Інклюзивна освіта: нормативно-правова база

Лист МОН No 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-332 від 29 червня 2016 року "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-293 від 09.06.2016 "Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів"

Лист МОН від 02.04.2015 р. №1/9-169 “Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальнихзакладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями)у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН № 1/9-280 від 05 червня 2015 року "Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році"

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивнихгруп у дошкільних навчальних закладах»

Закон України« Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011).

Наказ МОН від 12.02.  2015 № 134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

Лист МОН від 13.08.2014 №  1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів».

Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку».

Лист МОН від 25.06.2014 №  1/9-335 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року№ 80 «Про затвердження Типових навчальних планівспеціальних загальноосвітніх навчальних закладівдля дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (початкова школа)»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (вступає в дію з 1  вересня 2014 року)

 Перелік  навчальних  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2013/2014 навчальному році

 Лист МОН від 05.10.09 №1/9-684 «Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету «Українська жестова мова».
 Лист МОНМСУ від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням».
 Лист МОНМСУ від 25.09.12 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
 Лист МОНМСУ від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 Лист МОНМСУ від 26.07.12 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».
 Лист МОНМСУ від 02.01.13. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».
 Лист МОНМСУ від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах».

 Лист  МОН № 1/9-587 від 29 серпня 2013 року «Про навчальні плани у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на 2013-2014 навчальний рік».

 

Відповідальна за зміст сторінки І.О.Калініченко

Останнє оновлення 15.02.2017