Система Orphus

Інклюзивна освіта на Полтавщині

Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності

інтернатних закладів освіти

Інклюзивна освіта

Одним із пріоритетних напрямків роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського є охоплення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами, реалізація державної політики соціального захисту дітей з інвалідністю та виконання основних завдань Концепції розвитку інклюзивного навчання України.

Відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах у Полтавській області функціонує 44 ЗДО, де перебуває 82 дитини з особливими освітніми потребами на інклюзивній формі навчання.

У 2018 році в області нараховується 12 спеціальних класів, 192 інклюзивні школи, що становить 31% від загальної кількості ЗЗСО області, вяких навчається 548 дітей з особливими освітніми потребами (у 2015 р. – 197дітей). Найбільше дітей охоплено інклюзивною формою навчання у м.м.Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Гадяч, Миргород та Гадяцькому, Карлівському, Решетилівському, Кобеляцькому, Новосанжарському, Зіньківському районах, Піщанській ОТГ Кременчуцького району та Засульській ОТГ Лубенського району.

Мережа ЗЗСО з інклюзивною формою навчання у Полтавській області

image001

З метою забезпечення соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у школах області працює 371 асистент вчителя інклюзивного класу (302 ставки, у 2017 р. - 78 ставок) та 47 асистентів вихователя закладів дошкільної освіти ( у 2017 р. – 7 ставок).

image003

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, в умовах інклюзивного навчання у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

Із 15 жовтня 2018 року кафедра педагогічної майстерності інституту перейменована у кафедру педагогічної майстерності та інклюзивної освіти.

Зазначеною кафедрою забезпечується підвищення кваліфікації дляпедагогічних працівників всіх категорій із питань інклюзивного таінтегрованого навчання шляхом включення тематики лекцій з навчальногокурсу «Вступ до інклюзивної освіти» до навчально-тематичних планів курсів.

У 2017-2018 н.р.на базі інституту проведені проблемні курси для вихователів ЗДО, вчителів початкових класів (44 особи) та курси асистентів вчителя інклюзивного класу (53 особи).

Важливою складовою впровадження інклюзивної освіти є формування нової філософії ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Це вимагає організації широкої просвітницької роботи серед педагогів, батьків, громадськості.

З цією метою питання «Інклюзивне навчання у сучасному освітньому середовищі: підходи і бачення» розглядалося на Форумі батьківської громадськості в Полтавській області, який пройшов 25 жовтня 2018 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, із центральною темою “Соціально важливіаспекти сучасної освіти”.

        image005

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю 3 грудня 2018 року набазі ПОІППО ім. М.В. Остроградського проведено круглий стіл “Світ безбар'єрів”. На якому окреслені основні принципи впровадження інклюзивноїосвіти як одного з важливих аспектів Нової української школи. Учасникизаходу- педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, вчителіпочаткових класів закладів загальної середньої освіти та працівникиінституту обмінялися думками з приводу руйнування психологічних,фізичних, соціальних бар'єрів та формування толерантного ставлення длязабезпечення всім рівних можливостей у суспільстві.

image007

Питання забезпечення права дітей на рівний доступ до якісної освіти, гармонійного розвитку особистості розглядалося на обласному семінарі для директорів інтернатних закладів загальної середньої освіти за темою: “Формування громадянина-патріота в контексті Концепції “Нова українська школа“ на базі Кременчуцького ліцею з посиленою військовою підготовкою Полтавської обласної ради 21 березня 2018р.

З метою якісної організації навчально-виховного процесу в інклюзивних закладах освіти у 2018-2019 н.р. було проведено інструктивно методичну нараду для працівники відділів (управлінь) освіти, об’єднаних територіальних громад, які займаються питанням інклюзивного навчання.

Для ефективного впровадження інклюзивного навчання та врахування основних нормативно-правових документів розроблені та направлені на відділи, управління освіти та ОТГ області методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році.

Відповідно до плану роботи інституту та з метою покращення результатів участі вчителів Полтавської області у Всеукраїнському конкурсі “Учитель року-2019“ 7 грудня 2018 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградськогопроведено засідання Школи фахового зростання для переможців першого(зонального) туру – інклюзивних класів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р.№545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр“інститутом проведено інструктивно-методичну нараду для директорів ІРЦПолтавської області (1 жовтня 2018 року).

З 1 листопада 2018 року на базі інституту функціонує центр підтримкиінклюзивної освіти, який здійснює:

- методичне та аналітичне забезпечення діяльності міських (районних)

інклюзивно-ресурсних центрів;

- аналітичну та прогностичну діяльність щодо організації інклюзивного

навчання у Полтавській області;

- аналіз даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зазгодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробкуперсональних даних неповнолітньої дитини;

- підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливимиосвітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, попередженнядискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їхбатьків.

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освітиім. М.В.Остроградського розроблено Дорожні карти інклюзивного навчанняу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, які орієнтовані длябатьків дітей з особливими освітніми потребам та регламентуютьсячинною в Україні нормативно-правовою базою (Режим доступу:http://poippo.pl.ua/inkl-osv/metodychni-rekomendatsii).

У 2019 році плануємо зосередити увагу на виконанні таких завдань:

- продовжити роботу щодо здійснення відповідної підготовкипедагогічних кадрів ІРЦ, закладів освіти до роботи з дітьми зособливими освітніми потребами;

- продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. на основі матеріалів Індексу інклюзії;

- проведення просвітницької роботи серед батьків дітей з особливими освітніми потребами, щодо здобуття якісної освіти за місцем проживання із створенням необхідних соціально-педагогічних умов.

                                                                                            Калініченко І.О.

                                                                                            Горбаньова С.В.

                                                                                            Цехмистро О.І.

 

Відповідальна за зміст сторінки Русіна К.В.
Останнє оновлення 15.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.