Система Orphus

Архів номерів видання "Наукові записки ПОІППО"

Науково-методичні записки ПОІППО : Роль методичної служби у забезпеченні якості освіти. – 2017. – Випуск 9. – Полтава : ПОІППО. – 130 с.

У дев’ятому випуску розкрито основні напрями діяльності методичних служб для забезпечення якості освіти та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників під час неперервної освіти.

Науково-методичні записки ПОІППО № 9, 2017 (завантажити)

 

Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава – ПОІППО. – 148 с.

У сьомому випуску «Наукових записок ПОІППО» всебічно висвітлено актуальні проблеми самоосвіти як універсального інструменту сучасної системи неперервної освіти; представлено навчально-методичний супровід самоосвіти та розкрито питання самоосвітньої діяльності учасників освітнього процесу.

Науково-методичні записки ПОІППО № 7, 2015 (завантажити)

 

Науково-методичні записки ПОІППО: Профільна компетентнісно орієнтована освіта: передовий досвід, шляхи, форми, методи та перспективи. – 2014. – Випуск 6. – Полтава: ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – 116 с.

У шостому випуску «Науково-методичних записок ПОІППО» висвітлюються передовий педагогічний досвід, шляхи, форми, методи та перспективи профільної компетентнісно орієнтованої освіти, розглядається специфіка її впровадження.

Науково-методичні записки ПОІППО, № 6, 2014 (завантажити)

 

Науково-методичні записки ПОІППО : Оптимізація змісту, шляхів та методів сучасної профільної компетентнісно орієнтованої освіти. – 2013. – Випуск 5. – Полтава: ПОІППО. – 125 с.

У п'ятому випуску «Науково-методичних записок ПОІППО» всебічно висвітлено актуальні проблеми змісту та методів профільної компетентнісно орієнтованої освіти, визначено напрями її оптимізації, розглянуто специфіку профільної та допрофільної підготовки учнів.

"Наукові записки ПОІППО" № 5, 2013 (Завантажити)

 

Наукові записки ПОІППО : Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – Випуск 3. – 120 с.

У збірнику висвітлюються проблемні питання впровадження профільного навчання та організації допрофільної підготовки. Розглядаються перспективи розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

У статтях даного збірника відображено кращий досвід формування професійних та ключових життєвих компетентностей в процесі профільного навчання.

Представлені оптимальні шляхи, форми і методи цього процесу сприятимуть педагогічним працівникам у їхній роботі. Вони допоможуть у використанні Національної рамки кваліфікацій, яка впроваджується з метою введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівців.

Видання адресоване викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти та викладачам педагогічних ВУЗів, методистам, керівникам шкіл, вчителям, студентам педагогічних навчальних закладів різних видів акредитації.

"Наукові записки ПОІППО" № 1 (3), 2012 (Завантажити)

 

Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2012. – Випуск 2. – 180 с.

У статтях збірника відображені матеріали теоретичних досліджень та практичного досвіду формування професійних компетентностей керівників освітніх закладів (розвідки В. Зелюка, М. Гриньової, Н. Курмишевої, А. Романенко), учителів (статті Л. Пашко, К. Філоненко, О. Свєртнєва, М. Кирієнка, Н. Корягіної, І. Козак, І. Гарус, Л. Шкоденко, А. Шуканової, І. Міщенко, Р. Гелевері, В. Цехановської, М. Крилевець, Н. Тимошенко, В. Чемшит), вихователів (студії І. Корф, З. Резніченко, Р. Дзюби, А. Бардінова), викладачів вищої школи (статті В. Титаренко, В. Стрельнікова), працівників психологічної служби (Л. Жданюк). Визначається сутність, шляхи, форми і методи формування компетентностей в освітньому процесі.

Особливу увагу автори приділяють становленню таких компетентностей, як громадянська (Ю. Колос), соціальна (Л. Маріїч), здоров’язберігаюча (С. Дворнік), а також розвитку емоційного інтелекту як складової моделей професійних компетентностей освітян (Л. Халецька).

Своє відображення у матеріалах збірника знайшла і така важлива проблема, як формування ключових компетентностей студентів та учнів ЗНЗ (розвідки О. Кучеренка, В. Чирки, О. Коваленко, С. Дворнік, Н. Гвоздик), зокрема у сільській школі (Я. Дзюба).

"Наукові записки ПОІППО" № 2, 2011 (Завантажити)

 

Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. – 2011. – Випуск 1. – 116 с.

Збірник висвітлює нагальні проблем сучасної школи, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку освіти Полтавщини. Зокрема, окреслено поняття «профільна освіта» (В. Мирошниченко), розглянуто компетентнісний підхід з філософської точки зору (С. Клепко), визначено суть учнівської саморегуляції навчання (М. Гриньова). Значну увагу приділено формуванню професійної компетентності педагога для роботи в системі профільної освіти (розвідки Ю. Колос, В. Цини, А. Лисенко, С. Овчарова, З. Резніченко), особливостям викладання окремих дисциплін у профільній школі (статті О. Коваленко, В. Чирки, Н. Бабенко, В. Денисенка), акмеологічному підходу в сучасній шкільній освіті (Л. Пашко), гуманізації та профілізації навчального процесу (розвідки В. Баришевої, В. Завади, І. Стариніна, Л. Храмової), роботі шкільної бібліотеки в умовах профільного навчання (Р. Гелеверя) та підготовці менеджерів (Н. Бєляєва). Крім того, в збірнику йдеться також про окремі методичні аспекти роботи вчителів, як-от впровадження інтелектуальної гри «Дебати» (Г. Каліберда), інтерактивні технології (В. Берданова), класна та позакласна робота з трудового навчання (Л. Остапенко), вивчення «Конституції» Пилипа Орлика на уроках історії (О.Єрмак).

"Наукові записки ПОІППО" № 1, 2011 (Завантажити)

Відповідальні за зміст сторінки: Корягіна Н.В., Кіптілий І.О.

Останнє оновлення 22.12.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.