Система Orphus

Маслова Віта Анатоліївна (КПМІО)

 maslova300

Маслова Віта Анатоліївна – доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти.

Персональний код ORCIDiDhttps://orcid.org/0000-0001-7878-0359

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wW6ZuZAAAAAJ&hl=ru

Освіта: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка: природничий факультет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія» (2004). «Університет менеджменту освіти» ДВНЗ НАПН України, аспірантка кафедри загальної та практичної психології (2015-2019).

Коло наукових інтересів: Розвиток саморегуляції керівника загальноосвітнього навчального закладу як чинник його конкурентоспроможності.

Фахова діяльність: практичний психолог обласного методичного тренінгового центру природного розвитку дитини ПОІППО ім. М. В. Остроградського (2006-2008); практичний психолог СНВК №10 м. Полтава (2007-2008); методист обласного методичного тренінгового центру природного розвитку дитини ПОІППО ім. М. В. Остроградського (2008-2010); методист центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО ім. М.В. Остроградського (2010-2016);  старший викладач кафедри педагогічної майстерності (2016-2018).

З 2018 року доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти ПОІППО.

Підвищення кваліфікаційного рівня: наукове стажування: «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Польща, Варшава, 2018); післядипломне закордонне стажування: «Організація процесу підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів. Проектний підхід та європейський досвід в реформуванні системи освіти» (Польща, Краків, 2018); курси підвищення кваліфікації   ЦІППО «Університету менеджменту освіти» ДВНЗ НАПН України (2009; 2015); стажування ПНПУ ім. В. Г. Короленка (2014); .

Школа екофасилітативної допомоги «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (Полтава, 2014-2015).

Школа молодого науковця «Від перших вершин – до наукових висот» (Херсонська академія неперервної освіти, 15-19 червень 2016; Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти, 23-25 листопада 2016).

Тренінги: «Створення групових корекційних програм в умовах загальноосвітніх навчальних закладів» та засвоєння навичок корекційної роботи (Полтава, 2010); «Трансформація агресії: від апатії до самовираження» (Полтава, 2015); «Підвищення психологічної пружності школярів в умовах стресу» (Полтава, 2015); «Коучинг у діяльності науковця» (Івано-Франківськ,  2016); «Лідерський потенціал сучасного науковця» (Івано-Франківськ, 2016).

Учасник Всеукраїнських педагогічних читань «Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики» (Полтава, 2015); VII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 2015); V Всеукраїнського форуму вчених і практиків Екопсихея «Україна: посттравматичний розвиток і зростання» (Київ, 2016); ІІ Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти «Університету менеджменту освіти» ДВНЗ НАПН України, 2016); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (Київ, 2016).

 

 

Грамоти, нагороди, сертифікати

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

Публікації:

2018

1. Маслова В.А. Розвиток конкурентоспроможності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти і умовах соціально-економічний змін / В.А. Маслова // Теорія і практика сучасної психології. (Класичний приватний університет. Запоріжжя. сайт видання: www.tpsp-journal.kpu.zp.ua) – 2018. – № 5. – С. 138–143.
2. Маслова В.А. Саморегуляція як чинник розвитку саногенного потенціалу особистості в умовах упровадження концепції Нової української школи / В.А. Маслова // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: збірник тез доповідей на Міжнародній науково-практичній конференцій (Київ, 28-29 вересня 2018 р.). Київ: 2018. – С. 167–169.
3. Маслова В.А. Стратегія динамічного зростання конкурентних переваг менеджера освіти: психологічний аспект / В.А. Маслова // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: зб.наук.есе уч. стажування.(Польща, Варшава 18-21 квітня 2018р.). Варшава: 2018. С. 126–130.

2017

1. Маслова В.А. Концептуальні підходи у вирішенні проблеми саморегуляції особистості у наукових дослідженнях / В.А. Маслова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1, Том VI (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2017. – С. 380-396.
2. Маслова В.А. Психолого-педагогічні особливості ділової гри як засобу розвитку творчої особистості педагогічного працівника / В.А. Маслова // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 лютого 2017 р.) / Кременчук. – Кременчук : Методичний кабінет, 2017. – С. 63-64.
3. Маслова В.А. Аналіз сутності поняття «конкурентоспроможна» особистість в системі освіти / В.А. Маслова // Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 р. : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога / за ред. І.В. Данилюка. – К. : Логос, 2017.– С. 166 -168
4. Маслова В.А. Синдром "професійного вигорання" як результат хронічного стресу / В.А. Маслова // науково-методичний журнал "Фізичне виховання в школах України" №10 (106) жовтень 2017.- С. 34-39.

2016 

1. Маслова В. А. Актуальність проблеми розвитку саморегуляції особистості в сучасних наукових дослідженнях  /  В. А.  Маслова // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: тези доповдей Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг.ред. В. В. Олійника. − К. : УМО НАПН України, 2016. − С. 223 − 236 − Режим доступу http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_derg_slug/material_diyaln/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%87_28.10.16_23.01.17.pdf
2. Маслова В. А. Саморегуляція як чинник розвитку психологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / В. А. Маслова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – №7 (166). – С. 41 – 44.
3. Маслова В.А. Роль самоефективності керівника загальноосвітнього навчального закладу в розвитку його конкурентоспроможності/   В.А. Маслова // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конфіренції (10 листопада 2016р.) / Білоцерквівський інститут неперервної професійної освітою. – Біла Церква : БІНПО, 2016.– С. 110-113.

2009-2016

1. Маслова В. А. Синдром : професійного вигорання як результат хронічного стресу / В. А. Маслова // Науково-методичні журнал: Шкільному психологу усе для роботи. – 2015. – №11(83). – С. 104 – 106.
2. Маслова В. А. Особливості розвитку конкурентоспроможності керівника загальноосвітнього закладу/ В. А. Маслова // Науково-методичні записки ПОІППО:  Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава – ПОІППО. С. 104 – 106 – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/NZP/NMZapysky7-2015.pdf
3. Маслова В. А. Ділова гра як ресурс активного навчання педагогічних працівників / В. А.  Маслова // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 30 – 32. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
4. Маслова В. А. Розвиток життєвої компетентності дошкільника через провідну діяльність / В. А. Маслова // Постметодика – 2009. – №1. – С. 59 – 62. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/otmz/biblioteka/pm85.pdf
Маслова В. А. Особливості розвитку життєвої компетентності дитини дошкільного віку / В. А. Маслова // Часопис освіта Полтавщини. – 2009. – №18. – С. 27 – 31.

 

Останнє оновлення 03.01.2019

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.