Система Orphus

Жданюк Людмила Олексіївна

 DSC 0314 1

Жданюк Людмила Олексіївна, старший викладач кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

Освіта: Красноградське педагогічне училище, спеціальність вчитель початкових класів (1992-1996);Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, спеціальність «Психолог. Практичний психолог в закладах освіти психолог» (1996-2001); Аспірантура Харківського державного педагогічного університет ім. Г. С. Сковороди (заочна форма навчання (2001-2006), спеціалізація  — вікова та педагогічна психологія).

Академічний досвід:

2001-2005 рр. психолог-консультант Полтавської обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

2004 р.практичний психолог навчально-виховного комплексу №39 м. Полтава;

2005-2017 рр.методист центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО ім. М. В. Остроградського;

із 01.07. 2017 р.старший викладач кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

із 2013 робота над кандидатською дисертацією «Ставлення до навчання у студентів зі зниженим рівнем академічної мотивації» (науковий керівник Кузнецов М.А., доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди).

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підвищення кваліфікації:

1. Навчальні тренінги: «Технології формування управлінської команди освітньої організації» (2004 р.), «Психологічна реабілітація дітей, що зазнали сексуального насильства» (2005 р.), «On-ляндія. Безпека дітей в Інтернеті» (2008 р.), «Кризова інтервенція в терапевтичному процесі» (2011 р.), «Основи музикотерапії. Використання елементів музикотерапії в роботі фахівця психологічної служби» (2011 р.);

3. Тренінги Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України» з підготовки тренерів «Організація роботи з розв’язання проблем насильства у школі», «Управління роботою з розв’язання проблем насильства у загальноосвітньому навчальному закладі»;

2. Тренінги для викладачів спецкурсу «Протидія торгівлі людьми в Україні» в рамках проекту «Поширення національного механізму взаємолії суб’єктів, які здійснююють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні» кооординатора проектів ОБСЄ в Україні (2017 р.);

3. Курси підвищення кваліфікації АПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2011 р.), «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (2014-2015 рр.); курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Центрі неперервної освіти Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка (2016 р.);

4. Cтажування в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (2016 р.);

5. Навчання на серифікованому психотерапевтичному курсі (45 год.) «Логотерапія. Спеціалізація: Інтегральна психотерапія і Ноо-психологія» (Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (LUBLIN), (2017 р.);

Відзнаки та нагороди: Подяка Полтавського обласного інституту післідипломного педагогічної освіти (2010); Грамота Управлінняосвітиінауки Полтавської обласної державної адміністрації (2010 р.), Грамота ДепартаментуосвітиінаукиПолтавської обласної державної адміністрації (2017 р.).

Основні публікації:

2018 р.

Жданюк Л.О. Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / Л.О.Жданюк // Психологія і особистість.Випуск – 1 (13).  –  Київ-Полтава.: – ПНПУ,2018. – С.62-74 с.

Жданюк Л.О. Дослідження показників емоційного ставлення до навчальної діяльності у студентів в залежності від рівня їх навчальної мотивації і гендерних ознак / Л.О.Жданюк  // International scientific  conference  « Modernization of educational system: wordl trends and national peculiarities» : Conference Proceedings, February 23rd. Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Rublishing», 2018. – 109-112 p.

2017 р.

Жданюк Л.О. Емоції в процесі навчальної діяльності студентів / Л.О.Жданюк //Науково-методичні записки ПОІППО : Роль методичної служби у забезпеченні якості освіти. – 2017. – Випуск 9. – Полтава : ПОІППО. – 102-107 с.

Жданюк Л.О. Гендерні особливості емоційного ставлення до навчальної діяльності у студентів / Л.О.Жданюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль інновацій в трансформації сучасної науки » (м. Київ, 29–30 грудня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – ч. 1. – 135-137 с.

Жданюк Л. О. Соціально-психологічні особливості студентського віку / Л. О. Жданюк // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. — Вип. 4(33). — 136 с.

Жданюк Л. О. Методичні рекомендації «Про особливості впровадження програми виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» [Електронний ресурс] / Жданюк Л. О. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty/2-i/1426-metodychne-zabezpechennia-diialnosti-navchalnykh-zakladiv-z-problem-protydii-torhivli-liudmy-prohrama-osobysta-hidnist-bezpeka-zhyttia-hromadianska-pozytsiia. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 02.04.2017.

Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів / Л.О. Жданюк // Вісник Харківського Національного педагогічного університету  імені Г.С.Сковороди. – Психологія. Випуск 55. – Х.: – ХНПУ, 2017. – С 338-344.

Жданюк Л.О. Атестація працівників психологічної служби Полтавщини (Дайджест майстер-класів) / Л.О. Жданюк // – Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – № 3. – Полтава: АСМІ, 2017. – С 41-44.

Жданюк Л.О. Емоційне ставлення до навчання у студентів / Л.О. Жданюк // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів II Всеукр. наук.- практ. Конф.(17 травня 2017р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. – С 60-63.

Жданюк Л.О. Мотивація навчальної діяльності студентів / Л.О.Жданюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 року) – Електронний збірник наукових праць КЗ «ЗОІППО». – Випуск №2(28) /2017. – [режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip28.html]

Методичні рекомендації щодо проведення інформаційної кампанії до Всесвітнього дня торгівлі людьми в закладах оздоровлення та відпочинку [Електронний ресурс] / Л.О.Жданюк. – Електронний текст. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/natsionalno-patriotychnevykhovannia/metodychni-rekomendatsii

2016р.

Жданюк Л.О. Особливості  психологічного забезпечення у ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. у 2016-2017 н. // К.М.Муліка , Л.О.Жданюк , В.А.Маслова, О.М.Самойлюк, Т.В.Хорошева Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2016-2017 навчальному році: методичні рекомендації [електронний ресурс] / К. Муліка, Л. Жданюк, В. Маслова, О. Самойлюк, Т. Хорошева. – Електронний текст. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303, – Загол. З екрану. – Мова : укр. Перевірено : 20.12.2016.

Особливості психологічного забезпечення у ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. у 2016-2017 н. [Електронний ресурс] / [Л. О. Жданюк, К. М. Муліка, В. А. Маслова та ін.] – Режим доступу до ресурсу: Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2016-2017 навчальному році: методичні рекомендації.

Жданюк Л. О. Основні форми і методи роботи працівника психологічної служби щодо організації роботи з проблеми протидії торгівлі людьми // Л.Жданюк , В.Маслова, О.Самойлюк , Т.Хорошева Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби закладів інтернатного типу, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р. а. Полтавської області у 2016-2017 н.р. : методичні рекомендації [електронний ресурс] / Л. Жданюк, В. Маслова, О. Самойлюк, Т. Хорошева. – Електронний текст. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303  – Загол. З екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 20.12.2016.

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.