Система Orphus

Чарченко Павло Станіславович

Charchenko 

 

Чарченко Павло Станіславович (нар. 28.11.1982 р.,). - к.пед.н., старший викладач кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Закінчив психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка (2010).
Фахова діяльність:

практичний психолог та соціальний педагог (за сумісництвом) у Калашниківській ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавського району (2008-2010 рр.). Навчався у аспірантурі ПНПУ ім. В.Г. Короленка (2010-2013 рр.). Старший викладач кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (з 2013 р. по даний час).

Коло наукових інтересів: розвиток комунікативних здібностей підлітків-девіантів, розвиток здібностей у позаурочній виховній діяльності.

Тема наукової десертації: «Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей підлітків з девіантною поведінкою у позаурочній виховній діяльності», спеціальність 13.00.07 «Теорія та методика виховання» (2014).

Головні здобутки розроблюваних тем: написана та проходить процедуру передзахисту дисертація «Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей підлітків з девіантною поведінкою у позаурочній виховній діяльності». 

Загальна кількість публікацій – 14.

Основні публікації:

2015

1. Чарченко П.С. Особливості організації позаурочної виховної роботи при роботі з підлітками з порушеннями поведінки / П.С. Чарченко// Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2015. – №3 (152). – с. 58-61. – Режим доступу:http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Charchenko/1.pdf
2. Чарченко П.С. Використання проектних методів у позаурочній виховній роботі / П.С. Чарченко // Молодий вчений. — 2014. — №12 (15). – с.  192-195.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Charchenko/2.pdf
3.Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf

2014

1. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf
2. Особливості виховної діяльності педагогів у роботі з дітьми з особливими потребами та девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу : матеріали обласного круглого столу / автори-упорядники : Калініченко І.О., Чарченко П.С. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 24 с.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/KALINICHENKO-2014-4.pdf
3. Чарченко П.С. Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей підлітків із девіантною поведінкою у позаурочній виховній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / П.С. Чарченко. –Харків, 2014. – 20 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Charchenko/Charchenko-2014-3.pdf

 

2013

1. Чарченко П. С. Діагностика комунікативних здібностей підлітків-девіантів / П.С. Чарченко // Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу». – 2013. – № 1 (21). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/ archiv/NN21/13cpskzp.pdf. – Назва з екрану.
2. Чарченко П. С. Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «здібності» / П. С. Чарченко // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2013. – № 38. – С. 366–369.
3. Чарченко П. С. Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей дітей-девіантів /Чарченко П. С. // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : навчально-методичний посібник посібник / Автори-упорядникі : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко – Полтава : ПОІППО, 2013. – 400 с. (1,33 ум.д.а.); – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.10.pdf
4. Чарченко П. С. Роль колективних спортивних ігор у розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів / П. С. Чарченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання ті спорту. – 2013. – № 11. – С. 94–98.
5. Чарченко П. С. Технології виховання учнівської молоді в освітньому закладі /Чарченко П. С. // Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття : навчально-методичний посібник посібник / Автори-упорядникі : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, Т. А. Устименко – Полтава : ПОІППО, 2013. – 400 с. (1,33 ум.д.а.); – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.9.pdf
6. Чарченко П. Управління розвитком комунікативних здібностей підлітків-девіантів у позаурочному виховному процесі / П. Чарченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. LXІІ. – Ч. І. – С. 60–67.
7.Charchenko P. Realization of pedagogical conditions of adolescent deviant communication skills in extracurricular educational work / P. Charchenko // Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine. – Warszawa, 2013. – P. 163–168.
8. Charchenko P. The Development of Communication Skills of Deviant Adolescents / P. Charchenko // Scientific Youth : Book of Abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-Conference, 18 February 2013. – Luhansk : SI «LNU», 2013. – P. 51 – 53.

2012 

1. Чарченко П. С. Зміст і структура комунікативних здібностей учнів підліткового віку / П. С. Чарченко // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 березня. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С. 153-155.
2. Чарченко П. С. Розвиток комунікативних здібностей підлітків із девіантною поведінкою у позаурочній виховній роботі / П. С. Чарченко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 листопада 2012 р. – Д. : ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 4. – С. 143–144.
3.  Чарченко П. С. Теоретичні аспекти організації позаурочної виховної роботи при роботі з підлітками з порушеннями поведінки / П. С. Чарченко // Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (19-28 вересня 2012 р., Україна-Болгарія). – Черкаси : ПП Чабаненко, 2012. – С. 240–243.
4. Чарченко П. С. Теоретичні підходи до структури комунікативних здібностей / П. С. Чарченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 9. – С. 315–318.
5. Чарченко П.С. Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей / П.С. Чарченко // Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – 2012. – № 19 (232). – С. 124–128.

2011

1. Чарченко П. С. Аналіз умов та особливостей розвитку комунікативних здібностей у підлітків / П.С. Чарченко // Технології інтеграції змісту освіти : збірник наук праць. – Полтава : ПОІППО, 2011. – Вип. 3. – С. 332–336.
2. Чарченко П. С. Теоретичні підходи до обґрунтування сутності поняття комунікативні здібності / П. С. Чарченко // Проблеми сучасної філології : лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – Вип. 4. – С. 135–140.

 

Відповідальний за сторінку П.С.Чарченко
 Останнє оновлення 15.12.2015

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.