Система Orphus

Інноваційні заклади

За результатами, проведеного у 2005 році конкурсу «100 кращих шкіл України», лауреатами стали 17 навчальних закладів Полтавської області у номінаціях:

1. “Школа педагогічного пошуку” – Міський ліцей № 1 ім. І. Котляревського з м. Полтави, Пирятинський ліцей, Карлівська гімназія ім. Н. Герасименко та Хорольська гімназія.

2. “Школа громадянського становлення” – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Полтави, Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району та Попівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Карлівського району.

3. “Школа професійної кар’єри” – НВК імені Л. Бугаєвської з м. Комсомольська та ліцей № 11 м. Кременчука.

4. “Школа – соціокультурний центр села” – Великобудищанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Диканського району та Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ступенів Оржицького району.

5.  «Школа успіху» - ліцей № 4 м. Кременчука, гімназія № 21 м. Полтави, гімназія ім. В.Нижниченка м. Комсомольська та Диканська гімназія № 2.

6. «Школа здоров’я» - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Кременчука.

7. «Школа шкіл» - Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2.

Педагогічний колектив Міського ліцею № 1 ім. І.Котляревського м. Полтави ставить перед собою завдання створення передумов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно орієнтованих педагогічних технологій; виховання особистісних якостей громадянина-патріота України; формування життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної компетентності учнів; посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей; гуманізації та гуманітаризації змісту навчання; формування в учнів готовності швидко адаптуватися у самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистому плані, так і в інтересах держави. У Пирятинському ліцеї активно діють методичні об’єднання вчителів, постійно діючий психолого-педагогічний семінар “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів”.

У Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко створено авторські програми профільних спецкурсів “Історія в особах”, “Історія античної культури”, “Козацтво як форма державності України”, розроблено циклограму роботи з обдарованими дітьми, введено систему психолого-педагогічних досліджень. Хорольська гімназія працює над проблемою особистісно орієнтованого навчання, громадянського та родинного виховання. У формуванні громадянського світогляду дітей, їх моральних, культурних та національних цінностей важлива роль належить учнівській організації “Парламентська республіка” Хорольської гімназії.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Полтави ще 1986 року увійшла до міжнародної системи асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Участь школи в Проекті Асоційованих Шкіл дає можливість організовувати роботу школярів над соціальними проектами глобального характеру, які пропонуються ЮНЕСКО.

Педагогічний колектив Терешківської школи працює над проблемою “Всебічний розвиток особистості сільського школяра на основі прогресивних освітніх технологій, спеціалізації, диференціації, інтеграції та комп’ютеризації навчально-виховного процесу”.

Найцікавіше у Попівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Карлівського району – організація учнівського самоврядування. Там діє парламентсько-президентська республіка з трьома гілками влади – законодавчою (шкільна Верховна Рада), виконавчою (Президент, Кабінет Міністрів) і судовою (шкільний суд із присяжними засідателями, прокурор, колегія адвокатів). Цілком зрозуміло, що той, хто розібрався у шкільній системі учнівського самоврядування, міцно засвоїть і форми нашого державного управління.

У Великобудищанській школі святом для всього села стають зустрічі випускників школи, зустрічі з цікавими людьми, інші шкільні свята, концерти, спортивні змагання.

У НВК ім. Л. Бугаєвської робота педагогічного колективу спрямована на створення умов для того, щоб учні стали фізично здоровими, інтелектуально й духовно розвиненими, морально орієнтованими на свідомий вибір професії, готовими до соціальної адаптації та життя у різних сферах. Три профілі навчання: фізико-математичний (комп'ютерно-професійний та комп'ютерно-технологічний), суспільно-гуманітарний і екологічний. Багато уваги надається дослідницький, пошуковій роботі, художній самодіяльності, спорту, забезпеченню всебічного розвитку особистості.

У концепції розбудови ліцею № 11 м. Кременчука закладена ідея інтегрованої економічно-правової та лінгвістичної освіти. З 2-го класу там викладаються економічні, правові та лінгвістичні дисципліни, що дає можливість закласти основу для формування економічно-правового менталітету, свідомого вибору профілю та майбутньої професії.

У 2005-2006 навчальному році ліцей № 4 м. Кременчука було визнано найкращим навчальним закладом області щодо роботи з обдарованою молоддю.

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Кременчука, що за результатами всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу ввійшла до національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Шкільна програма «Здорова дитина – майбутнє нашої країни» передбачає цілісну гнучку систему збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Девіз Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 – «Від творчого директора через творчого вчителя до творчого учня». Навчання через відкриття, що заохочує до дослідження, експериментування – ось шлях до успіху. Використання гри у навчанні знімає скутість, розвиває уяву, сприяє створенню радісної і доброзичливої атмосфери в цьому колективі.

Відповідальна за зміст сторінки С.В.Королюк
Останнє оновлення 13.10.2008

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.