Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Криштафович Лідія Григорівна

Інформація про автора досвіду

Прізвище, ім’я, по-батькові: Криштафович Лідія Григорівна

Рік народження: 1962

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1984 р.

Фах: вчитель географії та біології

Звання, нагороди: вчитель-методист,

  • грамоти управління освіти Кременчуцької міської ради (2010, 2011);
  • грамоти Кременчуцької міської ради (2011, 2015);
  • грамоти департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (1989, 2011, 2012, 2015);
  • подяки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (2012, 2014);
  • Грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
  • диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу учнівських і педагогічних робіт «Здорова планета – здоровий ти» (2010);
  • Подяка Департаменту загальної середньої та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012, 2014).

Посада, місце роботи: вчитель географії Кременчуцького ліцею № 4 Кременчуцької міської ради Полтавської області

Педагогічний стаж: 31 рік

Інформація про методичного працівника, що узагальнив досвід

Прізвище, ім’я, по-батькові: Шкоденко Лариса Анатоліївна

Посада, місце роботи: методист відділу природничо-математичного відділу, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Інформація про досвід

Тема:Підвищення пізнавальної активності учнів, поглиблення знань із географії через використання інноваційних технологій. ІКТ на уроках географії

Мета:розкрити значення використання інноваційних технологій у підвищенні пізнавальної активності та поглиблення знань учнів на уроках географії.

Короткий зміст досвіду:Криштафович Лідія Григорівна, учитель географії Кременчуцького ліцею № 4, має високу науково-методичну та практичну підготовку, творчо працює над вирішенням методичної проблеми «Підвищення пізнавальної активності учнів, поглиблення знань з географії через використання інноваційних технологій. ІКТ на уроках географії».

Специфіка навчальних технологій проявляється у конструюванні Криштафович Лідією Григорівною такого навчального процесу, який гарантує обов’язкову реалізацію поставленої дидактичної мети і забезпечує досягнення запрограмованого навчального результату учнями. Учитель чітко використовує такі структурні компоненти навчальної технології для організації своєї роботи:

1) концептуальну основу;

2) конкретизований навчальний результат;

3) модель навчання (визначений характер взаємодії учителя й учня);

4) алгоритм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі застосування певних навчальних засобів;

5) наскрізну діагностику, що ґрунтується на виявленні зворотного зв’язку між учителем і учнями;

6) контроль і корекцію поточних і підсумкових результатів навчання.

Навчальні технології, які використовує Криштафович Л.Г., відповідають таким критеріям, як науковість, системність, ефективність, передбачуваність, відтворюваність, оптимальність.

Лідія Григорівна вважає, що сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учнів. Конструюючи урок, здійснює творчий підхід – створює щось нове, експериментує. У своїйроботі вона використовує як традиційні форми роботи, але своєчасно поєднані з прийомами і методами навчання, модифіковані і інтерпретовані, так і сучасні інноваційні технології. Серед них такі: технологія прийомів навчально-пізнавальної діяльності, технологія програмованого навчання, технологія диференційованого навчання. Також використовує вчитель технології, що спрямовані на активізацію й інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, а саме технології: навчально-ігрової діяльності, застосування графічно-знакових географічних навчальних моделей, комунікативно-діалогової діяльності, перспективно-випереджувального навчання, сугестивного навчання, інтерактивного навчання, проектної діяльності, комп’ютеризованого навчання. На розвиток самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів спрямовані технологія проблемного навчання та технологія формування критичного мислення.

Криштафович Л.Г. створює всі умови для інтегрованого застосування певної технології навчання географії, що дає можливість досягти високих результатів. Разом із тим, Лідія Григорівна здійснює творчий педагогічний підхід, запозичує окремі елементи певних навчальних технологій і застосовує їх на етапах конструювання навчального процесу відповідно до специфіки поставлених педагогічних цілей.

Основні показники результативності:

Лідія Григорівна бере активну участь у роботі міського методичного об'єднання вчителів географії, член журі міських та обласних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, призер Всеукраїнського конкурсу учнівських та педагогічних робіт «Здорова планета – здоровий ти!» (2 місце, 2010 р.), учасник І Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень» (2012 р.). Передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, семінарів, публікації в пресі.

Найкращою винагородою для вчителя є успіхи і досягнення учнів. Починаючи з 2008-2009 навчального року Криштафович Лідія Григорівна підготувала 33 переможців ІІ (міського) етапу, 26 переможців ІІІ (обласного) етапу, 14 переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 7 переможців міського етапу, 7 переможців обласного етапу, 2 переможця Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН. Учні Лідії Григорівни – призери Всеукраїнської Інтернет-олімпіади «Відкрита природнича демонстрація», всеукраїнських конкурсів «Новітній інтелект України», «Геліантус», конкурсу видавництва «Шкільний світ» на кращу презентацію, обласного конкурсу «Полтавський дивосвіт».

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.