Система Orphus

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському круглому столі «Інтеграція змісту освіти в профільній школі» (17 квітня 2019 р.)

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Кафедра методики змісту освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнському круглому столі «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», який відбудеться 17 квітня 2019 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. Він стане вже 25-тим зібранням науковців та педагогів з нагоди Дня довкілля (20 квітня 2019 р.).

Мета круглого столу – створити умови для обговорення актуальних проблем цілісності змісту освіти, формування цілісного світогляду, створення навчального середовища для формування цілісного світосприйняття учнів, досвіду інтеграції освіти в профільній школі в контексті реформ Нової української школи.

Під інтеграцією знань учені розуміють процес і результат утворення з частин цілого; ознакою цілого є підлягання усіх його елементів спільним для них закономірностям (А. Цофнас, А. Уйомов).

Світ – сукупність усіх форм матерії як єдине ціле (ВТС 2004), сфера прояву діючих на всі об’єкти світу спільних для них закономірностей (С. Кримський).

Архетипи – наскрізні символічні структури, які є на всіх етапах розвитку тієї чи іншої нації, від початку і до нашого часу (К. Г. Юнґ, П. Флоренський, С. Кримський, К. Гуз).

Питання для обговорення:

  1. Цілісність змісту освіти як запорука безпеки нації, підвищення рівня економіки та покращення екологічного стану країни.
  2. Методологічні основи інтеграції змісту освітніх галузей як умова формування життєствердного образу світу учнів.
  3. Експериментальна перевірка ефективності інтеграції змісту освіти.
  4. Навчально-методичне забезпечення інтеграції змісту освіти в профільній школі.
  5. Обладнання навчального кабінету для формування цілісного світогляду.
  6. Можливості реалізації в українській освіті ідей Римського клубу, проголошених у ювілейній доповіді «ComeOn!» (детальніше за посиланнями: http://malakhov.link/come-on-report та http://www.clubofrome.org.ua/come-on-po-ukrayinski).
  7. Роль архетипів української нації в інтеграції змісту освіти.

Коло учасників:

- співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

- співробітники ПОІППО ім. М. В. Остроградського та інших обласних закладів післядипломної педагогічної освіти;

- викладачі вищих навчальних закладів з різних областей України;

- педагоги експериментальних шкіл та закладів професійної освіти з різних областей України: директори, заступники директорів, учителі-предметники.

Ви можете взяти участь у круглому столі:

1. очно з доповіддю та подальшою публікацією;

2.очно без доповіді;

3.заочно – тільки публікація.

Для участі в заході просимо до 9 квітня включно подати заявку, заповнивши електронну форму реєстрації за посиланням: https://goo.gl/forms/aj7WZCqfqiQ0sPN53.

Ви можете опублікувати свою статтю:

-     безкоштовно в електронному збірнику наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти», який не входить до переліку наукових фахових видань;

-     на платній основів електронному фаховому виданні «Імідж сучасного педагога» (вимоги до оформлення статей за посиланням: http://isp.poippo.pl.ua/about/submissions#onlineSubmissions).

 

ВИМОГИ

до оформлення статей до електронного збірника наукових праць

«ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Текст публікації подається у форматі *.doc. Обсяг статті від 7-ми до 12-ти сторінок, форматА4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, без нумерації сторінок. Береги сторінки: з усіх боків по 2 см. Абзацний відступ 1 см.

Розміщення:

− у верхньому лівому куті зазначити індекс УДК;

− нижче посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА;

− нижче посередині зазначити прізвище та ініціали автора, місто;

− через один рядок після прізвища й ініціалів – 2 анотації (до 3-х речень) + ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами.

− далі з нового рядка – текст публікації.

Кожна публікація повинна мати таку структуру:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

− формулювання цілей статті;

аналіз останніх досліджень і публікацій;

виклад основного матеріалу дослідження;

− висновки і перспективи подальших досліджень;

−  список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. приклади за посиланням: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf) в алфавітному порядку під заголовком Література. Посилання у тексті статті подаються у квадратних дужках: [7, с. 84], де 7 – номер джерела у списку літератури, а 84 – номер сторінки.

Додаткова інформація

Адреса оргкомітету: 36014, м. Полтава, вул. Соборності 64ж, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кафедра методики змісту освіти, каб. 4.9; відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, каб. 3.8.

Контактні особи:

координатори круглого столу – Ільченко Віра Романівна, завідувачвідділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, професор кафедри методики змісту освіти, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.:  (099)057-48-67;

із питань реєстрації – Нетудихатка Наталія Вікторівна, методист кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (066)131-47-02;

із питань публікацій– Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, головний редактор електронного фахового видання «Імідж сучасного педагога», роб. т.: (0532)56-38-52;Антонюк Марина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України,моб. т.: (097)778-24-46; Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, моб. т.: (095)682-23-62;

із інших організаційних питань – Ільченко Олексій Георгійович, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доцент кафедри методики змісту освіти, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (099)057-48-67.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.