Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 3790
.

. (477)

Лист МОН від 02.04.2015 р. №1/9-169 “Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальнихзакладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями)у 2015/2016 навчальному році

Лист МОН № 1/9-280 від 05 червня 2015 року "Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році"

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивнихгруп у дошкільних навчальних закладах»

Закон України« Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011).

Наказ МОН від 12.02.  2015 № 134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

Лист МОН від 13.08.2014 №  1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів».

Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку».

Лист МОН від 25.06.2014 №  1/9-335 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року№ 80 «Про затвердження Типових навчальних планівспеціальних загальноосвітніх навчальних закладівдля дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (початкова школа)»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (вступає в дію з 1  вересня 2014 року)

 Перелік  навчальних  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2013/2014 навчальному році

 Лист МОН від 05.10.09 №1/9-684 «Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету «Українська жестова мова».
 Лист МОНМСУ від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням».
 Лист МОНМСУ від 25.09.12 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
 Лист МОНМСУ від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 Лист МОНМСУ від 26.07.12 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».
 Лист МОНМСУ від 02.01.13. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».
 Лист МОНМСУ від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах».

 Лист  МОН № 1/9-587 від 29 серпня 2013 року «Про навчальні плани у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на 2013-2014 навчальний рік».

 

Відповідальна за зміст сторінки І.О.Калініченко

Останнє оновлення 09.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Т.В.Хорошева

Останнє оновлення 23.06.2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Лекційні заняття до навчального модуля кафедри методики змісту освіти «Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності педагогічного працівника»

№ з/п

Прізвище І.П.

Тема лекції.

1.

Буйдіна Олена Олександрівна

1. Організація науково-дослідницької роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

2. Основи профільної диференціації в загальноосвітніх навчальних закладах

3. Завдання та нормативно-правове забезпечення освітньої галузі «Природознавства» Державного стандарту початкової загальної освіти.

4. Механізми реалізації завивання навчального предмету «Природознавство» в початковій школі

5. Методичні підходи до організації роботи з навчання учнів розв’язувати задачі шкільного курсу хімії.

6. Формування і розвиток основних понять у сучасному шкільному курсі хімії.

7. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів в кон6тексті компетентнісного підходу

8. Методична система навчання: структура, функції та характеристика компонентів

9. Дидактико-методичне забезпечення процесу засвоєння природничого матеріалу молодшими школярами.

10. Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів.

 

2.

Ільченко Віра Романівна

1. Психолого-педагогічні умови формування природничо-наукової картини світу в учнів (початкової, основної, старшої школи).

2. Комплексний підхід до оцінювання ефективності дидактичного процесу в дошкільному вихованні та початковій, основній, старшій школі.

3.

Федій Ольга Андріївна

1.  Інноваційні естетотерапевтичні технології.

2. Сучасні технології фото та казко терапія у професійній діяльності вчителя початкових класів

3. Техніки арт-терапії в навчально-виховному процесі початкової школи

4.  Науково-педагогічні основи естетотерапії.

4.

Пашко Людмила Федорівна

1. Актуальні проблеми теорії і методики викладання.

2.  Науково-теоритичні основи змісту сучасної освіти

3. Принципи, методи. Прийоми та засоби навчання в сучасній освіті

 

5.

Міщенко Ірина Олексаандрівна

1. Урок як  основна форма навчання історії та суспільних дисциплін

2. Науково-методичне забезпечення викладання курсу «Людина і світ»

3.  Методика роботи з історичними джерелами

4.  Технологія розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільних курсів історії та суспільних дисциплін

5.  Новітні підходи до суспільних дисциплін

6.  Методичні основи роботи вчителя на уроці

7. Технологія тестових завдань на уроках історії та природознавства суспільних дисциплін

 

6.

Ільченко Олексій Георгійович

1. Структура і зміст навчального середовища учня початкової школи.

2. Структура і зміст навчального середовища учня 11 – річної школи

7.

Олексенко Олександр Васильович

1. Залучення додаткових коштів для потреб навчального закладу (менеджмент)

2. Нормативно-правова база залучення додаткових коштів для потреб навчального закладу. (менеджмент)

3. Фінансово-економічне забезпечення діяльності освітнього закладу. (менеджмент)

4. Формування компетентнісно-діяльнісного змісту освіти навчального закладу.

5. Науково-теоритичні основи і практика фінансування навчального закладу.

6. Правові аспекти контролю педагогічної діяльності.

7.          Науково-теоритичні основи змісту сучасної освіти

 

8.

Шарій-Якубовська Єлизавета Іванівна

1.          ІКТ: можливості використання в навчально-виховному процесі та перспективи розвитку.

2. Розвиток культури мовлення як складова професійної компетентності вчителя

3. Аудіювання на уроках іноземної мови.

4. Сучасні тестові технології з іноземної мови. Тестовимй контроль на компетентності викладачів іноземних мов.

5. Навчання читанню на уроках англійської мови.

6. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні іноземних мов.

 

 

 

Четвер, 05 квітня 2012 16:58

Склад кафедри методики змісту освіти

Автор

Буйдіна Олена Олександрівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук;

Ільченко Віра Романівна - професор кафедри, директор НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Федій Ольга Андріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри методики змісту освіти;

Міщенко Ірина Олександрівна –  доцент кафедри, методист відділу гуманітарних дисциплін;

Ільченко Олексій Георгійович - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук;

Олексенко Олександр Васильович – доцент кафедри;

Шарій-Якубовська Єлизавета Іванівна – доцент кафедри;

Корягіна Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри;

Нетудихатка Наталія Вікторівна – методист кафедри.

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.В.Нетудихатка
Останнє оновлення 11.06.2015

bozhko2

Прізвище, ім’я, по батькові: Божко Валентина Олександрівна

Рік народження: 1964            

Освіта: вища

Фах: учитель української мови й літератури

Звання, нагороди: учитель-методист, грамоти ГУОН, Грамоти районого відділу освіти

Стаж: 26 р.

Адреса досвіду: Полтавська обл., м.Лубни, вул. 60-річчя Жовтня, 10, Лохвицька гімназія №1

Тема досвіду: Розвиток логічного й критичного мислення на уроках української мови та літератури як один із шляхів формування творчої особистості

Анотація досвіду:

У своїй роботі Божко В.О. послуговується відповідними рекомендаціями щодо розвитку критичного мислення на уроках української мови й літератури. Ці уроки традиційно складаються з чотирьох етапів:

– актуалізація знань, пробудження інтересу до теми, визначення мети уроку;

– осмислення нової інформації, критичне читання та письмо;

– формування власної думки стосовно навчального матеріалу;

– узагальнення і оцінка інформації, визначення способів розв’язання проблеми, з’ясування власних можливостей.

Актуальність досвіду полягає в тому, що учитель допомагає учням самостійно здобувати знання. Найбільш оптимальними для цього є методи проблемного навчання – дослідницький, діалогічний, евристичний, тобто методи, які пробуджують «дослідницький рефлекс».

У ході вирішення проблеми Божко В.О. пропонує учням різноманітні прийоми та методики, такі як «Думай, обговорюй, спілкуйся», «Знаю – хочу дізнатися – вивчаю», «Читання в парах – запитання в парах», «Щоденник подвійних записів», «Академічна суперечність» тощо. Такі методики дозволяють організувати роботу в парах, групах, формування самостійних суджень.

Важливе місце у її роботі посідають вправи на розвиток лінгвістичної пам’яті. Цьому сприяють вправи спрощеного викладу навчального матеріалу, на основі створення опорних схем, словесних формул, які сприяють легшому запам’ятовуванню теми.

Учитель вносить елемент дослідження в навчальну діяльність, що сприяє вихованню в школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує потребу дітей у самостійних пошуках.

            Розвиток логічного й критичного мислення школярів має на меті виховання такої особистості, яка в будь-яких життєвих ситуаціях швидко знаходить правильне рішення, уміє застосувати набуті знання на практиці спонтанно, урівноважено, адекватно.

Рекомендована література

1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004.

2. Павловська О. Вчимо мислити критично. Взагалі. І на уроках мови зокрема // Методичні діалоги. – 2008. - №5

3. Панченков А. Критичне мислення – основа дебатних технологій навчання // http://osvita.ua/school/technol/1141/

4. Скоморовська Н. Використання технології критичного мислення на уроках української літератури // УМЛШ. – 2012, № 4

5. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. – Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999.

6. Ющук І. П. Розвиток мислення дітей на уроках рідної мови (під час вивчення фонетики, лексики й морфології) // Бібліотечка «Дивослова». – 2010. – № 9.

Додаток 1. Презентація досвіду роботи вчителя (завантажити)

Додаток 2. Урок за творчістю В.Підмогильного (завантажити)

Додаток 3. Презентація до творчості В.Підмогильного (завантажити)

Додаток 4. Урок за творчістю Олени Пчілки (завантажити)

 

Досвід вивчала методист відділу гуманітарних дисциплін Коваленко О.П.

 

Відповідальна за зміст сторінки Л. А. Чупрікова

Останнє оновлення 25.02.2013

Четвер, 05 квітня 2012 16:53

Видання кафедри методики змісту освіти

Автор

 

 

 

1. Методичні проблеми впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області : шляхи їх вирішення : матеріали обласної науково-практичної конференції 28 листопада 2006 року. – Полтава. – 2006. – 77 с.

2. Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л. Ф. Пашко, М. І. Степаненко, О. П. Коваленко, В. В. Чирка. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.

 

3. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи / Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 100 с.

 

4. Профільне навчання : досвід упровадження, інноваційні технології / Упор. Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 196 с.

 

5. Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання / Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 210 с.

 

6. Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність: збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 року) / Упор. В. В. Зелюк, Л. Ф. Пашко, О. П. Єрмак. – Полтава : ПОІППО, 2009. — 184 с.

 

7. Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області / Упор. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 144 с.

 

nzp1

8. Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх галузей у профільній школі. Випуск 1. – 2011. – 116 с.

 

nzp2

9. Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – 180 с.

nzp3

10. Наукові записки ПОІППО : Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – Випуск 3. – 122 с.

1

11. Науково-методичні записки ПОІППО : Класний керівник: проблеми, досвід та
перспективи. – 2013. – Випуск 4. – Полтава : ПОІППО. – 124 с.
Четвертий випуск "Науково-методичних записок ПОІППО" укладено за підсумками обласного конкурсу "Класний керівник року – 2012". Збірник містить статті, присвячені різним аспектам роботи класного керівника, а також методичні розробки кращих педагогів Полтавщини – переможців конкурсу.

2

12. Науково-методичні записки ПОІППО : Оптимізація змісту, шляхів та методів сучасної профільної компетентністно орієнтованої освіти.  – 2013. – Випуск 5. Полтава : ПОІППО. – 125 с.
У  п'ятому  випуску  «Науково-методичних  записок  ПОІППО»  всебічно  висвітлено актуальні  проблеми  змісту  та  методів  профільної  компетентнісно  орієнтованої освіти,  визначено  напрями  її  оптимізації,  розглянуто  специфіку  профільної  та
допрофільної підготовки учнів.

3

13. Учнівська олімпіада з хімії в Полтавській області (2005-2013 рр.) : інформ.- аналіт. зб. [упор. О.  Буйдіна]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 60 с.  
У збірнику  представлено  відомості  про  участь  школярів  області у  різних  етапах Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  хімії  впродовж  2005-2013  рр.,  методичні рекомендації  щодо  підготовки  учнів  до  участі  в  олімпіадному  русі  та  чинне нормативне  забезпечення  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових дисциплін.  
Видання адресовано методистам районних (міських)  відділів (управлінь)  освіти, керівникам  загальноосвітніх  навчальних  закладів  для  використання  при організації та проведенні олімпіади, а також учителям хімії – для підготовки учнів до відповідних змагань.

materialy seminaru KMZO-200

14. Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м. Полтава, 27 квітня 2015 р.) [ред. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 60 с. (е-книга)

Висвітлено питання, що стосуються впровадження державних стандартів в умовах модернізації освіти на засадах освіти сталого розвитку, профільної компетентнісно орієнтованої освіти. Розкрито особливості процесу моделювання уроку з огляду на конкретизацію теоретичних засад та представлення практичного компонента реалізації.
Матеріалами обласного науково-практичного семінару можуть скористатися науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, методисти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, працівники органів управління освітою, директори і заступники директорів ЗНЗ, вчителі-практики, студенти педагогічних вузів.

Завантажити

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.В.Нетудихатка
Останнє оновлення 28.08.2014

П'ятниця, 01 березня 2013 10:25

Історія бібліотеки ПОІППО

Автор

Бібліотеки – це скарбниці всіх

багатств людського духу.

                               Г. Лейбніц

Історія заснування бібліотеки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського бере свій початок з 1940 року.

Головне завдання інституту в перші роки діяльності полягало в організації роботи курсів учителів, яких так не вистачало в школах області. Це були перші читачі бібліотеки, яка обслуговувала 230 учителів-слухачів курсів. На той час функціонував лише абонемент. Невелика площа старого приміщення не давала змоги відкрити читальний зал. Книжковий фонд у перші післявоєнні роки складав 1 710 примірників.

5Із січня 1944 року вводиться штатна одиниця бібліотекаря, на яку була призначена Маклецова Л. М.

Із січня 1945 року бібліотекарем працювала Зінченко А. Є., а з лютого 1946 року завідувачкою бібліотеки призначена Бондаренко Є. Н., яка почала інвентаризувати бібліотечний фонд, приводити його в належний стан.

На той час особливим питанням в освіті було підвищення ідейно-політичного рівня, удосконалення загальнопедагогічної і методичної підготовки, спрямованої на забезпечення ідеологічного курсу. Такий процес уніфікації та ідеологізації продовжувався в післявоєнний період протягом десятків років.

Бібліотека відігравала значну роль у цьому процесі. Відбувалося проведення масових заходів з урахуванням ідеологічної політики, організація довідкової роботи, бібліографічні огляди нової літератури, планове поповнення літературою бібліотечного фонду.

Із серпня 1955 року по лютий 1977 року завідувачкою бібліотеки працювала Харитонова В. І. – учасник Великої Вітчизняної війни, яка багато часу приділяла проведенню бесід, диспутів, вечорів, присвячених воєнній тематиці.

Бібліотека інституту продовжувала швидко розвиватися. Приймалися майно та книги від обласних методкабінетів, дошкільних установ і дитячих будинків. Завідувачка перебудувала роботу бібліотеки, щоб цілком забеспечити обслуговування навчальною літературою вчителів, які приїздять на курси.

У 1977 році до бібліотеки прийшла Коновалова Н. І., яка започаткувала нові форми роботи: дні інформації, групове та індивідуальне інформування. У цей час бібліотека почала одержувати і бібліотечну техніку (картки та ящики для каталогів, читацькі формуляри, зошити для реєстрації газет і журналів).

У вересні 1987 року завідувачкою бібліотеки була призначена Александрова Л. А. Була проведена повна перевірка книжкового фонду, переписані наново інвентарні книги, література сформована і розставлена на стелажах за таблицями ББК. На цю роботу було затрачено 3 роки. Здано в макулатуру величезну кількість дуже старих книжок і періодичних видань, які мертвим вантажем лежали в підсобному приміщенні. Бібліотека засяяла і перетворилась у книжкову вітальню.

Проведена бібліотекою робота щодо комплектування фондів позитивно вплинула на динаміку росту впродовж 1990–2008 рр. Приміром, якщо в 1990 р. фонд бібліотеки становив 13 тисяч примірників, то на початку 2008 р. – 27 тисяч видань. Розширився перелік періодичних видань з 23 назв у 1990 р. до 143 – на початок 2008 р.

Систематична «Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і освіти», різноманітні тематичні картотеки з актуальних питань реформування освіти максимально розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольнити потреби навчальних закладів, педагогічних працівників, методистів, працівників освіти області.

Добре сформований і максимально наближений до потреб користувачів довідково-пошуковий апарат бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне довідково-бібліографічне інформування в активному режимі.

Із грудня 2006 року завідувачкою бібліотеки працює Курєнкова Т. Є. Педагог за фахом, але бібліотекар за покликанням, вона творчо підходить до будь-якої справи. У роботі застосовує традиційні й освоює нові бібліотечно-інформаційні технології, здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, бібліотечно-бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування користувачів з питань педагогічної науки і практики.

Бібліотекою зроблені перші кроки на шляху створення електронного каталогу за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «Ірбіс». Так, завдяки їй вже створено 1500 записів, а саме: описана кожна одиниця підфонду «Краєзнавство», розділів фонду «Філософія», «Педагогіка», «Психологія», публікації працівників інституту за 2010,2011 та 2012 роки, нові надходження до бібліотеки.

Подальше впровадження АІБС «Ірбіс» надасть можливість користувачам набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, повноцінного інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики та розбудови інформаційного простору освітянської галузі держави та області.

Той, хто хоч раз переступив заповітний поріг нашої бібліотеки, обов`язково повертається сюди знов і знов. Бібліотекарі зустрічають своїх читачів, використовуючи довірливий стиль роботи і спілкування. Тут працюють, тут пізнають, тут насолоджуються величчю необхідних книжок, отримують знання. Тут навчаються вчителі. Бібліотека назавжди залишається особливою, а прийом у ній – сердечним і кваліфікованим.

Джерело: Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 1940–2010 / В. В. Зелюк (голова ред.кол.). – Полтава: ПОІППО, 2010. – С. 244–246.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 01.03.2013

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.