Система Orphus

Клепко Сергій Федорович

КЛЕПКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ – доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, головний редактор журналу „Постметодика”. Лауреат громадської премії Всеукраїнської експертної мережі «експерт року-2006» у галузі освіти. Переможець конкурсу «Педагогічна публіцистика року – 2007» у номінації «Освітня політика» Всеукраїнського часопису «Управління освітою» видавництва «Шкільний світ».

Освіта: Харківський державний університет – механіко-математичний факультет: математик, викладач математики (1971-1976); курси підвищення кваліфікації національних кадрів Товариства Знання України за спеціальністю – українознавство: актуальні проблеми історії України та українства (2001); курси підвищення кваліфікації Міністерства освіти і науки України, Інституту вищої освіти АПН України, Канадсько-Українського проекту “Демократична освіта” з викладання курсу «Основи демократії» у вищій школі (2002). Випускник програми “International Vіsіtor Program" Бюро з освітніх і культурних програм США (ВЕСА) Держдепартаменту США (2002).

Коло наукових інтересів: філософія освіти, інтеграція знань, соціальна філософія, менеджмент. Тема кандидатської дисертації: “Плюралізм і самоуправління як принципи соціальної самоорганізації" (1992). Тема докторської дисертації: «Репрезентація знань в освітньому просторі (філософський аспект)» (2009).

Академічний досвід: тренер семінару «Викладання курсу «Основи демократії» у вищій школі» Канадсько-Українського проекту “Демократична освіта” та Інституту вищої освіти АПН України (2003); старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, м.Київ (за сумісництвом, 1993-1998); завідувач кафедри філософії і економіки освіти (2003- т.ч.), доцент кафедри гуманітарних дисциплін ПОІППО (1993 - 2003); методист Полтавського інституту удосконалення учителів (1991-1992); учитель математики Глобинської школи № 1 (1976-1978).

Редакторські обов'язки: член редколегії тижневика "Управління освітою. Часопис для керівників освітньої галузі» (2001 - т.ч.), редактор матеріалів міжнародної наукової конференції "Стратегія підготовки вчителя ХХІ сторіччя" (2000); редактор матеріалів міжнародної наукової конференції "Педагогічна практика і філософія освіти" (Київ – Полтава, 1998); член редколегії журналу «Математика в школі» (1996-1997); головний редактор журналу «Постметодика» (1993 - т.ч.).

Гранти на проекти: 1995 р. – видання журналу «Постметодика» (МФВ); 2000 р. – створення Ресурсного центра з громадянської освіти в Полтавській області за сприяння Бюро з освітніх і культурних програм США (ВЕСА) і адміністрування Ради Міжнародних досліджень і обмінів ІREX.

Спеціальні нагороди: Відмінник освіти України (1998); Подяка ГУОН Полтавської ОДА (1994 р.); Грамота МОН України (2004 р.); Грамота ГУОН Полтавської ОДА (16.10.2006 р.); Почесна Грамота Освіти України Четвертої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» за плідну організаторську роботу по інноваційному оновленню процесу навчання і виховання молоді (2007 р.); Почесна Грамота Полтавської ОДА (2008 р.).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти / С.Ф. Клепко. –– Луганськ : Осирис, 1998. –– 112 с., іл.

У збірнику з точки зору сучасної філософії аналізуються фундаментальні для педагогічної діяльності проблеми – диференціації та інтеграції знання у контексті принципу поліморфізму, оволодіння особистістю сучасною науковою та технічною культурою, повноцінною життєтворчістю.

Для слухачів системи післядипломної освіти, педагогічних працівників, філософів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами філософії освіти.

 

Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. –– Київ-Полтава-Харків : ПОІППО, 1998. –– 360 с.

Монографію присвячено фундаментальній для удосконалення освіти філософській проблемі поліморфізму та інтеграції знання. На основі уявлень сучасної нелінійної онтології, критичної філософії, екологічного реалізму, філософії комунікативної дії у монографії розроблено альтернативну до холістських та постмодерністських філософій освіти концепцію інтегративної освіти. Встановлено голографічну природу структури освіти як об’єднання відношень суб’єкта освіти до світу, знань та суспільства, інтегративна реалізація якої надає особистості можливість оволодіння технологіями повноцінної життєтворчості, сучасною науковою та технологічною культурою. Запропоновано і обґрунтовано конструктивні моделі особистісно-орієнтованої поліцентричної інтеграції знань та тетратехнологічний принцип конструювання змісту освіти.

 

Клепко С.Ф. Конструктиви. Нарис бізнесової освіти для учителя / С.Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 1999. –– 36 с.

Робота присвячена конструюванню нового бачення місії педагога. В центрі уваги – створення нової якості учителя, необхідної для успіху в умовах кризи в суспільстві і школі. У книзі розбираються способи оволодіння сучасним стилем лідерства в освіті, діяльність учителів по перебудові навчальних закладів і власної ментальності на засадах авангардної педагогіки. Робиться спроба створити настільну книгу бізнесових ідей для сучасного учителя – схем та стратегій, практичних рекомендацій щодо використання шансів, які надає суспільство на шляху до відкритого стану тому вчителю, який прагне самоутвердження і успіху.

Для працівників освіти, студентів педагогічних інститутів та університетів, слухачів курсів менеджменту в освіті

 

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2005. –– 201 с.

Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової роботи в контексті управління знаннями та формування знаннєвих суспільств. З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, і необхідні перетворення для їх подолання; аналізуються проблеми демаркації наукової і методичної роботи, актуальні напрями наукових досліджень стосовно реформування науки і освіти. Визначені підходи трансформації наукової роботи в освіті України допоможуть цілеспрямованому самонавчанню працівників освіти та підвищенню конкурентоспроможності освітніх і наукових організацій.

Для учителів та методистів, працівників ІППО, викладачів і студентів педагогічних ВНЗ.

 

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко.  –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 328с.

Монографія розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення головних проблем сучасної освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті.

Книга буде корисною для широкого кола читачів у галузі освіти, викладачам педагогічних університетів, учителям.

 

Клепко С.Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2007. –– 420 с.

Досліджується багатоелементний комплекс відношень «людина – освіта – культура – наука – технології – економіка – влада – світ» в аспекті впливу на них тенденцій інтеграції і поліморфізму знання. З метою визначення засад проектування освітньої системи України як технології реаліза­ції національної ідеї актуалізуються окремі ідеї Я.А.Коменського, Г.В.Ф.Гегеля, М.Остроградського, П.Куліша, В.Вернадського у сучасному предметному полі філософії освіти. Встановлюються методи філософії освіти, роль антропологічного і соціоекономічного підходів у розвитку освіти, досліджується феномен «останніх» наук та повнота осягнення у них феномена освіти. З точки зору змісту освіти з'ясовується інтегративний потенціал математики, комп'ютерних наук, географії і громадянської освіти. Обґрунтовуються засади концептуалізації інтегративної освіти як су­часної моделі освіти в перспективах культурного і філософсько-антропологічного вимірів та її відповідності викликам інноваційного суспільства.

Для філософів, працівників і дослідників у галузі освіти, студентів, слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти.

 

Клепко С.Ф. Модернізаційні процеси  в сучасній освіті / С.Клепко. –– Київ : Шкільний світ, 2008. –– 120 с. –– (Бібліотека "Шкільного світу").

Книга розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, вирішення актуальних проблем освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті.

Книга буде корисною для широкого кола читачів у галузі освіти, молодим спеціалістам, керівникам освітньої галузі усіх рівнів, адже педагог має мислити глобально. Ця книжка вчить глобальному мисленню.

 

Клепко С.Ф. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми та варіанти змін / С.Ф.Клепко, Г.В.Касьянов, Т.Б.Харламова –– Київ : Шкільний світ, 2008. –– 87 с. –– (Бібліотека "Шкільного світу").

Даний аналітичний звіт є констатацією стану справ у системі навчального книговидання України та спробою його системного аналізу. Цей звіт – запрошення до дискусії. Усі зацікавлені сторони можуть надсилати свої зауваження та побажання на форум сайту проекту «Громадські платформи освітніх реформ» upper.org.ua.

 

Клепко С.Ф. Що відбувалося в Полтаві? Розбудова проектної сфери освіти / С.Ф. Клепко // Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» 2007-2009. – Київ : Шк. світ, 2011. – С. 14-23.

Проект «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» – один із найуспішніших освітніх проектів в Україні, який здійснювався Міжнародним фондом «Відродження» (Київ) спільно з Міжнародним центром розвитку шкільництва / APS International (Утрехт, Нідерланди) з метою започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення, освітянських проблем. Про задум та втілення проекту, мету, партнерів, учасників, підсумки і отримані уроки – у цій книзі.

 

 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ:

1.           Міжнародна конференція «Бюджет, фінансування та автономія школи: Україна та Центрально-Східна Європа» (м. Київ, 3-4 лютого 2011 р.).

2.           ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах»  (м. Харків, 20-21 травня 2011 р.)

3.           Міжнародна науково-практична конференція «Традиції менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів» (м. Полтава 11-12 березня 2010 р., ПНТУ).

4.           Круглий стіл «Проблеми розвитку освіти у вищих аграрних навчальних закладах, філософські засади їх розв’язання» (м. Харків, 22-23 квітня 2010 р., Харківський національний технічний  університет сільського господарства імені Петра Василенка).

5.           ХІ  Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації: перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства». (м. Київ, 21 травня 2010 р.).

6.           «Визначення поняття загальної середньої освіти у законодавстві» (м.Київ, 27-28 травня 2010 р.).

7.           Міжнародна наукова конференція «ХХ століття у свідомості поляків і українців. Події-символи в польських та українських концепціях історичної освіти» (м. Замость, Польща, 27-30 червня 2010 р.).

8.           Міжнародний семінар «Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки для України» (4 жовтня 2010 р., м. Штудгард, Німеччина).

9.           Обласний форум вчителів-апробаторів підручників «Удосконалення шкільних підручників:  практика, філософія і економіка освіти» (м. Полтава, 21 жовтня 2010 р., ПОІППО).

10.       Семінар «Освіта для демократичного громадянства в Україні»  (15-18 листопада 2010 р., м. Київ, Національна академія державного управління).

11.       Форум «Досягнення і проблеми України на шляху демократичного розвитку» (26-27 листопада 2010 р., м. Київ, університет Квінз, Канада).

12.       Семінар "Інноваційний розвиток шкіл у системі освіти Нідерландів" у рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» на запрошення Національного центру удосконалення шкіл – APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) (10-21 травня 2009 р.).

13.       Семінар «Роль освіти в європейській інтеграції» на запрошення Центру політичної освіти землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) (10-19.10.2009).

14.       Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м.Суми, 18-19 березня 2009р.).

15.       VI міжнародна конференція “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”, присвячена розвитку демократії в Україні (Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича та Українсько-Канадський Проект “Розбудова демократії” за підтримки Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA). Тема доповіді: Репрезентація знань в освіті: індоктринація і демократизація.  (21 - 23 травня 2009 р.).

16.       ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації» (3-4 жовтня 2008 р., м.Харків).

17.       Щорічний освітній форум «Артемівські діалоги» (18-21 вересня 2008 р., Міжнародний дитячий центр «Артек»).

18.       Міжнародна конференція «Діалог про підручник: час говорити, час діяти» (Київ, 10 грудня 2007).

19.       Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти» (26-27 червня 2007 р., м.Київ).

20.       ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики» (12 – 14 квітня 2007 р., м. Полтава).

21.       V Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні” (8 – 10 листопада 2007 р., м.Київ).

22.       Міжнародний колоквіум „Теперішні та майбутні виклики до розвитку навчальних курсів: вивчення практик та мережева співпраця для змін” (17 – 19 листопада 2005 року, м. Сінай, Румунія).

23.       Міжнародна наукова конференція: “Буття і необхідність. Статус і функції цінностей" (29 травня – 1 червня 2003р, м. Жешув, Польща).

24.       Міжнародна віртуальна конференція “Оpening Gates in Teacher Education / Відкриття воріт у світ учительської освіти” (12-14 лютого 2001р.).

25.       Міжнародний семінар "Роль аналітичних досліджень у формуванні національної освітньої політики в рамках проекту "Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти (11-13 вересня 2001р., Київ).

26.       Третя щорічна національна конференція «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (листопад 2001 р.).

27.       Міжнародний семінар «Університетський менеджмент: проблеми та шляхи їх вирішення» (листопад 2001 р., Львів).

28.       Семінар “Інструменти та механізми місцевого та регіонального розвитку: як мобілізувати внутрішній потенціал територій” (29-30 березня 2001р.).

29.       Друга щорічна польсько-українська кон­ферен­ція “Менеджмент в освіті та освіта менеджерів” (28 - 30 вересня 2000 р., Варшава).

Відповідальна за зміст сторінки – Тимошенко М.І.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.