Система Orphus

Видавнича діяльність кафедри менеджменту освіти за 2013-2014 рр.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КМО

за 2013-2014 роки

 

 

zbirka 26 11 14 1

Cучасні  виховні  технології  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах області :  матеріали  обласної  педагогічної  конференції  (м.  Полтава,  26 листопада 2014 р.) [ред. З.В.Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 68 с.

Матеріали,  представлені  у  збірнику,  розкривають  шляхи  розв’язання актуальних  питань  впровадження  педагогічних  технологій  у  загальноосвітніх навчальних  закладах  області,  презентують  досвід  поширення  інноваційних виховних технологій щодо формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді.
Збірник  адресований  представникам  органів  виконавчої  влади,  вченим, працівникам органів управління освітою, директорами та заступниками директорів ЗНЗ  з  виховної  роботи,  класним  керівникам,  практичним  психологам, представникам батьківської громадськості.

Завантажити
 menegment 2015 1-200

Менеджмент розвитку сучасного ЗНЗ: взаємозв`язок теорії і практики: навч.-метод. посіб. / [Водолазська Т. В., Гавриш Р. Л., Королюк С. В. та ін.]; за ред. С. В. Королюк. – Полтава : АСМІ, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник є науково-практичним проектом науковців кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, що дає змогу ознайомити читачів із сучасними тенденціями розвитку навчального закладу та шляхами їх інтеграції у власний управлінський досвід.

Основною метою посібника є показати взаємозв’язок теорії і практики у менеджменті розвитку сучасного навчального закладу; розкрити особливості управління шкільним освітнім середовищем; дати поради щодо створення програми розвитку школи, формування й розвитку педагогічного колективу, розробки і впровадження проектів у шкільне життя.

Завантажити

Водолазська Т.В. Моделювання шкільного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / Тетяна Володимирівна Водолазська. Полтава : АСМІ, 2013. 96 с.

 

Представлено програму спецкурсу Моделювання освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу, призначену для системи підвищення кваліфікації педагогів. Містить мету, завдання, навчально-тематичний план вивчення спецкурсу, теми лекцій, семінарського та практичного занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовані теми науково-дослідної роботи, виступів на семінарських заняттях, глосарій. Надано рекомендований методичний інструментарій спецкурсу. Для викладачів курсів підвищення кваліфікації, педагогів слухачів курсів методистів, учителів, які працюють у галузі дистанційної та відкритої освіти.

 

Організація дистанційного навчання педагогічних працівників за модулем Менеджмент освіти: Методичні рекомендації / [Укл. Н.І. Курмишева, С.В, Королюк, Н.М. Жара]. Полтава : ПОІППО, 2013. 30 с.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення модуля Менеджмент освіти для слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою підвищення кваліфікації розроблено з метою покращення якості навчання, впровадження нових форм самостійної роботи, надання допомоги слухачам курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання в оволодінні знаннями і вміннями за модулем Менеджмент освіти. Розкрито особливості дистанційного навчання у порівнянні з традиційними формами підвищення кваліфікації (очна, заочна). Призначено для учителів загальноосвітніх навчальних закладів, вихователів дошкільних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та інших педагогічних працівників слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання, а також усіх, хто цікавиться проблемами дистанційного навчання та менеджменту освіти.

Розбудова громадсько-активної школи : [методичні рекомендації] / [Т.В. Водолазська, С.В. Королюк, Р.Л. Гавриш, Н.М. Жара, О.Й. Горіна; за ред. Т.В. Водолазської]. Полтава: ПОІППО, 2013. 32 с.

 

Методичні рекомендації підготовлені до обласного науково-методичного семінару Розбудова громадсько-активної школи (м. Полтава, 10 квітня 2013 року) з метою підготовки шкільних лідерів до управління школою в умовах змін, ознайомлення учасників семінару з досвідом роботи Полтавської громадсько-активної школи № 18, опанування технологією трансформації загальноосвітніх навчальних закладів в осередки розвитку територіальної громади. Подаються рекомендації щодо створення Ради ГАШ, налагодження партнерських стосунків між школою і громадою.

Для педагогічних працівників, що працюють за моделлю громадсько-активної школи; педагогічних працівників і батьківської громади, що стали на шлях підтримки суспільно значущих громадських ініціатив.

 

Написання проектів: Методичні рекомендації / [Укл. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2013. 64 с.

 

у методичних рекомендаціях подаються теоретичні та практичні матеріали щодо підготовки проектів, їх написання. Корисними для педагогічних працівників виявляються поди щодо написання проекту, приклади проектів.

Призначено для керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, які займаються проектним менеджментом, впроваджують розроблені проекти в освітній навчальний простір.

 

Як провести самооцінювання якості діяльності школи: Методичні рекомендації / [Упор. Р.Л. Гавриш]. Полтава : ПОІППО, 2013. 20 с.

 

Методичні рекомендації містять опис технології самооцінювання якості діяльності навчальних закладів за міжнародними стандартами громадсько активних шкіл. Рекомендації підготовлено з врахуванням досвіду, здобутого у ході реалізації Міжнародного проекту Якісний розвиток громадсько активних шкіл: оцінка впливу міжнародних стандартів (2009-2010 роки) та обласного проекту Розвиток Полтавської мережі громадсько активних шкіл: стандарти, досвід, перспективи (2009-2012 роки).

Для керівників загальноосвітніх закладів, педагогічних працівників, що стали на шлях управління якістю.

 

Водолазська Т.В. Як розробити програму розвитку школи: Методичні рекомендації / Т.Водолазська. Полтава : ПОІППО, 2013. 32 с.

 

Методичні рекомендації містять матеріали для розробки програм розвитку загальноосвітніми навчальними закладми. Подаються рекомендації щодо процедури та етапів створення програми розвитку, структури її написання, формування команди.

Для керівників загальноосвітніх закладів, педагогічних працівників, що стали на шлях управління розвитком.

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.