Система Orphus

Калініченко Ірина Олександрівна (КПМІО)

Калініченко Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XC-H36oAAAAJ&hl=ru

 

Освіта:

2010-2014 рр. – Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, здобувач при кафедрі педагогічної майстерності та менеджементу;

2002-2006 рр. – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія», кваліфікація «Учитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог в закладах освіти».

 

Коло наукових інтересів:

Актуальні проблеми навчання і виховання дітей з особливими освітніми  потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі; розвиток інклюзивно-освітньої компетентності педагогічних працівників; організація соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; механізми формування інклюзивного освітнього середовища.
Тема кандидатської дисертації «Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища», спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання» (2014).

 

Фахова діяльність:

Завідувач кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти (з 2018 р. по т.ч.); доцент кафедри педагогічної майстерності (з 2014-2017 рр.); старший викладач кафедри педагогічної майстерності (2013-2014 рр.); методист з інклюзивної освіти відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти (з 2010-2012 рр.); лаборант кафедри педагогічної майстерності (2009-2010 рр.); учитель біології та практичний психолог Дніпродзержинської загальноосвітньої школи № 7 Дніпропетровської області (2005–2008 рр.).

 

Підвищення кваліфікаційного рівня:

2018  - «Інклюзивно-ресурсні центри: тренінг для тренерів» (Київ)

2016 - «Садочок — простір дружний для дитини: тренінг  для тренерів» (Київ)

2014 — національний консультант в рамках проекту «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії»  (Київ)

2013 – «Інновації в управлінській діяльності» (Черкаси)

2011 – «Автоевалюація в школі» (Республіка Польща)

2011 – «Лідери освітніх ініціатив» (Республіка Польща)

2011 – «Основи інклюзивної освіти» (Київ)

 

Громадська діяльність:

повний дійсний член Громадського об'єднання Всеукраїнська психодіагностична асоціація, користувач психодіагностичним інструментарієм: методики PEP-3, CASD, Conners-3, Leiter-3, WISC-IV

голова Полтавського осередку Української Мережі на підтримку інклюзії "Школа для всіх"

 

Основні публікації:

2018

1. Калініченко І.О. Науково-методичні засади інклюзивної педагогіки у контексті реформування сучасної української школи / І.О. Калініченко // Педагогіка здоров’я : зб.наук.праць. VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 тр. 2018 р. : Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. - С. 697–700.
2. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упоряд. І. О. Калініченко]. - Полтава : ПОІППО, 2018. - 88 с.
3. Калініченко І. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Марина Гриньова, Ірина Калініченко // Рідна школа. - 2018. - №5-8. - С.39-43.
4. Grynova, M., & Kalinichenko, I. Trends in Inclusive Education in the USA and Canada // Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8(2). Р. 28-34. DOI: https://doi.org/10.2478/rpp-2018-0016Видавництво: De Gruyter Open (Німеччина) (англ. мовою)
5. Калініченко І. О. Інклюзивна освіта // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради. Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. С.949-951. Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. С.949-951.

2017

1. Калініченко І.О. Особливості підготовки педагогічних працівників до роботи на посаді асистента вчителя інклюзивного класу / І.О. Калініченко // Імідж сучасного педагога. – 2017. – №4/2(172). – С. 44–47. -  Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/111920
2. Калініченко І.О. Управління інклюзивним навчальним закладом / І.О. Калініченко // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи : збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 6 квіт. 2017 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – С. 15 – 20.
3. Методичні рекомендації Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році / [уклад І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 12 c. 

 

2016

 1. Калініченко І.О. Психолого-педагогічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І.О. Калініченко // зб. мат. Всеукр. Науково-метод. інтернет-конфер. Науковова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти (Кіровоград, 18-29 квіт., 2016 р.). – Кіровоград : Ексклюзив-Система, 2016. – С. 173–178. -  Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/2016-01.pdf

2. Калініченко І. О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86с. -  Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2016/dyvytysia_i_bachyty.pdf

3. Калініченко І. О. Індекс інклюзії як засіб оцінки ефективності функціонування інклюзивного освітнього середовища у сучасному закладі освіти / І. О. Калініченко // Освіта дітей з особливими освітніми потребами: від інституалізації до інклюзії : зб. тез доп. (Вінниця, 27-28 жовтн.,2016 р.). – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016. - С.153–155.  -  Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/2016-03.pdf

4. Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році [Електронний ресурс] / [уклад І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 11 c. –– Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/inklus_osvita/met_rek/metrek2016-2017.docx – Мова : укр. – Перевірено : 20.12.2016.

5. Дорожня карта учня з особливими освітніми потребами інклюзивного класу загальноосвітньої школи Полтавської області (орієнтовна) [Електронний ресурс] / [уклад І. О. Калініченко]. - Полтава : ПОІППО, 2016. – 5 c. –– Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/inklus_osvita/met_rek/dor_karta_znz.docx – Мова : укр. – Перевірено : 20.12.2016 

 

2015 

1. Калініченко І. О. Основні напрямки та принципи організації психолого-педагогічного супроводу сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах / Калініченко І. О. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 143-145. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/
2. Калініченко І.О. Формування педагогічної майстерності асистента вчителя в умовах інклюзивної освіти / І.О. Калініченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – №3 (152). – С. 44–47. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/2.pdf
3. Калініченко І.О. Інклюзивна освіта: проблеми і перспективи розвитку / І.О. Калініченко // Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб. матер. Всеукр. Науково-метод. Конф. (Кіровоград, 29-30 вер. 2015 р.). — Кіровоград: Ексклюзив - система, 2015. - С.169—172. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/3.pdf
4. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf
5. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі: тези доповідей міжнародного форуму педагогічної майстерності (Полтава, 7-8 квіт. 2015 р.) редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015.– 160 с.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
6. Калініченко І.О. Освіта дітей з особливими освітніми потребами / І.О. Калініченко // Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини : версія для обговорення / Полтав. обл. держ. адміністрація; Полтав. обл. рада; Департамент осв. і науки Полт обл. держ. адміністрації; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В.Остроградського / ред. груп : Зелюк В.В., Клепко С.Ф., Резніченко З.В., Устименко Т.А. – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 94-101 – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2015/BK.pdf
7. Калініченко І.О. Про дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня «Cтворення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального ЗНЗ» / І.О.Калініченко // Постметодика. – 2015. – №4. – С. 41–44. http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/2015-7.pdf

 

2014

1. Калініченко І.О. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд.. пед.. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І.О. Калініченко. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/KALINICHENKO-2014-1.pdf
2. Калиниченко И. А. Воспитание детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного общеобразовательного учебного заведения» / Калиниченко И. А. // Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и перспективы : сб. материалов Международной научно-практической конференции. – М. : АСОУ. – 2014. – С. 360-364. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/KALINICHENKO-2014-2.pdf
3. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf
4. Особливості виховної діяльності педагогів у роботі з дітьми з особливими потребами та девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу : матеріали обласного круглого столу / автори-упорядники : Калініченко І.О., Чарченко П.С. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 24 с.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/KALINICHENKO-2014-4.pdf

 

2013

      1. Калініченко І. О. Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних   школах / І. О. Калініченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 3 (132). – С. 44–46. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/isp_2013_3_15.pdf
2. Калиниченко И. А. Подготовка педагогических работников общеобразовательных учебных заведений к работе в условиях инклюзивного обучения / И. А. Калиниченко // Вестник Академии Знаний. – 2013. – № 3(6). – С. 114–118.

2012

    1. КалініченкоІ.О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини / І.О.Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2012. – № 9 (11) –С. 120–126. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/Naukovo_doslidna%20robota_9_11_2012.pdf
2. Калініченко І. О. Педагогічні умови виховання підлітків з особливими освітніми потребами у інклюзивному освітньому середовищі / І. О. Калініченко // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 24 (237). – С. 76–79. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Kalinithenko/2012-2.pdf
3. Калініченко І. О. Резюме аналітичного звіту за результатами проведеного регіонального моніторингового дослідження інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області / І. О. Калініченко // Освіта Полтавщини. – Полтава – 2012. – № 27–28. – С. 18– 24.
4. КалініченкоІ.О. Інклюзивна освіта – крок до забезпечення права дітей з порушеннями психофізичного розвитку на освіту / І.О.Калініченко // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 13–14 берез. 2012р.). – Полтава, 2012. – C.57–58.
5. Калініченко І. О. Компетентнісно-орієнтоване підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів по створенню інклюзивного освітнього середовища / І. О. Калініченко // Технології інтеграції змісту освіти: збірник наук. праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПОІППО, 2012. – С. 283–288.
6. Освіта Полтавщини назустріч дітям(з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області): інформаційно-методичний посібник / [упорядник І.О. Калініченко] – Полтава: ПОІППО, 2012. – 60 с.

2011

      1. Калініченко І. О. Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні / І. О. Калініченко // Постметодика. – 2011. – № 1 (98). – С. 12–17.
2. КалініченкоІ.О. Виховання емоційного інтелекту підлітків в інклюзивному освітньому середовищі / І.О.Калініченко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9. – С. 96–97.
3. КалініченкоІ.О. Інклюзивна освіта на Полтавщині / І.О.Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–24 лист. 2011р.). – Київ: Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 2011. – C. 72–74.

 

Відповідальний за сторінку Калініченко І.О.

Останнє оновлення 22.04.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.