Система Orphus

Ільченко Олексій Георгійович

P1170492

Ільченко Олексій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: теоретичні та методичні основи організації навчального середовища цілісної освіти у загальноосвітній школі;

Основні напрямки роботи: проектування обладнання кабінетів інтегрованого типу: довкілля (1–6 кл.), природознавства (7–11 кл.); природовідповідність засобів навчання, комп'ютерні технології в навчальному процесі; природовідповідність ілюстративного матеріалу підручників.

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2016 р.

Ільченко О. Г. Фізика : підручник для 8 кл. загал. навч. закл. / К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2016. – 208 с.: іл.

Ільченко О. Г. Структура готовності викладача вищого навчального закладу до інноваційної діяльності та умови її формування / О. Г. Ільченко // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання) (м.Полтава, 19-20 травня 2016 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2016. – 531 с. – С.174-175.

Ільченко О. Г.  Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища/ О. Г. Ільченко //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. [ред. кол. ; голов. ред.. – О. М. Топузов]. - К. : Педагогічна освіта, 2016. - Вип. 16. – с. 488. - С. 185-192. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_18

Ільченко О. Г. Науково-орієнтоване навчальне середовище учнів загальноосвітньої школи / О. Г.Ільченко // Науково-методичні записки ПОІППО : Педагогічні засади ефективного навчання в загальноосвітній школі. – 2016. – Випуск 8. – Полтава : ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – С. 114-118.

 

2015 рік

Ільченко О. Г. Провідні ідеї курсу «Природознавство» 10-11 класів у структурі навчального середовища [Електронний ресурс] / О. Г. Ільченко // Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 187-196. – Режим доступу : http://dovkillya.org.ua/images/%D0%97%D0%91% D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-2015__4_.pdf – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 07.12.2015.

Ільченко О.Г. Електронні засоби навчання як умова педагогічної майстерності вчителя / О. Г. Ільченко // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7-8 квітня 2015 року) / редкол. : В.В. Зелюк (голова), Я.В. Сухенко, Н.І. Білик, З.В. Резніченко, О.І. Калініченко; Полт, обл. ін-т. ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2015. – С. 107– 108.

Ільченко О.Г. Навчальне середовище як умова формування дослідницьк‎ої компетентностності учнів / О. Г. Ільченко // Проблеми організації дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних дисциплін : матер. всеукр. наук.-прак. конф., 27 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 209– 217.

2014 рік

Ільченко О.Г. Освітня модель «Довкілля» як освіта стійкого розвитку у світлі педагогіки А.С. Макаренка/ О. Ільченко // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти: матеріали Міжнарод.науково-практич.конференції(м. Полтава, 1-2 квітня 2014 р.). – Полтава, 2014.– 0,5.

Ільченко О.Г. Наочність в процесі впровадження інтегрованих курсів природничо-наукової освіти // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць. [ред. кол., головн. ред. акад. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПОІППО, 2014. – Вип. 6. – С.

2013 рік

Ільченко О.Г. Підручники природничого циклу як складова дослідницького навчального середовища / О.Г. Ільченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С. 141-146

Ільченко О.Г. Особливості навчального середовища компетентнісної моделі змісту освітньої галузі / О.Г. Ільченко // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи», 18 квітня 2013 р. — Полтава : ПОІППО, 2013. Вип. 5. — С. 155-160.

Ільченко О.Г. Кабінет довкілля як матеріальна база формування природничо-наукової компетентності учнів 2-6 класів // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ХХ Каришенські читання, 29-30 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової.  — Полтава : Астрая, 2013 р.

Ільченко О.Г. Навчальне середовище цілісної природничо-наукової освіти учнів основної школи / О.Г. Ільченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: матеріали звітної наук. конференції, 25 квітня 2013 р. – К.: Інститут педагогіки, 2013. – С. 287-288.

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.