Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 62
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 3790
.

. (477)

Четвер, 07 травня 2015 15:08

Синяговська Оксана Вікторівна

Автор

syniahovska200

Синяговська Оксана Вікторівна - лаборант кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (з 22 січня 2015 року).

Освіта: факультет економіко-інформаційних технологій та управління Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка заспеціальністю:«Облік і аудит» (кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту»). Спеціалізація: Облік і аудит.

Коло наукових інтересів: філософія і економіка освіти. 

Відповідальна за зміст сторінки Л.І.Симоненко
Останнє оновлення 7.05.2015

Середа, 01 жовтня 2008 19:40

Електронні видання ПОІППО

Автор

 

Обкл.

Рік

Назва

Формат

Розмір, MБ

Завантажити

Havrysh Case50

2015

Кейс з досвіду розбудови громадсько-активних шкіл на Полтавщині / [упоряд. Р.Л. Гавриш]. – Полтава, 2015. – 36 с. (е-книга)

PDF

0,6

Завантажити

 

2015

Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м. Полтава, 27 квітня 2015 р.) [ред. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 60 с. (е-книга)

PDF

1,5

Завантажити

 

2014

Моя рідна Україна : збірник кращих методичних розробок національно-патріотичного спрямування / [упоряд. : А. М. Романенко, І. В. Дика] – Полтава : ПОІППО. – 2014. – 322 с. – Електронний ресурс.

PDF

36,7

Завантажити

 

2014

20-річчя  «Постметодики»:    /  Упорядн.  Кіптілий  І.О.  –  Полтава  : ПОІППО.  – 2014. –  323 с.  (е-книга)

PDF

10,1

Завантажити

 

2013

Кіптілий І.О. Виставкова діяльність ПОІППО у 1993-2013 роках. – Полтава: ПОІППО. – 2013. – 154 с. (е-книга)

PDF

18,7

Завантажити

 

2013

Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у
2010-2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий
І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. За редакцією С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава:
ПОІППО, 2013. – 52 с.

PDF

3,9

  Завантажити

 

2012

Public relations  освітньої організації: наук.-метод. посібю для педагогів // [ авт.-укл. О. В. Стоцька].  - Полтава : ПОІППО, 2012. - 88с. (е-книга)

PDF

1,8

Завантажити

Можливо вас зацікавить також "Друкована продукція ПОІППО"

 Відповідальний за зміст сторінки І.О.Кіптілий

Останнє оновлення 22.06.2015

Технічне завдання

на розробку НДР (науково-дослідної роботи) в ПОІППО

кафедри менеджменту освіти

на 2015 рік

1. Назва роботи: «Моделювання управлінської компетентності керівника ЗНЗ»

2. Класифікаційна група роботи: (прикладна : код 2201350)

3. Підстава для проведення роботи: наказ ПОІППО № 313 від 14.12.2010 р., рішення кафедри менеджменту освіти ПОІППО (протокол №10 від 11.12.2014 року).

4. Виконавці:

штатні (кількість) – 7

сумісники (кількість) – 0

Королюк Світлана Вікторівна, к.п.н., доцент, завідувачка кафедри;

Резніченко Зоя Володимирівна, к.п.н., доцент; в.о. професора кафедри;

Устименко Тетяна Анатоліївна, к.псих.н., доцент, в.о. професора кафедри;

Гавриш Римма Леонідівна, к.іст.н., доцент, доцент кафедри;

Водолазська Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри;

Лебедик Микола Петрович, к.п.н., доцент, доцент кафедри.

5. Керівник роботи: Королюк Світлана Вікторівна, к.п.н., доцент, завідувачка кафедри

6. Мета і призначення роботи, форма реалізації результату:

Мета роботи – обґрунтування та апробація моделі управлінської компетентності керівника сучасного ЗНЗ.

Результат –

 • концептуально розроблена та впроваджена в систему підвищення кваліфікації модель управлінської компетентності керівника ЗНЗ;
 • підготовлено науково-методичне забезпечення моделі;
 • здійснено комплекс заходів для розвитку компетентностей керівників;
 • визначено зростання рівня менеджерських компетентностей керівників-слухачів курсів ПК.

7. Термін виконання: 2014-2015 рр.

8. Загальний обсяг фінансування роботи, в т.ч. за рахунок коштів бюджетного фінансування.

в межах робочого часу

9. Джерела і орієнтовні обсяги коштів по роках:

відсутні

10. Етапи і план виконання роботи

Зміст роботи

Терміни

Виконавці

Результати

Концептуально розробити та обґрунтувати модель управлінської компетентності керівника ЗНЗ

2014 рік

Королюк Світлана Вікторівна,

Гавриш Римма Леонідівна,

Водолазська Тетяна Володимирівна, Лебедик Микола Петрович;

Резніченко Зоя Володимирівна,

Устименко Тетяна Анатоліївна.

розроблена та впроваджена в систему підвищення кваліфікації модель управлінської компетентності керівника ЗНЗ

Розробити науково-методичне забезпечення моделі

2014 рік

Королюк Світлана Вікторівна,

Гавриш Римма Леонідівна,

Водолазська Тетяна Володимирівна,

Лебедик Микола Петрович;

Резніченко Зоя Володимирівна,

Устименко Тетяна Анатоліївна.

підготовлено науково-методичне забезпечення моделі

Впровадити комплекс заходів для розвитку компетентностей керівників

2014 рік

Королюк Світлана Вікторівна,

Гавриш Римма Леонідівна,

Водолазська Тетяна Володимирівна, Лебедик Микола Петрович;

Резніченко Зоя Володимирівна,

Устименко Тетяна Анатоліївна.

здійснено комплекс заходів для розвитку компетентностей керівників

Діагностування рівня менеджерських компетентностей керівників-слухачів курсів ПК.

2015 рік

Королюк Світлана Вікторівна,

Гавриш Римма Леонідівна,

Водолазська Тетяна Володимирівна, Лебедик Микола Петрович;

Резніченко Зоя Володимирівна,

Устименко Тетяна Анатоліївна.

визначено зростання рівня менеджерських компетентностей керівників-слухачів курсів ПК.

Заплановані назви (проблеми, теми) наукових статей, їх обсяг:

 1. Королюк С.В. Визначення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ: (статті, тези), 0,5 у.д.а.
 2. Устименко Т.А. Розвиток полікультурної компетентності освітянина, 0,25 у.д.а.
 3. Резніченко З.В. Інноваційні підходи до реалізації соціального партнерства в громадсько-активних школах, 0,2 у.д.а., тези.
 4. Резніченко З.В. Вдосконалення механізмів соціального партнерства як чинник професійного розвитку персоналу, 0,5 у.д.а., стаття.
 5. Резніченко З.В. Розвиток соціального діалогу ЗНЗ у між секторній взаємодії, 0,3 у.д.а., тези.
 6. Лебедик М.П. Індикатори самооцінки діяльності методистів ПОІППО, 0,25 у.д.а.
 7. Гавриш Р.Л. Управління школою, що навчається, 0,4 у.д.а.
 8. Гавриш Р.Л. Інноваційна діяльність шкіл в інформаційно-освітньому просторі, 0,5 у.д.а.
 9. Водолазська Т.В. Науково-методичні рекомендації з впровадження технології формування готовності педагога до моделювання освітнього середовища в практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1 у.д.а.
Четвер, 28 червня 2012 22:20

Королюк Світлана Вікторівна

Автор

 

 

1.      Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти.

2.      Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації» (2006 р.).

3.      Участь у проектах:

·          навчання з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за проектом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл» (Благодійна організація «Вчителі за демократію і партнерство») (Київ, 2006 р.);

·          навчальні курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за підтримки корпорації Microsoft в рамках реалізації ініціативи «Партнерство в навчанні» (Полтава, 2006 р.);

·         навчання провідних викладачів системи післядипломної педагогічної освіти за проектом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (компонент «Професійний розвиток педагогічних працівників») (Київ, 2007 р.);

·       учасник-фасилітатор українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (Полтава, 2008 р.);

·          учасник-розробник місцевого проекту в рамках українсько-польсько-нідерландського проекту «Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах» за підтримки Федерації освітніх ініціатив Республіки Польща та Благодійної організації «Центр освітніх ініціатив» (Львів, 2008 р.);

·          тренер курсу «Міжкультурна освіта в школі» за проектом Центрального Осередку Вдосконалення Вчителів Республіки Польща «Шукати спільне – зрозуміти відмінності – міжкультурна освіта в школі» за фінансової підтримки державного бюджету у 2008 році «Імплементація польської програми співпраці задля розвитку та підтримки міжнародної співпраці ка користь демократії і громадянського суспільства» (Польща, 2008 р.);

·          тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за проектом «Міжнародні  стандарти якості діяльності громадсько активних шкіл»;

·          розробник курсу для ІППО «Лідерство та інклюзивна освіта» в рамках україно-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливиими потребами в Україні».

4.      Основні праці:

1.      Королюк С.В. Управлінська культура керівника ЗНЗ: Лекції з курсу “Освітній менеджмент та самоменеджмент  керівника”/ С.В.Королюк. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 108 с.

2.      Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: збірник тестів для керівників і закладів освіти / Уклад. Королюк С.В. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 32 с.

3.      Королюк С.В. Основи соціального управління: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.010105 – „соціальна педагогіка”/ С.В.Королюк. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 144 с.

4.      Королюк С.В. Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С.В.Королюк. – Полтава: АСМІ, 2007. – 186 с.

5.      Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесіпідвищеннякваліфікації: Монографія / С.В.Королюк. – Полтава, 2007. – 168 с.

6.      Королюк С.В. Удосконалення діяльності гроадсько-активної школи задля демократичного розвитку громади // Школа для громади, громада для школи / За ред. Л.І.Даниленко: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2010. – Ч. ІІ. – 172 с. (розділи 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5).

7.      Королюк С.В. Від громадсько-активної школи до громадсько-державного управління // Школа для громади, громада для школи / В.І.Ковальчук, С.В.Королюк: Навч.-метод.посібник: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – К.: ФО-П Парашин К.С., 2011. – Ч. І. – 125 с.

8.      Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: Навч.курс і навч.-метод. посібник / С.М.Єфімова, С.В.Королюк. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2011. – 81 с.

5.      Відзнаки і нагороди: Грамота Полтавського ОІППО (2003 р.); Грамота управління освіти і науки Полтавської ОДА (2004 р.); Грамота Полтавської ОДА управління освіти і науки (2007 р.); Почесний диплом Четвертої виставки-презентації Освіта України «Інноваційні технології навчання» (2007 р.), Грамота управління освіти і науки Полтавської ОДА (2012 р.).

6.      Телефони:

0532-56-54-23 (службовий).

7.    Електронна адреса:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8. Ключові кваліфікації:

sertif2

svidotstvo1

                 

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

 

Дослідницьке навчання - навчання на основі досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти

(Виступ Клепка Сергія Федоровича, проректора з наукової роботи ПОІППО, д.філос.н., доцента)

Шановні колеги!

Мій виступ складається із двох частин: про «уміння ділитися» або про відповідне формування ІКТ-компетентностей лекторів ПОІППО та про розвиток дослідницького навчання в системі освіти області як інноваційної ідеї.

У травневі дні ми відзначаємо день утворення нашого інституту в далекому 1940 році. Цього року маємо вже 72 роки інститутської історії. Звертаючись до приводу нашого зібрання, потрібно чесно зізнатися,  що наука у стінах ПОІППО – це молоде крихке тендітне антинормативне створіння, не підліток, але навіть ще не випускник ВНЗ, бо з 72 років лише 19 останніх років як існують в інституті кафедри, завданням яких є зокрема розвиток освітянської науки. Антинормативність наукової діяльності в інститутах ППО пояснюється тим, що законодавцям до цього часу притаманний радянський стереотип, що методика не є сферою науки, що закріпився пострадянським терміном «науково-методична робота», який довільно і випадково витлумачується і сьогодні хибним колом визначень на зразок «мокра вода».

Ймовірно, нечисленний корпус науковців ПОІППО може здобути за свою діяльність за цей недовгий час як схвальні оцінки, так і критичні зауваження. Можна було більше захистити дисертацій, надрукувати змістовніші книги та журнали, прочитати ефективніші лекції. Зрештою, зробити освіту в області ліпшою. Але з тих чи інших причин цього не сталося. Однак із презентацій кафедр ви довідалися про основні напрямки та результати нашої діяльності, відчули наше задоволення чи навіть захоплення здійсненою науковою роботою.

Хоч сто разів можна проголошувати фаустівське «Зупинись, мить» чи навіть вигукувати неакадемічне «Стоп», але світ настільки швидко розвивається, що його цими проханнями чи командами не зупинити.  Якщо ви хочете не опинитися на узбіччі, і хоча б залишитися там, де ви є зараз, то вам необхідно бігти. Такі жорсткі закони наукової і економічної конкуренції, в якій ми існуємо. Правило якому все більше ми підкоряємося, – «надрукуйся або помри».

Сучасна наука, що твориться в Полтаві, Києві чи Зінькові, продукується сьогодні в контексті всього світу. Локальний науковий труд повинен бути глобально аргументованим. Така вимога потребує розвитку комунікацій ученого як з усім світом, так і зі своїми колегами в межах окремо взятої навчальної установи.

Зібрання, на якому ми присутні, є спробою розвинути важливий елемент «регіональної моделі інформаційно-комунікаційного освітнього простору» - її ядро, наукові комунікації між «учителями вчителів».

Перед нами завдання – просканувати та розвинути «регіональну модель інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти», які презентуватимуться областями України 26–27 вересня 2012 року на ІV Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій. Ми повинні мати відповіді на основні питання до освітян і управлінців, що породжені парадигмальнами змінами технологій навчання в умовах інформаційного суспільства та розбудови суспільства знань, а саме:

     формування ІКТ-компетентностей учнів, учителів, методистів, працівників ПОІППО, учених;

     структура, організація та методичне забезпечення комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища в різних типах закладів освіти;

     дидактичні засади створення електронних засобів навчання й оволодіння ними викладачами вищої школи;

     електронні бібліотеки, медіатеки та інші  освітні ресурси – темпи створення, процедури поповнення;

     використання в навчанні глобальних комп'ютерних мереж; соціальних мереж та електронних освітніх спільнот; моделей і технологій відкритої освіти та дистанційного навчання;

     використання інформаційно-комунікаційних технологій у наукових дослідженнях та управлінні освітою;

     інтенсивна підготовка вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Щоб практично відповісти на такі виклики, нам передусім потрібно згуртуватися в рамках системи ПОІППО, в якій, окрім штатних працівників, сумісників, фундаментальну роль відіграють науковці, яких інститут запрошує читати лекції, консультувати СДГ та освітні експерименти.

Викладач ПОІППО потребує інтенсивної підготовки до використання ІКТ у навчальному процесі, Але нині він потребує передусім розвитку Уміння ділитися (Sharіng). У книжці «Вікіноміка»,  всеосяжному керівництві зі створення стратегій двадцять першого століття, вказано:  «Розумні компанії сьогодні розуміють, що вміння ділитися (Sharіng) – це  більше, ніж правила гарного тону на дитячому майданчику»[i].

Цим і обумовлено видання каталогу резюме лекторів ПОІППО, де кожний із нас поділився своїми досягненнями – назвами праць, електронною адресою, сайтом, ідеями проектів. Бібліотека інституту буде вдячна, якщо Ви поділитеся електронними варіантами своїх праць, щоб ними могли скористатися наші працівники й учителі.

Але це лише розмова про форму нашої  наукової і навчальної діяльності. З цього року (2012) впроваджено в ПОІППО рейтингову систему оцінювання діяльності його науково-педагогічних працівників, і рейтинг, сподіваюсь стимулюватиме нас тримати електронну  форму – демонструвати «Уміння ділитися» і відповідне Формування ІКТ-компетентностей.

Але сьогодні неозброєним оком помітна тенденція впровадження в загальну середню освіту методики дослідницького навчання. Ланцюг інноваційних інфекційних імпульсів на всіх рівнях освіти зрозумілий: викладач-дослідник; студент-дослідник; учитель-дослідник; методист-дослідник, учень-дослідник. Ця стратегія застосовується не лише для підготовки учнів і студентів до праці в науковій сфері.

Активно розробляється А. І. Савенковим методика дослідницького навчання молодших школярів у Росії. Вирішуються питання: які ігри та вправи розвивають ті чи інші дослідницькі вміння; як навчити дітей елементарним навичкам дослідницького пошуку; якими повинні бути теми досліджень і як їх вибирати; як проводити навчальні дослідження; як організувати захист дитячих дослідницьких робіт і творчих проектів. Ще більше акцентується увага на формуванні у школярів дослідницьких навичок у західних країнах, зокрема у початковій освіті, оскільки молодші школярі є природженими дослідниками.

Проте в українському Державному стандарті початкової загальної освіти – про це ні слова[ii]. У всьому тексті Стандарту лише один раз обумовлено, що учні повинні «досліджувати та моделювати числа на основі поняття про класи і розряди». Але я думаю, що вчитель, як і викладач у ПОІППО, здатен реалізувати  стратегію дослідницького навчання незалежно від того, є завдання розвитку дослідництва у стандартах, програмах, підручниках чи ні.

Термін «дослідницьке навчання»

Термін «Дослідницьке навчання» адекватний англійському терміну «Research-based Learning», який також можна перекладати як  «навчання на основі дослідження» (ННОД),  науково-орієнтоване  навчання (НОН); дослідницько-орієнтоване  навчання (ДОН). В англомовній літературі про вищу освіту можна знайти й інші терміни, пов'язані з цією ж ідеєю[iii].

Дослідницьке навчання – багатогранна концепція, яка звертається до різноманітності стратегій навчання та викладання, що пов'язує дослідження та викладання. Гарна практика дослідницького навчання містить:

Результат: у лекціях відповідно до навчальних планів повідомляються ультрасучасні результати досліджень освіти та педагогіки, які проводяться викладачами;

Процес: наші лектори використовують методи навчання, що базуються на принципах сучасного процесу наукових досліджень;

Інструмент: у навчанні слухачів-учителів застосовуються сучасні інструменти дослідження, які можуть бути потім використані ними в роботі з учнями;

Контекст: розвиток особистості вчителя, його професійної компетентності пов’язується у післядипломній освіті з культурою сучасних наукових досліджень.

Якщо шукати термін, яким необхідно охарактеризувати сутність навчального процесу в ПОІППО, то найбільш відповідним буде дослідницьке навчання. Стратегію дослідницького навчання необхідно визнати найбільш ефективною масовою моделлю взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик. Проте нами ще не використано всі переваги цього підходу в системі післядипломної педагогічної освіти. Як відомо, ПОІППО проводить науково-дослідницьку роботу відповідно до затвердженої УкрІНТЕІ теми «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства»

Дослідницьке навчання  завжди було ядром програм післядипломної педагогічної освіти. Проте ми не завжди це розуміли і не працювали над цим цілеспрямовано. Стартом відповідної діяльності для нас стала книжка «Наукова робота і управління знаннями».

Проте вже можемо навести успішні приклади реалізації стратегії дослідницького навчання на теренах освіти Полтавщини.

Почну з казок.На основі зібраних учителями та учнями фольклорних матеріалів видано збірки «Казки Полтавщини», 37-а та 38-а книги 40-томної серії українських народних казок, що зібравбуковинський фольклорист Микола Зінчук із села Довгопілля Путильського району Чернівецької області. До цієї дослідницької роботи були залучені педагоги та школярі із 14 районів області[iv].

Мережа СДГ, яка надає можливість чітко зафіксувати число слухачів-учителів, залучених нами до наукової роботи.Прикладом є СДГ із технологічної освіти, у рамках якої заступник директора з науково-методичної роботи, вчитель трудового навчання Великопавлівської СШ І-ІІІ ст. Зіньківського р-ну МосквичМикола Петровичстворив електронні посібники.

Іншим прикладом є  регіональна історія Полтавщини О.Білоуська, що не потребує реклами. Або дослідницька праця вчителя правознавства  Е.Фісуна.

Ми пишаємося і внеском двох сотень полтавських учителів-публікаторів, талант яких дістав розвиток внаслідок діяльності видавництва «Шкільний світ».

Я захоплююся діяльністю в напрямі дослідницького навчання біологів ПНПУ з вивчення природних заповідників нашого краю, науковою школою методики географії в університеті, що плідно співпрацюють з нашим  інститутом.

Потрібно вказати і на стимулюючу роль лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України у стінах ПОІППО – це стандарти та нові посібники.

Переваги дослідницького навчання для слухачів-учителів розкриті у книгах поіпповських дослідників багатогранного явища педагогічної культури – професорів В.В. Зелюка, В.Ф. Моргуна, Т.А. Устименко, С.В. Шейка.

Приклади можна продовжувати. Наше завдання – створювати нові, досягти кумулятивного ефекту.

Переваги дослідницького навчання для слухачів-учителів

Наші вчителі постійно висловлюють побажання у більшій практичності навчання в системі ППО. Що вони мають на увазі, коли бажають більшої практичності? Моя гіпотеза – вони прагнуть здійснення в навчанні з ними технології дослідницького навчання, яка має багато переваг для наших слухачів-учителів:

1.  Надається гарантія, що зміст курсів включає ультрасучасні дані досліджень – наголошення на питаннях «чому?» і «як?», а не тільки на фактах.

2. Слухачам-учителям здійснюють викладання в контексті передових досліджень, відповідно до часу та без хибних тлумачень у випадку базування навчання на зовнішніх матеріалах досліджень або підручниках.

3. Слухачі-учителі здобувають доступ до ресурсів, які є суттєвими для високоякісного навчання.

4. Активне залучення до дослідження забезпечує більш приємний і стимулюючий навчальний досвід – академічне товариство і програми формують в учителів бажання та навички відшукати нове знання в контексті пожиттєвого навчання.

5. Учителі здобувають здатність конкретно формулювати їх бажання щодо отримання нового знання та впевненість у здатності виробити знання для майбутнього.

6. Учителі стають більш привабливими й успішними на ринку зайнятості, оскільки розвиваються їхні навички і здібності критичного й аналітичного мислення, інформаційного пошуку й оцінки; вирішення проблем; проведення, оцінки досліджень, які є корисними для особистого та професійного життя слухачів-учителів.

7. Слухачі-учителі знайомляться із етосом науки – цінностями дисциплін, методів і  наукової етики; збільшується їхнє розуміння способів позитивного внеску в суспільство тими чи іншими навчальними предметами.

Колеги! Сьогодні маємо низку свят: 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний день музеїв. Варто нагадати про необхідність концептуалізації на практиці музейної педагогіки. У третю суботу травня в Україні, тобто завтра, відзначаються День науки згідно з Указом Президента України (№ 145/97 від 14 лютого 1997 р.) та День Європи відповідно до Указу Президента (№ 339/2003 від 19 квітня 2003 року).

Сподіваюсь, що цей парад свят сприятиме розвитку нашої відповідальності і ефективності, реалізації в освіті області сучасних освітніх стратегій.

Дякую за увагу!

 

[i]Викиномика. Всеобъемлющее руководство по созданию стратегий двадцать первого века![Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wikinomics.com

[ii] Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти: постанова від 20.04.11 року  №462 / Україна. Кабінет Міністрів.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/

[iii]Research-based / research-led / research-enhanced; / research-informed / Royce Sadler, GIHE

[iv] Українські народні казки. Кн. 37:Казки Полтавщини / записав, упорядкув. і літ. опрац. Микола Зінчук. - 2010. - 376, [8] с.

[I]Викиномика. Всеобъемлющее руководство по созданию стратегий двадцать первого века![Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wikinomics.com

[II] Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти: постанова від 20.04.11 року  №462 / Україна. Кабінет Міністрів.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/

[II]Research-based / research-led / research-enhanced; / research-informed / Royce Sadler, GIHE

[IV]Українські народні казки. Кн. 37:Казки Полтавщини / записав, упорядкув. і літ. опрац. Микола Зінчук. - 2010. - 376, [8] с.

веб-адреса цієї сторінки: http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=864&Itemid=864

Відповідальна за зміст сторінки Л.ЛитвинюкПонеділок, 25 червня 2012 19:38

Виступ Зелюка В.В., ректора ПОІППО, к. п. н.

Автор

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

 

 

 

Стенограма виступу
ректора ПОІППО

Зелюка Віталія Володимировича

на зібранні науковців і лекторів ПОІППО «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва», присвяченому відзначенню Дня науки в Україні
18 травня 2012 р.

 

 

Шановні колеги!

Дорогі Друзі! 

Щиро й сердечно вітаю Вас із Днем науки!

Уперше ми запросили вас, флагманів педагогічної науки, дослідників різноманітних проблем організації та здійснення освітніх реформ, до обговорення теми «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва».Приємно відзначити, що найостанніше, найсвіжіше слово освіти й науки наші слухачі отримують саме від вас. Фактично інститут здійснює роботу у руслі нових досліджень, тому орієнтуємо наших професорів і доцентів на донесення найсучасніших досягнень науки на лекційно-практичних заняттях, проведенні експериментальної роботи тощо.

Про історію нашого освітнього закладу можна було б дізнатися з нашої колективної монографії«Історія Полтавського обласного інститутупiслядипломної педагогічної освiти iмені М.В.Остроградського. 1940–2010». Однак варто у цей час пригадати основні віхи цієї історії: інститут є правонаступником Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів; 17 грудня 1992 року його було реорганізовано у Полтавський обласний інститут пiслядипломної освiти педагогічних працівників; у 1999 – постановою Кабінету Міністрів України інституту було присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського; у 2000 – установу перейменовано у Полтавський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iмені М. В.Остроградського.

Діяльність науковців ПОІППО спрямована на створення нової методології та філософії освіти, забезпечення якісного психолого-педагогічного й науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, подальший розвиток педагогічної та психологічної наук.

Одним із головних напрямів наукової діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського є організація та проведення наукових досліджень, які відповідають сучасним потребам розвитку освіти й науки. Серед основних завдань цієї діяльності – проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень із пріоритетних напрямів сучасної науки.

Організація науково-дослідної та науково-методичної роботив інституті забезпечується науково-методичною радою, центромпедагогічних інновацій та інформації, кафедрами: філософії та економіки освіти (з 1994); педагогічної майстерності (з 1996); менеджменту освіти (з 1999); методики змісту освіти (з 2002).

Загальна концепція наукових досліджень ПОІППО – «Моделі взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства» – це цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем у галузі філософії, педагогіки, психології, соціології, економіки.

Молоді науковці, котрі вирішили присвятити себе науковій діяльності, здобувають освіту через аспірантуру за денною та заочною формами навчання з 5 спеціальностей. Плідно працює наукова школа під керівництвом д. пед. н., професора, дійсного члена НАПН України В. Р. Ільченко.

Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді ґрунтовних монографічних досліджень, навчальних посібників, статей, навчально-методичних посібників, з яких 5 отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

ПОІППО є організатором традиційних науково-практичних конференцій, семінарів. Так, протягом останніх трьох років проведено 13 конференцій міжнародного та 101 всеукраїнського та обласного рівнів.

Особлива увага приділяється залученню до наукової роботи методистів області та директорів шкіл. Активно працюютьпедагогічна студія молодого лектора, 21 спеціально-дослідницька група, школи педагогічної майстерності, постійно діючі науково-методичні семінари тощо.

Інститут активно залучає учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах. Лише протягом 2011–2012 років 1371ученьПолтавщинистали переможцями та призерами IIІ етапу Всеукраїнськихучнівських олімпіад.

 

Результати діяльності ПОІППО відзначені нагородами останніх років:

2009 – диплом «За розробку і впровадження інноваційних освітніх технологій», Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України. 2010 – отримані срібні медалі ІІ Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України» та Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади». 2011 – інститут виборов золоту медаль на ІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади»; срібну медаль ІІІ Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті». 2012 – диплом «Лідер наукової діяльності» за високі показники у III Міжнародній виставці сучасних закладів освіти в рейтинговому виставковому конкурсі «Наукова діяльність»; отримав відзнаку «Освітянський Оскар» і золоту медаль, удруге здобув Почесне звання «Лідер сучасної освіти».

Інститут має Міжнародний Стандарт ISO 9001:2009 (сертифікат на систему управління якістю). Як результат – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського – визнано одним із провідних вищих навчальних закладів системи ППО України.

 

Спільні наукові дослідження із зарубіжними партнерами

Міжнародне співробітництво здійснюється інститутом за багатьма напрямами, серед яких визначальними є реалізація із зарубіжними вищими навчальними закладами спільних наукових та освітніх проектів у галузі післядипломної педагогічної освіти (Росія, Республіка Білорусь, Польща, Нідерланди, Німеччина тощо), реалізація спільних проектів, обмін делегаціями, забезпечення навчання та стажування науково-педагогічних працівників і методистів, а також організація міжнародних науково-практичних конференцій.

Інституцькою традицією є проведення обласних ярмарків педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини». У цьому році проводимо вже XV-й. Значно зріс творчий потенціал друкованої продукції освітян області.

Видавнича діяльність інституту

Працівниками інституту за 1994–2011 рр. підготовлено та надруковано 531 найменування літератури обсягом 4562 ум. д. а. загальним тиражем 201 950 примірників. Маємо 4 періодичних педагогічних видання: з 1993 р. виходить науково-методичний журнал «Постметодика» (видано 100 номерів), з 1999 – науково-практичний журнал «Імідж сучасного педагога» (122), які є виданнями з педагогічних наук ВАК України. З 2004 р. виходить обласний часопис «Освіта Полтавщини» (24), з 2012 – збірник «Наукові записки».

Слід зазначити, що педагогічні працівники, котрі захистилися в стінах нашого інституту, працюють в інших вишах України, однак плідно здійснюють співробітництво з нами (д. пед. н., професори Бойко А.М., Ільченко В.Р., Стрельніков В.Ю., Кравченко Л.М.; Гуз К.Ж.; к. пед. н., доценти Мирошниченко В.І., Дзюба Т.М., Киричок О.Б., Лисенко А.В.).

Майбутнє нашої держави – це наші діти, це якісна підготовка і неперервне підвищення професійної кваліфікації їхніх учителів. Сподіваюсь, що об’єднання зусиль науковців із різних сфер і вишів, яких залучаємо до проведення занять із нашими слухачами, сприятиме якнайефективнішій організації системи післядипломної педагогічної освіти через інтеграцію результатів новітніх наукових досягнень, забезпечить її динамічний розвиток в авангарді сучасної освіти.

Отже, відповідно до теми нашого зібрання «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва» вважаю, що слід акцентувати нашу подальшу роботу на таких питаннях: надавати перевагу моделі навчання на основі досліджень (ННОД); сприяти впровадженню в ЗНЗ Стратегій шкільного навчання на базі дослідництва (Researched-Based Strategies). 

Бажаю всім добра й злагоди, щастя та міцного здоров’я, творчого натхнення, нових відкриттів на славу Науки та рідної Полтавщини!

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

 

 

 

Стенограма виступу
заступника начальника ГУОН ПОДА

Горбаньової Світлани Володимирівни

на зібранні науковців і лекторів ПОІППО «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва», присвяченому відзначенню Дня науки в Україні
18 травня 2012 р.

 

Шановні колеги!

Перш за все дозвольте передати Вам вітання із Днем науки від начальника Головного управління освіти і науки Мирошниченка Володимира Івановича з побажаннями Вам здоров’я, невичерпного джерела Вашої творчості, щоб Ви дійсно отримували і моральну, і матеріальну насолоду від тієї роботи, яку проводите.

Загалом хочеться сказати, що дуже приємно знаходитися у цій залі. Незважаючи на те, що сьогодні п’ятниця, кінець робочого дня, тут відчувається особлива аура, адже зібрався цвіт, інтелігенція нашої області. Коли збираються науковці і практики, говорять про об’єднання зусиль щодо виховання підростаючої зміни, це дійсно надзвичайно важливо.

На рівні держави звертається увага на розвиток науки. Одним із пріоритетних завдань державної політики є підвищення ролі вітчизняної науки. «Наукова сфера має стати інноваційною, відкритою, активною, мобільною та сучасною», – сказав Міністр освіти і науки, молоді та спорту Д. Табачник.

Щодо цього, хочеться зазначити, що нині у Полтавській області створено та розглянуто на депутатських комісіях, зокрема, на бюджетній, з питань освіти низка проектів, наприклад, «Інноваційний розвиток освіти Полтавської області на 2012–2014 роки», фінансування якого визначене у розмірі 1 501 000 грн. і 159 000 грн. із обласного бюджету.

Думаю, що є низка досить цікавих напрямків, зокрема і щодо екологічного землеробства, виведення районованих висококультурних сортів, створення студентського бізнес-інкубатора тощо.

Я – вчитель-практик, і знаю, як важливо у практичній діяльності співпрацювати із науковцями, чути цікаві звіти про наукову та практичну діяльність освітян області.

Недавно відбувся науково-практичний семінар, проведений викладачами кафедри менеджменту та працівниками центру педагогічних інновацій та інформації Полтавського ОІППО, що зібрав керівників громадсько активних шкіл і шкіл майбутнього. І я подумала: «Як же це чудово, коли ми бачимо нові шляхи, нові підходи, коли ми об’єднуємо зусилля щодо їх реалізації!».

Учора, 17 травня, на науковій конференції, присвяченій діяльності   І.Ф.Паскевича, виступав наш шановний Олександр Андрійович Білоусько, який розглядає сьогодення через постать історичну, ставить питання: «А що і як нам необхідно зробити для майбутнього покоління, щоб воно стало успішними? Як використати отой потенціал не в політичних дебатах, а для виховання?»

Дуже важливим є об’єднання педагогів із психологами. Я просто кажу «Браво!» психологам-науковцям і практикам, тому що одне із найважливіших завдань, звичайно, є посилення психолого-педагогічного супроводу, розуміння наших дітей, адже інакше не може бути.

Я бачу роботу творчих груп, і щодо розвитку здоров’язбережувального потенціалу, і всього того великого підґрунтя – практики, що є в ЗНЗ області (наприклад, ЗШ № 13, але ж вона не єдина).

Мені ще хочеться сказати «Браво!» інституту післядипломної педагогічної освіти за те, що дуже приємно тут бувати. Тут панує здоровий дух, і коли працівники ПОІППО виходять на телеекрани з метою пропаганди того, що робиться,  і те, що саме Інститут виступає у ролі об’єднувача практиків, науковців, управлінців і на міжнародному рівні, і на нашому регіональному. Насправді, діти в нас інші стали, і ми повинні шукати сучасні моделі для того, щоб виховувати наших дітей і патріотами, і успішними в житті, і просто щасливими людьми. Дякую Вам. Спасибі за увагу.

Понеділок, 25 червня 2012 11:42

Фото

Автор

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

Лектори  Полтавського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  імені М.В.Остроградського  :  довідник  [укладачі  : Т.О.Бондар,  Л.В.Литвинюк].    Полтава  :  ПОІППО, 2012. – 76 с. (PDF)

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.