Система Orphus

Електронні видання ПОІППО

 

Обкл.

Рік

Назва

Формат

Обсяг, MБ

Завантажити

ZNO-150  2017

Підсумки  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році в Полтавській області / [укладачі : Кравченко Т.О. (гол. авт. кол.), Непорада В.М., Одарюк  О.О.].  Електронне  видання. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 42 с. – Доступ: http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

 PDF  3,5 Завантажити
slovnyk hasel Poltavika 2017-150

2017

Словник   гасел   до   шостого   тому   «Освіта   і   наука»   «ПОЛТАВІКИ   – Полтавської Енциклопедії» (проект)  / Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. обл.   рада;   Департамент   освіти   і   науки   Полтав.   обл.   держ.   адміністрації,  Центр дослідження   історії   Полтавщини,  Полтав.   обл.   ін-т   післядиплом.   пед.   освіти ім. М. В. Остроградського / за ред. д.філос.н. Клепка С.Ф. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [упор. З. В. Резніченко]. – Полтава, 2017. – 172 с.

PDF 1 Завантажити
 bulava2

2017

Булава Л. М. Природа та населення Полтавської області. Навчальний посібник для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Полтава: Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В. Остроградського, 2017. – 42 с. PDF 5,5 Завантажити
 

2016

Науково‐педагогічна спадщина Михайла Васильовича Остроградського і сучасні проблеми освіти. ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 215‐й річниці від дня народження М. В. Остроградського, 28 вересня 2016 року : збірник статей. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 162 с. PDF 6,6 Завантажити
 zbirnykend

2016

Біографічно-комунікативні практики в освіті : матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 178 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo. – Дата останнього доступу: 28.12.2016. – Назва з екрану
PDF 1,2 Завантажити
vodolazska

2016

Сучасний дизайн у школі: нові ідеї для освітнього середовища : матеріали обласного наук.-практ. семінару (Полтава, 25 березня 2016 р.); [за заг. ред. Т. В. Водолазської] / Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 76с. PDF 5,6 Завантажити
palamarenko

2016

Розвиток навчального закладу у сучасних умовах: зб.матеріалів Фестивалю ідей учасників «Школи молодого керівника», м.Полтава, 30 березня 2016 року./ [упоряд. Л.Й.Паламаренко.] – Полтава: ПОІППО, 2016. – 172с. PDF 56,4 Завантажити
 zbirnyk2

2016

Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах / Укладачі: Кравченко Т.О., Діденко С.Г. — Полтава : ПОІППО, 2016. — 30 с. PDF 14,4 Завантажити
atmu50

2016

 Робота авторських творчих майстерень учителів Полтавської області за період з 2013 по 2015 рр. : Збірник матеріалів /[упоряд. і ред. М.В. Кирилюк, І.В. Дика]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 54 с. PDF 2,7 Завантажити
rozvytok krMyslennya2016

2016

Розвиток критичного й креативного мислення дітей у школі : збірник матеріалів спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» / [упоряд. і ред. Т.О.Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 167 с.

PDF 18 Завантажити
samoiluk2015-50

2015

Самойлюк О.Хто відповідає за соціальне благополуччя неповнолітніх / [Є. В. Жученеко, І. М. Карюк, А. С. Курбала, І. А. Леоненко, Н. В. Мирошниченко, К. М. Муліка, О. М. Самойлюк, Л. В. Сирота]; За ред. К.М. Муліки, Самойлюк О.М.,  Полтава: ПОІППО, 2015.  67 с.

PDF 1 Завантажити
 

2015

Неживий О.І. Григір Тютюнник: Мить і вічність / Олексій Іванович Неживий. - Електронний посібник (1ГБ, DVD-R, образ *.iso)

    Завантажити
img80

2015

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. PDF 2 Завантажити
4

2015

Освітяни Полтавщини у книзі педагогічної слави України / Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, ПОІППО / Укладачі : Зелюк В.В., Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., Мартинець О.М. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 112 с.

PDF 2  Завантажити
 obkladtiny2

2015

Науково-методичне забезпечення регіонального компоненту освіти. Виконання комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області у 2011-2015 роках / упор. І. О. Кіптілий. - Полтава: ПОІППО, 2015. – 94 с. – е-книга.

PDF  2,4 Завантажити
 Posvid peddunast P2

2015

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 2. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.  PDF  8,6 Завантажити
 Posvid peddunast P1

2015

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 93 с.

PDF

2

Завантажити
 Formuv lid Komsomolsk

2015

Формування лідерської компетентності в школі: досвід ЗОШ І–ІІІ ст. №2 Комсомольської міської ради Полтавської області і нові стратегії: матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.

PDF

3,5

Завантажити
 Formuv lid Reshetulivka

2015

Формування лідерської компетентності в школах Решетилівщини : матеріали засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 63 с.

PDF

2

Завантажити
 formuv-lidera

2015

Формування лідерської компетентності в школі: пошук технологій [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 141 с.

PDF

2,6

Завантажити

Havrysh Case50

2015

Кейс з досвіду розбудови громадсько-активних шкіл на Полтавщині / [упоряд. Р.Л. Гавриш]. – Полтава, 2015. – 36 с. (е-книга)

PDF

0,6

Завантажити

 materialy seminaru KMZO

2015

Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м. Полтава, 27 квітня 2015 р.) [ред. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 60 с. (е-книга)

PDF

1,5

Завантажити

 6  2014  Лідери освіти Полтавщини : матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 122 с.  PDF  4  Завантажити
16

2014

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій учителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 332 с

PDF

14,25

Завантажити

18

2014

Свято в школі: збірка сценаріїв / Укл. Л.М. Деряга. – Полтава: ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2014 – 73 с.

DOCX

10,9

Завантажити

11

2014

Науково-методичні записки ПОІППО: Профільна компетентнісно орієнтована освіта: передовий досвід, шляхи, форми, методи та перспективи. – 2014. – Випуск 6. – Полтава: ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – 116 с.

PDF

3

Завантажити

20

2014

Cучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області : матеріали обласної педагогічної конференції (м. Полтава, 26 листопада 2014 р.) [ред. З.В.Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 70 с.

PDF

2,2

Завантажити

 obkladynka

2014

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 68 с.

PDF

2

Завантажити

 moia Ukraina96ebook

2014

Моя рідна Україна : збірник кращих методичних розробок національно-патріотичного спрямування / [упоряд. : А. М. Романенко, І. В. Дика] – Полтава : ПОІППО. – 2014. – 322 с. – Електронний ресурс.

PDF

36,7

Завантажити

 20richchiaPM

2014

20-річчя  «Постметодики»:    /  Упорядн.  Кіптілий  І.О.  –  Полтава  : ПОІППО.  – 2014. –  323 с.  (е-книга)

PDF

10,1

Завантажити

19

2013

Стан інноваційної та експериментальної роботи в ЗНЗ Полтавської області: довідник та рекомендації по її поліпшенню. Електронна книга / Упорядники Г.О. Сиротенко, Л.М. Іщенко, О.М. Мартинець за редакцією: С.Ф.Клепка – Полтава : ПОІППО, 2013. – 112 с.

PDF

2,3

Завантажити

 vystavkova dialnist 2013

2013

Кіптілий І.О. Виставкова діяльність ПОІППО у 1993-2013 роках. – Полтава: ПОІППО. – 2013. – 154 с. (е-книга)

PDF

18,7

Завантажити

 Periodychni vydannya POIPPO

2013

Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010-2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. За редакцією С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 52 с.

PDF

3,9

  Завантажити

 publik relations

2012

Public relations  освітньої організації: наук.-метод. посібю для педагогів // [ авт.-укл. О. В. Стоцька].  - Полтава : ПОІППО, 2012. - 88с. (е-книга)

PDF

1,8

Завантажити

12

2011

Нові горизонти освіти України в Полтавській області : експрес-дайджест В.В.Зелюк, С.Ф.Клепко, Г.О.Сиротенко та ін. - Полтава : ПОІППО, 2011. –– 42 с.

PDF

3,9

Завантажити

Можливо вас зацікавить також "Друкована продукція ПОІППО"

 Відповідальний за зміст сторінки І.О.Кіптілий

Останнє оновлення 22.12.2017

 

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.