закінчила музичне відділення Харківського педагогічного училища за спеціальністю "Вчитель музики, музичний вихователь" (диплом із відзнакою).

У 2016 році закінчила аспірантуру ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Фахова діяльність: працювала піонервожатою, музичним керівником дошкільного навчального закладу, учителем музичного мистецтва (останнє місце роботи ‒ ПНВО № 14 м. Полтави). З 2005 року ‒ методист ПОІППО ім. М. В. Остроградського.

Основні напрямки наукової роботи: Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти.

Коло наукових інтересів: методика викладання навчальних дисциплін освітньої галузі "Мистецтво", упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі викладання мистецьких дисциплін, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів освітньої галузі "Мистецтво" області, мистецьке краєзнавство.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відзнаки та нагороди: грамоти відділу (управління) освіти м. Полтави (2004, 2005, 2007), Полтавського обласного відділення національної Всеукраїнської музичної спілки (2005), грамота Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2012, 2015), почесніграмоти Полтавської ОДА (2007, 2010, 2012), почесна грамота Полтавського обкому профспілки працівників освіти і науки України (2008), подяки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Інституту модернізації змісту освіти) МОН України (2015, 2016), почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Комітету з фізичного виховання та спорту (2005), Міністерства освіти і науки України (2007),подякаМіністерства освіти і науки України (2014).

2016р.

Халецкая Л. Л. Постороение индивидуального вектора профессионального развития учителя художественных дисциплин в системе последипломного образования: традиции и инновации научно-методического сопровождения / Халецкая Л. Л. // Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, Витебск : В з-х т. / Витебский филиал Международного университета «МИТСО» ; редкол. : А.Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – 494 с. – С. 287-290. Режим доступу : http://vitebsk.mitso.by/sites/default/files/files/tom_1_1sekciya_2sekciya_sbornik_appovrbizar_iii_mnpk_18.12.15_0.pdf.

Халецька Л. Л. Окремі аспекти процесу формування загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у контексті парадигми “Освіта протягом життя” / Lilia Khaletska. Some Aspects of the Progress of Formation and Development of General Cultural Competence of Teachers of Artistic Disciplines in the Context of the Paradigm of “Lifelong Learning // Cоntemporary issues of Culture and Art. – Edited by Karolina Janczy Olga Lukovska Tetyana Nestorenko Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 7. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016 . – 334 р. –p. 308-317.

Халецька Л. Л. Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти / Халецька Л. Л. // Матеріали VІІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г. А.].– У двох томах. Том 2. – Черкаси : ЧОПОПП, 2016. – 252 с. - С. 240-245.

2015р.

Халецька Л. Л. Методичні аспекти розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких предметів у системі післядипломної педагогічної освіти / Халецька Л. Л. // Постметодика. –№ 1. – 2015. – С. 32-37.

Халецька Л. Л. Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти: проблеми і перспективи / Халецька Л. Л. // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 112 с. – С. 99.

Халецька Л. Л. Методичні засади розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти / Халецька Л. Л. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м.Полтава, 7-8 квітня 2015 року) / редкол. : В.В.Зелюк (голова), Я. В.Сухенко, Н. І.Білик, З. В.Рєзніченко, І. О.Калінічкнко ; Полт. обл. ін.-т ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2015. – 160 с. – С. 39-41.

Халецька Л. Л. Роль культурного середовища в розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін / Халецька Л. Л. // Збірник тез Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (20-27 квітня 2015 року; на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». – [Електронний ресурс]. – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. –№ 1/19, травень 2015. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/khalecka_tezi.pdf.

Халецкая Л. Л. Основные аспекты развития общекультурной компетентности учителей художественных дисциплин в системе последипломного педагогического образования / Халецкая Л. Л. // Материалы Международной межвузовской научно-практической конференции «Векторы профессионального саморазвития в области искусств и культурно-эстетического образования (для образовательных систем различных уровней)» (12 мая 2015 г., Хабаровск, Россия). – Издательство Государственного Педагогического Университета провинции ХЭБЭЙ, КНР, г. Шицзячжуан, 2015. – 340 с. – С. 152-155.

Халецкая Л. Л. Самоосвітня діяльність учителя мистецьких дисциплін як необхідна складова процесу розвитку власної загальнокультурної компетентності / Халецька Л. Л. // Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії і практики: – 2015. – Вип. 7. – Полтава. – 148 с. – С. 114-117.

2014р.

Халецька Л. Л. Теоретичні аспекти розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти. – Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. Матеріалів ХІ Міжн. Педагогічно-мистецьких читань пам`яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред. : І.А. Зязюн]. Вип. 5 (9). – Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – 398 с. – С. 176-177.

Халецкая Л. Л. Сущность общекультурной компетентности учителей художественных дисциплин / Л. Л. Халецкая // Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве (материалы Международной научно-практической конференции, БГИИК, 13-14 марта 2014 г.): в 3 ч. / Отв. за вып. Н. В. Васильева, О. Н. Хмельницкая. – Белгород : Изд-во БГИИК. – 2014 г. – Ч.2. – 328 с. – С. 12-15.

Халецкая Л. Л. Развитие общекультурной компетентности учителей дисциплин искусства в системе последипломного педагогического образования: анализ исследований и публикаций / Л. Л. Халецкая // Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и перспективы (материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 22-23 марта 2014 г.). – М. : АСОУ, 2014. – 432 с. – С. 211-214.

Халецька Л. Л. Критерії сформованості загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін / Л. Л.Халецька // Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти (матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції, Харків, 4 грудня 2014 р.). – Харків, 2014.

2013р.

Халецька Л. Л. Роль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнів / Халецька Л. Л. // «Полтавщина – земля моя свята». Збірник кращих наукових статей ІV обласної науково-практичної краєзнавчої конференції учнівської молоді. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. –– 404 с. –– С. 18-23.

Халецька Л. Л. Компетентнісний підхід і «знаннєва» парадигма: пошук шляхів перетину й взаємодії в системі післядипломної педагогічної освіти / Халецька Л. Л. // Постметодика. – 2013. – № 6 (115). – С. 49-54.

2012р.

Халецька Л. Л. “Благословен той день і час...”: урок-екскурсія до “музею” Т. Г. Шевченка / Лілія Халецька // Ціннісне ставлення до культури та мистецтва : виховні заходи : 5-8 класи / Упор. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шк. Світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”). – С. 57-60.

Халецька Л. Л. Музична освіта в середніх школах зарубіжних країн: поєднання формального та інформального навчання / Халецька Л. Л. // Постметодика, 2012. – № 6 (109). – С.57-61.

2011р.

Халецька Л. Л. Роль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнів / Халецька Л. Л. // «Полтавщина – земля моя свята». Збірник кращих наукових статей обласної науково-практичної краєзнавчої конференції. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2011. –– 288 с. –– С. 12-19.

Халецька Л. Л. Реалізація регіонального аспекту – шлях до формування ключових компетентностей особистості учня / Халецька Л. Л. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Зб. наук. праць. –– Вип. 15, книга 1. –– Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. –– 528 с. –– С. 499-506.

Халецька Л. Л. Час відпочинку, ігор, пісень: [робота літніх дитячих таборів] / Настенко Н. В., Каліберда Г. А., Халецька Л. Л., Сліпак В. О. // Розкажіть онуку. –– 2011. –– № 9 (травень). –– 160 с. –– С. 89-109.

Халецька Л. Л. Емоційний інтелект як базова компетентність професійної моделі вчителя предметів освітньої галузі «Естетична культура» / Халецька Л. Л. // Наукові записки ПОІППО : Моделі сучасних компетентностей педагогічних працівників. –– 2011. –– Випуск 2. –– 180 с. –– С.133-138.

2010р.

Халецька Л. Л. Ресурси Інтернету для предметів освітньої галузі «Естетична культура» / Халецька Л. Л. // Комп`ютер у школі та сім`ї, 2010. – № 1. – С. 43-46.

Халецька Л. Л. Яким ми хочемо бачити вчителя предметів освітньої галузі «Естетична культура» / Халецька Л. Л. // Управління освітою, 2010. – № 234 (6 березня). – С. 10-12.

Халецька Л. Л. До вас індійська казка завіта (сценарій музичного салону) / Халецька Л. Л. // Мистецтво та освіта, 2010. – № 3. – С. 42-45.

Халецька Л. Л. Підготовка компетентнісного вчителя предметів освітньої галузі «Естетична культура» в системі післядипломної педагогічної освіти / Халецька Л. Л. // Післядипломна освіта в Україні, 2010. – № 1. – С. 67-70.

2009р.

Халецька Л. Л. Підготовка компетентнісного вчителя предметів освітньої галузі «Естетична культура» в системі післядипломної освіти / Халецька Л. Л. // Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини : Часопис / [ред. С. В. Королюк]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 19. – 98 с. – С. 46-42.

Музичне краєзнавство Полтавщини : від витоків до сьогодення / Упор. : Лобач О. О., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 360 с.

2008р.

Неформали: погляд на проблему / Упор. Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 48 с.

Халецька Л. Л. Профільне навчання художньо-естетичного напряму. Місце художньо-естетичної компетентності в курикулумі майбутньої освіти України / Халецька Л. Л. // Профільне навчання: Досвід упровадження, інноваційні технології. – Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 196 с. – С. 93-96.

Халецька Л. Л. Я викликаю вас на бій, ворожі сили! Людвіг ван Бетховен / Халецька Л. Л., Штихно Т. І. // Шкільний світ, 2008 №№ 34-35.

Халецька Л. Л. Як приєднатися до Української мережі європейських клубів: досвід м. Кременчука / Калітіна І. О., Халецька Л. Л. // Постметодика, 2008. – № 6 (83). – С. 60-64.

Халецька Л. Л. Композитори, музиканти, співаки, кобзарі, музикознавці / Халецька Л. Л. // Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам`ятники – події – легенди : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд.: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 248 с. – С. 200-204.

Халецька Л. Л. Козацькі думи і пісні / Халецька Л. Л. – Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам`ятники – події – легенди : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд. : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 248 с. – С. 209-220.

2007р.

Халецька Л. Л. Про джаз, класику та FM-радіо… / Лілія Халецька // Шкільний світ, 2007. – № 15 (383). – С. 1-3.

Співа Полтавщина, і ніколи не стихнуть пісні… / Упор. Лобач О. О., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 46 с. (Рекомендовано до використання МОН України. – Інформаційний збірник № 19-22, 2007 р.).

Веселі літні канікули / Упор. Настенко Н. В., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 34 с.

Музичний феномен Глобинського району Полтавської області / Упор. Лобач О. О., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 56 с. (Рекомендовано до використання МОН України. – Інформаційний збірник № 19-22, 2007 р.).

Халецька Л. Л. Регіональний компонент галузі «Естетична культура» Державного стандарту / Халецька Л. Л. // Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2007. – № 3 (72). – С. 81-83.

Музичне краєзнавство : Програма факультативного курсу для класів художньо-естетичного та гуманітарного профілів. 7 клас / Упор. Лобач О. О., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 24 с. (Затверджено Комісією дисциплін художньо-естетичного циклу НМР з питань освіти МОН України. Протокол від 26.06.2007 р. № 2).

Зимові свята / Упор. Настенко Н. В., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 80 с.

Халецька Л. Л. «Болгарська столбіца». Педагогічна технологія музичного виховання Олени Лобової. Програма формування самопізнання у школярів підліткового віку Е. Печерської. Система елементарного музичного виховання Карла Орфа. Технологія керування розвитком музичного сприймання Д. Б. Кабалевського – Я. Ростовського. Технологія музичного виховання на релятивній основі Золтана Кодаї (Угорщина) – Золтана Жофчака (Україна). Технологія розвитку голосу Г. Стулової. Фонопедичний метод розвитку голосу і вокально-хорова робота В. Ємєльянова. – Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик – 2-е вид., переобл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А-М. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с. – С. 46-48. Ч. 2. Н-Я. – 220 с. – С. 39, 61-62, 87, 110, 119, 143, 183.

2006р.

Халецька Л. Л. Музика та образотворче мистецтво. Методичні рекомендації щодо оформлення класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів з урахуванням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів / Халецька Л. Л. // Сільська школа України. – Київ : Шкільний світ, 2006. – № 22-24 (166-168).

Халецька Л. Л. Профільне навчання художньо-естетичного напряму в Полтавській області. Стан. Проблеми. Перспективи / Халецька Л. Л. // Методичні проблеми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 77 с. – С. 60-64.

Халецька Л. Л. Формування національної самосвідомості особистості учня засобами вивчення музичного краєзнавства / Лілія Халецька // Матеріали Другого Українського педагогічного конгресу. – Львів : ТзОВ Камула, 2006. – 601 с. – С. 490-499.

Барви сонячного літа / Упор. Настенко Н. В., Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 54 с.

Халецька Л. Л. Музичний салон як музей одного дня / Халецька Л. Л. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 48 с. (Рекомендовано до використання МОН України. – Інформаційний збірник № 19-22, 2007 р.).

2005р.

Халецька Л. Л. Музичне мистецтво: художньо-естетичний розвиток учнів 5 класу / Лобач О. О., Халецька Л. Л. // Постметодика, 2005. – № 3 (61). П`ятий клас.

Халецька Л. Л. Витоки української естрадної музики / Лілія Халецька // Завуч. – Київ : Шкільний світ, 2005. – № 16 (238), червень. – С. 30-33.

Халецька Л. Л. Формування національної самосвідомості особистості учня в контексті ключових компетентностей, визначених країнами Ради Європи / Халецька Л. Л. // Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2005. – № 9-10 (58-59). – С. 115-118.

2004р.

Халецька Л. Л. Особистісно орієнтований підхід до формування естетичних нахилів учнів під час уроків засобами гри / Лілія Халецька // Управління освітою, 2004. – № 34 (82).

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.