Система Orphus

Електронні видання ПОІППО

 

Обкл.

Рік

Назва

Формат

Обсяг, MБ

Завантажити

inform zabezp navch protsesu17.04.19

 2019

Інформаційне забезпечення навчального процесу та видавнича діяльність Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського у 2017–2018 роках : довідник-каталог : електронне видання / уклад.: І. О. Кіптілий. –
Полтава : ПОІППО, 2019. – 36 с. – Ел. текст. дані. – Режим доступу : poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo.

 PDF

 1

Завантажити

 samoiliuk korect

2019

Розробка та реалізація корекційно-розвиткових програм в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби закладів освіти Полтавської області: методичні рекомендації / упор. – О. М. Самойлюк. – Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2019. 20 с. Доступ : poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo».

PDF

2

Завантажити

zno2018

 2019

Підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році в Полтавській області / [укладачі : Кравченко Т.О. (гол. авт. кол.), Коваленко Н.А., Одарюк О.О.]. Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2019. – 46 с. 

 PDF

 PDF

Завантажити

 poltavika-site

2018

Авторські матеріали для шостого тому “Освіта і наука” “ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопедії” : у 31 книзі / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Центр по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського ; ред. рада : В. В. Зелюк (голова редакційної ради), С. Ф. Клепко (заступник голови), З. В. Резніченко ; члени редкол. Р. Л. Гавриш, Н. М. Требіна [та ін.].   PDF  

Відкрити

recommend2018

 2018

Свіже мислення нової української школи: рекомендації науково-практичних заходів кафедр ПОІППО у 2017 році. / [укладачі: В.В. Зелюк, С.Ф. Клепко, І.О. Кіптілий. – Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 58 c. – Доступ: poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo .

 PDF

 2,5

Завантажити

kanivets obkl150

2018

Інноваційний пошук учителів Полтавщини: «Українська мова та література» / [упор.: З. М. Канівець, О. П. Коваленко ; за ред. З. М. Канівець] –50 с. – (Серія «За результатами II (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; вип.3). – Елект.вид. – Доступ : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

 PDF  2,2 Завантажити
innovats poshuk-fizyka 1  2018

Інноваційний пошук учителів Полтавщини: «Фізика» : методичний збірник [Електронне видання]  /  [упоряд. :  О. Буйдіна,  О. Кучеренко ;  за  ред.  О. Буйдіної].  –  Полтава  : ПОІППО,  2018.  –  (Серія  «За  результатами  II  (обласного)  етапу  всеукраїнського конкурсу  «Учитель  року»)  –  В. IІ.  –  70  с.  –  Доступ  :  http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

 

 PDF  4 Завантажити
innovats poshuk-pochatkova 1  2018

Інноваційний  пошук  учителів  Полтавщини:  «Початкова  школа»  :  методичний  збірник [Електронне  видання]  /  [упоряд.:  З. Канівець,  М. Крилевець;  за  ред.  З. Канівець].  –  Полтава  : ПОІППО,  2018.  –  (Серія  «За  результатами  II  (обласного)  етапу  всеукраїнського  конкурсу «Учитель року») – В. І. – 49 с. – Доступ : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

 PDF  2,6 Завантажити
 Zb nauk tech integr vyp.10-150 2018

Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Вип. 10.  – Полтава : ПОІППО, 2018.– 292 с. –

Електронне видання.– Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/

elektronni_vydannia_POIPPO/2018/Zb_nauk_tech_integr_vyp.10.pdf

 PDF  2,4 Завантажити
ZNO-150  2017

Підсумки  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році в Полтавській області / [укладачі : Кравченко Т.О. (гол. авт. кол.), Непорада В.М., Одарюк  О.О.].  Електронне  видання. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 42 с. – Доступ: http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

 PDF  3,5 Завантажити
slovnyk hasel 13 04 2018

2017

Словник   гасел   до   шостого   тому   «Освіта   і   наука»   «ПОЛТАВІКИ   – Полтавської Енциклопедії» (проект)  / Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. обл.   рада;   Департамент   освіти   і   науки   Полтав.   обл.   держ.   адміністрації,  Центр дослідження   історії   Полтавщини,  Полтав.   обл.   ін-т   післядиплом.   пед.   освіти ім. М. В. Остроградського / за ред. д.філос.н. Клепка С.Ф. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [упор. З. В. Резніченко]. – Полтава, 2017. – 172 с.

PDF 1 Завантажити
 bulava2

2017

Булава Л. М. Природа та населення Полтавської області. Навчальний посібник для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Полтава: Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В. Остроградського, 2017. – 42 с. PDF 5,5 Завантажити
 

2016

Науково‐педагогічна спадщина Михайла Васильовича Остроградського і сучасні проблеми освіти. ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 215‐й річниці від дня народження М. В. Остроградського, 28 вересня 2016 року : збірник статей. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 162 с. PDF 6,6 Завантажити
 zbirnykend

2016

Біографічно-комунікативні практики в освіті : матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 178 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo. – Дата останнього доступу: 28.12.2016. – Назва з екрану
PDF 1,2 Завантажити
vodolazska

2016

Сучасний дизайн у школі: нові ідеї для освітнього середовища : матеріали обласного наук.-практ. семінару (Полтава, 25 березня 2016 р.); [за заг. ред. Т. В. Водолазської] / Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 76с. PDF 5,6 Завантажити
palamarenko

2016

Розвиток навчального закладу у сучасних умовах: зб.матеріалів Фестивалю ідей учасників «Школи молодого керівника», м.Полтава, 30 березня 2016 року./ [упоряд. Л.Й.Паламаренко.] – Полтава: ПОІППО, 2016. – 172с. PDF 56,4 Завантажити
 zbirnyk2

2016

Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах / Укладачі: Кравченко Т.О., Діденко С.Г. — Полтава : ПОІППО, 2016. — 30 с. PDF 14,4 Завантажити
atmu50

2016

 Робота авторських творчих майстерень учителів Полтавської області за період з 2013 по 2015 рр. : Збірник матеріалів /[упоряд. і ред. М.В. Кирилюк, І.В. Дика]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 54 с. PDF 2,7 Завантажити
rozvytok krMyslennya2016

2016

Розвиток критичного й креативного мислення дітей у школі : збірник матеріалів спеціальної дослідницької групи «Філософія у школі» / [упоряд. і ред. Т.О.Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 167 с.

PDF 18 Завантажити
samoiluk2015-50

2015

Самойлюк О.Хто відповідає за соціальне благополуччя неповнолітніх / [Є. В. Жученеко, І. М. Карюк, А. С. Курбала, І. А. Леоненко, Н. В. Мирошниченко, К. М. Муліка, О. М. Самойлюк, Л. В. Сирота]; За ред. К.М. Муліки, Самойлюк О.М.,  Полтава: ПОІППО, 2015.  67 с.

PDF 1 Завантажити
 

2015

Неживий О.І. Григір Тютюнник: Мить і вічність / Олексій Іванович Неживий. - Електронний посібник (1ГБ, DVD-R, образ *.iso)

    Завантажити
img80

2015

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. PDF 2 Завантажити
4

2015

Освітяни Полтавщини у книзі педагогічної слави України / Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, ПОІППО / Укладачі : Зелюк В.В., Клепко С.Ф., Сиротенко Г.О., Мартинець О.М. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 112 с.

PDF 2  Завантажити
 obkladtiny2

2015

Науково-методичне забезпечення регіонального компоненту освіти. Виконання комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області у 2011-2015 роках / упор. І. О. Кіптілий. - Полтава: ПОІППО, 2015. – 94 с. – е-книга.

PDF  2,4 Завантажити
 Posvid peddunast P2

2015

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 2. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.  PDF  8,6 Завантажити
 Posvid peddunast P1

2015

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 93 с.

PDF

2

Завантажити
 Formuv lid Komsomolsk

2015

Формування лідерської компетентності в школі: досвід ЗОШ І–ІІІ ст. №2 Комсомольської міської ради Полтавської області і нові стратегії: матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.

PDF

3,5

Завантажити
 Formuv lid Reshetulivka

2015

Формування лідерської компетентності в школах Решетилівщини : матеріали засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 63 с.

PDF

2

Завантажити
 formuv-lidera

2015

Формування лідерської компетентності в школі: пошук технологій [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 141 с.

PDF

2,6

Завантажити

Havrysh Case50

2015

Кейс з досвіду розбудови громадсько-активних шкіл на Полтавщині / [упоряд. Р.Л. Гавриш]. – Полтава, 2015. – 36 с. (е-книга)

PDF

0,6

Завантажити

 materialy seminaru KMZO

2015

Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м. Полтава, 27 квітня 2015 р.) [ред. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 60 с. (е-книга)

PDF

1,5

Завантажити

 6  2014  Лідери освіти Полтавщини : матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 122 с.  PDF  4  Завантажити
16

2014

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій учителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 332 с

PDF

14,25

Завантажити

18

2014

Свято в школі: збірка сценаріїв / Укл. Л.М. Деряга. – Полтава: ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2014 – 73 с.

DOCX

10,9

Завантажити

11

2014

Науково-методичні записки ПОІППО: Профільна компетентнісно орієнтована освіта: передовий досвід, шляхи, форми, методи та перспективи. – 2014. – Випуск 6. – Полтава: ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – 116 с.

PDF

3

Завантажити

20

2014

Cучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області : матеріали обласної педагогічної конференції (м. Полтава, 26 листопада 2014 р.) [ред. З.В.Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 70 с.

PDF

2,2

Завантажити

 obkladynka

2014

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 68 с.

PDF

2

Завантажити

 moia Ukraina96ebook

2014

Моя рідна Україна : збірник кращих методичних розробок національно-патріотичного спрямування / [упоряд. : А. М. Романенко, І. В. Дика] – Полтава : ПОІППО. – 2014. – 322 с. – Електронний ресурс.

PDF

36,7

Завантажити

 20richchiaPM

2014

20-річчя  «Постметодики»:    /  Упорядн.  Кіптілий  І.О.  –  Полтава  : ПОІППО.  – 2014. –  323 с.  (е-книга)

PDF

10,1

Завантажити

19

2013

Стан інноваційної та експериментальної роботи в ЗНЗ Полтавської області: довідник та рекомендації по її поліпшенню. Електронна книга / Упорядники Г.О. Сиротенко, Л.М. Іщенко, О.М. Мартинець за редакцією: С.Ф.Клепка – Полтава : ПОІППО, 2013. – 112 с.

PDF

2,3

Завантажити

 vystavkova dialnist 2013

2013

Кіптілий І.О. Виставкова діяльність ПОІППО у 1993-2013 роках. – Полтава: ПОІППО. – 2013. – 154 с. (е-книга)

PDF

18,7

Завантажити

 Periodychni vydannya POIPPO

2013

Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010-2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. За редакцією С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 52 с.

PDF

3,9

  Завантажити

 publik relations

2012

Public relations  освітньої організації: наук.-метод. посібю для педагогів // [ авт.-укл. О. В. Стоцька].  - Полтава : ПОІППО, 2012. - 88с. (е-книга)

PDF

1,8

Завантажити

12

2011

Нові горизонти освіти України в Полтавській області : експрес-дайджест В.В.Зелюк, С.Ф.Клепко, Г.О.Сиротенко та ін. - Полтава : ПОІППО, 2011. –– 42 с.

PDF

3,9

Завантажити

Можливо вас зацікавить також "Друкована продукція ПОІППО"

 Відповідальний за зміст сторінки І.О.Кіптілий

Останнє оновлення 22.12.2017

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.