Система Orphus

Неживий Олексій Іванович

neg

Неживий Олексій Іванович – кандидат педагогічних наук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, відповідальний секретар журналу «Бахмутський шлях» фаховий з історичних та філологічних наук, член Національних спілок письменників, журналістів, краєзнавців України та Полтавської спілки літераторів.

Освіта: Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1980 – 1984). Учитель української мови і літератури.

Коло наукових інтересів: текстологія і літературне джерелознавство, історія педагогіки України, методика викладання української мови і літератури.

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна спадщина Бориса Грінченка» (1994). Тема докторської дисертації: «Наукова біографія і творча спадщина Григора Тютюнника: джерелознавча і текстологічна проблематика» – перша в Україні докторська дисертація за спеціальністю 10.01.09. – літературне джерелознавство і текстологія (2013).

Академічний досвід: професор кафедри філологічних дисциплін та професор кафедри теорії і практики перекладу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 – 2014); учитель української мови і літератури Хитцівської восьмирічної школи Лубенського району (1977 – 1980).

Редакторські обовязки: головний редактор Вісника Інституту грінченкознавства (1994 – 1996), член редколегії журналу «Бахмутський шлях» (2004 – т.ч.).

Гранти та проекти: 2005 р. – докторантська стипендія Наукової фундації імені Олега Ольжича.

Спеціальні нагороди: знаки Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2001), «Василь Сухомлинський» (2008), почесна відзнака Національної спілки письменників України, медаль „Будівничий України” Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Лауреат Луганської обласної премії ім. “Молодої гвардії”, Всеукраїнських премій імені Івана Огієнка, Бориса Грінченка, Дмитра Нитченка, премії НСП України „Благовіст” за кращу книгу року, премії ім. В. Сосюри, Полтавських обласних премій ім. Панаса Мирного, Володимира Малика, премії ім. Пантелеймона Куліша національного конкурсу „Українська мова – мова єднання”, Лубенської районної премії ім. Василя Симоненка.

Наукові праці: автор більше 340 наукових і науково-популярних публікацій з літературознавства, історії педагогіки України, фольклористики, методики викладання української мови і літератури, а також більше 700 публікацій у періодичній пресі, виступів на радіо й телебаченні.

Григір Тютюнник і Луганщина. Ворошиловград: ред.-вид. від. облполіграфвидаву, 1989. – 26 с.; Луганщина літературна : Первинна організація Спілки журналістів України редакції газ."Наша газета".- Луганськ: Б.в., 1993. – 48 с.; Для рідного слова: Творча спадщина Бориса Грінченка і проблеми національного виховання / Луганськ. ін-т внутр. справ МВС України; Ін-т грінченкознавства ЛДПІ ім.Т.Шевченка. – Луганськ: Б. в., 1994. – 90 с.; Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови : Посібник для вчителя / Співавтор Ужченко Віктор Дмитрович. – К.: Освіта, 1993. – 287 с.; Від слова – до пісні : Літературознавчі, педагогічні статті та нариси. – Луганськ: Преса, 1996. – 86 с.; Освячені Шевченковим ім'ям. – Луганськ: Світлиця, 1998. – 102 с.; Споріднені творчістю. – Луганськ: Книжковий світ, 1998. – 83 с.; Література рідного краю: підручник-хрестоматія: 10-11 кл. /Співавтор Людмила Нежива; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т грінченкознавства. – Луганськ: Знання, 2002. – 104 с.;Учителі придінцевого краю. – Луганськ: Знання, 2002. – 64 с.; Час неминущий : літ.-критичні статті та нариси. – Луганськ: Світлиця, 2007. – 88 с; Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти. – Луганськ: Знання, 2007. – 188 c.; Григір Тютюнник: текстологічна і джерелознавча проблематика життя і творчості. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 272 с.; Борис Грінченко у дослідженнях і спогадах – Луганськ: Янтар, 2013. – 456 с.; Життя у слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника. – К.: ВЦ «Академія», 2014 – 224 с.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.