Система Orphus

Історія кафедри менеджменту освіти

Історія кафедри менеджменту освіти

Кафедра менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського створена у 1999 р. з метою забезпечення використання теоретичних надбань і досвіду управління в галузі освіти у роботі з керівними педагогічними кадрами, підвищення рівня управлінської компетентності педагогів.

Свою діяльність кафедра розпочала у такому складі:

•         Кравченко Любов Миколаївнакандидат педагогічних наук, доцент; у 2000 р. – в. о. завідувачка кафедри; 2001 - 2002 рр. – доцент, з 2007 р. – професор кафедри менеджменту освіти; у 2009 році захистила докторську дисертацію; нині – завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

•         Горбаньова Світлана Володимирівна– старший викладач кафедри у 2000 р., нині – заступник начальника Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

•         Онацько Володимир Григорович– старший викладач кафедри у 2000 р., у наш час – директор Полтавського обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком».

•         Дзюба Тетяна Михайлівна– кандидат психологічних наук; з 2000 по 2007 рр. працювала на посадах методиста, старшого викладача, доцента кафедри. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію; працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

•         Шапошник Людмила Миколаївна– лаборант кафедри у 2000-2002 рр., працює менеджером агенції з нерухомості «Фікон».

З 2000 по 2008 рр. завідувачем кафедри працював Охріменко Іван Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, дійсний член Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО, колишній начальник управління освіти і науки Полтавської ОДА, автор понад 40 друкованих наукових праць, зокрема 15 науково-методичних посібників.

Кадровий склад кафедри Іван Володимирович формував із передових науковців і практиків, також залучав молодих працівників для дослідження та розвитку освітнього менеджменту на Полтавщині.

Так, у різні роки на кафедрі працювали:

•         Бойко Алла Микитівна– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; у 2001-2007 рр. – професор кафедри менеджменту освіти; нині – завідувач кафедри педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

•         Гуз Костянтин Жоржович– доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України; у 2001-2002 рр. - доцент кафедри менеджменту освіти.

•         Шиян Надія Іванівна– доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; у 2007 р. – професор кафедри менеджменту освіти.

•         Пашко Микола Семенович – кандидат історичних наук, доцент; у 2005-2007 рр. – доцент кафедри менеджменту освіти.

•         Цебрій Ірина Василівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри все­світньої історії і методики викладання Полтавського національного педаго­гічного університету імені В. Г. Короленка; у 2003-2004 рр. – доцент кафедри.

•         Самойленко Наталія Іванівнакандидат педагогічних наук, доцент; у 2002 р. – доцент кафедри менеджменту освіти, нині працює в Національному технічному університеті імені Ю. Кондратюка.

•         Самодрин Анатолій Петрович– доктор педагогічних наук, у 2007 р. – доцент кафедри менеджменту освіти; нині працює завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

•         Гальченко Іван Васильович– заслужений працівник освіти України; директор Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка, у 2007 р. – старший викладач кафедри менеджменту освіти.

•         Гончаренко Іван Дмитровичдиректор Полтавської ЗОШ І-IIIступенів № 13, у 2007 р. – старший викладач кафедри.

•         Перебийніс Василь Івановичдоктор економічних наук, професор; завідувач кафедри маркетингу Полтавського університету споживчої кооперації України; 2007-2009 рр. – професор кафедри менеджменту освіти.

•         Павленко Володимир Іванович– кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації; 2007-2009 рр. – доцент кафедри.

•         Васильєв Василь Дмитровичпрацював методистом кафедри з 2009 по 2011 рік.

•         Зелюк Віталій Володимирович– кандидат педагогічних наук, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, 2008-2011 р. – професор кафедри.

•            Королюк Світлана Вікторівна– кандидат педагогічних наук, доцент; у 2001-2003 рр. – працювала старшим викладачем; у 2003-2008 рр. – доцентом, а з 2008 р. завідувачка кафедри менеджменту освіти.

•            Гавриш Римма Леонідівна– кандидат історичних наук, доцент; з 2008 р. працює доцентом кафедри.

•            Водолазська Тетяна Володимирівнав. о. доцента кафедри з 2007 р.

•            Резніченко Зоя Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; з 2007 р. – доцент кафедри менеджменту освіти.

•         Іноземцев Віктор Анатолійович– директор Полтавського кооперативного технікуму; працює на посаді в. о. доцента кафедри менеджменту з 2008 р.

•         Олексенко Олександр Васильович– працює на посаді в. о. доцента кафедри з 2010 р.

•         Устименко Тетяна Анатоліївнакандидат психологічних наук, доцент, працює з 2009 р. на посаді професора кафедри.

•         Курмишева Ніна Іванівна– кандидат педагогічних наук, з 2010 р. – на посаді доцента кафедри.

•         Жара Наталія Миколаївна– з 2011 р. методист кафедри менеджменту освіти.

•         Мовілян Віта Іванівна- лаборант, працює на кафедрі з 2004 р.

Створення кафедри було зумовлено специфікою навчальної, науково-методичної і науково-дослідницької роботи інституту, спрямованої на підвищення функціональної компетентності керівників шкіл. З 1999 р. у своїй діяльності кафедра зосереджує увагу на підготовці керівних кадрів області, працює над проблемою «Модернізація управлінської діяльності керівника сучасної школи».

Провідною ідеєю діяльності кафедри є положення про цілеспрямоване формування професійної управлінської компетентності, що забезпечує підготовку керівника-лідера до реалізації процесів реформування школи на сучасному етапі.

У ході роботи над проблемою викладачами кафедри розроблено курс лекцій «Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону».

Змістовий компонент нової оптимальної програми курсової підготовки керівних кадрів визначається змінами, що відбуваються в суспільстві, а також у системі середньої освіти. Курсова підготовка здійснюється в очній формі на тритижневих курсах директорів шкіл та їх заступників. Програма підвищення кваліфікації керівників шкіл є диференційованою за рівнем професійної кваліфікації, управлінського досвіду й інтересу слухачів, змістом навчальних складових і модулів. Окрім того, вона є індивідуально спрямованою і практично орієнтованою на слухача.

Кафедра здійснює науково-методичну роботу, що передбачає дослідження методологічних засад теорії і практики навчального процесу, що висвітлюються у публікаціях викладачів кафедри, методичних посібниках і рекомендаціях.

На курсах підвищення кваліфікації викладачі кафедри проводять практичні заняття з урахуванням сучасних проблем розвитку освіти: «Фандрайзинг як метод залучення додаткових ресурсів для розвитку школи»; «Інноваційні підходи до розвитку управлінської компетентності керівника в сучасних умовах»; «Менеджмент освіти як система соціального управління організацією в сучасних умовах»; «Маркетингова діяльність сучасного ЗНЗ», проводиться науково-практична конференція з обміну досвідом «Розвиток інноваційного потенціалу керівника ЗНЗ».

Підвищення рівня управлінської компетентності керівника ЗНЗ на курсах підвищення кваліфікації забезпечується такими заходами, як практичні та семінарські заняття; «круглі столи», що об'єднані застосуванням інтерактивних методів навчання, а саме: робота над проектом, аналіз управлінських ситуацій, рольові та ділові ігри, «мозкова атака», ігрове конструювання, методи «прес», «снігова куля», робота в малих групах, «прес-конференції» тощо.

Відповідно до наукової теми кафедри «Моделювання управлінської компетентності керівника сучасної школи» здійснюється наукова і науково-дослідницька робота кафедри за такими напрямами:

•            навчальна діяльність;

•         проведення науково-практичних конференцій і семінарів;

•         наукові дослідження членів кафедри;

•         вивчення кращих зразків управління школою;

•         діяльність постійних семінарів;

•         видавнича діяльність.

Наукові дослідження викладачів кафедри були зосереджені на таких темах:

-       Розвиток управлінської культури керівника школи у процесі підвищення кваліфікації (С. В. Королюк).

-       Формування компетенцій керівника школи у сфері стратегічного управління (В. В. Зелюк).

-       Інноваційна культура сучасного керівника ЗНЗ (Р. Л. Гавриш).

-       Компетентність керівника щодо експертизи освітнього середовища (Т. В. Водолазська).

-       Компетентністно-концентрична модель професіоналізму менеджера освіти (Л. М. Кравченко).

-       Методологічні засади менеджменту та маркетингу (В. І. Перебийніс).

-       Упровадження управлінських технологій керівниками навчальних закладів (3. В. Резніченко).

-       Компетентність керівника в організації науково-методичної роботи в школі (В. І. Павленко).

-       Компетентнісний підхід в освіті: управлінський аспект (В. А. Іноземцев).

Робота кафедри зорієнтована на проведення досліджень із розроблення моделі управління сучасною школою, впровадження педагогічного досвіду, керівництва творчими групами менеджерів освіти області.

Нині робота ведеться за такими напрямами:

-            Проектний менеджмент в умовах сучасного навчального закладу (С.В. Королюк).

-            Менеджмент розвитку громадсько активнихшкіл (Р. Л. Гавриш).

-            Моделювання освітнього середовища початкової школи (Т. В. Водолазська).

-            Психолого-педагогічні особливості управління персоналом (Н. І. Курмишева).

-            Впровадження управлінських технологій керівниками навчальних закладів (З. В. Резніченко).

-            Надання освітніх послуг в умовах фінансової автономії школи (О. В. Олексенко).

-            Емоційний інтелект і сучасна школа (Т. А. Устименко).

-            Звітність керівника школи перед громадою (Н. М. Жара).

За період 2000-2011 рр. кафедрою було організовано та проведено науково-практичні конференції та семінари:

2000 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підготовки вчителя XXIстоліття».

2001 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітній менеджмент: перспективи розвитку та інновації».

Круглий стіл «Освітній менеджмент як провідний чинник освіти майбутнього».

Обласна науково-практична конференція «Науково-дослідницька та інноваційна робота педагогів як умова зростання якості освіти».

2002 р.

Обласний науково-практичний семінар «Технологія конструювання колективу ЗНЗ. Робота з резервом керівних кадрів».

Обласна науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент загальноосвітнього навчального закладу».'

2003 р.

Педагогічний міст «Дніпропетровськ – Полтава» на тему: «Тенденції розвитку сільської школи в рамках проекту «Розробка системи регіональної освіти сільської школи».

Регіональний семінар для начальників відділів освіти та директорів загальноосвітніх навчальних закладів на базі ЗНЗ Полтавщини спільно з керівниками освітніх закладів Дніпропетровської області «Шляхи вирішення проблем профільного навчання в сільській школі. Досвід, проблеми, перспективи».

Обласна конференція щодо створення обласного педагогічного товариства «Пошук».

2004 р.

Обласний семінар директорів шкіл і координаційної ради шкіл сприяння здоров'ю «Екологічний простір у контексті освітнього менеджменту»;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку управлінської культури керівників закладів освіти».

2005 р.

«Круглий стіл» «Влада і громада в освіті: від подолання недовіри – до ефективної співпраці».

Спільний семінар Київського ОІПОПК та Полтавського ОІППО для керівників установ і закладів освіти «Впровадження регіональних програм і нових педтехнологій у менеджменті діяльності сучасного керівника освітнього закладу».

Обласний навчальний семінар-практикум для директорів шкіл «Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи».

Обласний семінар «Атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та перспективи».

2006 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток управлінського потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу».

Обласний семінар для директорів шкіл «Державно-громадське управління у сфері освіти».

2007 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті».

Обласний семінар для молодих учителів «Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-IIIступенів «Колегіум мистецтв у Опішні».

2008 р.

Семінар для директорів шкіл Полтавської області «Потенціал краєзнавчо-пошукової та туристичної роботи для сучасної освіти молоді «Час та події від Гелона до Мазепи».

Міжобласний семінар завідувачів районних методичних кабінетів Сумської та Полтавської областей «Компетенція районного методичного кабінету як інноваційного центру педагогічних ідей».

Круглий стіл для директорів шкіл «Використання спадщини А. С. Макаренка в організації навчально-виховного процесу. З досвіду роботи».

Обласний семінар для начальників управлінь (відділів) освіти «Як підвищити ефективність управління освітою».

Конференція «Налагодження співпраці для освіти в сільських середовищах» (за українсько-польсько-нідерландським проектом).

2009 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління адаптивною школою: здобутки та перспективи».

2010 р.

Обласна науково-практична конференція «Українська модель ГАШ».

Всеукраїнський семінар «Емоційний інтелект і сучасна школа».

2011 р.

Обласний науково-практичний семінар «ГАШ як інноваційна модель освітнього закладу».

Обласний семінар «Моделювання успішної роботи ГАШ».

Обласний колоквіум «Евалюація діяльності ГАШ».

Круглий стіл «Приватна освіта на Полтавщині: здобутки, проблеми, перспективи».

Інтернет-конференція «Емоційна компетентність керівників ЗНЗ».

Міжобласний семінар для творчої групи керівників закладів нового типу Івано-Франківської області з теми «Інноваційні підходи до проблеми розвитку творчої особистості учня в умовах сучасного навчального закладу».

Складовим компонентом науково-дослідницької роботи кафедри стала діяльність спеціальної дослідницької групи «Пошук», яка була створена 26 січня 2001 р. з метою вивчення та розвитку інноваційних форм і методів управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом. До складу групи ввійшли творчі управлінці області, серед них – директори-лідери (В. В. Кловацький, Н. І. Гарькава, М. І. Решетило, Л. В. Єрмак т. ін.), завідувачі РМК та провідні спеціалісти райво (А. Н. Мужайло, Р. І. Артеменко), начальники райво (В. М. Лелюх, М. І. Величко). Основною формою роботи СДГ «Пошук» стали виїзні семінари. Так, було проведено 5 засідань:

•         Кадрове забезпечення ЗНЗ в умовах реформування освітньої системи (Зіньківський район, 27.03.02).

•         Самоменеджмент керівника ЗНЗ (Кобеляцький район, 29.05.02).

•         Менеджер – особистість освітнього простору (Пирятинський район, 12.09.02).

•         Контрольно-аналітична діяльність директора сучасного ЗНЗ (на базі Новосанжарського НВК, 10.04.02).

•         «Круглий стіл» «Стиль роботи менеджера освіти» (Чутівський район, 25.12.02).

Робота кожного виїзного семінару завершувалася прийняттям рекомендацій для використання їх у роботі керівників ЗНЗ області.

За відгуками учасників СДГ така форма роботи на сучасному етапі розвитку освіти в регіоні є необхідною та доцільною, оскільки формує теоретико-практичну готовність керівників освіти щодо реалізації управлінських функцій.

Зважаючи на це, учасники групи внесли пропозиції щодо подальшої творчої роботи. Було обрано тимчасовий виконавчий комітет щодо проведення конференції з метою обговорення питання про доцільність створення педагогічного товариства «Пошук» та продовження кращих традицій, започаткованих СДГ керівників ЗНЗ.

У результаті 23 квітня 2003 року було створено Обласне педагогічне товариство «Пошук». Головою обрано директора ЗНЗ І-IIIст. № 34 м. Полтави Л. В. Єрмак.

Питання вибору членів для обласної конференції обговорювалися на районних конференціях, кворум яких відповідав одному делегату зі 100 учасників конференції. На основі отриманих даних були сформовані списки учасників обласної установчої конференції з питань діяльності обласного педагогічного товариства «Пошук».

Діяльність педагогічного товариства здійснювалася згідно з «Положенням про педагогічні товариства України» і визначалася статутом обласного педагогічного товариства «Пошук». Його робота спрямована на:

•    модернізацію змісту, форм і методів управлінської діяльності;

•       впровадження інноваційних форм і методів управління сучасним ЗНЗ;

•         розвиток технологічного потенціалу педагогічних працівників;

•         організацію роботи з членами товариства (влаштування масових заходів творчого характеру, залучення педагогів до роботи у творчих об'єднаннях тощо);

•         розвиток громадської ініціативи педагогів, залучення їх до колективних пошуків ефективних шляхів розв'язання проблем сучасної освіти;

•         виявлення керівників-лідерів, надання їм допомоги у творчих пошуках;

•         пропагування нових прогресивних педагогічних ідей і технологій;

•         надання професійної допомоги педагогам, здійснення їх соціального і про­фесійного захисту.

Із метою вивчення актуальних проблем сучасної педагогічної теорії і практики, налагодження дослідницької роботи педагогів, розвитку інноваційних форм і методів управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом і формування індивідуального стилю керівництва директора освітнього закладу у грудні 2001 р. були створені спеціальні дослідницькі групи (СДГ) «Стиль управління менеджера освіти» (керівник: старший викладач С. В. Королюк) та «Самоменеджмент директора ЗНЗ» (керівник: методист Т. М. Дзюба) для новопризначених керівників ЗНЗ.

За роки діяльності (2001-2003 рр.) на засіданнях СДГ розглядалися такі питання:

•         Науково-дослідницька робота педагогічних працівників (Клепко С. Ф.).

•         Освітній менеджмент і самоменеджмент (Кравченко Л. М.).

•         Менеджмент-освіта та бізнес-освіта для керівників ЗНЗ (спільно з Полтавським інститутом економіки і менеджменту, Гетало В. П.).

•         Маркетинг в освіті (спільно з Полтавським інститутом економіки і менеджменту, Гетало В. П.).

•         Розробка бізнес-плану (спільно з Полтавським інститутом економіки і менеджменту, Гетало В. П.).

•         Правова база, економічно-фінансове обґрунтування діяльності щодо надання освітніх послуг (спільно з Полтавським інститутом економіки і менеджменту, Гетало В. П.).

•         Реінженіринг як засіб активного якісного управління в освіті (Кравченко Л. М.).

•         Державно-громадське управління в практиці роботи ЗНЗ (Цебрій І. В.).

•         Створення сприятливих умов для розвитку творчої обдарованості у ЗНЗ (Гладка Т. І.).

•         Технологія управління розвитком школи на основі системи педагогічних рад (Дзюба Т. М.).

•         Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ (Королюк С. В.).

У результаті роботи СДГ учасники мали змогу не тільки підвищити рівень своєї професійної компетентності, а й написати творчі роботи, які були опубліковані у виданнях кафедри, та отримати посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації.

Із 2002 року кафедрою менеджменту освіти організовано діяльність постійно діючих семінарів для керівників ЗНЗ на базі районних методичних кабінетів, зокрема Великобагачанського, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Козельщинського, Котелевського, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Решетилівського, Хорольського, Чутівського.

Система роботи семінарів була спрямована на:

•         впровадження у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів інноваційних форм і методів управління;

•         розвиток творчого потенціалу керівників шкіл, залучення їх до колективних пошуків ефективних шляхів розв'язання проблем сучасної освіти.

•         виявлення та підтримку керівників-лідерів у творчих пошуках, сприяння у розвитку високого рівня управлінської культури керівних кадрів;

•         виявлення та популяризацію кращого управлінського досвіду прогресивних педагогічних ідей і технологій.

Змістову частину семінарів складають теми, що стосуються управління школою, зокрема проблеми впровадження державно-громадського управління школою; формування сприятливого мікроклімату в колективі; демократизації шкільного життя; залучення додаткових коштів у діяльність навчального закладу; налагодження співпраці з територіальною громадою та батьками; розвитку шкільного самоврядування.

Система роботи постійно діючих семінарів передбачає самостійну роботу учасників-керівників шкіл над розробкою авторського управлінського проекту, випускної творчої роботи в індивідуальній чи груповій формі. Як правило, новопризначені керівники обирають розробку групового управлінського проекту; досвідчені – індивідуального чи групового, що пояснюється різними рівнями їх підготовки. Така робота сприяє розвитку когнітивно-оперативного компонента управлінської культури, а також мотивації керівників ЗНЗ до ефективної роботи.

Заключне заняття постійного семінару керівників загальноосвітніх навчальних закладів передбачає захист управлінських проектів, проведення науково-практичної конференції з обміну досвідом.

Кафедра активно працює з творчою групою молодих учителів.

Так, у квітні 2007 р. проведено обласний семінар для молодих учителів «Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-IIIступенів «Колегіум мистецтв у Опішні». Стали гарною традицією в роботі творчої групи зустрічі молодих і заслужених учителів області.

Чільне місце в діяльності кафедри відводиться питанням зв'язку освітньої теорії з практикою. З цією метою на базі Кременчуцького ліцею № 4 у січні 2006 р. створено філію кафедри менеджменту освіти Полтавського ОІППО. Саме в цьому навчальному закладі робота управлінської команди зосереджена на відпрацюванні ефективної системи управління інноваційною діяльністю, в основі якої – наука, праця і мистецтво. На базі ліцею проводяться тематичні семінари-практикуми, обласні та всеукраїнські науково-практичні конференції, здійснюється апробація інноваційних підходів до управління школою.

У 2004 р. кафедрою менеджменту освіти було започатковано видання часопису «Освіта Полтавщини» – фахового видання, адресованого професійній педагогічній аудиторії з метою висвітлення кращого педагогічного й управлінського досвіду з актуальних питань розвитку освіти регіону.

Перспективним напрямом роботи кафедри менеджменту освіти є розвиток обласної мережі громадсько активних шкіл у рамках Міжнародної програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», учасниками якої є вісім країн світу.

Мета проекту полягає у створенні інноваційної української моделі громад­сько активної школи як ефективного механізму мобілізації громади для задово­лення її потреб у змінних соціально-економічних, політичних і культурних про­цесах сьогодення України.

У цьому контексті завданнями кафедри є:

-            активізація загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області щодо процесів перетворення традиційної школи на осередок розвитку громади;

-            розвиток компетентності керівників в управлінні громадсько активною школою;

-            створення оптимальних умов для творчого розвитку педагогічних кадрів, підвищення ефективності роботи закладу.

Результати можуть бути використані для покращення якості діяльності громадсько активних шкіл і всіх інших зацікавлених навчальних закладів, що сприятиме перетворенню шкіл на культурні осередки розвитку громади, зміцненню родини, підвищенню соціального статусу вчителя та реалізації принципу навчання впродовж життя.

Одним із структурних компонентів діяльності кафедри є вивчення досвіду управління сучасною школою, висвітлення його в навчально-методичних посібниках.

Кращий досвід управління школою узагальнено у виданнях, підготовлених кафедрою:

•         Від творчої особистості вчителя до творчої особистості учня : з досвіду роботи школи-гімназії № 6 м. Кременчука / укл.: Т. М. Дзюба, І. В. Охріменко / за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 132 с.

•         Створення стартових умов свідомого життєвого самовизначення учня: наслідки експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школи № 17 імені М. Г. Неленя м. Кременчука / за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 80 с.

•         Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-IIIступенів Диканського району Я. М. Городницької. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 64 с.

•         До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З педагогічного досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) / укладачі: І. В. Охріменко, М. П. Крилевець. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 120 с.

•      Орієнтири молодого вчителя / укл. І. В. Охріменко. – Полтава : АСМІ, 2007. – 36 с.

•            Охріменко І. В. Школа – не ремесло. Історія розвитку освіти на Полтавщині за період незалежності України / Іван Володимирович Охріменко. – Полтава, 2005. – 220 с.

•      Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Л. В. Михайлик / укл. Т. М. Дзюба. – Полтава : АСМІ, 2006. – 92 с.

Кафедрою видано низку колективних і авторських посібників:

1.         Охріменко І. В. Менеджмент як наука і практика / І. В. Охріменко, Г. О. Сиротенко. – Полтава, 2000. – 120 с.

2.                    Освітній менеджмент: перспективи розвитку та інновації // Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 жовтня 2001 року : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2001. – 160 с.

3.         Дзюба Т. М. Педагогічна конфліктологія в загальноосвітньому навчальному закладі: посібник для вчителів, керівників навчальних закладів / Тетяна Михайлівна Дзюба. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 126 с.

4.         Освітній менеджмент – запорука ефективного управління освітою. Програми і методичні рекомендації до курсів різних форм підвищення кваліфікації менеджерів освіти / укл. І. В. Охріменко. – Полтава: ПОІППО, 2002. – 38 с.

5.         Охріменко І. В. Менеджер освіти : вимоги до управлінської компетенції / Іван Володимирович Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 63 с.

6.         Книга внутрішньошкільного контролю : методичний посібник / упор. П. І. Матвієнко, І. В. Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 200 с.

7.         Королюк С. В. Управлінська культура керівника ЗНЗ : лекції з курсу «Освітній менеджмент і самоменеджмент керівника» / Світлана Вікторівна Королюк. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 108 с.

8.         Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті : методичні розробки окремих тем курсу «Освітній менеджмент» / за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : ПОІППО, 2003. – Ч. І. – 157 с.

9.         Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті : методичні розробки окремих тем курсу «Освітній менеджмент» / за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : ПОІППО, 2003. – Ч. II. – 170 с.

10.     Цебрій І. В. Соціоетичний компонент у системі освітнього менеджменту : посібник для педагогічних навчальних закладів / Ірина Василівна Цебрій. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 112 с.

11.     Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : план і програма спецкурсу / автор-укладач С. В. Королюк – Полтава : ПОІППО, 2004. – 28 с.

12.     Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів : збірник тестів для керівників закладів освіти / уклад. С. В. Королюк. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 32 с.

13.     Менеджмент. Творчість. Пошук : навчальний посібник для викладачів інститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації / І. В. Охріменко (керівник), Т. М. Дзюба, С. В. Королюк, М. С. Пашко, І. В. Цебрій. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 116 с.

14.     Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : монографія / Любов Миколаївна Кравченко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 420 с.

15.     Реалії і перспективи сільської школи. – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2006. – № 8. – 64 с.

16.     Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового педагогічного досвіду. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 208 с.

17.     Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія / Світлана Вікторівна Королюк. – Полтава, 2007. – 168 с.

18.     Королюк С. В. Освітній менеджмент : навчально-методичний посібник [для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації] / упор. С. В. Королюк. – Полтава : АСМІ, 2007. – 186 с.

19.     Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера й освітнього лідера : навчально-методичний посібник / Любов Миколаївна Кравченко. – Полтава : Техсервіс, 2007. – 496 с.

20.     Реалії та перспективи державно-громадської моделі управління школою. – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 10. – 88 с.

21.     Електронно-мультимедійні засоби в сільському навчально-виховному закладі. – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 11. – 88 с.

22.     Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті. - Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 12-13. – 160 с.

23.     Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : модульний посібник для керівників ЗНЗ / автори-укладачі : С. В. Королюк, Т. В. Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с.

24.     Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : [модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій] / автори-укладачі: С. В. Королюк, Т. В. Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 28 с.

25.     Як створити громадсько активну школу / Тетяна Водолазська, Римма Гавриш ; упоряд. Л.Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

26.     Освітній менеджмент: Модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій / Упор. Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В., Курмишева Н.І. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 60 с.

Відповідальна за зміст сторінки С. В. Королюк
Останнє оновлення 18.02.2017

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.