Система Orphus

Список нових надходжень літератури до бібліотеки за III квартал 2009 року

I. Художня література

 

1. «Бу-ба-бу» (Юрій Андрухович, Олександр Іранець, Віктор Неборак) : Вибрані твори : Поезія, проза, есеїстка / авторський проект, упоряд., бібліограф. відомості та прим. Василя Габора. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 392 с. (Серія : «Українські Літературні Групи»).

2. Білик І. Яр : Роман  / передмова А.Г. Шпиталя. – К. : Грамота, 2008. – 784 с., іл.. (Серія «Б-ка Шевченків. Ком.»).

3. Вышеславский Л. Избранное : стихотворения, проза  / Л. Вышеславский ; сост. И. Вышеславская ; предисл. П. Осадчука. – К. : Этнос, 2008. – 638 с. : портр. – (Б-ка Шевченківського комітету). – Рус., укр.

4. Гоголь М. Всі повісті / М.В. Гоголь ; упорядник, автор вступ. ст. та приміт. В. Звиняцьковський. – К. : Либідь, 2008. – 544 с.

5. Горлач Л. Слов`янський острів : Історичні романи у віршах / перед. Б.І. Олійника. – К. : КП «Редакція журналу «Дніпро», 2008. – 663 с.

6. Гуцало Є. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Є. П. Гуцало ; вступ. слово Л. Ворониної. – К. : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

7. Драматичні твори  / укладання тексту О.М. Савченко. – К. : ТОВ «ЕЛІБРЕ», 2008. – 608 с.

8. Калинець І. Поезії. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 608 с. (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

9. Качуровський І. Променисті сильвети : Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 766 с.

10. Кащенко А. Збірка творів. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2008. – 480 с.

11. Кочур Г. Третє відлуння : Поетичні переклади  / вступне слово І.М. Дзюби ; передмова М.О. Новикової. – К. : Український письменник, 2008. – 669 с.

12. Кобилянська О. Вибрані твори : Повість, оповідання (Класики української літератури ) / упоряд., вступна стаття Ю.Б. Кузнєцова. – К. : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 432 с., іл..

13. Лупій О. Вибрані твори. Падіння давньої столиці : Історичний роман ; Гетьманська булава : Історична повість  / вступ. стаття О.В. Мишанич. – К. : Український письменник, 2008. – 687 с.

14. Осьмачка Т. Ротонда душогубців : Оповідання / післямова М.Ф. Слабошпицького. – К. : Український письменник, 2008. – 287 с.

15. Мовчан П. Вибрані твори : поезія  / П.М. Мовчан ; післямова О. Хоменка. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2008. – 536 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

16. Мушкетик Ю. Смерть Сократа : Повісті, оповідання / художнє оформлення Б.П. Бублик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с.

17. Олефіренко М. Пора цвітіння терну : Сільський роман у семи книгах. Чорторий. Хуторяни : Романи  / передмова М. Жулинського. – Полтава : ВАТ «Видавництво «Полтава», 2008. – 668 с.

18. Павличко Д. Вибрані твори : у 2 т. (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства)  / редкол. : Зяблюк М.П. (голова) та ін. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2008. Т. 1 : Вірші. Поеми  / вступна ст. М.Г. Жулинського. ; укладач Д. Пилипчик. – 608 с.

19. Петрарка Ф. Канцоньєре  / пер. з іт. А. Перепаді. – Харків : Фоліо, 2008. – 282 с. – (Б-ка світ. літ. ).

20. Платон. Діалоги : Пер. З давньогрецької  / передмова В.В. Шкоди, Г.М. Куц. – Харків . : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Б-ка світ. літ.).

21. Поезія українського романтизму  / укладання та передмова О.І. Борзенько. – К. : ТОВ «Елібре», 2008. – 480 с.

22. Римарук І. Сльоза Богородиці. Вибране. – К. : Дніпро, 2008. – 400 с.

23. Ройченко А. Одіссея Овідія. Історичний роман. – Одеса : Маяк, 2008. – 420 с.

24. Слабошпицький М. Поет із пекла : Романи  / передмова В.О. Базилевського, післямова В.Н. Грабовського. – К. : Грамота, 2008. – 832 с., іл. (Серія «Бібліотека Шевченківського Комітету»).

25. Сапковський А. Вічне світло : Роман / Анджей Сапковський. – К. : Гамазин, 2008. – 632 с.

26. Світличний І., Світлична Н. З живучого племені Дон Кіхотів  / упоряд. М.Х. Коцюбинська та О.І. Неживий ; передмова та примітки М.Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – 816 с., іл.. (Серія «Бібліотека Шевченківського Комітету»).

27. Старицький М. Руїна : Історична проза  / упорядник, передмова, переклад з рос. мови роману «Руїна», комент. та прим. О.В. Ковалевського. – Х. : Факт, 2008. – 624 с.

28. Тарасенко В. Одкровення / В.  – Полтава : «Полтавський літератор», 2008. – 312 с.

29. Японська класична поезія  / передмова та переклад з яп. І.П. Бондаренка. – Харків : Фоліо, 2008. – 415 с. (Б-ка світ. літер.).

II. Українське літературознавство

1. Великий рід великої людини. Науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід. – К. : ТОВ «Елібре», 2008. – 160 с

2.  Відейко М. Наукова спадщина Олега Ольжича  / М.Ю. Відейко, С.І. Кот. – К. : Наш час, 2008. – 239 с. – (Серія «Невідома Україна»).

3.  Волик Л. Домінанта signore Nicolo / Л. Волик. – Полтава : ВАТ «Видавництво «Полтава», 2008. – 284 с.

4.  Єфремов С. Шевченкознавчі студії / С.О. Єфремов ; передмова Е.С. Соловей ; упорядкув. О.В. Зеленчук. – К. : Україна, 2008. – 368 с., портр.

5.  Меншиков І. Поетичне слово Кобзаря : Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій  / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – К. : ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 210 с.

6.  Наливайко Д. Україна очима Заходу  / Д.С. Наливайко. – К. : Грамота, 2008. – 784 с.

7.  Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки / О. Огнєва. [2-ге вид., переробл. й доповн.] – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 240 с.

8.  Україна сміється. Збірка / укладання тексту Н.Д. Кусайкіна. – К. : ТОВ «Шанс», 2008. – 464 с.

9.  Цвілюк С. Історична мудрість великого Кобзаря. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. Цвітюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

III. Історія України

 

1. Бульвінський А. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А. Бульвінський. – К., 2008. – 680 с.

2. Вечерський В. Українські монастирі / В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. : іл.. – (Серія «Невідома Україна»).

3. Відейко М. Трипільська цивілізація  / М.Ю. Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 160 с.

4. Героїка трагедії Крут  / упорядник В.І. Сергійчик. – К. : Україна, 2008. – 464 с.

5. Глушко Ю. Омріяна країна дітей Одина / Ю. Глушко. – К. : Наш час, 2008. – 208 с. – (Серія «Невідома Україна»).

6. Голодомор у першій столиці / укладання І.В. Шуйського, В.А. Полянецького ; передмова І.В. Шуйського. – Х. , 2006. – 288 с.

7. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями  / укладачі : Й.Й. Трояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 736 с.: іл..

8. Добржанський О. Бажаємо до України ! / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.

9. Зрослись душею, сплелись корінням / А. Масенко, В. Васецький, А. Ковтун та ін. ; упорядник М. Рубанець. – К. : Успіх і кар`єра, 2008. – 224 с.

10. Єльников М. Золотоординські часи на українських землях / М. Єльников. – К. : Наш час, 2008. – 192 с. – (Серія «Невідома Україна»).

11. Кагарлик С. Світло духовності і культури (З історії Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст..) / С. Кагарлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Серія «Невідома Україна»).

12. Корнієнко О. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр.  / О.М. Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 488 с. – (Серія «Невідома Україна»).

13. Левітас І. Праведники Бабиного Яру / І. Левітас ; переклад з рос. С. Герус. – К. : Етнос, 2008. – 368 с. : іл.

14. Мокляк В. Полтавщина козацька : (Від Люблінської унії до Коломацької ради) / В. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2008. – 264 с., іл..

15. Середюк О. Лицарі Сонця. 2-ге видання, доповнене та перероблене / О. Середюк. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 476 с. : іл..

16. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеційській бієнале : сто років присутності  / Олег Сидор-Гібелінда. – К. : Наш час, 2008. – 303 с. – (Серія «Невідома Україна»).

17. Солдатенков В. Україна в революційну добу : Істор. есе-хроніки : У 4-х томах : Т. I : Рік 1917 / В. Солдатенков. – Х. : Прапор, 2008. – 560 с.

18. Стражний О. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О.С. Стражний. – К. : «Книга», 2008. – 368 с., іл.

19. Ярещенко А. Під чаром рідної землі : Посібник з українознавства / А.П. Ярещенко. – К. : ТОВ «Шанс», 2008. – 344 с.

IV. Підручники, програми

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Міністерство освіти і науки України, Академія пед наук України ; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.

2. Володіна І. Інформатика : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Х. : Гімназія, 2009. – 384 с.

3. Єрмоленко С. Українська мова : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  / С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова. – К. : Грамота, 2009. – 304 с., іл.

4. Наровлянський О. Правознавство (практичний курс) : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  / О.Д. Наровлянський. – К. : Грамота, 2009. – 216 с., іл.

5. Рудяков А. Русский язык : Учебник для 9 кл. общеобразовательных учебных заведений  / А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова. – К.: Грамота, 2009. – 264 с., іл.

6. Шут М. Фізика : 9 кл. : Підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закл. / М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко. – К. : Ірпінь : Перун, 2009. – 224 с., іл.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 5.10.2009

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.