Система Orphus

Експериментальна діяльність центру педагогічних інновацій та інформації

У 2016 році центр педагогічних інновацій та інформації координував спільно із кафедрами ПОІППО дослідно-експериментальну роботу у 42 загальноосвітніх навчальних закладах області, залучених до участі у 5 експериментах всеукраїнського рівня та 5 – регіонального. Перелік експериментів всеукраїнського та регіонального рівня у загальноосвітніх навчальних закладах та їх учасників у 2016 році подано у Звіті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського за 2016 рік, розділ VII, п.5.

Науково-методична координація здійснюється через координаторів інноваційної та експериментальної діяльності районних (міських) методичних кабінетів.

29 березня 2016 року спільно з кафедрою методики змісту освіти на базі ПОІППО ім. М.В. Остроградського було проведено круглий стіл «Від педагогічної спадщини до сучасної освітньої інноватики».

За основні напрями роботи організаторами було обрано такі: педагогічна спадщина: від ретроспективи до сучасного трактування; освітні технології зарубіжжя в українській школі; інноватика в професійній діяльності педагогів Полтавщини; місце освітньої технології на шкільному уроці; сучасний урок: від моделювання до втілення.

До участі в роботі в круглого столу були запрошені науковці області, координатори інноваційної та експериментальної діяльності МК (МЦ), заступники директорів з навчально-виховної роботи та вчителі.

У 2016 - 2017 навчальному році закінчується реалізація масштабного експерименту “Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів” (науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня - Найдьонова Л.А., заступник директора з наукової роботи, завідуюча лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, к.психол.н., регіонального - Муліка К. М., завідуюча центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО) та “Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в інноваційному суспільстві” (науковий керівник - Клепко С.Ф., д.ф. н., проректор з наукової роботи ПОІППО).

Відповідно плану реалізації програми експериментальної діяльності регіонального рівня “Створення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального загальноосвітнього навчального закладу” (науковий керівник Калініченко І.О., к.п.н., доцент кафедри педагогічної майстерності ПОІППО) проведено два засідання спеціальної дослідницької групи «Використання елементів тифлопедагогіки у класах інклюзивного навчання» (26.02.2016, ПОІППО, 10.10.2016, ДНЗ №2 "Оленка" ясла-садок комбінованого типу м. Миргород). Завданням спеціальної дослідницької групи є поширення теоретичних та практичних тифлопедагогічних знань серед педагогів інклюзивних шкіл, що дозволить зменшити негативний вплив порушення розвитку дитини на рівень її академічних досягнень.

За результатами роботи СДГ підготовлено навчально-методичний посібник для батьків дітей з порушеннями зору, які навчаються в умовах інклюзивного навчання Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [авт.-упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86 с. (Режим доступу: http://poippo.pl.ua/inkl-osv/vydannia-v-haluzi-inkliuzyvnoi-osvity).

За участі автора ідеї експериментальної діяльності, тифлопедагога спеціальної загальноосвітньої школи № 40 Макарової С.І. проведено обласний тренінг «Раннє виявлення та запобігання розвитку порушень зору у дітей молодшого шкільного віку», (Лубенська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10, 30 березня 2016 р.).

Працівники кафедри методики змісту освіти здійснюють наукове керівництво, консультування і координацію двох регіональних дослідно-експериментальних робіт прикладного характеру «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів» (Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради, Яреськівська загальноосвітня школа I-III ступенів ім. Ф.П. Борідька Шишацької районної ради, науковий керівник – Буйдіна О.О., к.п.н., завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО) і «Формування екологічних компетентностей учнів сільської місцевості» (Красногорівська загальноосвітня школа I-III ступенів Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району, Устивицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради, науковий консультант – Корягіна Н.В., к.п.н., доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО).

Результати експериментальної роботи за 2016 рік висвітлено в 6 публікаціях, з них 2 публікації здійснено викладачами кафедри, інші  відповідальними виконавцями дослідно-експериментальної роботи (Н. Б. Безкоровайна, Л. П. Бережна, В. П. Вітценко, Р. О. Ярова). Учителі експериментальних шкіл (9 осіб) залучені до участі в обласних і всеукраїнських заходах.

Для учителів екології загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області проведено обласний науково-практичний семінар «Формування екологічних компетентностей школярів в умовах сільської школи» на базі експериментального навчального закладу - Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району.

Результати дослідно-експериментальної діяльності «Формування екологічних компетентностей школярів в умовах сільської школи» висвітлювалися на наукових, науково-методичних та науково-практичних конференціях та семінарах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів (Міжнародній науково-практичній конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. Каришинські читання, 2014, 2015, 2016 рр.», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України, 2015, 2016 рр.). У підготовці публікацій взяли участь і школярі – учасники педагогічного експерименту.

Детальніше про це можна ознайомитися у Звіті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського за 2016 рік, розділ VII.

 

 

 

Відповідальний за зміст сторінки Г.О.Сиротенко
Останнє оновлення 17.02.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.