Система Orphus

Методичні рекомендації з планування розвитку школи

Методичні рекомендації з планування розвитку школи призначені педагогічним колективам, які прагнуть вийти на більш високий рівень організації навчально-виховного проце­су, обґрунтувати свою стратегію постійного зростання.

 

Рецензенти:

Р.Л Гавриш – кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ПОІППО;

О.В.Васильченко – директор Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 із поглибленим вивченням математики

 

 

 

 

 

Рекомендовано вченою радою ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

Протокол №. 4 від 14 вересня 2010

Методичні рекомендації з планування розвитку загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів  

Процес створення планів розвитку

План розвитку загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів – це  документ, який  визначає мету, завдання, орієнтири, критерії і показники оцінювання  діяльності закладів на 3 або 5 років.

Кожний пункт плану відповідає на питання: хто, що, в які терміни, з якими ресурсами здійснюватиме конкретні дії, які ведуть до поліпшення ефективності роботи закладів.

Процес створення плану розвитку циклічний і складається із 4-х етапів, які відповідають на 4 ключові питання:

I етап - оцінка попередньої діяльності закладу - де ми зараз?

IIетап - планування розвитку закладу - де ми бажаємо бу­ти через 3 роки?

III етап - реалізація плану розвитку закладу – як краще рухатись у цьому напрямку?

IV етап - оцінювання діяльності закладу в ході реалізації плану розвитку  – як ми оцінюємо зміни, що здійснюємо?

 Створюючи план, необхідно ретельно продумати, кого потрібно обов'язково поінформувати і залучити до його укладання. Зацікавленими особами можуть бути вчителі, студенти, батьки, представники управлінських структур, місцевої влади тощо.

Співпраця – необхідна умова для втілення в життя задумів. План може бути успішним лише за умови взаємодії, постійних консультацій і взаєморозуміння в колективі.

 

Орієнтовні розділи плану розвитку закладу

 

1. Заходи щодо вирішення адміністративних питань (цілі та завдання розвит­ку закладу; мотивація необхідності розвитку закладу; пошук ресурсів, необхідних для реалізації плану – бюджет, штати; шляхи здобуття підтримки необхідної закладу з боку владних структур, органів освіти та інших служб, планування допомоги з боку консультантів, спеціалістів; контроль за реалізацією плану).

2. Заходи стосовно поліпшення змісту навчального процесу (освітньої підготовки).

3. Заходи із розвитку системи оцінювання якості роботи вихованців, окремих педагогічних працівників, педагогічного колективу в цілому.

4.Заходи стосовно розвитку позитивного психологічного мікроклімату.

5. Заходи із фізичного і психічного розвитку та оздоровлення колективу закладу (вихованців і вчителів).

6. Заходи і критерії оцінювання результатів реалізації плану розвитку закладу.

До початку реалізації план розвитку закладу обговорюється в робочих групах, на педраді та затверджується на шкільній раді.

 

Досвід розробки планів розвитку загальноосвітніх  навчальних закладів   у регіоні

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно із  Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського постійно проводить роботу щодо методичного забезпечення розробки планів розвитку загальноосвітніх  навчальних закладів.

Проблеми планування розвитку загальноосвітніх  навчальних закладів розглядалися на сторінках часопису «Постметодика»: публікації напрацювань  міжнародної освітньої програми «Лідери освіти XXI сторіччя», «Стратегія підготовки вчителя ХХІ століття», «Нідерландська освіта» (відповідно № 3–4 за 1995,  № 5 за 2000, № 5-6 за 2009 роки).

Активізувалася діяльність із перспективного планування розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у  рамках українсько-нідерландського проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" (2007-2009 рр).

У лютому-березні  2009 року для директорів шкіл та їх заступників на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського проведено тренінги з даної проблематики, в липні цього ж року – обласний конкурс на кращий план розвитку загальноосвітніх навчальних закладів (див. www.ipe.poltava.ua).   

8 керівників шкіл області презентували плани розвитку своїх загальноосвітніх  навчальних закладів на Міжнародній регіональній конференції та на  Національній конференції в місті  Києві (див. http://www.upper.org.ua/chronicle/0/114.html).

Спецвипуск «Постметодики» №3 за 2010 рік – «План розвитку школи», подає статті  директорів шкіл,  в яких вони діляться своїм досвідом  зі складання  планів розвитку своїх загальноосвітніх навчальних закладів.  

Про створення стратегії і плану розвитку моделі школи майбутнього в  Комсомольській загальноосвітній школі №1 розповідається в журналі «Постметодика» № 1 за 2010 рік: «Конструюємо школу майбутнього».

Методичні рекомендації з планування розвитку школи (лист ПОІППО від 7.10.10 № 1001) направлено в районні (міські) відділи (управління) освіти та виставлені на сайті ПОІППО.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.