Система Orphus

Основні завдання і напрямки діяльності ВДПСО

 

Проблема: формування професійної компетентності працівників дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти у відповідності зі світовими стандартами, розвиток їхньої творчості, удосконалення педагогічної майстерності, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.

 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти функціонує як структурний підрозділ ПОІППО та здійснює організаційну, координуючу, науково-методичну діяльність щодо реалізації в Полтавській області державної освітньої політики. 

 Метою роботи відділу є забезпечення розвитку післядипломної освіти та підвищення фахової майстерності працівників дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти на засадах наступності, перспективності й спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок, вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду.

ЗАВДАННЯ

Реалізація державної політики в галузі освіти

• Моніторинг якості освіти в навчальних закладах області

• Підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників різних категорій

• Вивчення, узагальнення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду, створення обласного інформаційного банку даних

• Розробка навчальних, проблемно-тематичних та дистанційних планів підвищення кваліфікації для різних категорій слухачів курсів

• Підготовка до друку методичних посібників, збірників

• Упровадження позитивних результатів наукових досліджень у практику роботи навчальних закладів

• Органiзацiя та аналiз апробацiї нових програм, пiдручникiв, посiбникiв, чітко визначаючи головні науково-методичні цiнності та оперативно впроваджуючи їх в освiтню практику

• Проведення інструктивно-методичних, науково-теоретичних та науково-практичних семінарів, конференцiй, «круглих» столiв для педагогiчних працiвникiв областi

• Надання методичної та організаційно-консультативної допомоги педагогам області

• Підготовка аналітичних матеріалів щодо результативності навчальної діяльності учнів, стану викладання та кадрового забезпечення

• Вивчення питань, що входять до компетенцiї вiддiлу, безпосередньо в закладах освiти областi за дорученням управлiння освiти i науки Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї

• Упровадження педтехнологій та інновацій в практику роботи освітніх закладів

 

Співпраця

Полтавський національний педагогічнийуніверситет
ім. В.Г.Короленка

 

Кременчуцьке педагогічне училищеім. А.С.Макаренка

 

 

 

 
 

 Полтавська обласна організаціяінвалідів              

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

 

Полтавська обласна психолого-медико-
педагогічна консультація

Інститут спеціальної педагогікиНАПН України

 
 
 
 

Відповідальна за зміст сторінки М. П. Крилевець
Останнє оновлення 20.11.2017

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.