Система Orphus

Галерея педагогічного досвіду: Демченко Олена Василівна

Прізвище, ім’я, по батькові: Демченко Олена Василівна

Рік народження: 1969 р.

Освіта: вища

Фах: учитель російської мови і літератури

Звання, нагороди: учитель-методист, грамоти міської та обласної держадміністрацій (2008 р. ,2009 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2011 р.)

Посада: учитель світової літератури, російської мови

Стаж: 20 років

Адреса досвіду: Полтавська ЗОШ I-III ст. № 18, вул. Горького, 56; тел: 4-10-16.

 

Тема досвіду: Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках світової літератури з  використанням інноваційних методів навчання.

Анотація досвіду: Актуальність досвіду визначається перспективою надання учням компетентнісно орієнтованої літературної освіти у процесі розвитку комунікативних навичок, координації спільних інтелектуальних дій та        адаптації до соціального середовища.  Інноваційна значущість досвіду полягає у гармонійному поєднанні сучасних новітніх технологій та класичної методики викладання словесності.

Урокам Олени Василівни Демченко притаманні поєднання науковості й емоційності, раціональне використання методів і прийомів, зокрема, творчого читання, евристичного, дослідницького, розвитку критичного мислення, створення проектів, суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу.  Використання Оленою Василівною сучасних педагогічних технологій інтерактивного навчання сприяє активізації уваги і навчальної діяльності учнів, їхньої творчої уяви, образного мислення. Вдумлива робота з художнім текстом дозволяє учителю формувати водночас літературознавчу, соціокультурну, комунікативну компетенції.

Оскільки процес  розвитку комунікативних здібностей учнів органічно пов’язаний з природою мистецтва слова, яка базується на діалогічній взаємодії автора і читача, літературне комунікування вчитель вибудовує на основі методики «рецептивної естетики», відповідно до якої діалог з літературним твором відбувається за допомогою так званих «лакун» (пропусків у тексті літературного твору, які навмисне робить автор для того, щоб ці «білі плями» читач заповнив власними уявленнями, асоціаціями, враженнями). «Лакуни» стають предметом активного обговорення на уроці.

Домінуючим у роботі вчителя є індивідуальний та диференційований підхід,  завдяки якому  педагог допомагає учням оволодіти теоретико-літературними поняттями та практичними навичками аналізу художнього тексту в єдності форми й змісту.

О.В.Демченко, активно використовуючи ІКТ, розробляє нові навчальні ігри, укладає схеми, таблиці, опорні конспекти.  За завданням учителя-фасилітатора учні створюють презентації, слайдові фільми, веб-сторінки, сайти, публікації. 

До створення електронного продукту залучаються діти і з середнім рівнем навчальних досягнень. Використання мультимедіа дозволяє підвищити рівень знань учнів, зацікавленості художньою літературою, оскільки через віртуальні екскурсії музеями світу, ознайомлення з біографічними відомостями про письменників, екранізацією відомих творів відбувається прилучення до читання, розширюється діапазон  естетичного впливу художнього слова.

Учні Олени Василівни володіють навичками аналізу, порівняння змісту і проблематики творів світової та української літератури, уміють коментувати позицію автора, висловлювати та аргументувати власну точку зору, створювати рекламні проекти, есе на літературну тематику.

Матеріали досвіду: завантажити

Досвід вивчала методист відділу

гуманітарних дисциплін ПОІППО Чирка В.В.

Відповідальна за зміст сторінки Л.А. Чупрікова

Останнє оновлення 20.12.2012

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.