Система Orphus

Резніченко Зоя Володимирівна (КПМІО)

foto  2017

Резніченко Зоя Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Персональний код ORCIDiDhttps://orcid.org/0000-0002-9875-1405

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8Glhxr4AAAAJ&hl=ru

Освіта:
2010-2014 рр. – Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; перебування в докторантурі;
2000-2003 рр. – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; навчання в аспірантурі;
1994-1999 рр. – Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, спеціальність “Трудове навчання, креслення і прикладна творчість”; кваліфікація “Вчитель креслення, організатор прикладної творчості”.

Коло наукових інтересів:

Теоретико-методологічні основи реалізації громадянської активності учнівської молоді в Україні (ХХ століття).
Тема кандидатської дисертації “Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної освіти майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах”, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” (2005).

Фахова діяльність:

Доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти ПОІППО ім. М.В.Остроградського з 2018, доцент кафедри педагогічної майстерності ПОІППО ім. М.В.Остроградського (2015 - 2018), координатор історико-краєзнавчого проекту «Історія освіти і науки Полтавщини» («ПОЛТАВІКА») в ПОІППО (2015-2017).

Доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського за сумісництвом (2007-2013), в.о. професора цієї ж кафедри (2013-2015).

Доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2014),  заступник декана психолого-педагогічного факультету з питань практик (2005-2007), старший викладач кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання (2005-2006), асистент кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання (2002-2005).

Вчитель трудового навчання приватної школи «Чарівний світ», м. Полтава (2000-2002), завідувач лабораторії обчислювальної техніки педагогічно-індустріального факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (1999-2000).

Підвищення кваліфікаційного рівня:

  • Післядипломне закордонне стажування з теми: “Проектний офіс у структурі ВНЗ - інструмент реалізації освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 рр.: європейська модель” (лютий-березень – дистанційне навчання, виїзний модуль в Університеті суспільних наук (UNS) м. Лодзь, Республіка Польща – 22-25 квітня 2018 року).
  • Міжнародний форум GEG “Цифрове перетворення освіти” 2016, 2017 роки, м. Київ, Інститут модернізації змісту освіти, Спільнота "Навчаємося з Google" (Google Educator Group in Ukraine (GEG), Google в Україні.
  • Курс «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (72 год.), Київ, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова, 10-20 лютого 2015року (свідоцтво 12СПВ 041916).
  • Повний курс підвищення кваліфікації з теми: «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (144 год.) Академії педагогічного мистецтва і соціалізації Шалви Амонашвілі, Бушеті, Грузія, 2014 року (диплом №01ПША 20140023).
  • Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Навчання з технологіями», Майкрософт Україна, м. Київ, 25 червня 2014 року тощо.

Автор 75 наукових і науково-методичних праць, зокрема 9 посібників і 11 навчальних програм (в т.ч. у співавторстві), 17 статей у фахових виданнях, 24 матеріалів і тез доповідей та інші видання.

 

 Громадська діяльність: Голова ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (2007-2012 рр.).

Відзнаки і нагороди: Має низку відомчих подяк і грамот.

Основні публікації:

2018

1. Резніченко З.В. Використання моделей змішаного навчанняв закладах загальної середньої освіти / З.В. Резніченко //Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі: збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному семінар із елементами вебінару (м. Харків, 28 лютого 2018 р.) / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 39-40. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/32.pdf
2. Резніченко З.В. Єщенко Марина Миколаївна / З.В.Резніченко // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. – С.792.
3. Резніченко З.В. Калініченко Ірина Олександрівна / З.В.Резніченко // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. – С.988.
4. Резніченко З.В. Передмова / С.Ф. Клепко, З.В. Резніченко, І.О.Кіптілий // Авторські матеріали для шостого тому “Освіта і наука” “ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії” : у 31 книзі [електрониий ресурс] / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Центр по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського ; ред. рада : В. В. Зелюк (голова редакційної ради), С. Ф. Клепко (заступник голови), З. В. Резніченко ; члени редкол. Р. Л. Гавриш, Н. М. Требіна [та ін.]. – Режим доступу до кн.: http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo.

2017

1. Словник гасел до шостого тому «Освіта і наука» «ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії» (проект) // Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. обл. рада; Департамент освіти і науки Полтав. обл. держ. адміністрації, Центр дослідження історії Полтавщини, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / за ред. д.філос.н. Клепка С.Ф. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [упор. З. В. Резніченко] – Полтава, 2017. – 173 с.2.– Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/proekty_POIPPO/istor_osvity_i_nauky_Poltavsh/slovnyk_hasel_Poltavika_2017.pdf – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 16.12.2017.

 

2016

1. Словник гасел до шостого тому «Освіта і наука» «ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії» (проект) [Електронний ресурс] / Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. обл. рада; Департамент освіти і науки Полтав. обл. держ. адміністрації, Центр дослідження історії Полтавщини, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / за ред. д.філос.н. Клепка С.Ф. – Полтава, 2016. – 144 с.

2. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення статей до шостого тому «Освіта і наука» «ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії» – 2-ге вид. ; випр. і доп. [Електронний ресурс] / [ред. З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 22 с. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/proekty_POIPPO/istor_osvity_i_nauky_Poltavsh/Rec_20_06_2016.pdf – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 16.12.2016.

3. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення статей до шостого тому «Освіта і наука» «ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії» [Електронний ресурс] / [ред. З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 24 с. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/proekty_POIPPO/istor_osvity_i_nauky_Poltavsh/Rec_20_06_2016.pdf – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 20.10.2016.

4. Резніченко З. В. Рекомендації з написання статей до тому «Освіта і наука» енциклопедії «Полтавіка» / З. В. Резніченко // Постметодика. – 2015. – №3 (122). – С.20-24

 

2015

1. Резніченко З. В. Удосконалення педагогічної майстерності директорів шкіл у процесі ведення соціального діалогу / Резніченко З. В. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/

2. Резніченко З. В. Удосконалення педагогічної майстерності директорів шкіл у процесі розвитку соціального діалогу / Резніченко З. В. // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 4. – С. 17-19 — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/30.pdf

3. Резніченко З. В. Розвиток соціального діалогу загальноосвітніх навчальних закладів у міжсекторній взаємодії / Резніченко З. В. //  Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 р., Львів/ від. ред. Л.Д. Кизименко. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 114-115.— Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/27.pdf

4. Резніченко З.В. Нові горизонти розбудови соціального партнерства як особливого чинника управління школою. / З.В.Резніченко // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: Материалы 3-й международной научно-практической конференции . – Петропавловск, 22-24.04.2015: тезисы докладов. – Т.1. – Петропавловск : СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. – с.69-71.— Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/28.pdf

5. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності: метод. пос. – 2-ге вид.; випр. і доп. / [автори-упор.: В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава: ПОІППО, 2015. – 72 с. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf

6. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі: тези доповідей міжнародного форуму педагогічної майстерності (Полтава, 7-8 квіт. 2015 р.) редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015.– 160 с.— Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf

7. Резніченко З. В. Рекомендації з написання статей до тому  «Освіта і наука» енциклопедії «ПОЛТАВІКА» / З. В. Резніченко // Постметодика. – 2015. – № 3. – С. 20–24. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/31.pdf

2014

1. Резниченко З. В. Волонтерская деятельность как ресурс непрерывного образования / З. В. Резниченко //Problems and prospects of territories’ socio-economic development : Collection of Materials of the 3rd International Scientific Conference (April 29 – May 3, 2014, Opole, Poland) / The Academy of Management and Administraation in Opole, 2014. – С.193-195. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/26.pdf

2. Резниченко З. В. “Мы – граждане. Мы - европейцы”: опыт украинско-польского образовательного проекта / З. В. Резниченко // Теория и практика политического участия и гражданской активности молодежи в современной России / Сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической конференции,  17-18 апреля 2014 года, Ленинградская область / Отв. составитель Смирнова Н.С. – СПб, 2014. – С.190-192. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/25.pdf

3. Резніченко З. В. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації громадянської активності учнівської молоді впродовж волонтерської діяльності / З. В. Резніченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І.Франка», 2014. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 35. – С.223-230.

4. Резніченко З. В. Роль міжнародного руху гуманної педагогіки у професійному розвитку педагогічної спільноти [Електронний ресурс] / З. В. Резніченко // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» (MITDE-2014) 22-24 вересня 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 84-85. – Режим доступу: http://mitde.org.ua/2014/proceedings.

2013 

li style="text-align: left;">1. Резніченко З. В. Забезпечення діяльності волонтерських груп у громадсько-активних школах / З. В. Резніченко // “Права дитини: від витоків до сьогодення” : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції , 19 вересня 2013 р. / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.)  та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – С. 151-153. – Режим доступу:http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/24.pdf

2012

1. Резніченко З.В. Забезпечення розвитку громадянської активності учнівської молоді / З.В. Резніченко. // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Вип. 54. – Полтава : ПНПУ,  2012. – С.41-45.  – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/19.pdf

2. Резніченко З.В. Методичні основи соціального супроводу сімей // Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах :  метод. реком. / З. В. Резніченко,   Л.О. Крамаренко. – Полтава : ПНПУ іменіВ.Г. Короленка, 2012. – 48 с.  – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/20.pdf

3. Резніченко З. В. Соціально-педагогічна взаємодія з неформальними молодіжними групами та об’єднаннями / З. В. Резніченко //  Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : методичний посібник / [Гайдар М.В., Комишан Ю.О., Кононенко Л.В. та ін.] ; за ред. Я.В.Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – С.102-114.  – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/21.pdf

4. Резніченко З.В. Насичення здоров’язбережувального освітнього середовища громадсько-активної школи в системі державно-громадсь-кого управління / З. В. Резніченко. // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. акад. Прокопенка І.Ф. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С.264-268.  

2011 

1. Резніченко З. В. Імплементація польського досвіду формування громадянськості на шляху розбудови громадсько-активних шкіл // З. В. Резніченко. // Розбудова громадсько-активної школи. Освіта Полтавщини: Часопис. – Полтава : ПОІППО, 2011. – №29. – С.10-11. – Режим доступу:http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/23.pdf 

2. Резніченко З. В. Підготовка вчителя до формування соціальних компетентностей у профільній школі / З. В. Резніченко // Наукові записки ПОІППО: Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. – Випуск 1. – Полтава ,  2011. – С.86-90. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/10.pdf

3. Резніченко З. В. Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі/ З. В. Резніченко // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ : ДДІФКіС, 2011. – №2. – С.31-33. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/11.pdf

4. Резніченко З. В. Особливості забезпечення здоров’язберігаючого середовища в громадсько-активних школах України / З. В. Резніченко // Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць / редкол.: В. Р. Ільченко (голов. ред.) та ін. – Полтава , 2011. – Вип. 3. – С.169-178. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/12.pdf

5. Резніченко З.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку соціальної складової емоційного інтелекту керівника громадсько-активної школи/ З.В.Резніченко // Емоційна компетентність. Освіта Полтавщини: Часопис. – Полтава : ПОІППО, 2011. – №23-24. – С.11-15. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/13.pdf

6. Резніченко З. В. Модель розвитку компетентності сучасного організатора виховної роботи в системі професійної освіти / З. В. Резніченко // Наукові записки ПОІППО : Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника. – Полтава : ПОІППО,  2011. – Випуск  2. – С.147-152. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/14.pdf

7. Резніченко З. В. Розвиток управлінської компетентності керівників знз у взаємодії з інститутами громадянського суспільства / З. В. Резніченко // Моделювання управлінської компетентності керівника ЗНЗ. Освіта Полтавщини : Часопис. – Полтава :  ПОІППО,  2011. – №25-26.  –  С.9-13. – Режим доступу до журн.: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/15.pdf

8. Резниченко З. В. Расширение здоровьесберегающего образовательного пространства в общественно-активных школах Украины / З. В. Резниченко // Культура здоров’я и образование: состояние, проблемы, перспективы: материалы  Всероссийской научно-практической конференции , 31 октября – 2 ноября 2011 г., Eкатеринбург :  ФГАО ВПО “Рос. гос. проф.-пед. ун-т”;  отв. ред. С.Г.Махнева.  –  Eкатеринбург,  2011. – С. 151-157. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/16.pdf

9. Резніченко З.В. Основні засади взаємодії школи з інститутами громадянського суспільства /З.В. Резніченко // Парус. Науково-педагогічний журнал Миколаївщини. – 2011/2012. – №2., грудень-січень. – С. 17-20. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/17.pdf

10. Резніченко З.В. Демократична спрямованість громадсько-орієнтованої освіти: історико-філософський аспект / З.В. Резніченко // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ,  2011. – С.152-155. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/18.pdf

2010

1. Наскрізна програма практики 6.010100  – “Соціальна педагогіка” / Укл. Г. О. Котломанітова, Л. В. Литовченко, З. В. Резніченко,  Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 42 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/4.pdf

2. Наскрізна програма практики 6.010100,  7.010100 – “Соціальна педагогіка” / Укл. Г. О.Котломанітова, Л. В. Литовченко, З. В.Резніченко,  Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко.  –  Полтава : ПНПУ, 2010. – 45 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/5.pdf

3. Наскрізна програма практики 7.010100 – “Соціальна педагогіка”  / Укл. Г. О. Котломанітова, Л. В. Литовченко, З. В. Резніченко,  Н. М. Савельєва, Н. О. Сайко.  –  Полтава : ПНПУ, 2010. – 20 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/6.pdf

4. Резніченко З. В. Підготовка фахівців психологічної служби до роботи в навчально-виховному комплексі: ДНЗ - початкова школа: методичний посібник/ З. В. Резніченко, М. В. Гайдар. – Полтава  : ПНПУ, 2010. – 96 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/7.pdf

5. Резніченко З. В.  Умови реалізації мотиваційної функції управління персоналом у вітчизняних ЗНЗ / З. В. Резніченко // Управління освітою. Психологія управління: часопис, 2010. – травень. – №5  – С.2-3. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/8.pdf

6. Резніченко З. В.  Підготовка соціальних педагогів до використання декоративно-ужиткового мистецтва у роботі: навчально-ігровий практикум  / З. В.  Резніченко  // Мистецтво в реаліях сучасної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2010 р. – Полтава , 2010. – C.236-240. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/9.pdf

2009

1. Резніченко З. В. Вивчення організаційно-педагогічних основ позашкільної освіти і виховання на Полтавщині / З.В. Резніченко // Реабілітаційна педагогіка: актуальні питання теорії та практики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2008.– Полтава: ПДПУ, 2009. – С.110-113. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/1.pdf

2. Резніченко З. В. Профілактична та реабілітаційна робота з делінквентними підлітками:  методичний посібник / З. В. Резніченко, Н. А.  Марченко. – Полтава : ПДПУ, 2009. – 88с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/2.pdf

3. Резніченко З. В. Умови реалізації мотиваційної функції управління персоналом у вітчизняних загальноосвітніх закладах / З. В. Резніченко // Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис/ [ред. С. В. Королюк]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – №19. – С.54-58. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Reznithenko/3.pdf

 

Відповідальний за сторінку Резніченко З.В.
Останнє оновлення 03.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.