Система Orphus

Навчально-методичний комплекс кафедри методики змісту освіти

ЗМІСТ МОДУЛЯ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ЗМІСТУ ОСВІТИ

КОД (форма заняття[1]/номер)

Зміст

Викладачі

Л1

Новий зміст освіти: реалізація державного стандарту освіти як орієнтиру навчального поступу учнів

Буйдіна О.О.,

Галайко Ю.А.,

Жданюк Л.О., ІльченкоВ.Р., ІльченкоО.Г., КанівецьЗ.М.,

Крилевець М.П.,

Халецька Л.Л.,

Федій О.А.

П1

Реалізація наскрізних змістових ліній в освітньому процесі школи

С1

Дидактичні інструменти для реалізації державних стандартів освіти

Л2

Інноваційні практики для впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі

П2

Формувальне оцінювання. Інструменти і техніки формувального оцінювання у діяльності вчителя

Л3

Сучасний урок: від проектування до реалізації

Л4/П4

Пошуково-дослідницька робота учасників освітнього процесу

Л5

Природнича освітня галузь в початковій школі: організація та зміст

Буйдіна О.О.

Л6/П6

Курс «Природничі науки» в старшій школі: організація та зміст (для вчителів освітньої галузі «Природознавство»)

П7/ С7

Методика розв’язування задач шкільного курсу хімії (для учителів хімії)

П8[2]

Особливості роботи із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання на уроках хімії (для учителів хімії)

П8[3]

Особливості роботи із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання на уроках української мови та літератури (для учителів української мови та літератури)

Канівець З.М.

Л9

Система зовнішнього забезпечення якості освіти

Л10

Механізми внутрішньої системи забезпечення якості освіти в професійній діяльності керівника закладу освіти

П11[4]

Мовленнєва культура вчителя Нової української школи (для всіх категорій, окрім учителів української мови та літератури)

П11[5]

Формування ключової компетентності «Спілкування» в умовах реформування початкової освіти

Л12

Формування ключової компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» в умовах реформування освіти

Ільченко О.Г.

Л13

Інноваційні естетотерапевтичні технології

Федій О.А.

Л15

Використання музичного супроводу при проведенні уроків фізичної культури, позакласних та позашкільних спортивних заходів (для учителів фізичної культури)

Халецька Л.Л.

П15

Використання музичного супроводу при проведенні уроків «Захисту Вітчизни», позакласних та позашкільних заходів із патріотичного виховання (для учителів фізичної культури і предмету «Захист Вітчизни»)

П16

Художньо-педагогічні технології

П17

Взаємозв’язок мистецтв. Синтез мистецтв. Інтеграція мистецтв. Методика використання творів мистецтва

П18

Регіональний аспект як складова освітньої галузі «Мистецтво». Врахування особливостей соціокультурного середовища і використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання мистецьких дисциплін

Л19/П19

Формування в учнів навичок організації безпечного життєвого простору в рамках упровадження програми з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Жданюк Л.О.

Л20/П20

Підвищення рівня професійної та громадянської компетентності педагогічних працівників з питань протидії торгівлі людьми. Дистанційний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні»: мета, можливості, особливості

Л21/ П21

Теоретичні та практичні засади створення освітнього / безпечного середовища в
закладах освіти

Ільченко О.Г.,

Жданюк Л.О.

П22 (4 год)

Методика розв’язування олімпіадних задач з геометрії (для вчителів математики, математики й фізики, математики й інформатики)

Галайко Ю.А.

 


[1]              Л –лекція, П – практичне заняття, С – семінар

[2]      Для учителів хімії

[3]     Для учителів української мови та літератури

[4]      Для педагогічнихпрацівників усіх категорій (виняток, учителі української мови та літератур, учителі початкових класів)

[5]     

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.