Система Orphus

Білик Надія Іванівна (КПМIO)

bilyk

БІЛИК НАДІЯ ІВАНІВНА 

Професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти,

доктор педагогічних наук, доцент

Персональний код ORCIDiD: http://orcid.org/0000-0003-2344-5347

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=qcXCwrIAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works

Освіта:

1970–1975 – філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту іменіВ.Г.Короленка, спеціальність «учитель російської мови та літератури»;
1986–1987 – Університет марксизму-ленінізму Полтавського обкому Компартії України – відділення теорії та методики ідеологічної роботи.


Дисертаційні роботи:

2005 – дисертація на здобуття звання кандидата педагогічних наук з теми «Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2016 – дисертація на здобуття звання доктора педагогічних наук з теми «Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників», спеціальність: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Вчене звання доцента кафедри педагогічної майстерності присвоєне у 2007 р.

 

Досвід професійної діяльності:

2019 по т. час – професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського;

2013–2018 – професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
2008–2012 – завідувач кафедри педагогічної майстерності;
2005 – доцент, в.о. професора кафедри педагогічної майстерності;
2004 – в.о. доцента кафедри педагогічних технологій;
1996 – старший викладач кафедри конструювання технологій;
1993–1995 – методист, завідувач інформаційно-видавничого сектору Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
1991–1992 – завідувач кабінету передового педагогічного досвіду Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1988–1990 – методист російської мови та літератури Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1975–1988 – учитель російської мови та літератури, організатор позакласної та позашкільної роботи Щербанівської середньої школи Полтавського району та середньої школи № 23 м. Полтави;
1969–1975 – старша піонервожата середньої школи № 19 м. Полтави.

Наукові інтереси: моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; проектування освітніх систем у контексті післядипломної педагогічної освіти; проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників незалежно від фаху; впровадження технології «школа-родина»; підвищення педагогічної майстерності вчителя, творчого потенціалу колективу школи, розвиток професіоналізму та професійної компетентності педагогічних працівників, новаторство у післядипломній освіті.


Наукове стажування:

2018 –ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності» 08-16.09.2018 р., Болгарія – Україна (Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за підписами організаторів з болгарської сторони та співорганізаторів Форуму, а також англомов. додаток до нього за напрямом професійної діяльності учасника (120 год.); Літня школа з міжн. участю «Адаптивне управління Новою українською школою: ціннісні орієнтири» ГО ШАУСПС та УІПА з 5 по 9.07.2018 р. (сертифікат, 36 год.).

2017 –наукове стажування у європейських університетах «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід». 15–20.05.2017 р. (Словаччина-Угорщина-Австрія). Свідоцтво № 223/2017 від 20 травня 2017 року (112 год.; Літня школа з міжн. участю «Глобалізаційні виклики і сучасна освіта: реалії та перспективи» (5–9.07.2017р. на базі Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника НаУКМА (сертифікат, 36 год.).

Головні здобутки розроблюваних тем: розроблено 5 моделей підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх фаху (проведено: курси-ОДГ для педагогічних колективів – 7; проблемні курсі для педагогічних працівників ЗВО І-ІІ р. а. – 22; тренінг-курси – 4; курси-ПДГ –2; консалт-курси – 2); створено Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (1999-2016); електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (2017-2019); створено творчі педагогічні спільноти (Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти та 11 зональних шкіл новаторства; Міжрегіональний центр педагогічної освіти «Новатор» (2012–2019), Школа молодого вчителя Полтавщини (2015–2016); Координаційний центр шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Українського відкритого університету післядипломної освіти (2017–2019); СДГ «Школа-родина» (2006–2011); інформаційно-координаційний центр українського розвою на Полтавщині (1997–2010); Школа педагогічної майстерності Шалви Амонашвілі» (2008–2011); обласна школа організаційного розвитку і педагогічної майстерності для директорів і практичних психологів (2007–2008); Інтернет-лабораторія проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (2008–2010). Розроблено Положення про дизайн сучасної школи» (2000); Положення про конкурс «Авторська збірка поезій школяра» (2002), проведено 8; Положення про фестиваль «Золотий фонд уроків Полтавщини» (2011), проведено 2.

Підвищення кваліфікаційного рівня:
1977 – курси лекторів ТЗН (03–18 травня) та вчителів російської мови та літератури (1–27 серпня при Полтавському ІУВ);
1978 – курси класних керівників 8–10 класів (лектори) (10–22 квітня при Полтавському ІУВ);
1986 – курси підвищення кваліфікації керівників шкільних об’єднань класних керівників при Полтавському ІУВ;
1987 – курси керівників семінарів організаторів позакласної і позашкільної роботи при Центральному інституті удосконалення вчителів у Києві;
1990 – курси підвищення кваліфікації методистів кабінетів російської мови та літератури при Центральному інституті удосконалення вчителів;
2006 – семінар-тренінг (20-21.10) «Управлінські студії: методика, технології, перспективи», м. Київ;
2009 – курс навчання (60 год.) за програмою Четвертого міжнародного фестивалю авторської педагогіки (22–31.07), м. Южний Одеської області;
2011 – ХІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Ноосфера для освіти зрілої людини» (Київ–Чорнобиль–Полтава, 10–17.09.2011);
2014 – Всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів (11–13.06, м. Рівне).
2016 – стажування (05.10–05.11) при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського державного педагогічного університету іменіВ. Г. Короленка.

Членство у наукових та професійних об’єднаннях: Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Міжнародна асоціація А.С.Макаренка, Міжнародна асоціація освіти дорослих.

Громадська діяльність:координатор Полтавської обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» (1999–2010); координатор Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти від Полтавської області (з 2011 р.); член наукової лабораторії «Методологія та практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2017); член Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-психологічними системами».

Редакторська діяльність:

1993–1995 – член редколегії, літературний редактор науково-методичного журналу «Постметодика» (видано 10 номерів). 1999–2016 – автор і головний редактор Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» (видання ВАК України з 2000 р. Кожний номер має тематичне спрямування, відповідає сьогоденню освітян України («Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»; «Екологія дитинства»; «Щоб встигати у світі, треба випереджати в освіті»; «Післядипломна педагогічна освіта»; «Якою має бути школа України» тощо).

Через журнал проходили конкурси»: «Дизайн сучасної школи» (2000-2001);«Сільська школа» (2002–2004);«Авторська збірка поезій школяра» (2002–2017), «Творчий портрет навчального закладу» (2008–2017) тощо.

За 1999–2017 рр.видано 171 номер.

2000–2004 – редактор навчально-методичної серії «Навчитель» (видано 7 номерів).

2014–2019– член редколегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах: Cross Ref, РИНЦ, World Cat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo.

2017– 2019 – автор і головний редактор електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах: Cross Ref, World Cat, Google Академія, Open AIRE, Наукова періодика України. За 2017–2018 рр. видано 12 номерів.

Профіль журналу у Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=Ya4MzmsAAAAJ&hl=ru

 

Статистика цитування

1104

h-індекс

12

i10-індекс

16

Автор сайтів:

Членство у наукових та професійних об’єднаннях:

Член вченої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

Член науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

Відзнаки і нагороди:

1998 –нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;
2009 – почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, почесна грамота;
2010– почесна відзнака Полтавської обласної ради, почесна грамота;
2013 –орден Козацької доблесті ІІ ступеню Міжнародної академії козацтва та отримання почесного звання «Берегиня козацького роду», почесна грамота;
2018 –орден «Гордість і слава України», почесна грамота. Занесена до Книги Пошани «Гордість України. Імена та здобутки» (продовження серії видань «Україна і українці – цвіт нації, гордість країни»).
Почесна грамота Міністерства освіти України (1995).
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2001, 2004, 2005).
Почесні дипломи Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України (2008, 2009).
Почесна грамота Полтавської облдержадміністрації (2015).
Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук країни» (2018).
Почесні грамоти Всеукраїнської екологічної ліги та Всеукраїнської ВДС «Екологічна варта» (1999–2009).
Грамоти управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2003, 2005, 2007).
Грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2014, 2016, 2018).
Грамота ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2010).
Грамота управління Полтавської єпархії Української православної церкви (2012).

Дипломи: Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (2009); Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (2014); Книжкової палати України імені Івана Федорова в номінації «Краще оформлення вихідних відомостей відповідно до положень нормативних документів монографії» (2017) тощо.
Подяка Полтавського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (2005, 2009, 2012, 2013, 2017, 2018) та від інших закладів освіти області тощо.

Загальна кількість публікацій – 273 із яких: монографія, 27 (25 у співавторстві) довідників, навчально-методичних посібників, збірника наукових праць, інформаційно-методичної збірки тощо. Видано 183 номери журналу «Імідж сучасного педагога» (1999–2018)

Основні публікації:

2018

1. Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019 н. р. : електрон. інформ.-метод. зб. матеріалів / упор. : В. В. Зелюк, Н. В. Корягіна, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2018. – 68 с.
2. Білик Н. І. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у регіональній освітній системі / Н. І. Білик // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Харків, 10 квітня 2018 р.). – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2018. – С. 22–25.
3. Билык Н. И. Проектирование школ новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников последипломного образования в Украине / Н. И. Билык // Организация проектной и исследовательской деятельности : матер. науч.-практ. конф. с межд. участ. (г. Минск, 19–20 апреля 2018 г.) / редкол. : С. В.Сытникова [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования, 2018. – С. 6–8.
4. Білик Н. І. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у регіональній освітній системі / Н. І. Білик // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Харків, 10 квітня 2018 р.). – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2018. – С. 22–25.
5. Білик Н. І. Професійний статус учителя як різновид соціального статусу / Н. І. Білик // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : тези доповідей на ХІІІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції аспірантів, молодих учених та науковців 19 квітня 2018 р. / За заг. ред. В. В. Татарінова. – Кременчук : Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. – С. 18–19.
6. Білик Н. І. Інформація про тренінг-курси «Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 2 (179). – С. 73.
7. Bilyk, N. (2018). Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 28 (4), P. 3–8. (Саnada) ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
8. Bilyk, N. (2018). Adaptive-pedagogical management of innovations in post-qualifying education. Innovations in Sciens: the Challenges of Our Time: collective monograph. Hamiton, Ontario, Canada, 38–47.
9. Зелюк В. В. Навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті / Зелюк В. В., Білик Н. І. // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 6 (183). – С. 19–23.
10. Білик Н. І. Суперпрофесіоналізм – найвищий рівень творчого самопроектування особистості вчителя в регіональній освітній системі підвищення кваліфікації / Н. І. Білик // Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку суперпрофесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу : електронний зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції 23.11.2018 ПОІППО / за наук. ред. д-ра. пед. наук Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО. – С. 7–11.
11. Білик Н. І. Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих (до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 6 (183). – С. 5–6.

2017

1. Білик Н.І. Координація діяльності творчих педагогічних спільнот у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик //Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць Запорізького ОІППО. – Вип. ХVІІІ-ХІХ. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2017. – С.5–14.
2. Білик Н. І. На шляху до нової школи / Н. І. Білик, А. П. Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 1. – С. 3–10.
3. Білик Н.І. Досвід роботи Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти / Н. І. Білик // Міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта України». – 2017. – № 1. – С. 66–71. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9A.pdf
4. Білик Н. І. Особистість координатора школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. сем. з міжн. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.) / ред. колегія: С. Д. Максименко, М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, Н. В. Сулаєва, К. В. Сєдих, В. Ф. Моргун (відп. за вип.). – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2017. – 262 с. – С. 31–34.
5. Bilyk Nadia. Coordination centre of schools of innovation of Ukraine: prospectives for development // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Volume 5, № 3/2017. – P. 20–22.
6. Білик Н. І. Інформаційно-цільове забезпечення регіональних освітніх систем / Н. І. Білик // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25–27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». – Одеса : ОНУ, 2017. – С. – 27–38.
7. Білик Н. І. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі / Н. І. Білик, О. О. Бабаєва // Електронний науковий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 3 (172). – С. 10–14. –Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/109372
8. Білик Н. І. Перспективи розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону / Н. І. Білик // Електронний науковий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 4 (173). – С. 31–36. – Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/111646
9. Білик Н. І. Компетентнісно зорієнтована освітав управлінні регіональною освітньою системою : зб. наук. пр. / зан. оед. д. філос.н. Журби М.А. (за матер. ІV Міжн. науково-практ. конф. (30-31 жовтня 2017 року) / Н. І. Білик. – Монреаль : СPM «ASF», 2017. – С. 109–114.
10. Білик Н. І. Самопроектування і професійний саморозвиток молодих фахівців у регіональній системі підвищення кваліфікації/ Н.І. Білик // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – 2(20) 2017.

11. Білик Н. І. Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя / Н. І. Білик, О. Г. Галич // Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 4. 

2016

1. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія / Н.І. Білик. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2015. – 461 с.
2. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 657 с.
3. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси :Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 40 с.
4. Білик Н.І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. – 19–20 травня 2016 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 23–25. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-04.pdf 
5. Білик Н.І. Проективна модель розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону / Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – 8 квітня 2016 року, м. Кременчук. – С. 25–27
6. Білик Н.І. Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 136–148. Журнал індексується в Index Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH
7. Білик Н.І. Координація діяльності творчих педагогічних спільнот у регіональній освітнійсистемі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць Запорізького ОІППО. – № 18-19. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – С. 20–28.
8. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 3-тє вид. ; випр. і доп. / авт.-упор. : [В. В. Зелюк, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016 – 76 с.
9. Білик Н.І. Від мудрого наставника до творчого вчителя / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2016. – 2 с. обкл. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-09.pdf

2015

1. Білик Н.І. Координація діяльності молодих учителів Полтавщини у межах Регіональної школи новаторства / Білик Н.І. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
2. Білик Н.І. Самопроектування – технологія професійної самореалізації вчителя / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф.. – 21–22 травня 2015 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 25–27.
3. Білик Н.І. Канали реалізації дисемінаційної мережі шкіл новаторства України // Scientifi c and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. –С. 110–119. - Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2015/BILYK-2015-3.pdf
4.Білик Н.І. Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик// Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : зб. матер. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) 10–11 вересня 2015 р. – Київ : 2015. – 290 с. – С. 11–15.
5. Білик Н.І. VII Полтавський обласний конкурс «Авторска збірка поезій школяра» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8 (157). – С. 1–4 (рубрика «Журнал у журналі»).
6. Білик Н.І. Школа новаторства – трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик //Наукова педагогічна думка. – 2015. – № 3. – С. 106–110. (Рівне)
7. Білик Н.І. Відеокаст педагога-новатора / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9 (158). – 2 с. обкл.
8. Білик Н.І. Перспективи розвитку шкіл новаторства в регіоні : економічний аспект / Н. І. Білик // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки : тезидоповідей Х Міжн. наук.-практ. конф. асп., мол. уч. та наук. – 24 квітня 2015 р. / за заг. ред. П.І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2015. – С. 27–28.
9. Самодрин А.П. та ін. Школа – педагогічна майстерня ноосфери / А.П. Самодрин, Н. І. Білик, І.М. Бобер // Імідж сучасного педагога. – 2015 (153). – № 4. – С. 9–13.
10. Білик Н.І. Останнє інтерв’ю бійця «Азова» Дмитра Коряка (Брата) / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2 (151). – 2 с. обкл.
11. Білик Н.І. Війна стука в кожне серце / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015 (150). – № 1. – 2 с. обкл.
12. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf
13. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf 2
14. Білик Н.І. Самоосвіта дорослих упродовж життя в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Науково-методичні записки ПОІППО: Самоосвітня компетентніст учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 20015. – випуск 7. –  Полтава, 2015. – С. 50-56.

 2014

1. Білик Н.І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 1. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-1.pdf
2. Білик Н.І. Вихованість та виховуваність педагога-новатора в освітньому просторі регіону / Н.І. Білик // Електронний збірник матеріалів за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Підготовка педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (15 травня 2014 р.). – Харків. акад. неперервн. осв. – С. 354–359.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-2.pdf

3. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: / зб. матеріалів ІІ Всеукр. Інтернет-конф. (7 листоп. 2013 р.) / упоряд. Н. В. Любченко; за ред. Є. Р. Чернишової. – Київ : Ун-т менедж. освіти НАПН України, 2013. – 130 с. – C. 20–27. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-3.pdf

4. Білик Н.І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». — Одеса: ОНУ, 2014. – С. 193–205. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-4.pdf
5. Білик Н.І. Механізм трансформації новаторства в умовах регіону/ Н. І. Білик // Післядипломна освіта в Україні. — 2014. — №1 — С.101–105 — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-5.pdf
6. Білик Н.І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ») (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 29–32. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-6.pdf 7. Білик Н.І. Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик // Матеріали міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, 19–20 вересня 2014 року / [Упор. Назаренко Г.А.]. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – С. 65–68. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-7.pdf
8. Білик Н.І. Про І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»/ Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 9. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-8.pdf
9. Білик Н.І. Про проведення Міжнародної науково-практичної веб-конференції «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 8. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-9.pdf
10. Білик Н.І. Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н.І. Білик // Наукова педагогічна думка. – 2014. – № 3(79). – С. 17–20. (Рівне) — Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-10.pdf
12. Білик Н.І. Регіональна освітня система як фактор сталого розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Луганськ : Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. – Вип. 1(8). – 283 с. – С. 76–84. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-11.pdf
13. Білик Н.І. Створення інноваційного середовища для розвитку педагога-новатора / Н. І. Білик // Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна. – Кременчук : ПП Щербатих О.В. – С. 59–69. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-12.pdf
14. Білик Н.І. Фотоматеріали методичної студії зональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Хорольського, Семенівського, Оржицького районів / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 2. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-13.pdf
15. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf 

2013

1. Білик Н.І. Регіональна школа новаторства як школа вирощування вчителя-новатора / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. 35–42. – Режим доступу: http://depositarium.umo.edu.ua/wp-content/uploads/Zb-rny-k_mater-al-v_-nternet-konferents-yi_21_bereznya_2013__2013_11_19_15_02_21_272.pdf
2. Білик Н.І. Свобода творчості у поглядах А.С. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя / Н.І. Білик // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 2013. – №1 (11). – С. 65–72. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2282/1/Bilik.pdf
4. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. / за ред. С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 52 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_vydannya_POIPPO-24-05-2013%28poippo.pl.ua%29.pdf
5. Білик Н.І. Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – 2 с. обкл. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/isp_2013_6_26.pdf
5. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №7. – С. 11–15.
6. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного прогресу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кременчук, 15 жовтня 2013 р. / Редкол. І.М. Бобер, А.П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – 142 с. – С. 38–44.
7. Білик Н.І. Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства / В.В. Зелюк, Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 9–14.
8. Білик Н.І. Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства / газета «Зоря Полтавщини». – 2013. – С.4.
9.Білик Н.І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти / Н.І. Білик // Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції ДВНЗ УМО НАПН України. – 21.11.2013.
10. Білик Н.І. Педагогічне проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації вчителів / Н.І. Білик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. (В.В. Кузьменко (голова) та ін.). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 188–195.
11. Билык Н.И.Принципы обучения взрослых в Региональной школе новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников / Н. И. Билык // Межд. научн. журнал «SCIENCEandEDUCATIONaNEWDIMENSION». Серия «Педагогика и психология». – 2013. – С. 33–36.(Будапешт)– Режим доступу:  http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/seanewdim_ped__psy_i6_issue_10.pdf
12. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – 468 с. – Режим доступу: посилання на ../ potrfolio.pdf
13. Білик Н.І. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти в системі підвищення кваліфікації: навчальний модуль / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – C. 403–430. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
14. Білик Н.І. Освітні технології як умови підвищення професіоналізму та компетентності вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 137–162. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.6.pdf
15. Білик Н.І. Активні та інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості учня / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 93–114. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.4/potrfolio_1.4.pdf
16. Білик Н.І. Розвиток емоційного інтелекту вчителя і учня/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 117–134. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.5/potrfoliopdf
17. Білик Н.І. Уроки у сучасній школі: майстерність учителя і технології навчання та виховання/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 183–214. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.8.pdf
18. Білик Н.І. Методологічні аспекти роботи викладача над педагогічною проблемою/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 165–180. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.7.pdf
19. Білик Н.І. Педагогічна майстерність як значуща професійна характеристика особистості вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 67–90. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
20. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа-новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду ОІППО: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку» (7 листопада 2013 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. – 20–27.

2012

 1. Білик Н. І. Організація екологічного виховання учнів засобами художнього слова рідної мови / Н. І. Білик, А.І. Григор’єва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17–18 травня 2012 р.) / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 с. – С. 379–381.
 2. Білик Н.І. Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних працівників Полтавського регіону / Н.І. Білик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 280 с. – С. 22–29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.5
 3. Білик Н.І. Новаторський поклик початкових класів Полтавщини / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 6. – С. 1–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 4. Білик Н.І. Професійна роль учителя початкових класів / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 7. – С. 5–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 5. Зелюк В.В. Теорія і практика удосконалення педагогічної майстерності дорослих у системі підвищення кваліфікації / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Постметодика : ПОІППО. – 2012. – №4. – С. 7–22. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak_PM-107.pdf

2011

 1. Білик Н. І. Проектування як метод підготовки майбутнього менеджера / Н. І. Білик, А. Ю. Лучко, К. А. Сабецький // Технології управління освітніми закладами, присвяченої пам’яті А.С. Макаренка : матеріали Міжнародної наук.-практ. конфер. (м. Полтава, 11–12 березня 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – С. 147–
 2. Билык Н. И. Региональная образовательная система повышения квалификации: реалии и перспективы / Н. И. Билык // Образование Минщины. – 2011. – № 6(35). – С. 29–31.

2010

 1. Білик Н. І.Педагоги-майстри трудового навчання Полтавщини / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №4. – 5 с. (вставка «Журнал у журналі»)
 2. Білик Н. І. Педагогічна система А. С. Макаренка і соціально-значимі проекти шкіл-господарств / Менеджмент освітніх закладів та управління проектами: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / за заг. ред. професора М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 236–241.
 3. Білик Н.І. Лідер післядипломної педагогічної освіти України / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №9. – 2 с. обкл.
 4. Білик Н.І. Флагман освіти і науки України (творчий портрет Хорольської гімназії-родини» / Н.І. Білик, М. М. Копайгора // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №8. – 4 с. (вставка «Журнал у журналі»).
 5. Білик Н.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик, В.В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №10. – С. 29–31. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/isp/2010_10/3_Pisladiplom.pdf
 6. Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава: ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО) (член редколегії).
 7. Білик Н. І. Кафедра педагогічної майстерності / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. – С. 287–310 (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО).
 8. Білик Н. І. Мої спогади – моє життя / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В.В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – до 70-річчя ПОІППО). – С. 436–442.
 9. Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 302 с.
 10. Білик Н.І. Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону / Н. І. Білик // Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11bilhqr.pdf

2009

 1. Білик Н.І. Кафедра педагогічної майстерності : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 2. Білик Н.І. Науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 3. Білик Н.І. Виховання дітей та молоді у «Школах лідера» Полтавщини // Екологічний вісник. –  2009. – № 1 (53). – С. 24–26.
 4. Білик Н.І. Методика моніторингу якості проведення навчального процесу / Н. І. Білик, Г.М. Заєць // У кн. «Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001» / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 302 с. – С. 191–197.
 5. Білик Н.І. Освітня система – педагогічна система – виховна система // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12–13 березня 2009. – Полтава : Видавництво ПДПУ імені В.Г. Короленка. – 176 с. – С. 18–19.
 6. Білик Н.І. Підготовка магістрів за напрямом «Природознавство» засобами інтерактивного навчання / Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі». ХVI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ 25-26 червня 2009 // за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2009. – 416 с. – С. 256–259.
 7. Білик Н.І. Шляхи збереження рідкісних рослин / Н.І. Білик Н.І., Н.О. Стецюк / Екологічні питання співіснування: людина – рослина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2009, Дніпропетровськ. – К. : Центр екологічної освіти та інформації. – 297 с. – С. 107–112.
 8. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №№ 8-9. – С. 68–70. 

1996-2008

1. Білик Н.І. Нетрадиційні позакласні заходи на інтегративній основі: Посібник. – Полтава: Гротеск, 1996. – 52 с.
2. Педагогічні конкурси на Полтавщині: Методичний збірник /Автори-укладачі: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Кременчук: ПОІПОПП. – 1998. – 74 с. 
3. Настенко Н.В., Білик Н.І., Моргун В.Ф. Обдаровані діти і школа: Посібник для вчителів і психологів. – Полтава: АСМІ, 1998.– 120 с.
4. Білик Н.І., Москаленко П.Г., Тихомирова Л.В. Методологічні аспекти роботи колективу над педагогічною проблемою (з досвіду роботи гімназії №6 м.Кременчука). – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 112 с.
5. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник статтей / Редакційна колегія: П.І.Матвієнко (голова), С.Ф.Клепко (наук. ред.), І.В.Охріменко, В.О.Пащенко, Н.І.Білик, І.В.Гальченко, О.В.Савельєва, Г.О.Сиротенко, В.Ю.Стрельніков. – Полтава: ПОІПОПП. – 1999. – 376 с.
6. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – Полтава: АСМІ, 2002. – 316 с.
7. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 190 с.
8. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – 2-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.
9. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 3-є видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.: іл.
10. Цінності родинно-сімейного виховання: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: П.І.Матвієнко, Н.В.Настенко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 32 с.
11.  Матвієнко Павло Іванович: Біобібліографічний покажчик / Автор-упорядник Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 56 с.: іл. (Сер. “Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини”. Вип. 2). Укр. мовою.
12.  Білик Н.І. Мистецтво в житті. Мистецтво і життя: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: В.О.Сліпак, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 36 с.
13.  Всеполтавський посвіт школи-родини: Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 322 с.
14.  Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І., Новак О.О. – 2-е видання, доповн. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 292 с.
15.  Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 4-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2007. – 322 с.: іл.
16.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. І. – А-М. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 220 с.
17.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., допов. – У 2 ч. Ч. ІІ. – Н-Я. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 224 с.
18. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8-9. – С. 68–70.


Відповідальний за сторінку Н.І. Білик
Останнє оновлення 28.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.