Система Orphus

Злочинна сутність тоталітарного режиму часів СРСР (рекомендаційний бібліографічний список літератури)

Злочинна сутність тоталітарного режиму часів СРСР

(Рекомендаційний список літератури)

Відповідно до Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації

від 18.08.2014 року № 323 щодо усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР на території Полтавської області.

 

Мертвим ми нічого не винні,

окрім правди (Вольтер).

 

Бо можна плоть потлілу воскресити,

а душу, душу винищену – ні! (Василь Барка)

 

То ж ревно помолімося за всіх,

Кого сувора доля не пригорне,

Хто не зазна ні радості, ні втіх,

За всіх, кого нещадно чавлять жорна (Юрій Клен).

 

 1. Буряк Ж. Урок з теми «Відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі». Етика. 6 клас / Жанна Буряк // Історія в школах України. – 2011. – № 6. – С. 42–44.
 2. Буланов Ю. Виховувати громадянина через практичне впровадження демократичних інституцій у навчальному закладі / Ю. Буланов // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 3 (142). – С. 69–70.
 3. Виховуємо людину і громадянина : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге / Центр Громадянської освіти і виховання ; Проект «Українські книжки для виховання толерантності»; Будинок Анни Франк. – К. : Вид. фірма «Відродження», 2009. – 128 с.
 4. Временко Л. Урок громадянської освіти (3 клас) / Людмила Временко // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 54–56.
 5. Встановлення більшовицького тоталітарного режиму в Україні. Р. I. // Вони боролися за волю України / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2007. – 1072 с. – С. 261–286.
 6. Гирич І. Історична освіта мусить виховувати громадянина / Ігор Борисович Гирич // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 5. – С. 3–7.
 7. Гриценко А. Урок на тему «Роки «застою» (1964–1985) в СРСР». Всесвітня історія, 11 клас / Андрій Гриценко // Історія в школах України. – 2012. – №С. 18–24.
 8. Денисенко С. Н. Тіні незабутих предків : історико-документальне видання / Софія Денисенко. – Чернівці : ФОП Лівак Д. М., 2005. – 264 с.
 9. Десятов Д. Методологічні принципи викладання теми геноциду у шкільному курсі історії / Д. Десятов // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 3 (142). – С. 57–60.
 10. Заїзжена Е. Ми усі – одна сім`я, неповторні – ти і я! / Емілія Заїзжена // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 57–58.
 11. Злочин проти народу: До 70-річчя голоду 1932–1933 років в Україні : матеріали регіональної науково-практичної конференції (22 листопада 2002 р., м. Полтава) / [редкол. : П. Г. Шемет (голова), А. І. Бардаченко, Д. В. Горбачук, О. П. Єрмак, П. А. Кравченко та ін.]. – Полтава :ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2002. – 184 с.
 12. Іванюк І. В. Досвід віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів: міжнародний аспект / І. В. Іванюк // Постметодика. – 2013. – № 2 (111). – С. 59–64.
 13. Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів / Яніна Камбалова // Історія в школах України. – 2011. – № 6. – С. 32–37.
 14. Кірова О. Урок курсу «Громадянська освіта» у 3 класі / Олеся Кірова // Початкова школа. – 2011. – № 5. – С. 25–27.
 15. Кожем`яка О. Протидія дискримінації, расизму та антисемітизму в поліетнічному суспільстві. Інтерактивне заняття (виховна година) для учнів 9 класу / Оксана Кожем`яка // Історія в школах України. ––011. – № 6. – С. 38–41.
 16. Кононенко П. П. «Свою Україну любіть …» / П. П. Кононенко. – К. : Твім інтер, 1996. – 224 с.
 17. Кульчицький С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 427 с.
 18. Кушерець В. Через терни – до України / В. Кушерець, В. Василашко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Знання України, 2012. – 152 с., іл.
 19. Мачулкіна О. Формування громадянської компетентності на уроках математики в початкових класах / Олена Мачулкіна // Початкова школа. – 2014. – №– С. 24–27.
 20. Моргун Ф. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу: факти і наслідки / Ф. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 424 с.
 21. Наталенко В. Ми – українці, ми – за мир! (Виховний захід) / Віталія Наталенко // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 19–20.
 22. Ніжнік О. Урок громадянської освіти у 3 класі / Оксана Ніжнік // Початкова школа. – 2011. – № 4. – С. 15–16.
 23. Овчарук О. В. Характеристики освіти для демократичного громадянства: європейський контекст / О. В. Овчарук // Постметодика. – 2013. – № 3 (112). – С. 48–54.
 24. Олефіренко М. Пора цвітіння терну: Сільський роман у семи книгах. Чорторий. Хуторяни : романи / М. Олефіренко ; передм. М. Жулинського. – Полтава : ВАТ «Видавництво «Полтава», 2008. – 668 с.
 25. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навчальний посібник / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2006. – 215 с.
 26. Плехов В. Н. Террор. Попытка осмысления артефакта Земной цивилизации (Опыт историософского исследования). Том I. / В. Н. Плехов. – К. : ЗАО «Издательский дом «ДЕМИД», 2004. – 422 с.
 27. Подольський А. Українське суспільство і пам`ять про Голокост: наукові та освітні аспекти / Анатолій Подольський // Історія в школах України. – 2012. – № 3. – С. 10–11.
 28. Політичні репресії в Україні (1917–1980 рр.) : бібліографічний покажчик / авт. вступн. статей: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов ; [упоряд.: С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко]. – Житомир : «Полісся», 2007. – 456 с.
 29. Рябченко Л. Від Снітина до Інти : художньо-документальна повість / Леонід Рябченко. – Полтава : ТОВ «РІК», 2007. – 442 с.
 30. «Свою Україну любіть …» : літературно-музичні сценарії для шкіл / [упоряд. : Р. Кульчинська, З. Діденко]. – Полтава : ТОВ «РІК», 2005. – 198 с.
 31. Сергійчук В. Депортація поляків з України : Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944–1946 роках / В. Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2000. – 191 с.
 32. Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі. Вид. 4-е, доп. / Володимир Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2000. – 88 с.
 33. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навчально-методичний посібник / авт. кол.: І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 240 с.
 34. Теремецька Т. Методичні аспекти формування міжетнічної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках історії / Тетяна Теремецька // Історія в школах України. – 2012. – № 3. – С. 34–37.
 35. Тоталітаризм і влада // Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2004. – 738 с. – С. 345–455.
 36. Чайка І. Ф. Дзвони над Лютенькою : історично-документальне видання / Іван Чайка. – Гадяч : Видавництво «Гадяч», 2006. – 438 с.
 37. Цвілюк С. А. Українізація України: Тернистий шлях національно-культурного відродження за доби сталінізму / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2004. – 200 с.
 38. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його навчання : підручник для студентів / Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна та ін. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 254 с.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 02.09.2014

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.