Система Orphus

Галерея педагогічного досвіду: Божко Валентина Олександрівна

bozhko2

Прізвище, ім’я, по батькові: Божко Валентина Олександрівна

Рік народження: 1964            

Освіта: вища

Фах: учитель української мови й літератури

Звання, нагороди: учитель-методист, грамоти ГУОН, Грамоти районого відділу освіти

Стаж: 26 р.

Адреса досвіду: Полтавська обл., м.Лубни, вул. 60-річчя Жовтня, 10, Лохвицька гімназія №1

Тема досвіду: Розвиток логічного й критичного мислення на уроках української мови та літератури як один із шляхів формування творчої особистості

Анотація досвіду:

У своїй роботі Божко В.О. послуговується відповідними рекомендаціями щодо розвитку критичного мислення на уроках української мови й літератури. Ці уроки традиційно складаються з чотирьох етапів:

– актуалізація знань, пробудження інтересу до теми, визначення мети уроку;

– осмислення нової інформації, критичне читання та письмо;

– формування власної думки стосовно навчального матеріалу;

– узагальнення і оцінка інформації, визначення способів розв’язання проблеми, з’ясування власних можливостей.

Актуальність досвіду полягає в тому, що учитель допомагає учням самостійно здобувати знання. Найбільш оптимальними для цього є методи проблемного навчання – дослідницький, діалогічний, евристичний, тобто методи, які пробуджують «дослідницький рефлекс».

У ході вирішення проблеми Божко В.О. пропонує учням різноманітні прийоми та методики, такі як «Думай, обговорюй, спілкуйся», «Знаю – хочу дізнатися – вивчаю», «Читання в парах – запитання в парах», «Щоденник подвійних записів», «Академічна суперечність» тощо. Такі методики дозволяють організувати роботу в парах, групах, формування самостійних суджень.

Важливе місце у її роботі посідають вправи на розвиток лінгвістичної пам’яті. Цьому сприяють вправи спрощеного викладу навчального матеріалу, на основі створення опорних схем, словесних формул, які сприяють легшому запам’ятовуванню теми.

Учитель вносить елемент дослідження в навчальну діяльність, що сприяє вихованню в школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує потребу дітей у самостійних пошуках.

            Розвиток логічного й критичного мислення школярів має на меті виховання такої особистості, яка в будь-яких життєвих ситуаціях швидко знаходить правильне рішення, уміє застосувати набуті знання на практиці спонтанно, урівноважено, адекватно.

Рекомендована література

1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004.

2. Павловська О. Вчимо мислити критично. Взагалі. І на уроках мови зокрема // Методичні діалоги. – 2008. - №5

3. Панченков А. Критичне мислення – основа дебатних технологій навчання // http://osvita.ua/school/technol/1141/

4. Скоморовська Н. Використання технології критичного мислення на уроках української літератури // УМЛШ. – 2012, № 4

5. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. – Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999.

6. Ющук І. П. Розвиток мислення дітей на уроках рідної мови (під час вивчення фонетики, лексики й морфології) // Бібліотечка «Дивослова». – 2010. – № 9.

Додаток 1. Презентація досвіду роботи вчителя (завантажити)

Додаток 2. Урок за творчістю В.Підмогильного (завантажити)

Додаток 3. Презентація до творчості В.Підмогильного (завантажити)

Додаток 4. Урок за творчістю Олени Пчілки (завантажити)

 

Досвід вивчала методист відділу гуманітарних дисциплін Коваленко О.П.

 

Відповідальна за зміст сторінки Л. А. Чупрікова

Останнє оновлення 25.02.2013

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.