Система Orphus

12 березня 2018 р. відбудеться всеукраїнський круглий стол «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей» з нагоди 155-річчя від дня народження В. І. Вернадського та 100-річчя Націонал

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Кафедра методики змісту освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у всеукраїнському круглому столі «Психолого-педагогічні проблеми формування наукової картини світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей»з нагоди 155-річчя від дня народження В.І. Вернадського та 100-річчя Національної академії наук України, який відбудеться 12 березня 2018 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

Мета круглого столу – створити умови для обміну ідеями й досвідом між ученими і педагогами-практиками з проблеми формування наукової картини та образу світу учнів у процесі інтеграції змісту освітніх галузей, актуалізувати педагогічні погляди В. І. Вернадського, узагальнити пропозиції учасників круглого столу.

Під науковою картиною світу учнів закладів загальної середньої освіти ми розуміємо систему знань, яка формується в результаті засвоєння цілісного змісту компонентів освітніх галузей.

Образ світу – особистісно значуща система знань учня про дійсність як складова наукової картини світу. Система – закономірно пов’язані елементи знань, отримуваних учнями за певний проміжок часу. Ознакою цілісності є підлягання всіх її елементів спільним для них закономірностям.

Завдання круглого столу:

-     охарактеризувати можливості творчого використання спадщини В. І. Вернадського в контексті розвитку наукового мислення учнів;

-     проаналізувати особливості формування наукової картини світу учнів на різних етапах навчання;

-     окреслити напрямки виявлення цілісності освітніх галузей і процесу вивчення їх змісту з метою формування наукової картини світу та її особистісно значущої складової – образу світу;

-     узагальнити пропозиції учасників круглого столу щодо формування наукової картини світу й образу світу учнів у процесі інтегрованого вивчення змісту освітніх галузей.

Питання для обговорення:

 1. Спадщина В. І. Вернадського в контексті розвитку наукового мислення учнів.
 2. Концептуальні основи інтеграції змісту освітніх галузей.
 3. Методичні основи формування наукової картини світу та образу світу учня.
 4. Навчальне середовище формування наукової картини світу та образу світу учня.
 5. Інтегративний потенціал ключових компетентностей.

Коло учасників:

-     співробітники відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти;

-     співробітники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;

-     педагоги експериментальних шкіл із різних областей України, директори, заступники директорів, учителі-предметники.

Умови участі у роботі круглого столу:

–      очна (заочна) участь із доповіддю та подальшою публікацією її на сайті www.dovkillya.org.uaта в електронному збірнику наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти» (на безоплатній основі) або в електронному фаховому виданні «Імідж сучасного педагога» (на платній основі);

–      участь без доповіді.

Ключові дати:

   До 12.03.2018 р. включно прийом статей до електронного збірника наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти». Статтю можна надіслати за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , вказавши в темі листа «(прізвище)_стаття», або подати особисто в день проведення круглого столу. Кожну публікацію подавати окремим файлом, назва має складатися з прізвища та ініціалів автора, наприклад IVANOV I.I.);

До 05.03. 2018 р. включноелектронна реєстрація охочих узяти участь у круглому столі за посиланням: https://goo.gl/forms/GdxIN0PO7AwqCjWA3.

12.03.2018 р. (9.00 – 13.00) – дата і час проведення круглого столу.

            ВИМОГИ до оформлення та подання статей до електронного збірника наукових праць «ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Текст публікації подається у текстовому редакторі Word версії 2003 і вище (у форматі *.doc). Обсяг: від 7-ми до 12-ти сторінок. ФорматА4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, без нумерації сторінок. Береги сторінки: з усіх боків по 2 см. Абзацний відступ 1 см.

Розміщення:

− у верхньому лівому куті зазначити індекс УДК;

− нижче посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА;

− нижче посередині зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто;

− нижче прізвища та ініціалів через один рядок – 3 анотації (до 3-х речень) + ключові слова українською, російською, англійською мовами.

− далі з нового рядка – текст публікації.

Кожна публікація повинна мати таку структуру:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

− формулювання цілей статті;

аналіз останніх досліджень і публікацій;

виклад основного матеріалу дослідження;

− висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку;

− список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК (див. http://mdu.in.ua/Nauch/novi_vimogi_shhodo_oformlennja_spisku_literaturi.pdf) в алфавітному порядку під заголовком Література. Посилання у тексті статті подаються у квадратних дужках: [7, с. 84], де 7 – номер джерела у списку літератури, а 84 – номер сторінки.

            ВИМОГИ до оформлення тексту статті до електронного журналу «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» (входить до переліку наукових фахових видань України)

Матеріали оформляються відповідно до вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 Х27-05/1.

Тексти статей (не більше 12 с.) набираються у текстовому редакторі MicrosoftWord 97 або Word 2000 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5,формат А4, береги сторінки – 2 см з усіх боків, абзацний відступ 1 см; в електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені в текстовому редакторі Word, обов’язково мають бути за текстом) відповідно до таких вимог:

Рубрикація

У першому рядку ліворуч вказуєтьсяУДК; у кожному наступному рядку:

 1. 1.Ім’я, по батькові та прізвище (напівжирним) автора чи співавторів.
 2. 2.Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання, місто, країна.
 3. 3.Домашня адреса, контактні телефони, e-mail.
 4. 4.Посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА.
 5. 5.3 анотації (4-5 рядків) + ключові слова (5-7) українською, російською, англійською мовами (інтервал 1,0).
 6. 1. Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків).
 7. 2.Формулювання цілей статті.
 8. 3.Останні дослідження і публікації, на які спирається автор. Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття.
 9. 4.Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, статистичною обробкою даних (4-5 сторінок).
 10. 5.Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 11. 6.Література подається згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК України, № 3, 2008 р.).

План статті

Додаткова інформація

Адреса оргкомітету: 36014, м. Полтава, вул. Соборності 64ж, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кафедра методики змісту освіти, каб. 4.9; відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, каб. 3.8.

Контактні особи:

координатори круглого столу – Ільченко Віра Романівна, професор кафедри методики змісту освіти, завідувачвідділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.:  (099)057-48-67;

із питань реєстрації – Нетудихатка Наталія Вікторівна, методист кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (066)131-47-02;

із питань публікацій– Антонюк Марина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України,моб. т.: (097)778-24-46; Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, моб. т.: (095)682-23-62;

із інших організаційних питань – Ільченко Олексій Георгійович, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доцент кафедри методики змісту освіти, роб. т.: (053)508-478; Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти, моб. т.: (099)057-48-67.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.