Система Orphus

Картка обліку об’єктів ГПД: Куцевол Олена Едуардівна

kutsevol

Інформація про автора досвіду

Прізвище, ім’я, по батькові:     Куцевол Олена Едуардівна

Рік народження:         04.09.1965р.

Освіта: вища, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 1986р.

Фах: вчитель російської мови та літератури

Звання, нагороди:

Грамота Полтавська ОДА, управління освіти і науки, 2006р.

Грамота Полтавська ОДА, головне управління освіти і науки, 2010р.

Грамота Полтавська ОДА, департамент освіти і науки, наказ № 62 від 24.05.2015р.

Посада, місце роботи: вихователь, Решетилівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ромашка»

Педагогічний стаж: 30 років

Інформація про методичного працівника, що узагальнював досвід

Прізвище, імя, по батькові: Пасяда Марина Ігорівна

Посада, місце роботи: методист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Інформація про досвід

Тема: Формування життєвої компетентності дошкільників засобами розвивального навчання в ДНЗ.

Мета: розкрити переваги концепції розвивального навчання в роботі зі старшими дошкільниками та продемонструвати методи і прийоми ефективної організації такого навчання.

Короткий зміст досвіду

1. Суть та переваги концепції розвивального навчання.

2. З історії вивчення розвитку пізнавальних вмінь дошкільника.

3. Форми і методи організації самостійної пізнавальної діяльності дітей в процесі розвивального навчання.

4.Приклади використання навчальних ситуацій та практичних завдань за технологією розвивального навчання.

5. Пізнавальні діалоги.

6. Розвивальні ігри та вправи.

7. Лего-конструювання на розвивальних заняттях.

Основні показники результативності

В результаті вивчення досвіду роботи над проблемою розвивального навчання в старшій групі дошкільного закладу ми переконалися у необхідності впровадження розвивального навчання в освітній процес ДНЗ з метою реалізації сучасних концепцій освіти й виховання.

Мету дослідження досвіду Куцевол О.Е. досягнуто, в результаті чого нами: обумовлено, що суттєві зміни в освітньо-виховному процесі ДНЗ неможливі без впровадження ідей розвивального навчання; досліджено в певній мірі проблему необхідності розвивального навчання для виховання самостійних відповідальних творчих особистостей.

У даній роботі ми підтвердили, що при запровадженні розвивального навчання досягаються певні результати:

-         формуються компоненти інтелекту й особистості;

-         спосіб взаємодії вихователь-вихованець позитивно впливає на емоційну сферу дитини (проявляється радість, формується розкутість, самооцінка і т.д., стимул до діяльності);

-         дитина стає активним суб’єктом навчання, а педагог - партнером, а не керівником процесу пізнання.

В процесі роботи над темою ми прийшли до висновків, що розвивальне навчання буде мати успіх, коли:

-         основою розвивального навчання є самостійна пізнавальна діяльність дитини;

-         побудова освітнього процесу проходить за особистісною моделлю взаємодії педагога з дітьми;

-         дітям обов’язково надається свобода вибору діяльності та способу дій, гарантія права на помилку під час самостійного пошуку розв’язку;

-         проявляється повага до ідей і думок вихованців, зникає негативна оцінка їхньої інтелектуальної діяльності;

-         обов’язково створюється ситуація успіху, відбувається підвищення самооцінки дитини у власних очах та очах однолітків, прищеплення смаку до успіху;

-         діти залучаються до колективного, групового та індивідуального пошуку, нестандартних підходів до розв’язання завдань, оригінальних прийомів та способів дій через ігрову інтелектуальну творчу пошукову діяльність;

-         створюється відповідне розвивальне середовище.

Досліджуючи дану тему, ми переконалися також в тому, що успіх в роботі над даною проблемою залежить від майстерності і професіоналізму вихователя, а саме:

  • поваги до дитини;
  • знання особливостей кожної дитини;
  • уміння вибудовувати ланцюжок розвивальних проблемних завдань;
  • уміння утримувати постійний інтерес дітей до нового матеріалу;
  • максимальне сприяння розвитку індивідуальності дитини;
  • уміння ініціювати самостійні відкриття дитини;
  • перебування у постійному творчому пошуку.

Проведена нами робота значно збагатила власний педагогічний досвід, поскільки дана тема у фаховій літературі не розкрита, хоча умови, які б сприяли розвитку пізнавальної активності дошкільників, викладені у Базовому компоненті дошкільної освіти, в чинних програмах і методичних рекомендаціях до них, але об’єктивні, а більше суб’єктивні причини не завжди дозволяють прийти до позитивного результату. Навіть навчальні заклади ще не відійшли від підготовки фахівців з авторитарним стилем спілкування з вихованцями. Але ми впевнені, що саме пізнавальна діяльність дитини (розвивальне навчання) стане фундаментом подальшого становлення особистості.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.