Система Orphus

Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах

2018

П.І.П учасника Назва конференції, семінару Місце проведення, дата Результати участі
Маслова В.А. Всеукранська інтернет-коференція "Психологічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізаціх концепції Нової української школи" ВГО "Консорціум закладів післядипломної освіти" Український відкритий університет післядипломної освіти" м. Київ,29 березня 2018р. Тема доповіді: "Спрямованість керівника закладу загальної середньої освіти як організатора навчання в сучасних умовах на розвиток особистісних якостей педагогічних працівників"
Маслова В.А. Всеукранська науково-практична конференція з міжнародною участю "Психологічні координати розвитку лслбистості: реалії та перспективи" Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка м. Полтава. 17-18 травня 2018р. Тема доповіді: " Психолого-педагогічні умови та напрямки інноваційного розвитку педагогічних працівників"
Маслова В.А. Всеукраїнський круглий стіл з нагоди 155-річчя від дня народження В.І. Вернадського та 100-річчя Національної академії наук України "Психологічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей" Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського м.Полтава, 12 березня 2018р. Тема доповіді:" Індивідуальні та ситуаційні чинники, які впливають на соціальне порівняння особистості і сприяють конкурентоздатній поведінці"
Маслова В.А. Всеукраїнський форум вчених і практиків "Екопсихея": "Соціальне конструювання психологічної допомоги в епоху змін" НАПН України Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" м. Київ, 26-27 травня 2018р. Сертифікат учасника. Подяка.
Маслова В.А. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна педагогіка та психологі: метадологія, теорія і практика" Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м.Київ, 28-29 вересень 2018р. Сертифікат учасника. Тези: Маслова В.А. Саморегуляція як чинник розвитку саногенного потенціалу особистості в умовах упровадження концепції Нової української школи. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнар.наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 вересня 2018 р.). Київ, 2018. С. 167–169.
Маслова В.А. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку прфесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу" Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського м.Полтава, 23 листопада 2018р. Сертифікат учасника
Резніченко З.В. Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару «Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі», м. Харків, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 28 лютого 2018 http://3606707.wiziq.com/online-class/5350460-змішане-навчання-у-реформуванні-освітньої-моделі"}">Тема доповіді: «Використання моделей змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти» 28.02 онлайн http://3606707.wiziq.com/online-class/5350460-змішане-навчання-у-реформуванні-освітньої-моделі
Резніченко З.В. Всеукраїнський круглий стіл з на годи 155-річчя від дня народження В.І.Вернадського та 100-річчя НАПН України «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей» м.Полтава, ПОІППО, 12 березня 2018 Тема доповіді: «Інформаційно-цифрова компетентність як інтегративний показник професіоналізму вчителя в умовах становлення Нової української школи»
Резніченко З.В. Міжнародний освітній форум «NewEdu 2018» м.Харків, 28-30 березня 2018 https://newedu.org.ua/profile/personal-data\n"}">заочний пакет, сертифікат б/н,
матеріали форуму
https://newedu.org.ua/profile/personal-data
Резніченко З.В. IX Всероссийская конференция с международным участием “Информационные технологии для Новой школы” м. Санкт-Петербург (РФ), 28-30 березня 2018 онлайн, участь в обговоренні
Резніченко З.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Змішане навчання: Медіаграмотність для освітян», м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 16 листопада 2018 http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4934-zmishane-navchannia-mediahramotnist-dlia-osvitian), сертифікат б/н"}">участь в обговоренні, повідомленя на офіційному сайті ПОІППО (URL: http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4934-zmishane-navchannia-mediahramotnist-dlia-osvitian), сертифікат б/н
Резніченко З.В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» до 100-річчя Національної академії наук України м.Полтава, ПНПУ, 17 травня 2018 Тема доповіді: «Сучасні механізми розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників в умовах становлення Нової української школи», сертифікат б/н
Резніченко З.В. Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу освіти” 18-19 жовтня 2018,
м.Рівне, РОІППО, Брестський обласний інститут розвитку освіти
Тема доповіді: “Основні механізми розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти”, сертифікат б/н,
е-матеріали
Калініченко І.О. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку прфесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу" Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського м.Полтава, 23 листопада 2018р. Сертифікат учасника
Калініченко І.О. Всеукраїнська науково-практична конференція "Софія Русова та сучасна українська освіта" Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 І-ІІІ ст. "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" імені Софії Русової Полтавської обласної ради, 18-19 травня 2018 р. Сертифікат учасника
Калініченко І.О. Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку»
Кременчуцький педагогічний коледж, 14 грудня 2018 р. Тема доповіді "Вектор інклюзії у концепції НУШ"
Єщенко М.М. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку прфесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу" Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського м.Полтава, 23 листопада 2018р. Сертифікат № 2457
Єщенко М.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціалізація обдарованого учня в інтернет-середовищі:методичне забезпечення і супровід" Інститут обдарованої дитини НАПН України, 31 жовтня 2018 р. Сертифікат б/н
Єщенко М.М. Міжнародний науково-методологічний семінар "Позиціонування навчального закладу на ринку госвітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа" ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України, 31 жовтня 2018 р. Сертифікат № 00188
Єщенко М.М. Міжнародна науково-практична конференція "Проектний підхід та інновації в освіті у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Університет Суспільних Наук (Польща, м. Лодзь), 21 березня 2018 р. Тема доповіді: "Розвиток громадянських компетентностей педагогічних кадрів у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", сертифікат б/н, збірник тез
Білик Н.І. Всеукраїнська нарада в НАПН України. Обговорення Концепції розвитку педагогічної освіти Київ, НАПН України, 10.02.2018 (Правка Концепції, виступ)
Білик Н.І. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».
Харків. 10.04.2018 р. Доповідь (онлайн) «Адаптивно-педагогічне проектування регіональної освітньої систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників», презентація. Сертифікат №124
Білик Н.І. Всеукраїнська (не)конференція EdCamp Oleksadrija
«Оновлюємо методичні служби для потреб учительства Нової школи»
м. Олександрія 26.02.2018. Модератор експертної паралелі «Розвиток освітньої траєкторії педагогічних працівників через школи новаторства». Нагороджена програмним продуктом Office 365, сертифікат
Білик Н.І. Всеукраїнський круглий стіл «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу в процесі інтеграції змісту освітніх галузей» 12.03.2018, ПОІППО http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4934-zmishane-navchannia-mediahramotnist-dlia-osvitian), сертифікат б/н"}">Участь в обговоренні, повідомленя на офіційному сайті ПОІППО (URL: http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/4934-zmishane-navchannia-mediahramotnist-dlia-osvitian), сертифікат б/н
Білик Н.І. Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону: тези доповідей на ХІІІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції аспірантів, молодих учених та науковців. Кременчук
19 квітня 2018 року
Член Програмного комітету конференції
Білик Н.І. Минский областной институт развития образования в рамках международного сотрудничества и обмена опытом. Научно-практическая конференция с международным участием «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 19-20.04.2018, м. Мінськ Доповідь «Проектирование школ новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников последипломного образования в Украине». Тезисы. Свидетельство участника
Білик Н.І. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Специфіка підготовки наукових, науково-популярних, навчальних, довідкових видань до випуску». Організатори: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Громадська організація Асоціація «Інформатіо-Консорціум» Одеса, 20-23.06.2018 Участь в обговоренні матеріалів семінару
Білик Н.І. Міжнародний науковий семінар «Наукові видання України: сучасний стан та перспективи розвитку» 28.09.2018 МАУП, м. Київ Сертифікат учасника

 

2017 

П.І.П учасника

Назва конференції, семінару

Місце проведення, дата

Результати участі

Білик Н.І.

ІІ Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті»

 26-30 січня 2017,

м. Харків

ІІ Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті»

Білик Н.І.

Всеукраїнська веб-конференція ДВНЗ «УМО» НАПН України відповідно до технічного завдання «Методологія та практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера»

10.02.2017

Харків

Участь у дискусії веб-конференції

Білик Н.І.

ХVІ Міжнародна конференція «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві».

На базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка13–14 березня 2017 року

Виступ «Механізм управління регіональними освітніми проектами»

Білик Н.І.

Всеукраїнський «Український дивограй» молодіжний проект «Центр глобального молодіжного партнерства»

Горішні Плавні, ЗОШ № 1,

6–7 квітня 2017

Виступ, презентація. Сертифікат

Білик Н.І.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі»

19.04.2017. ПОІППО

Доповідь «Компетентнісно зорієнтований підхід у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації»

Білик Н.І.

Всеукраїнський науково-практичний семінар із міжнародною участю «Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція»

На базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтава, 23.04.2017

Сертифікат, тези «Особистість координатора школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників ПНПУ»

Білик Н.І.

ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону»

Інтернет-конференція Кременчук

27 квітня 2017 року

Виступ «Управління інноваційним розвитком регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

Білик Н.І.

Міжнародний семінар«Особливості викладання у вищих навчальних закладах Словаччини та в університетах Австро-Угорщини в роки діяльності Михайла Балудянського»

15.05.2017, Словаччина

Участь

Білик Н.І.

Міжнародний семінар за участі педагогів  Братиславських університетів,доповіді викладачів + лекція: «Інновації у навчальному процесі», (підведення підсумків стажування, вручення сертифікатів)

18.05.2017, Словаччина

Участь

Білик Н.І.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», присвячена 100-річчю Книжкової палати України імені Івана Федорова

Одеса, 25-27.05.2017

Стаття «Інформаційно-цільове забезпечення регіональних освітніх систем». Сертифікат.

Білик Н.І.

Всеукраїнський Інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи»

20 червня 2017 р. з 13.00 до 15.00, виступ, презентація, м. Рівне

Виступ «Організаційна культура координаторів шкіл новаторствав умовах розбудови нової української школи»

Білик Н.І.

Всеукраїнський круглий стіл координаторів регіональних шкіл новаторства «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації Закону України «Про освіту» та Шосту методичну студію Полтавської РШН керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти «Управління опорною школою: проблеми і перспективи».

4-5.10.2017 (м. Кременчук, Горішні Плавні) Сертифікат

Виступ «Діяльність Координаційного центру розвитку шкіл новаторства України на 2017–2020 роки»

Білик Н.І.

Міжнародний конгрес до 30-річчя Спілки дизайнерів України «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю» (Полтава – Петриківка)

4-8.10.2017. Сертифікат

Виступ «Організація сучасного етнодизайну в опорних школах Полтавщини»

Білик Н.І.

 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності»

30–31.10.2017, Сєвєродонецьк

Тези доповіді «Компетентнісно зорієнтована освітав управлінні регіональною освітньою системою». Сертифікат.

Заочна участь

Калініченко І.О.

ІІ Всеукраїнський освітній форум»Простір «GROW UP» «Інклюзивна освіта»

Бердянськ, 21-23 червня 2017 р.

тема виступу «Інклюзивна освіта на Полтавщині»

Калініченко І.О.

Всеукраїнський семінар Консула Європейської асоціації «Аутизм-Європа» Інни Сергієнко «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання»

Полтава, 08 червня 2017 р.

 

Калініченко І.О.

Всеукраїнському науково-методичному семінарі з теми «Інклюзивна освіта незрячих школярів: виклики, рішення. Моделі»

Полтава, 27.04.2017 р.

тема виступу «Інклюзивна освіта: від теорії до практики»

Калініченко І.О.

Всеукраїнському семінарі «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу»

м. Київ, 02 березня 2017 року

(заочна участь)

Калініченко І.О.

ХVІ міжнародній конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості»

м.Полтава, 13–14 березня 2017 року

тема виступу «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

Резніченко З.В.

Міжнародний форум «Цифрове перетворення освіти 2017»

07 лютого, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, GEG, м. Київ, Hub4.0

сертифікат учасниці (б/п); проведено науковий семінар ПОІППО «Цифрове перетворення освіти» 16 березня 2017; використання сучасних сервісів у роботі

Резніченко З.В.

І Міжнародний освітній інтернет-марафон «Досвід освіти ХХІ сторіччя»

20-21 червня, ВГ «Основа»

онлайн участь

Резніченко З.В.

Всеросійська педагогічна онлайн-конференція «Освітні технології в сучасній школі»

20 липня, ЦРТ «Мега - Талант»

онлайн участь, сертифікат ЦРТ «Мега - Талант», наказ №388241441 від 20 липня 2017 р.

Резніченко З.В.

Всеукраїнський семінар «Проектний офіс у структурі сучасного навчального закладу»

02 березня, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», м. Київ, Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (СЕАSC), Університет Суспільних наук (UNC) (м.Лодзь, Польща), компанія Condulting Group 2027 (м.Лодзь, Польща)

участь в дискусії, інформаційні матеріали учасниці

Резніченко З.В.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі»

19-20 квітня, ПОІППО, Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради

Тема виступу: «Шляхи реалізації компетентнісного підходу у процесі вдосконалення змісту професійної діяльності вчителів»

Резніченко З.В.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»

17 травня, ПНПУ

Тема виступу: «Особливості розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності педагогічних працівників системи загальної середньої освіти в умовах становлення Нової української школи»

Резніченко З.В.

Всеукраїнський семінар «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» Консула Європейської асоціації «Аутизм-Європа» І.В.Сергієнко

08 червня, м.Полтава, ОЦЕВУМ

сертифікат (б/н), матеріали учасниці

Білик Н. І., Маслова В.А., Шевчук В.В., Токаренко Н.М.

І Міжнародний Освітній Форум. «Нова українська освіта. Створюємо сенси разом» «Нова українська освіта. Створюємо сенси разом»

2-3 березня 2017 р.

м. Харків

сертифікати, матеріали учасників

Мирошниченко В.І., Резніченко З.В.,

Токаренко Н.М.

Другий Інтернет-марафон «Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський контекст» / Второй интернет-марафон «Опыт успешных реформ эстонского и финского образования. Европейский контекст» / The second Internet-marathon «Experience of successful reforms of Estonian and Finnish education. European context»

12-14 грудня 2017р.

учасники

Шевчук В.В.

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Макаренкознавчий.вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості».

Полтава. 13-14 березня 2017 р.

учасник

Шевчук В.В.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)»

Київ. 21-22 квітня 2017 р

Тема виступу «Внесок Полтавської психологічної школи у розвиток психології», сертифікат, матеріали учасника

Шевчук В.В.

Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю

м. Полтава, 23 березня 2017 р.

Тема виступу «Методика наукового дослідження ролі вченого у становленні психологічної школи», сертифікат, матеріали учасника семінару

Шевчук В.В.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичні аспекти».

Полтава. 13-14 квітня 2017 року. Участь

участь

Шевчук В.В.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього»

м. Харків, 21-22 лютого 2017 року

Тема виступу «Становлення полтавської психологічної школи у ХVІІІ- ХХ століттях», сертифікат

Шевчук В.В.

Міжнародна науково-практична конференція «Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Nowy sposób rozwoju» (Международная научно-практическая конференция Новый путь развития)

30.11.2017 р. – Poznan

Тема виступу «Професійне навчання у дорослому віці»

Шевчук В.В.

ХХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»

Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 року

Тема виступу «Загальні підходи до розуміння феномену наукової школи у психології»

Шевчук В.В.

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки»

Київ, 1-2 грудня 2017 року

Тема виступу «Формування Полтавської психологічної школи впродовж ХVІІІ – ХХ століть»

Шевчук В.В.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові наукові дослідження 2017»

м. Карлові Вари 28 грудня 2017 р.

Тема виступу «Особливості мимовільного запам’ятовування іноземної лексики дітьми дошкільного вік»

Маслова В.А.

XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості».

13-14 березня 2017 м. Полтава

Тема виступу: «Самоефективність як умова педагогічної майстерності керівника загальноосвітнього навчального закладу»

Маслова В.А.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі»

м. Полтава

Учасник

Маслова В.А.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій»

1 листпада 2017 м.Київ

Тема виступу: «Розвиток інноваційного потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах соціально-економічних змін»

Маслова В.А.

І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми молоді у сучасному світі».

24 березня 2017 м. Київ

Тема виступу: «Шляхи професійного розвитку сучасного освітнього менеджера»

Маслова В.А.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи»

21- 22 квітня 2017 м.Київ

Тези доповіді: «Аналіз сутності поняття «конкурентоспроможна» особистість в системі освіти»

Маслова В.А.

1-й Міжнародний освітній форум «Сучасна реформа освіти в України – головні напрямки, проблеми, завдання»

2-3 березня 2017 м.Харків

Сертифікат, інформація на сайт ПОІППО

Маслова В.А.

VI Всеукраїнському форумі вчених і практиків Екопсихея «Психологія нелінійного життя»

20-21 травня 2017 м. Київ

Учасник. Сертификат

Маслова В.А.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

24 лютого 2017 м. Кременчук

Тези доповіді: «Психолого-педагогічні особливості ділової гри як засобу розвитку творчої особистості педагогічного працівника»

 

2016 р. 

П.І.П учасника Назва конференції, семінару Місце проведення, дата Результати участі
Білик Н.І. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм» 18.03, м.Кременчук Доповідь «Розвиток професіоналізму педагогічних працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти»
Білик Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів» 23-24.03, м.Полтава, ПНПУ Участь
Білик Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону» 8.04, м.Кременчук «Проективна модель розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону» матеріали конф. С. 25–27
Білик Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Педагогічні засади ефективного навчання природознавства в загальноосвітній школі» 19-20.04, м.Полтава, ПОІППО Виступ «Кваліметричний підхід до оцінювання пофесійної майстерності педагогічних працівників»
Білик Н.І. ХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки та освіти регіону» 21.04, м.Кременчук Доповідь «Розвиток інтелектуального потенціалу педагогічних працівників у регіональній освітній системі»
Білик Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 28.04, м.Полтава, ПНПУ Доповідь «Тенденції глобалізації післядипломної освіти»
Білик Н.І. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання) 19-20.04, м.Полтава, ПНПУ Доповідь «Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників»
Білик Н.І. Всеукраїнський Інтернет-форум«Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівниківіз питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освітив контексті Закону України “Про освіту” 15.06Київ-Рівне Доповідь, презентація «Організаційна культура регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти»
Білик Н.І. ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 215-й річниці від дня народження М.В. Остроградського 28.09м. Полтава Доповідь, презентація «Важливо знати свого вчителя»
Білик Н.І. Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Научно-методические основы профессионального развития специалиста в системе непрерывного образования» 18-19.10 ж, м. Запорожіжжя Выступление онлайн, статья «Координация деятельности творческих педагогических сообществ у региональной образовательной системе повышения квалификации педагогических работников»
Калініченко І.О. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі» 24-25.02., Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», Біла Церква. Виступ "Організація інклюзивного навчання у Полтавській області"
Калініченко І.О. Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти» 18–29.04 Калініченко І.О. Психолого-педагогічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І.О. Калініченко // зб. мат. Всеукр. Науково-метод. інтернет-конфер. Науковова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти (Кіровоград, 18-29 квіт., 2016 р.). – Кіровоград : Ексклюзив-Система, 2016. – С. 173–178.
Калініченко І.О. Засідання круглого столу «За результатами дослідження з питань виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю». у рамках проекту Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах 14. 06, м. Київ ВФ "Крок за кроком" Участь у дискусії.
Калініченко І.О. Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки,психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії» 27-28.10, м. Вінниця Калініченко І. О. Індекс інклюзії як засіб оцінки ефективності функціонування інклюзивного освітнього середовища у сучасному закладі освіти / І. О. Калініченко // Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від інституалізації до інклюзії : зб. тез доп. (Вінниця, 27-28 жовтн.,2016 р.). – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016. - С.153–155.
Калініченко І.О. Засідання круглого столу в рамках освітньої поіздки до Чеської Республіки на тему "Асистент педагога" 6.07, Центр шкільного менеджменту Карлового університету, м. Прага, ЧР Виступ на тему" Особливості підготовки асистента вчителя інколюзивного класу у ПОІППО"
Калініченко І.О. І з’їзд корекційних педагогів України «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» 29-30.11, м.Дніпро. Участь у дискусії.
Резніченко З.В. "Вusiness social selfie” (фідбек-платформа - зібрання, що включає виступи спікерів, що здійснюють свою діяльність у сфері соціального підприємництва, висвітлюють результати успішних проектів та отримують критичні коментарі та зауваження до них) 27.01 м.Київ «Підтримка святкових проектів», (он-лайн участь – вебінар), Соціальний консалтинг «Параграф», JCI Україна, Американська Рада з міжнародної освіти
Резніченко З.В. Перший Міжнародний форум «Цифрове перетворення освіти» за підтримки «Google Україна» 9.02 м.Київ Інститут модернізації змісту освіти і науки України та спільнота педагогів України GEG «Навчаємося з Google»
Резніченко З.В. Нарада-презентація щодо впровадження дистанційної форми навчання в навчальних закладах України «Впровадження дистанційної форми навчання в навчальних закладах України» 2.03 м. Київ Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти(он-лайн участь – вебінар)(4 год.)
Резніченко З.В. III Міжнародна online-конференція «Ефективне дистанційне навчання на практиці» 24-25.03Росія, м. СПб, СМАРТ ПЛАТФОРМА (освітня IT-платформа), (он-лайн участь – вебінар)
Резніченко З.В. Вебінар з файндрайзингу "Карта пошуку фінансування" 30 березня Соціальний консалтинг «Параграф», JCI Україна, Американська Рада з міжнародної освіти (он-лайн участь – вебінар)
Резніченко З.В. Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція «Освіта на роздоріжжі. Сучасні проблеми в галузі освіти і профілактики» (Edukacja na rozdrożu. Współczesne problemy wobec edukacji i profilaktyki) 14-15.04м. Ополе, Вища школа управління та адміністрації в м. ОполєРеспубліка Польща У складі наукового комітетуТема виступу: Теорія і практика соціальної активності педагогів у сучасних соціокультурних умовах
Резніченко З.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні засади ефективного навчання природознавства в загальноосвітній школі» 19-20.04 м.Полтава, ПОІППО Тема виступу: "Шляхи реалізації партнерства учасниками освітнього процесу"
Резніченко З.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 20.05, м. Полтава, ПНПУ Тема доповіді: «Педагогічна майстерність вчителя в контексті розвитку учнівського самоврядування»
Резніченко З.В. ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина Михайла Васильовича Остроградського і сучасні проблеми освіти» присвячені 215-річниці від дня народження М.В.Остроградського, 28.09,м. Полтава, ПОІППО Учасник дискусії
Резніченко З.В.Токаренко Н.М. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» 24 листопада Он-лайн учасник обговорення
Резніченко З.В. Міжнародної науково-практичної конференції «Поглиблення проектних та інноваційних підходів до удосконалення, розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності в інститутах післядипломної педагогічної освіти» 24-25.11 Тема виступу: Інноваційні підходи до вдосконалення педагогічної майстерності вчителя в контексті розвитку учнівського самоврядування

 

2015 р.

 

П.І.П учасника Назва конференції, семінару Місце проведення, дата Результати участі
БіликН.І. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» м. Кременчук, 12-13 березня 2015 року Доповідь «Професійна свобода творчості шкіл новаторства Полтавщини», виступ, презентація.
БіликН.І. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі» ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, 3 квітня 2015 року Виступ «Новаторський рух у культурно-освітному просторі Полтавщини», презентація
БіликН.І. Х Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців. м. Кременчук, 24 квітня 2015 р. БіликН.І.Перспективи розвитку шкіл новаторства в регіоні : економічний аспект / Н. І.Білик // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки : тези доповідей ХМіжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців. – 24 квітня 2015р. / за заг. ред. П.І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2015. – С.27–28.
БіликН.І. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІ Каришинські читання) ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, 21-22 травня 2015 року Тези доповіді «Самопроектування – технологія професійної самореалізації вчителя», презентація
БіликН.І. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Екологія дошкільного дитинства та виклики сьогодення» Вінницький ОІПОПП, 27–28 травня Виступ на секції «Екологія душі дитини як виховна система сучасної освіти», презентація
БіликН.І. І Всеукраїнська Інтернет-конференція «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах акредитаційних змін у суспільстві» УМО НАПН України, РОІППО, 17 червня, 11.40 Доповідь «Школа новаторства – трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації», стаття
БіликН.І. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки м. Київ, 10-11 вересня 2015р. Білик Н.І. Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик// Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : зб. матер. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) 10-11 вересня 2015 р. – Київ : 2015. – 290с. – С.11–15.
БіликН.І. ІІІМіжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції» ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, 4-6 листопада 2015р. Виступ «Творчий внесок шкіл новаторства Полтавщини у розвиток етнодизайну», презентація
БіликН.І. Всеукраїнські педагогічні читання «Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики» м. Полтава, ПОІППО, 15.11.2015 р. Білик Н. І. Самоосвіта дорослих упродовж життя в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Науково-методичні записки ПОІППО: Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – випуск 7. –  Полтава, 2015. – С. 120-122.
Калініченко І.О. Міжнародний вебінар «Инклюзивное образование. Что это и как его достичь» 7.09.2015 р. Он-лайн учасник
Калініченко І.О. Круглий стіл з реалізації проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії» 17.09.2015 р. м.Київ. Виступ «Огляд основних результатів Полтавської області на загально проектному рівні»
Калініченко І.О. Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського«Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання» м. Кіровоград, 29–30 вересня 2015 року Виступ «Інклюзивна освіта: проблеми і перспективи розвитку»
Калініченко І.О. Всеукраїнський семінар-практикум “Шляхи реалізації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами” м. Полтава, 28-30 жовтня 2015 року Виступ «Про особливості роботи з педагогічними працівниками в умовах інклюзивного навчання»
Калініченко І.О. Віртуальний круглий стіл: «Інклюзивна освіта в Україні: інновація чи профанація?» 20.10.2015 р. Он-лайн учасникРежим доступу:http://education-ua.org/ua/draft-regulations/508-analitichnij-zvit-pro-virtualnij-kruglij-stil-na-temu-inklyuzivna-osvita-v-ukrajini-innovatsiya-chi-profaBusiness social selfienatsiya#comments-ua.org/ua/draft-regulations/508-analitichnij-zvit-pro-virtualnij-kruglij-stil-na-temu-inklyuzivna-osvita-v-ukrajini-innovatsiya-chi-profanatsiya#comments
Калініченко І.О. Міжнародна науково-практична конференція «професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» м. Хмельницький, 10-11 листопада 2015 р Виступ «Про реалізацію дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «створення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального загальноосвітнього навчального закладу»
Калініченко І.О. Всеукраїнська конференція «Що гальмує інклюзію в Україні?», м. Київ, 26.08.2015 року учасник дискусії
Калініченко І.О. Всеукраїнський семінар-практикум «Шляхи реалізації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами» Полтава, 28-30 жовтня 2015 року Виступ «Про особливості роботи з педагогічними працівниками в умовах інклюзивного навчання»
Калініченко І.О. Міжнародний круглий стіл з представлення та обговорення результатів проекту«Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання індексу інклюзивної освіти в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії» Київ, 23-26 листопада 2015 року Виступ«Інклюзивна освіта на Полтавщині. Школа – територія для кожної дитини».
Калініченко І.О. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору» Вінниця, 4-5 листопада, 2015 р. Публікація: Калініченко І.О. Про реалізацію дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Створення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального загальноосвітнього навчального закладу» / І.О.Калініченко // Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: тези доповідей ІІ міжн. науково-практичної конф. (Вінниця, 4-5 лист. 2015 р.). – 2015. – С.
Сухенко Я.В. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» м. Київ, 22.05.2015 р. Доповідь: «Фасилітативні стратегії розвитку психологічної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти»
Сухенко Я.В. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки м. Київ, 10-11 вересня 2015 р. Публікація: Сухенко Я. В. Актуальні вектори розвитку педагогічних кадрів у післядипломній освіті / Я. В. Сухенко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2015) (Київський національний лінгвістичний університет, м.Київ, 10-11 вересня 2015). – Київ, КНЛУ, 2015. С. 35-39.
Сухенко Я.В. Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України». м. Ужгород,28-30.10.2015 р. Доповідь: «Психологічні особливості навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти»
Сухенко Я.В. І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін», Національна академія педагогічних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України учасник
Резніченко З.В. Всеукраїнські педагогічні читання «Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики» м. Полтава, ПОІППО, 10.11.2015 р. Виступ «Майстерня самоврядування: уміння вчитися, спілкуватися, діяти»
Резніченко З.В. П’ятиденний авторський семінар Ш.О. Амонашвілі «Гуманнно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі» м. Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 16-20 січня 2015 року Сертифікат учасника семінару
Резніченко З.В. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні суспільства: виклики для громадянської та політичної освіти» м. Київ, 19-20 березня 2015 року Виступ «Майстерня самоврядування: від учнівського до місцевого»: імплементація польського досвіду неформальної громадянської освіти на теренах Полтавщини»
Резніченко З.В. VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті» Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 16-18 квітня 2015 року Виступ «Розвиток соціального діалогу загальноосвітніх навчальних закладів у міжсекторній взаємодії»
Резніченко З.В. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» Північно-Казахстанський державний університет іменіМ. Козибаева, м. Петропавловськ, Казахстан, 22-24 квітня 2015 року Виступ «Нові горизонти розбудови соціального партнерства як особливого чинника управління школою»
Резніченко З.В. Всеукраїнська науково-практична конференція«Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика» ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, 14-15 травня 2015 року Виступ «Психологічна підтримка мотивації участі старшокласників у діяльності учнівського самоврядування»
Резніченко З.В. ХІ Міжнародна науково-методична конференція - ХІ Konferencja Naukowo-Metodyczna, I Miedzynarodowa Naukowo-Metodyczna Neuronauki wobec specjalnych potreb edukacyjnych «Plastycznosc mozgu w terapii, rehabilitacji i edukacij» (program konferencji, abstrakty referetow) м. Ополе, 19-20 травня 2015 Робота у складі наукового комітету
Резніченко З.В. ІІІ Міжнародний конгрес«Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції» м. Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка, 4-6 листопада 2015 року Виступ «Декоративно-ужитковий мистецький компонент у змісті післядипломної педагогічної освіти»
Резніченко З.В.Токаренко Н.М. Круглий стіл «Потреби сучасної освіти України в реформуванні:  перспективи застосування американського досвіду»в рамках програми Днів Америки в Полтаві м. Полтава, 5 листопада2015 року Учасник дискусії
Резніченко З.В. Захід у форматі Business social selfie м. Київ, Соціальний консалтинг «Параграф» та Міжнародна молодіжна палата JCI у приміщенні Американських Рад з міжнародної освіти, 5 листопада 2015 року Он-лайн учасник

 

2014 р.

 • 1. Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню філософії «Інформаційні війни й освіта: як протидіяти пропаганді?» (всеукраїнський), виступ, презентація «Педагогічний журнал як інформаційний партнер в освіті: культура висловлювання», (Білик Н.І.); виступ «Розвиток  толерантності  до  невизначеності  як  умова виживання  у  перехідних  ситуаціях  (методики  розвитку критичного мислення)», (Сухенко Я.В.), ПОІППО, 20.11.2014 р.
 • 2. Міжнародна науково-практична веб-конференція «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників», доповідь, презентація, Видання тематичних спецвипусків журналу «Імідж сучасного педагога» №8, №9, 2014 р., ПОІППО, 31.10.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 3. Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика», яка присвячена пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна (учасники: ЗШН Кременчука, Комсомольська, Решетилівського, Кобеляцького, Кременчуцького районів та Кременчуцького центру педагогічної освіти «Новатор»), доповідь, презентація «Створення інноваційного середовища для розвитку педагога-новатора», Кременчук, гімназія № 5, 07.10.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 4. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», виступ, презентація, публікація «Журнал «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників», м. Одеса, 23–26.09.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави»,  доповідь, м.Київ, Інститут обдарованої дитини, 18-19.09.14 р. (Сухенко Я.В.)
 • 6. VI Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. Тема інноваційної розробки:«Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників». Представлена модель організації та функціонування шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників – із 487 учасників 82 переможця (отримано сертифікат учасника та диплом переможця), м. Черкаси, 18–19.09.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 7. Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Навчання з технологіями», Майкрософт Україна, м. Київ, 25.06.2014 р. (Резніченко З.В.)
 • 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів «Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів», учасник семінару, доповідь, публікація, Рівне, РОІППО, 11-13.06.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 9. Червневі методичні студії Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів», доповідь, презентація «Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників», Рівне, РОІППО, 12-13.06.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 10. Інтернет-конференція «Регіональні і зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку», участь, обговорення результатів конференції, Рівне, РОІППО, 13.06.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 11. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), доповідь, презентація, публікація «Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога», ПНПУ, 29-30.05.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 12. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», доповідь «Розвиток психологічної компетентності педагога: екофасилітативний підхід», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 23.05.2014 р. (Сухенко Я.В.)
 • 13. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Білик Н.І. Вихованість та виховуваність педагога-новатора в освітньому просторі регіону / Н.І. Білик //Електронний збірник матеріалів за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Підготовка педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (15 травня 2014 р.). – Харків. акад. неперервн. осв. – С. 354–359. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/,  ХАНО, 15.05.2014 р.
 • 14. Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи», доповідь «Інтеграція нових підходів у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників», (Білик Н.І.); доповідь (Сухенко Я.В.), ПОІППО, 30.04.2014 р. 
 • 15. VII Міжнародна науково-практична конференція «Розквітання», «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху», доповідь, (Сухенко Я.В.), м.Одеса, ОНПУ,
 • 16. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих у контексті сталого розвитку», публікація «Регіональна освітня система як фактор сталого розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників»,Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 23–24.04.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 17. ІХ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених і науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки регіону»,  модератор КС «Новаторство як вищий рівень педагогічної майстерності», доповідь «Розвиток освітньої траєкторії розвитку педагога-новатора», Кременчук, 4.04.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Регуляторна політика в галузях загальної, технічної і професійної освіти в умовах регіону», виступ «Сучасний механізм трансформації новаторства в умовах регіону», Кременчук, на базі ВПТУ №7, 14.03.2014 р. (Білик Н.І.)
 • 19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво української вишивки: життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України заслуженого майстра народної творчості В.С. Роїк. Виступ «Школа новаторства як життєдайне джерело творчості педагогічних працівників Полтавського регіону», Полтава, ПНПУ (Білик Н.І.)

 

2013 р.

 • 1. Білик Н.І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти / Н.І. Білик // Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції ДВНЗ УМО НАПН України. – 21.11.2013. – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/konferencz-ta-semnari3
 • 2. Charchenko P. The Development of Communication Skills of Deviant Adolescents / P. Charchenko // Scientific Youth : Book of Abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-Conference, 18 February 2013/ – Luhansk : SI “LNU”, 2013. – P. 51 – 53. 
 • 3. Новак О.О., Мерзляков С.Г. Можливості і шляхи розвитку емоційного інтелекту засобами психодрами : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 15-ліття створення Сумського відділення УСП / (Суми, 2–3 жовтня 2013 р.) / Суми, Сумське відділення УСП, 2013. – 82 с. – С . 52–57. 
 • 4. Сухенко Я. В. Развитие представлений об эмпатии и аутоэмпатии: экофасилитативная логика / Я. В. Сухенко. // Психотерапия : материалы Первого объединенного Евроазиатского конгресса по психотерапии «Психотерапия без границ: прошлое, настоящее и будущее». – Москва, 2013.   № 11 (131). – С. 88.

2011–2012 рр.

 • 1. Сухенко Я.В. Живая книга: путь от научной импровизации к коллективному творчеству и практическому результату /Экология новой повседневной жизни в изменяющемся мире: Материалы II Майского форума учёных и практиков «Экопсихея», 12–13 мая 2012 г., г. Киев / Я. В. Сухенко. – Киев, 2012. – 204 с. – С. 14–15.
 • 2. Новак О.О. Розвиток діалогічних стосунків засобами гри /Педагогіка та психологія: сучасні погляди та концепти: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 14–15 вересня 2012р., м. Харків / О. О. Новак. – Х. : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – 124 с. – С. 28–30.
 • 3. Білик Н. І. Організація екологічного виховання учнів засобами художнього слова рідної мови  / Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. XIX Каришинські читання, 17–18 травня 2012р., м. Полтава / Н. І. Білик; [за ред. проф. М. В. Гриньової]. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 с. – С. 379–381.
 • 4. Зелюк В. В. Емоційний інтелект як невід`ємна складова освіти для сталого розвитку / Технології інтеграції змісту освіти : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 26 квітня 2012 р. : збірник наукових праць / В. В. Зелюк; [редкол.: І. В. Романівна (голова редкол.) та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – 320 с. – С. 7–12. 
 • 5. Курмишева Н. Дослідницька діяльність у формуванні особистості учня та студента / Н. Курмишева // Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 24-25 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. Педагог. Освіти ім. В.О.Сухомлинського. – Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2012. – С. 68-70.
 • 6. Курмишева Н. Навчання впродовж життя як необхідна умова саморозвитку педагога / Н. Курмишева // Дидаскал : часопис : матеріали Міжнародного методологічного семінару «Андрагогіка в системі педагогічних наук: методологія, теорія, практика», 15-16 листопада 2011 року / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. - № 12. – С. 30-32. 
 • 7. Стрельніков В.Ю. Інформаційні технології в освіті дорослих / В. Ю. Стрельніков // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження : матеріали XXXVІІ міжвузівської наук.-методичної конф. (Полтава, 28–29 березня 2012 р.) : в 2 ч. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – Ч. 2. – 253 с. – С. 130–132. Тираж – 96 прим., обсяг – 0,2 д.а. 
 • 8. Стрельніков В.Ю. Підготовка магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи» до соціальної діяльності // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 березня 2012 року) / Ред. колегія: Романовська Л.І. (голова) та ін. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький національний університет, каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 207 с. – С. 122–124. Тираж – 200 прим., обсяг – 0,4 д.а.

2000–2012 рр.

 • 1. Матвієнко П. І Педагогічна творчість М. В. Остроградського і використання українських національних освітніх традицій у розбудові сучасної школи / П. І. Матвієнко // Матеріали (збірник статей) IV Всеукраїнських читань, присвячених пам’яті М. В. Остроградського. – Полтава, 2000. – С. 7–9.
 • 2. Матвієнко П. І. Деякі аспекти післядипломної освіти вчителів початкових класів / П. І. Матвієнко // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2000. – С. 25–21.
 • 3. Матвієнко П. І. Оцінка ефективності навчального процесу в освіті педагогічних поглядів М. В. Остроградського / П. І. Матвієнко // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчя з дня народження М. В. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 130–132.
 • 4. Новак О. О. Соціально-психологічна компетентність учителя як менеджера освітнього простору / О. О. Новак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Освітній менеджмент : перспективи розвитку та інновації»], (Полтава, – 23 жовтня 2001). – Полтава : ПОІППО. – 74 с.
 • 5. Стрельніков В. Ю. Можливості використання кейс-методу у вищій школі / В. Ю. Стрельніков // Матеріали XXVI науково-методичної конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України [«Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою»] (Полтава, 21–23 березня 2001 року), – Полтава: ПКІ, 2001. – 404 с. – С. 281–284.
 • 6. Матвієнко П. І. Роль краєзнавства у формуванні громадянських якостей особистості (методичний аспект) / П. І. Матвієнко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції [«Проблеми виховної роботи у вищих навчальних закладах освіти регіону: з досвіду розв’язання»]. – Полтава, 2002. – С. 63–68.
 • 7. Білик Н. І. Саморозвиток професійних якостей учителя засобами педагогічної преси / Н. І. Білик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя»], (Полтава, 4–6 березня 2002). – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – С. 63–66.
 • 8. Калюжна Ю. І. Психологічні основи формування творчої особистості / Ю. І. Калюжна // Матеріали науково-практичної конференції [«Особливості пренатального розвитку дитини»]. – Полтава, 2004. – 7 с.
 • 9. Матвієнко П. І. Формування громадянських якостей особистості засобами краєзнавства: / П. І. Матвієнко // матеріали обласної науково-практичної конференції [«Проблеми та досвід реалізації обласної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 р.»] –Полтава, 2004. – С. 55–57.
 • 10. Матвієнко П. І. Стан проблеми і перспективи організаційно-методичного забезпечення спеціальної освіти в Полтавській області / П. І. Матвієнко // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід : матеріали міжнародної наукової-практичної конференції. – Полтава, 2004. – С. 16–19.
 • 11. Цина В. І. Єдність самостійності й ініціативи педагогічно виправданої допомоги викладача у вихованні в студентів потреби в самоосвіті/ В. І. Цина // Єдність особистісного і соціального факторів навчального закладу: матеріали наук.-практ. конференції. – Полтава, 2004. – С. 203–207.
 • 12. Білик Н. І. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського на сторінках журналу «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми якості природничої педагогічної освіти»], (ХІІІ Каришинські читання), 25–26 травня 2006 р. – Полтава. – С. 11–12.
 • 13. Білик Н. І. Розвиток творчого потенціалу вчителя засобами мистецтва / Н. І. Білик XE "Білик Н. І." // Фольклорна спадщина Полтавщини : шляхи збереження, розвитку та популяризації : Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 травня 2006 р. – Полтава, 2006.
 • 14. Білик Н. І. Розвиток науково-методичного потенціалу вчителів як основа впровадження інноваційних методик у навчальний процес школи / Н. І. Білик // ІХ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті М. В. Остроградського, 26 жовтня 2006 р. – Полтава : ПОІППО, 2006.
 • 15. Білик Н. І. Кафедра педагогічної майстерності ПОІППО ім. М. В. Остроградського / Н. І. Білик // Педагогічна майстерність : становлення і шляхи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (Полтава; 1-2 червня 2006 р.) – Полтава, 2006.
 • 16. Білик Н. І. Інноваційні курси підвищення педагогічної майстерності вчителя в закладах післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Білик // Педагогічна майстерність учителя: проблеми і перспективи розвитку : Всеукраїнська науково-практична конференція, 11–12 листопада 2005 р. – Полтава : ПДПУ, ПОІППО, 2005.
 • 17. Билык Н. И. А. С. Макаренко про организационно-управленческую основу воспитания коллектива / Н. И. Билык, Я. В.Свиченская // Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 12–14 березня 2006 р.– Полтава, 2008. – С. 317–318.
 • 18. Білик Н. І. Вектор розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Гуманізація соціального управління : Всеукраїнська науково-практична конференція, 29 квітня 2008 р.– Харків, 2008.
 • 19. Білик Н. І. Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнтованого підходу / Н. І. Білик, С. С. Самійленко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції із залученням студентського природоохоронного руху [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі»]. ХV Каришинські читання // за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. –537 с. – С. 365–367.
 • 20. Моргун В. Ф. Багатовимірний опитувальник мотивації кохання як критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун // Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці : науково-практична конференція з міжнародною участю, 22–24 вересня 2006 р.– Полтава, 2006. – С. 37–43.
 • 21. Новак О. О. Аналітичний огляд очікувань учасників навчально-виховного процесу від психологічної служби / Новак О. О. // Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–24 вересня 2006 р. – Полтава, 2006. – 64 с. – С. 8–14.
 • 22. Cтрельніков В. Ю. До проблеми складання тезаурусу інноваційних технологій навчання / В. Ю. Cтрельніков // Впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах інтеграції навчального простору України в Болонський процес: Міжнародна науково-практична конференція, 18–22 лютого 2008 р. – Полтава, 2008.
 • 23. Cтрельніков В. Ю. Підготовка викладачів до проектування системи інтенсивного навчання / В. Ю. Cтрельніков // Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів: Міжнародна науково-практична конференція, 16–17 жовтня 2008 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
 • 24. Стрельніков В. Ю. Дослідження якості системи акселеративного навчання на основі міжнародних стандартів ISO 9000 / В. Ю. Cтрельніков // ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція [«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»], Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • 25. Цина В. І. Підготовка майбутнього вчителя в процесі навчання / В. І. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. із залученням студентського природоохоронного руху «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХV. Каришинські читання / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової : – Полтава : Астрая, 2008. – С. 501.
 • 26. Калюжна Ю. І. Психологічні основи здійснення профорієнтаційної роботи з шкільною молоддю / Ю. І. Калюжна // Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. Полтава, 2008. – С. 48–52.
 • 27. Цина В. І. Колективне виробництво в педагогічному процесі / Цина В. І. // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. [«Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності»] / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 394.

 

КПМ – учасник виставок інноваційних розробок

Назва виставки Назва матеріалів Хто підготував Результат
Конкурс інноваційних розробок IV Міжнародної виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» 30 жовтня - 1 листопада 2007 р. Номінація «Інновації у післядипломній освіті» Курси як організаційно-діяльнісна гра (курси-ОДГ) для окремого педагогічного коллективу Н. І. Білик Грамота
П’ята виставка-презентаціяМіністерства освіти і науки України «Інноваційні технології навчання»29-31 жовтня2008 р. (м. Київ) Номінація «Висвітлення у засобах масової інформації інновацій для освітян» Упровадження інноваційних технологій навчання у науково-практичному освіт­ньо-популярному журналі «Імідж сучасного педагога» Н. І.Білик Грамота
Одинадцята міжнародна виставка навчальних зак­ладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» Упровадження сучасних досягнень освіти і науки через журнал «Імідж сучасного педагога»(10 років з дня заснування журналу) Н. І. Білик Срібна медаль ПОІППО
Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» Номінація «Упровадження нових методик і інноваційних технологій у навчально-виховний процес»Дистанційні консалт-курси для вчителів вищої категорії та досвідчених директорів. Н. І. Білик Срібна медаль ПОІППО
Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2008 Номінація «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику»Удосконалення дидактичного забезпечення в систему післядипломної педагогічної освіти Н. І.БіликО. О. Новак Срібна медаль ПОІППО
Виставці-презентаціїМіністерства освіти і науки України"Інноватика в освіті України"2-4 грудня 2009 року(м. Київ) Номінація «Інноватикау вищій освіті»Упровадження нових методик і інноваційних технологій у навчально-виховний процес.Дистанційні консалт-курси для вчителів вищої категорії та досвідчених директорів. Н. І.Білик Почесна грамота МОН України
І Всеукраїнська виставка«Музейна палітра України, 2009 р. 4 виставкових стенди – 30 матеріалів (посібники, фотодокументи, журнали «Імідж сучасного педагога» Н. І. Білик 2 ДипломиАПН України
Всеукраїнська школа новатор­ства керівних, науково-педаго­гічних і педагогічних праців­ників у науково-практичному семінарі «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», м. Рівне, 2011е Виступ, презентація, публікація Н.І. Білик  

Відповідальний за сторінку Н.М.Токаренко
Останнє оновлення 18.01.2018

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.