Система Orphus

Місія центру педагогічних інновацій та інформації

МІСІЯ ЦЕНТРУ:

– організація незалежної експертизи з метою визначення доцільності впровадження інноваційних програм і проектів, оцінювання ефективності діючих та їх результатів;

– забезпечення на всіх рівнях управлінської вертикалі режиму сприяння інноваційного пошуку шляхом підтримки соціально-педагогічних ініціатив, організації науково-методичного супроводу інноваційних процесів під час їх реалізації;

– інформаційно-методичне забезпечення інноваційних процесів шляхом залучення освітян-практиків до різноманітних форм дослідно-пошукової роботи (науково-практичних конференцій, семінарів-презентацій діючих програм і проектів, «круглих столів» з актуальних проблем освіти, видання матеріалів за результатами апробації педагогічних новацій тощо);

– створення тимчасових науково-дослідницьких творчих груп, які об’єднані навколо реалізації окремої педагогічної ідеї;

– організація базових навчальних закладів для апробації перспективних напрямів розвитку шкільної освіти регіону;

– розробка системи оцінювання та контролю на основі запровадження моніторингу інноваційних процесів і видів діяльності;

– створення системи професійної підготовки освітян-практиків (директорів, заступників директорів, учителів, методистів районних науково-методичних центрів) для інноваційного пошуку;

– координація інноваційних процесів у системі шкільної освіти регіону;

– здійснення стратегічного прогнозування (складання планів розвитку школи).

– формування інноваційної освітньої політики в регіоні її адаптація до умов глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності;

– системний підхід в управлінні інноваційним розвитком, поступовий перехід до саморегульованої системи управління інноваційними процесами в регіоні;

– організація відповідної інфраструктури, функціональними обов’язками якої є організація інноваційних процесів на всіх рівнях управлінської вертикалі; переорієнтація системи продукування інновацій на ринковий попит і споживача;

– створення атмосфери суспільної значущості освітніх нововведень, стимулювання інноваційної активності освітніх закладів, створення привабливих умов для творців інновацій, забезпечення інформаційного доступу широких кіл громадськості, батьків до змін, що відбуваються у шкільній освіті регіону.

Положення про роботу центру педагогічних інновацій та інформації (завантажити)

 

Відповідальний за зміст сторінки Г.О.Сиротенко 
Останнє оновлення 17.02.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.