Система Orphus

Друкована продукція ПОІППО

 

Обкл.

Рік

Назва

Формат

Обсяг, MБ

Завантажити

NMZ10-2018

2018

Науково-методичні записки ПОІППО : Новій школі – нове освітнє середовище. – 2018. – Випуск 10. – Полтава : ПОІППО. – 98 с.

PDF

2

Завантажити

L-i-D

 2018

 Калініченко І.О. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с.

 PDF

 14

 Завантажити

Osvita na poltavshyn

2018 

 Освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі: збірник статей (до 100‐річчя  з  часу  створення  історико‐філологічного  факультету  у  Полтаві).  –  Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка; ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2018. – 144 с. 

 PDF

 3,7

 Завантажити

vydatni vcheni

2018 

 Видатні вчені України та відомі науковці Полтавщини. Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти Полтавської області / [упор. В. В. Зелюк, І. О. Кіптілий]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с.

 PDF

 1

 Завантажити

Biografia vchytelia v biogr uchniaLytvyniuk2018

2018

Біографія вчителя у біографії учня : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 256 с.

 PDF

 3,6

Завантажити

inclus prostir Poltavshyny150

 2018

Інклюзивний простір Полтавщини. - Полтава : ПОІППО, 2018. - 42 с.

 PDF

3,7 

Завантажити

nmzp9-150 2017

Науково-методичні записки ПОІППО : Роль методичної служби у забезпеченні якості освіти. – 2017. – Випуск 9. – Полтава : ПОІППО. – 130 с.

PDF 3,3

Завантажити

nauk journ  2017  Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху: рекомендації для закладів системи післядипломної педагогічної освіти України  [Електронний ресурс] : навч. посіб.  / авт.-упоряд. О. В. Стоцька. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 115 c. – Електрон.  текст.  дані. – Режим  доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/
elektronni_vydannia_POIPPO/2017/Nauk_journal.pdf Дата  останнього доступу :26.09.2017. 
 PDF 3,6

Завантажити

uchytel r  2017 Праця, що у творчість перейшла. Переможці обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 2004 – 2017 роки : Збірник статей /[упорядники: М. В. Кирилюк, І. В. Дика]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 116 с.  PDF 3 Завантажити
strategichni dokymentu POIPPO  2017 Нова  українська  школа:  стратегії  діяльності  освітян  Полтавськоїобласті  та  Полтавського обласного інституту  післядипломної педагогічної  освіти  ім. М.В.  Остроградського  /  Укл.: В. В. Зелюк, С. Ф. Клепко, І. О. Кіптілий. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 188 с.  PDF 6,6 Завантажити
nepovnolitni  2017 Хто  відповідає  за  соціальне  благополуччя  неповнолітніх? / Упор. Самойлюк О.М. – Полтава: ПОІППО, 2017. − 68 с.  PDF 2,5 Завантажити
moja Ukraina  2017 Моя  рідна  Україна  : збірник кращих методичних розробок національно‐патріотичного  спрямування  /[упорядники: А. М. Романенко, І. В. Дика] – Полтава : ПОІППО, 2017. – 228 с.  PDF 11,4 Завантажити
mediaosvita  2017 Медіаосвіта у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області: експериментальній пошук. Матеріали дослідно‐експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів за загальною темою «Науково‐методичні засади впровадження медіаосвіти в навчально‐виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» / [упор. К.М.Муліка]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 182 с.  PDF  7,4 Завантажити
biogr150  2017

Біографічні  документи  в  освіті:  теорія  і  практика:  матеріали Всеукраїнської  науково-практичної  конференції (25 квітня 2017 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 148 с.

PDF 5,3 Завантажити
naukovo-metod-zapysky8  2016 Науково-методичні записки ПОІППО : Педагогічні засади ефективного навчання у загально-освітній школі. – 2016. – Випуск 8. – Полтава : ПОІППО. – 126 с. PDF 16,5 Завантажити
reznichenko 2016 Методичні рекомендації з підготовки та оформлення статей до шостого тому «Освіта і наука» «ПОЛТАВІКИ – Полтавської
Енциклопедії». – 2‐ге вид. ; випр. і доп. / [ред. З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 24 с.
PDF 0,5 Завантажити
kozak 2016 Козак Н.Г. Здоров’язбережувальне виховання у навчально‐виховному процесі основної школи (на прикладі біології та природознавства). Навчально‐методичний посібн. / Козак Наталія
Григорівна. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 96 с.
PDF 2,4 Завантажити
chemshut 2016 ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ (з досвіду роботи обласної спеціальної дослідницької групи – ОСДГ «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технології»). Методично-практичний посібник. Упор. Чемшит В. Г. Полтава: ПОІППО. 2016.– 216 с. PDF 2,8

Завантажити

dyvytysia i bachyty-2 2016 Калініченко І.О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [авт.-упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86 с. PDF 2,8

Завантажити

biography lytvyniuk2016 2016 Освітнє краєзнавство: біографічні дослідження [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 362 с. PDF 13

Завантажити

kyrmusheva 2016 Курмишева Н.І. Ділове спілкування у професійній діяльності педагогічного працівника : навчально‐методичний посібник. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 64 с. PDF 1,7

Завантажити

 BK  2015 Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини : версія для обговорення / Полтав. Обл. держ. адміністрація; Полтав. обл. рада; Департамент осв. і науки Полт. обл. Держ. адміністрації; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / ред. група : Зелюк В. В., Клепко С. Ф., Резніченко З. В., Устименко Т. А. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 180 с.  PDF 8

Завантажити

tezy forum 2015

2015

 Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. PDF 5

Завантажити

NMZ7-2015

2015

Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – Випуск 7. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 148 с

PDF

2,9

Завантажити

 15

2014

Канівець З.М., Шпак В.П. Організація і методика інспектування шкіл у системі управління освітою в Україні другої половини ХХ ст. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 189 с.

DOC

1,5

Завантажити

 menegment 2015

2014

Менеджмент розвитку сучасного ЗНЗ: взаємозв`язок теорії і практики: навч.-метод. посіб. / [Водолазська Т. В., Гавриш Р. Л., Королюк С. В. та ін.]; за ред. С. В. Королюк. – Полтава : АСМІ, 2014. – 120 с.

PDF

8

Завантажити

 nmz5

2013

Науково-методичні записки ПОІППО : Оптимізація змісту, шляхів та методів сучасної профільної компетентнісно орієнто- ваної освіти. – 2013. – Випуск 5. – Полтава: ПОІППО. – 125 с.

PDF

11

Завантажити

Pedahohichna maisternist001

2013

Педагогічн­ майстерніс­ь: виклики ХХІ сторіччя : портфоліо кафедри педагогічної майстерності/ автори-упоряд. : В.В. Зелюк, Н.І. Білик, Т.А. Устименко ; Полтав. обл. ін-т післядипло­ . пед. освіти ім. М. В. Остроградс­ кого. – Полтава : АСМІ, 2013. – 468 с.

PDF

27,4

Завантажити

shasopus32

2013

Часопис "Освіта Полтавщини". - № 32. - 2013. - 60 с.

PDF

5,1

Завантажити

vodolazska2013

2013

Водолазська Т. В. Моделювання шкільного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / Тетяна Володимирівна Водолазська. – Полтава : АСМІ, 2013. – 96 с.

PDF

1,5

Завантажити

Uchnivska olimpiada z khimii v Poltavskii oblasti 2005-2013 rr

2013

Учнівська олімпіада з хімії в Полтавській області (2005-2013 рр.) : інформ.-аналіт. зб. / упор. О. Буйдіна. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 60 с.

PDF

2,0

Завантажити

TSinnisni oriientyry

2013

Ціннісні орієнтири : збірник методичних розробок
заходів духовно-морального спрямування. 1–4 клас. – Полтава, 2013 – 84 с.

PDF

5,5

Завантажити

Na chatakh dushi

2013

На чатах душі : збірка методичних розробок заходів духовно-морального спрямування. 5–11 клас. – Полтава, 2013 – 88 с.

PDF

5,2

Завантажити

Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity

2013

Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – Вип. 5. – 264 с.

PDF

5,3

Завантажити

Formuvannia zhyttievoi kompetentnosti u doshkilnyka

2013

Формування життєвої компетентності у дошкільника. Навчально-методичний збірник / Упорядник Т.Л.Коршунова — Полтава: ПОІППО, 2013. – 104 с.

PDF

2,1

Завантажити

Spadshchyna A.S. Makarenka

2013

Спадщина А.С. Макаренка в контексті пріоритетів освіти
ХХІ століття: зб. ст. за матеріалами міжрегіонального наук.-метод. семінару (Полтава, 13.03.2013 р.) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 108 с.

PDF

1,1

Завантажити

Naukovo metodychni zapysky POIPPO Klasnyi kerivnyk  problemy dosvid ta perspektyvy

2013

Науково_методичні записки ПОІППО : Класний керівник: проблеми, досвід та перспективи.– 2013. – Випуск 4. – Полтава: ПОІППОім. М.В. Остроградського. – 124 с.

PDF

2

Завантажити

Serhii Fedorovych Klepko  biobibliohrafichnyi pokazhchyk

2013

Сергій Федорович Клепко : біобібліографічний покажчик / Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; голов. ред. Л. В. Литвинюк; відп. ред. Т. О. Бондар; уклад. бібліогр. пок. : Т. Є. Курєнкова,Л. А. Александрова; авт. вступ. ст. В. В. Зелюк, М. Д. Култаєва,В. М. Григор'єв, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 121 с. – (Сер.:«Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини»; вип. 4).

PDF

34,2

Завантажити

Model vykhovnoi systemy ZNZ010

2013

Модель виховної системи ЗНЗ: Часопис / [ред. С.В.Королюк]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – № 30-31. – 120 с.

PDF

3,6

Завантажити

Klepko S.F. Lytvyniuk L.V. Formuvannia liderskoi kompetentnosti v shkoli

2012

Клепко С.Ф., Литвинюк Л.В. Формування лідерської компетентності в школі: навчальний посібник-довідник. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 270 с.

PDF

3,5

Завантажити

Koriahina N. V. Eksperymentalni doslidzhennia z pryrodoznavstva

2012

Корягіна Н. В. Експериментальні дослідження з природознавства : Навчально-методичний посібник / Н.В.Корягіна. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с.

PDF

2,3

Завантажити

 17

2012

Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : методичний посібник / [ГайдарМ.В., ІвановаІ.В., КозакН.Г., та ін.] ; за ред.Я.В.Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 192с.

PDF

2,2

Завантажити

 21

2012

Управління якістю освіти: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2012. – № 27/28. – 120 с.

PDF

7.2

Завантажити

Naukovi zapysky Optymalni shliakhy formy i metody011

2012

Наукові записки ПОІППО : Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – Випуск 3. – 122 с.

PDF

2,6

Завантажити

Ekonomichna diialnist Poltavskoho hubernskoho zemstva012

2012

Економічна діяльність Полтавського губернського земства у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть [Навчальний посібник для профільного навчання [ історичний та економічний профілі]: навчальний посібник / Бабенко Л.Л., Шульга С.В., Зелюк В.В.; ПОІППО; ПНПУ. – Полтава, 2012. – 80 с.

PDF

0,5

Завантажити

Osvita  Poltavshchyny  nazustrich  ditiam

2012

Освіта Полтавщини назустріч дітям (з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області) : інформаційно-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко] – Полтава : ПОІППО, 2012. – 62 с.

PDF

4,5

Завантажити

Bez Emotsiina kompetentnist CHasopys

2011

Емоційна компетентність: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – № 23/24. – 68 с.

PDF

16

Завантажити

 9

2011

Моделі управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу : Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – № 25/26. – 68 с.

PDF

6,3

Завантажити

 8

2011

Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – 184 с.

PDF

3

Завантажити

 5

2011

Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. Випуск 1. – 2011. – 122 с.

PDF

1,4

Завантажити

Uchnivska olimpiada z khimii u Poltavskii oblasti zavdannia ta rozv’iazky II i III etapiv 2009-2010 navchalnoho roku

2011

Учнівська олімпіада з хімії у Полтавській області :завдання та розв’язки II і III етапів 2009-2010 навчального року. Навчально-методичний посібник. / [автори-укладачі Шиян Н.І., Буйдіна О.О.]. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 60 с.

PDF

1,4

Завантажити

Innovatsiinyi rozvytok riznomanitnosti navchalnoho seredovyshcha uchniv 

2011

Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовищаучнів :збірник статей / [упорядникГ.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 80 с.

PDF

1,4

Завантажити

Preventsiia ahresyvnosti ta nasyllia v osvitnomu seredovyshchi 

2011

Превенція агресивності та насилляв освітньомусередовищі : [методичнірекомендації] / [ДроздовО.Ю., ЖиволупЛ.В., НіжинськаО.В., СухенкоЯ.В.,] ; за ред.Я.В.Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 80с.

PDF

1,1

Завантажити

1941-i rik na Poltavshchyni 

2011

1941-й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії та героїзму : збірник статтей за матеріалами міжнародної наукової конференції (28 вересня 2011 року) – Полтава : ПОІППО, 2011. – 160 с.

PDF

1,8

Завантажити

Istoriia Poltavskoho oblasnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni M. V. Ostrohradskoho 

2010

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940 – 2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В.Остроградського.

PDF

162

Завантажити

suia

2009

Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 / упорядник В.В.Зелюк.– Полтава : ПОІППО, 2009.– 302 с.

DOC

14

Завантажити

osvita i-bolonskiu proces

2009

Освіта і Болонський процес: українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» : зб. ст. / В.В.Зелюк, С.Ф. Клепко, Л.І.Нічуговська та ін. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 248 с.

PDF

66

Завантажити

Stezhka do samostiinoi dorohy

2009

«Стежка до самостійної дороги» (школи-інтернати Полтавщини). Альбом. Упорядник Н.П. Тимошенко, Л.І. Рудько – Полтава: ПОІППО, 2009. – 92 с.

PDF

7,85

Завантажити

Formuvannia kliuchovykh zhyttievykh kompetentnostei u protsesi profilnoho navchannia

2009

Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання / [упоряд. Л.Ф.Пашко, Н.Н.Корягіна, О. П.Коваленко, Л. І. Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 148с.

PDF

2,4

Завантажити

Formuvannia navychok zdorovoho sposobu zhyttia

2009

Козак І.О. Формування навичок здорового способу життя при викладанні біології в загальоосвітніх навчальних закладах / Ірина Олексіївна Козак. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 72 с.

PDF

1,4

Завантажити

Suchasnyi kabinet ukrainskoi movy i literatury

2009

Методичний посібник «Сучасний кабінет української мови і літератури» / Упорядник Коваленко О.П. – Полтава : ПОІППО, – 2009. – 36 с.

PDF

3,33

Завантажити

Menedzhment kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv. Osvita Poltavshchyny CHasopys

2009

Менеджмент керівників дошкільних навчальних закладів. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] — Полтава: ПОІППО, 2009 — № 18. — 116 с.

PDF

1,17

Завантажити

Upravlinnia  efektyvnoiu shkoloiu. Osvita Poltavshchyny CHasopys

2009

Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] — Полтава: ПОІППО, 2009 — № 19. — 96 с.

PDF

1,1

Завантажити

Osvita na osnovi kompetentsii. Osvita Poltavshchyny CHasopys

2009

Освіта на основі компетенцій. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. В.В.Зелюк] — Полтава: ПОІППО, 2009. — №20. — 96 с.

PDF

1,24

Завантажити

Hadiatska uniia 1658 roku

2009

Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність: збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 року).— Полтава : ПОІППО, 2009.— 184 с.

PDF

2,25

Завантажити

My vsi pryrody ridnoi chastynky

2009

«Ми всі природи рідної частинки» Методичний посібник. На допомогу педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів / Упорядники: Сімон О.П., Пасяда М.І., Корф І.В. — Полтава: ПОІППО, 2009. — 82 с.

PDF

1,78

Завантажити

Metody i pryiomy rozvytku intelektualnykh i tvorchykh zdibnostei uchniv pochatkovykh klasiv

2009

Методи і прийоми розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів. Методичний посібник. Упорядник М.П.Крилевець. — Полтава: ПОІППО, 2009. — 92 с.

PDF

4,09

Завантажити

Zaprovadzhennia korektsiinykh rozvyvalnykh prohram v umovakh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv

2009

Запровадження корекційних, розвивальних програм в умовах загальноосвітніх навчальних закладів : інформаційно-методичний збірник / [упорядкув. К. М. Муліка]. — Полтава : ПОІППО, 2009. — 100 с.

PDF

1,59

Завантажити

Naukovo-praktychne zabezpechennia priorytetnykh napriamkiv roboty fakhivtsiv psykholohichnoi sluzhby

2009

Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців психологічної служби : поширення досвіду Полтавщини [методичний посібник] / [ І. В. Близнюк, В. А. Божко, С. П. Горбонос та ін.] / укладач Н. О. Лук’яненко; за ред. В. Ф. Моргуна. — Полтава : ПОІППО, 2009. — 104 с.

PDF

0,76

Завантажити

Rizdvo KHrystove zustrichaimo

2009

Різдво Христове зустрічаймо // Хрестоматійно-методичний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 76 с.

PDF

1,58

Завантажити

Prohramy z pozashkilnoi osvity naukovo-tekhnichnoho napriamu

2009

Програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму (виробничо-технічний профіль) / Уклад.: Г.А.Каліберда, О.Я.Крохмаль. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 148 с.

PDF

1,02

Завантажити

Muzychn kraeznavstvo

2009

Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / Укладачі: Лобач О. О., канд. пед. наук., доцент кафедри музики Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; ХалецькаЛ.Л., методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 360 с.

PDF

8,02

Завантажити

Hohol i Poltavshchyna

2009

Гелеверя Р.А. Сборник текстов для 7-9 классов. Гоголь и Полтавщина / Гелеверя Р.А., Бойченко Л.А.. – Полтава: ПОИППО, 2009. – 76 с.

PDF

1,79

Завантажити

Bezsmertna litera

2009

Библів Н.І. Безсмертна літера «Ґ» : [навчально-методичний посібник з української мови для початкової школи] / Ніна Іванівна Библів. – Полтава: ПОІППО. – 2009. – 100 с.

PDF

5,82

Завантажити

Bukvu H ne zabuvaite

2009

Тлумачний словник «Букву «Ґ» не забувайте» /Упорядник Н.І.Библів. – Полтава: ПОІППО. – 2009. – 72 с.

PDF

2,84

Завантажити

Formuvannia hrafichnykh navychok pysma

2009

Ляпота Л.О., Штанько О.М. Формування графічних навичок письма у зошиті в одну лінію. Методичний посібник – Полтава, - ПОІППО. – 2009. - 212 с.

PDF

6,25

Завантажити

CHemshyt Formuvannia konkurent. osobystosti

2009

Формування конкурентноспроможної особистості на уроках трудового навчання і технологій. Методично-практичний посібник Полтава:ПОІППО, 2009. – 124 с.

PDF

4,01

Завантажити

Nastenko Osnovni orientyry vykhovannia

2009

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Методичне забезпечення Програми на Полтавщині / Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. –– Полтава: ПОІППО. – 2009. – 252 с.

PDF

10,58

Завантажити

Nastenko Vypusknyi

2009

Випускний вечір – 2009 у школі. На допомогу вчителю/Упорядник Н.В.Настенко. – Полтава: ПОІППО. – 2009. – 92 с.

PDF

4,2

Завантажити

VASYL SUKHOMLYNSKYI I DOSHKILLIA POLTAVSHCHYNY

2008

Василь Сухомлинський і дошкілля Полтавщини / Автор-укладач О.П. Сімон. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 200 с.

PDF

3,6

Завантажити

KHudozhnii svit Hoholia

2008

Художній світ Гоголя : [зб. наук.-метод. матеріалів / упоряд. В.В.Чирка]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 168 с.

PDF

6,6

Завантажити

Vydavnycha diialnist u naukovo-metodychnii roboti

2008

Видавнича діяльність у науково-методичній роботі / Уклад. Кіптілий І.О. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 48 с.

PDF

0,7

Завантажити

Psykholohichna hotovnist shestyrichnoi dytyny do shkoly

2008

Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: К.Муліка]. — Полтава : ПОІППО, 2008. — 84 с.

PDF

5,02

Завантажити

Profilne navchannia dosvid uprovadzhennia innovatsiini tekhnolohii

2008

Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології. Упор. Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, Л.І.Симоненко – Полтава: ПОІППО, 2008. – 196 с.

PDF

2,35

Завантажити

Proektuvannia vykhovnoi systemy u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh

2008

Проектування виховної системи у загальноосвітніх навчальних закладах/ Упорядник Н.В.Настенко. – Полтава: ПОІППО.– 2008.– 96 с.

PDF

1,57

Завантажити

Osvita Poltavshchyny CHasopys  Redaktor I.V. Okhrimenko

2008

Освіта Полтавщини: Часопис / Редактор І.В. Охріменко – Полтава: ПОІППО, 2008. – 156 с.

PDF

1,33

Завантажити

 2

2008

Гуманітарна сфера Полтавщини: стан, проблеми, перспективи: Матеріали проведення обласних громадських слухань. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 56 с.

PDF

0,59

Завантажити

Naukovo-metodychni ta dukhovni aspekty vykladannia etyky v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh oblasti

2008

Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в загальноосвітніх навчальних закладах області. / Упор. Чирка В.В., Горобець О.Г., Барбі М.В. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 208 с.

PDF

3,08

Завантажити

Diahnostyka testuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv 9 klasiv z matematyky

2008

Діагностика (тестування) навчальних досягнень учнів 9 класів з математики. Методичний посібник. І.Гарус, Л.Нідєлько, Л.Пилипенко, Ю.Петренко. – Полтава: ПОІППО, 2008. - 40 с.

PDF

1,23

Завантажити

Koshova V.M. Den IEvropy v navchalnomu zakladi

2008

Кошова В.М. «День Європи» в навчальному закладі – Полтава: ПОІППО.– 2008.– 112 с.

PDF

0,93

Завантажити

Profilne navchannia dosvid uprovadzhennia innovatsiini tekhnolohii

2008

Профільне навчання: Досвід упровадження, інноваційні технології. Упор. Л.Ф. Пашко, О.П. Коваленко, Л.І. Симоненко – Полтава: ПОІППО, 2008

DOC

2,59

Завантажити

Kompiuterna hramotnist vchyteliv z tochky zoru standartiv IES

2008

Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18-20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М.В. Остроградського. – П. : Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М.В. Остроградського, 2008. – 96 с.

PDF

1,3

Завантажити

Debaty u navchalno-vykhovnomu protsesi zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv

2008

«Дебати» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» // Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій — Полтава: ПОІППО, 2008. – 204 с.

PDF

2,98

Завантажити

Psykholoho-pedahohichnyi suprovid profilizatsii osvity

2008

Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 10-11 грудня 2008 р.) / За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, 2008. – 68 с.

PDF

0,9

Завантажити

Olimpiada z khimii u Poltavskii oblasti

2008

Олімпіада з хімії у Полтавській області (2007-2008 навчальний рік): Завдання і розв’язки. / Автори-упорядники Н.І. Шиян, О.О. Буйдіна, Т.О. Кравченко – Полтава: ПОІППО, 2008. – 60 с.

PDF

1,54

Завантажити

Innovatsii v upravlinni ZNZ. Osvita Poltavshchyny CHasopys № 16

2008

Інновації в управлінн ЗНЗ. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО, 2008. – № 16. – 116 с.

PDF

1,83

Завантажити

Naukovo-metodychni osnovy zmistu suchasnoi osvity

2008

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / [Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, Н.В. Корягіна] – Полтава : ПОІППО, 2008. – 216 с.

PDF

2,34

Завантажити

Otsiniuvannia znan uchniv v umovakh profilnoho navchannia

2008

Оцінювання знань учнів в умовах профільного навчання / [Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 212 с.

PDF

1,83

Завантажити

Innovatsii v upravlinni ZNZ. Osvita Poltavshchyny № 17

2008

Інновації в управлінн ЗНЗ. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО, 2008. – № 17. – 116 с.

PDF

1,3

Завантажити

2007-klepko-book-konspect-filosof

2007

Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2007. –– 420 с.

PDF 5 Завантажити
Interaktyvni tekhnolohii na urokakh trudovoho navchannia

2007

Інтерактивні технології на уроках трудового навчання. Методично-практичний посібник. — Полтава: ПОІППО. – 2007. – 120 с.

PDF

2,03

Завантажити

Olimpiadni zadachi z khimii

2007

Олімпіадні задачі з хімії. Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Н.І. Шиян, О.О. Буйдіна, Т.О.Кравченко – Полтава: ПОІППО, 2007. – 68 с.

PDF

0,89

Завантажити

Osvita Poltavshchyny CHasopys Okhrymenko

2007

Освіта Полтавщини: Часопис / Редактор І.В. Охріменко – Полтава: ПОІППО, 2007. – 88 с.

PDF

1,04

Завантажити

TSinnosti pravoslavnoi kultury iak faktor moralno-etychnoho vykhovannia shkoliariv

2007

Цінності православної культури як фактор морально-етичного виховання школярів: Науково-методичний посібник / Уклад.: П.І.Матвієнко, Г.А.Каліберда. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 192 с.

PDF

11,5

Завантажити

Poltavshchyna istorychni shliakhy ta perspektyvy rozvytku

2007

Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 70-річчю утворення Полтавської області: 19 вересня 2007 року. – Полтава. – 2007. – 162 с.

PDF

1,60

Завантажити

Innovatsiini idei ta tekhnolohii navchannia iak osnova stvorennia SHkoly maibutnoho

2007

Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення "Школи майбутнього ". Збірник статей /Упорядник Г.О.Сиротенко – Полтава: ПОІППО, 2007. – 64 с.

PDF

0,73

Завантажити

Koroliuk S.V. Rozvytok upravlinskoi kultury kerivnyka

2007

Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Монографія. – Полтава: 2007. – 168 с.

PDF

1,55

Завантажити

 113

2007

Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти. Методичний посібник / Упорядник К. М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 156 с.

PDF

1,4

Завантажити

Okhrymenko Pokazchyk

2007

Охріменко Іван Володимирович: Бібліографічний покажчик / Автор- упорядник Т.В. Водолазська – Полтава: ПОІППО, 2007. – 48 с.: іл. (Сер. «Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини». Вип. 3). Укр. мовою.

PDF

2,24

Завантажити

1  2006

Економіка освіти і освітня діяльність : матеріали Всеукраїнського семінару (8 грудня 2006 р.). –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 68 с.

DOC 1

Завантажити

 filos osvity v evrop kont

2006

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 328 с.

PDF

 

Завантажити

 13

2006

Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Частина І. — Полтава: ПОІППО, – 2006. – 127 с.

PDF

5,38

Завантажити

Hladka Zdiisnennia innovatsiinoi diialnosti ta provedennia pedahohichnykh eksperymentiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh

2006

Гладка Т.І. Здійснення інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах: Методичні рекомендації. – Полтава: ПОІППО, 2006.– 28 с.

PDF

0,45

Завантажити

Innovatsiina diialnist pedahoha vid teorii do uspikhu

2006

Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

PDF

1,48

Завантажити

Udoskonalennia pedahohichnoi maisternosti v umovakh osobystisno zoriientovanoi osvity

2006

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик, О.О.Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с.

PDF

2,81

Завантажити

Vprovadzhennia suchasnykh tekhnolohii navchannia heohrafii

2006

Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 130 с.

PDF

1,36

Завантажити

Naukovo-metodychni osnovy zmistu suchasnoi osvity

2006

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, М.І.Степаненко, О.П.Коваленко, В.В.Чирка. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

PDF

1,62

Завантажити

 14

2006

Організація роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах Хорольського району. – Полтава: ПОІППО, 2006 – 76 с.

PDF

0,83

Завантажити

Naukovo-metodychni osnovy zmistu suchasnoi osvity

2006

Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф.Пашко, М.І.Степаненко, О.П.Коваленко, В.В.Чирка. – Полтава: ПОІППО1,36, 2006.

DOC

0,9

Завантажити

22

2005

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2005. –– 201 с.

 PDF  3

Завантажити

4

2005

Американська філософія освіти очима українських дослідників : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2005 р.). –– Полтава : ПОІППО, 2005. –– 281 с.

DOC

2

Завантажити

 3

2005

Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 160 с.

PDF

1,37

Завантажити

Dziuba T.M. Kompleks metodyk dlia diahnostyky psykholohichnoi hotovnosti

2005

Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту /За наук. ред. Л.М.Карамушки. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – 64с

PDF

0,57

Завантажити

Lysenko A. Literatura ridnoho kraiu

2005

Лисенко А. Література рідного краю: теоретико-методичний аспект. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 60 с.

PDF

0,60

Завантажити

Heleveria R.O. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v roboti shkilnoi biblioteky

2005

Гелеверя Р.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі шкільної бібліотеки – підрозділу ресурсного інформаційно-методичного центру(з досвіду роботи Лубенської спеціалізованої школи I-III ст. № 6): Збірник матеріалів.- Лубни: спеціалізована школа I-III ступенів № 6; Полтава: ПОІППО, 2005.– 43 с.

DOC

1,37

Завантажити

Dukhovno-moralne vykhovannia molodshykh shkoliariv

2005

Духовно-моральне виховання молодших школярів (методично-практичний посібник з етики віри та релігієзнавства) \Упорядники: Каліберда Г.А., Лисяк Л.А. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 40 с.

PDF

0,82

Завантажити

Pedahohika matematyky i pryrodoznavstva

2005

Педагогіка математики і природознавства. VIII – ІХ Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті М.В.Остроградського, 7-8 жовтня 2004, 26-27 жовтня 2005 р. Збірник статей. - Полтава: ПОІППО, 2005. – 204с.

PDF

2,98

Завантажити

Sobornist Ukrainy

2005

Соборність України: історія і сучасність. Збірник матеріалів обласноїнауково-практичної конференції 20 січня 2005 року. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 60 с.

PDF

0,65

Завантажити

Hromadsko-patriotychne vykhovannia

2005

Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді: здобутки та проблеми освітян Полтавщини. - Полтава: ПОІППО, 2005. – 96 с.

PDF

0,86

Завантажити

Можливо вас зацікавить також "Електронні видання ПОІППО"

Відповідальний за зміст сторінки І.О.Кіптілий

Останнє оновлення 25.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.