.

. (477)

 text Наказ ДОН «Про проведення дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті» від 13.04.2017 № 140 

Хід виконання 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток саморегуляції та конкурентоспроможності педагогічного працівника в умовах соціально-економічних змін» (14 квітня 2017 р.)

Тренінгові сесії для керівників закладів освіти та практичних психологів Полтавської області у рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня (24, 26, 27 квітня 2018 р.)

Перші тренінгові сесії (ІІ етап) для педагогічних працівників закладів освіти Полтавської області у межах експерименту «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті» (17, 18, 29, 30 жовтня 2018 р.)

Тренінгові сесії для керівників, вчителів, практичних психологів закладів освіти Полтавської області у межах реалізації дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педпрацівника» (14, 15, 20 та 26 листопада 2018 р.)

Тренінгові сесії для вчителів, практичних психологів закладів освіти Полтавської області у межах реалізації дослідно-експериментальної роботи "Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника" (12-13 грудня 2018 р.)

Відповідальний за сторінку Токаренко Н.М.
Останнє оновлення 11.01.2019

Пропонуємо електронну підбірку видань Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського

1. Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 1940 – 2010 / В.В.Зелюк (голова ред. кол.), С.Ф.Клепко (заст. голови ред. кол.), Л.В.Литвинюк (зав. редакцією). – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с.

2. Друкована продукція ПОІППО (з 2005 року) 

3. Науково-методичний журнал «Постметодика» (Архів)

4. «Імідж сучасного педагога». Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал 

 

 

 

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 № 654 «Про затвердження плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки» у п.14 щодо формування шкільних бібліотечок українською мовою для українських шкіл зарубіжжя.

Формальна освіта допоможе вам вижити,

а самоосвіта приведе вас до успіху.

Джимі Рон

Коли будемо всіх повчати, то не лишиться часу на самоосвіту.

                                              Ірина Вільде

1. Бухлова Н. Мотивація до самоосвіти вчителя й учня / Наталія Бухлова // Управління освітою. – 2010. – № 18 (246), № 21 (249). – С. 24–26; С. 17–21.
2. Василішина О. Управління самоосвітньою діяльністю педагога, або Чи можна й потрібно управляти самоосвітою вчителя? / Олена Василішина // Завуч. – 2013. – № 8 (506). – С. 4–6.
3. Волобуєва Т. Б. Самоосвітня діяльність керівника / Т. Б. Волобуєва. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 6 (30)).
4. Воронина Л. Самообразование как залог качественной подготовки к ЗНО / Людмила Воронина // Біологія. Шкільний світ. – 2013. – № 19 (727). – С. 32.
5. Галузінська М. Самоосвітня діяльність учителя. Науково-практичні рекомендації / М. Галузінська // Завуч. – 2011. – № 2. – С. 3.
6. Ганжа Н. В. Самоосвіта педагога як умова професійного розвитку / Н. В. Ганжа // Нива знань. – 2011. – № 4. – С. 37.
7. Глюза О. А. Формування самоосвітньої компетентності педагога / О. А. Глюза // Завуч. – 2014. – № 5–6 (125–126). – С. 22–31.
8. Голобородова М. М. Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності / М. М. Голобородова, О. А. Клочко, Т. М. Зінченко, М. П. Гладко // Завучу усе для роботи (ж.). – 2014. – № 3–4 (123–124). – С. 34-1.
9. Гонтаренко Л. Хто здатен сприяти освіті інших. Самоосвітня діяльність як складова професійного зростання педагога в сучасних умовах / Ліна Гонтаренко / Управління освітою. – 2013. – № 7 (307). – С. 4–12.
10. Зелюк В. В. Самоосвіта вчителя в умовах профільного та компетентнісно орієнтованого навчання / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9. – С. 24.
11. Каптан Т. М. Самоосвітня діяльність педагогів у системі науково-дослідницької роботи школи / Т. М. Каптан // Управління школою. – 2013. – № 7–9 (379–381). – С. 85–95.
12. Кейс самоосвіти: Самоосвіта заступника. Аксіоми самоосвіти вчителя. Самоосвіта молодого вчителя // Завуч. – 2013. – № 13 (511).
13. Кирилюк М. Самоосвітня діяльність педагога у системі післядипломної освіти / М. Кирилюк, Л. Ніколенко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9 (137–138). – С. 30–33.
14. Кожем`яко С. Планування самоосвітньої діяльності вчителя. Опорний конспект для молодих керівників / С. Кожем`яко, І. Білоус // Завуч. – 2010. – № 31. – С. 4.
15. Колос Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційних технологій / Ю. Колос // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 55–57.
16. Малик Н. Самоосвіта педагогів як професійна компетентність / Н. Малик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 1. – С. 66–68.
17. Маслов В. І. Самоосвіта керівника школи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В. І. Маслов // Актуальні проблеми післядипломної освіти педагогічних кадрів у період відродження національної школи : тези доповідей звітної наукової конференції, 25-26 листопада 1993 року; [ред. О. П. Ігнатенко]. – Київ : УІПКККО, 1993. – 112 с. – С. 13–15.
18. Меленець Л. Самоосвіта вихователів сільських дошкільних закладів України у 50-70-х роках XX століття / Л. Меленець // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (117–118). – С. 30–33.
19. Мирошниченко В. І. Самоосвітня діяльність учителя в контексті особистісно орієнтованої освіти / В. І. Мирошниченко // Постметодика. – 2011. – № 3. – С. 49.
20. Никоненко Н. Сучасні форми самостійної роботи у підготовці педагогів корекційної освіти / Н. Никоненко // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 4 (143). – С. 17–20.
21. Ножовнік О. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців із міжнародної економіки: прикладні аспекти / О. Ножовнік // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10 (119). – С. 34–36.
22. Оберемко І. Професійна компетентність педагогів. Самоосвітня діяльність / Ірина Оберемко // Завуч. – 2014. – № 21 (543). – С. 20–25.
23. Оранчук Л. Органайзер самоосвітньої та методичної діяльності вчителя / Лідія Оранчук // Директор школи (г.). – 2014. – № 10 (730). – С. 50–56.
24. Рафальська О. Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагогів / О. Д. Рафальська // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 9 (21). – С. 43–47.
25. Розсипна Н. Самоосвітня діяльність учителя. Річний план самоосвітньої діяльності учителя математики / Н. Розсипна // Завуч. – 2010. – № 35. – С. 4.
26. Савченко С. Проектно-технологічна діяльність і самоосвіта / Світлана Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – С. 96–99.
27. Симонова А. А. Самоорганизация – эффективный инструмент совершенствования педагога / А. А. Симонова, М. А. Галагузова // Народное образование. – 2011. – № 1. – С. 262–169.
28. Солдатенко М. М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку // Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць : в 5 т. – Т. 4. : Професійна освіта і освіта дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с. – С. 266–273.
29. Співаковська-Ванденберг Є. Самоосвітня компетенція майбутнього вчителя як педагогічна категорія / Є. Співаковська-Ванденберг // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 40.
30. Стародубцева І. Організація самоосвіти педагога / Ірина Стародубцева // Директор школи (г.). – 2011. – № 23 (647). – С. 1, 6.
31. Стасенко В. Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості / В. Стасенко, В. Волканова // Директор школи (ж.). – 2011. – № 5 (53). – С. 16–33.
32. Тимченко Г. Формування знань студентів за умов різних форм аудиторної та самостійної роботи з БЖД / Г. Тимченко, А. Тимченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 10 (139). – С. 15–18.
33. Тихенко Л. Самоосвітня діяльність педагогів позашкільних навчальних закладів / Л. Тихенко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 103–105.
34. Темченко О. В. Управління самоосвітою педагога як засіб підвищення його професійної компетентності / О. В. Темченко // Управління освітою. – 2005. – № 19–21 (103–105). – С. 54–56.
35. Тоболін В. А. Самоосвітня діяльність вчителя: вимога чи необхідність / В. А. Тоболін // Історія та правознавство. – 2013. – № 14–15 (330–331). – С. 5–7.
36. Хайчіна Ю. Компетентність та самоосвіта педагога. Виступ на педраді / Ю. Хайчіна // Завуч. – 2013. – № 4. – С. 21.
37. Чельтер Н. Самоосвіта й професійна компетентність учителя / Н. Чельтер // Завуч. – 2014. – № 7 (529). – С. 11–16.
38. Череватюк В. Самоосвітня діяльність учителя в міжкурсовий період / В. Череватюк // Школа. – 2011. – № 12 (72). – С. 5–10.
39. Шиян Н. Методичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ / Н. Шиян // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6 (135). – С. 12–15.
40. Шуканова А. Самоосвітня діяльність вчителя географії як фактор формування професійної компетентності / А. Шуканова // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 113–115.

 

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 23.01.2015

У процесі виховання громадянина так важливо, щоб у дитини через глибоке усвідомлення свого власного «Я» боліло серце за те, що відбувається навколо неї та поруч із нею, щоб вона з дитинства переживала, відчула громадянські радощі та громадянські прикрощі. (В. О. Сухомлинський)

Ідея любові до Батьківщини

формується тонко і складно.

В. Сухомлинський

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого

прагне, що любить і ненавидить людина …

В. О. Сухомлинський

Вітчизна – це не хтось і десь,

Я – теж Вітчизна.

І. Світличний

 

1. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Методист. – 2014. – № 11 (35). – С. 11–25.
2. Бондаренко О. Ю. Актуальні питання патріотичного виховання / О. Ю. Бондаренко // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2014. – № 3 (03). – С. 5–9.
3. Бондаренко О. Ю. Як виховати патріота? Окремі аспекти практичного досвіду / О. Ю. Бондаренко // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2014. – № 4 (04). – С. 10–12.
4. Боровик І. Громадянська освіта в початковій школі / І. Боровик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 4. – С. 45–47.
5. Буланов Ю. Виховувати громадянина через практичне впровадження демократичних інституцій у навчальному закладі / Ю. Буланов // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 3. – С. 69–70.
6. Ващенко Г. Виховний ідеал / Григорій Ващенко. – Полтава : Ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 191 с.
7. Виховання моральності підростаючого покоління : науково-методичний посібник / К. І. Чорна, Н. І. Ганнусенко, В. А. Киричок та ін.; [за заг. ред. К. І. Чорної]. – К. : Богдана, 2005. – 288 с.
8. Всеполтавський посвіт школи-родини : навчально-методичний посібник / [за ред.: П. І. Матвієнка, Н. І. Білик]. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 322 с.
9. Гавлітіна Т. Управління національно-патріотичним вихованням підлітків у позашкільному навчальному закладі в контексті адаптивних процесів / Тетяна Гавлітіна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5. – С. 29–34.
10. Глазова О. Патріотичне виховання на уроках української мови (на прикладах дидактичного матеріалу для 6 класу) / Олександра Глазова // Методичні діалоги. – 2014. – № 7–8. – С. 15–25.
11. Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді : здобутки та проблеми освітян Полтавщини / [уклад.: Н. В. Настенко, В. О. Сліпак]. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 96 с.
12. Гудкова І. Я – патріот. Програма громадсько-патріотичного виховання школярів / Ірина Гудкова // Шкільний світ. – 2012. – № 4 (612). – С. 4–6.
13. Досвід національно-патріотичного виховання учнів // Позакласний час. – 2006. – № 1–2.
14. Дригота В. В. Школьный музей в системе патриотического воспитания учащихся / В. В. Дригота // Педагогика. – 2012. – № 8. – С. 54–60.
15. Золотухіна В. М. Виховувати патріотів рідного міста (з досвіду проведення Днів міста у Полтавській спеціалізованій школі № 5) / В. М. Золотухіна, В. В. Кловацький, Л. М. Деряга // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 2–3 (91–92). – С. 103–105.
16. Івашковський В. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді в контексті реформування освіти в Україні / Віталій Івашковський // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 12–16.
17. Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності / М. М. Качур // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 47–55.
18. Кірова О. Урок курсу «Громадянська освіта» у 3 класі / О. Кірова // Початкова щкола. – 2011. – № 5. – С. 25–27.
19. Кічігін В. Концепція патріотичного та спортивного виховання молоді / Володимир Кічігін // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 45–47.
20. Коваленко М. Громадянська освіта в Україні: стан та перспективи розвитку / Марина Коваленко // Управління освітою. – 2014. – № 2 (326). – С. 18–26.
21. Колодій О. Категоріально-понятійний апарат дослідження проблеми патріотизму / Олена Колодій // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 3 (102). – С. 72–78.
22. Колодій О. Розвиток патріотизму як умова формування ціннісних орієнтацій зрілості / О. Колодій // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 1 (110). – С. 50–52.
23. Курочка О. Джерела національного відродження / Ольга Курочка // Профтехосвіта. – 2012. – № 12 (48). – с. 28–31.
24. Кучер О. Стан проблеми формування громадянської компетентності старшокласників у масовій практиці навчання / О. Кучер // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 3. – С. 60–62.
25. Кучеренко О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 1 (86). – С. 41–43.
26. Левченко Т. Г. Громадянська освіта в ДНЗ / Т. Г. Левченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 144 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
27. Лелеко М. С. Як виховати патріота? Роздуми вчителя / М. С. Лелеко // Педагогічна майстерність. – 2014. – № 10 (46). – С. 2–7.
28. Макатьов А. Патріотичне виховання в позакласній роботі / А. Макатьов // Сучасна школа України. – 2010. – № 3 (219). – С. 38.
29. Матвієнко П. І. Живодайні джерела патріотизму / П. І. Матвієнко // Постметодика. – 2000. – № 1 (27). – С. 22–26.
30. Махно О. П. До джерел громадянськості / О. П. Махно // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2 (87). – С. 2–27.
31. Мачулкіна О. Формування громадянської компетентності на уроках математики в початкових класах / О. Мачулкіна // Початкова школа. – 2014. – № 7. – С. 24–26.
32. Міщенко С. Патріотичне виховання учнів ПТНЗ / Світлана Міщенко // Профтехосвіта. – 2010. – № 11 (23). – С. 29–33.
33. Наталенко В. Ми – українці, ми – за мир! / В. Наталенко // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 19–20.
34. Ніжнік О. Урок курсу «Громадянська освіта» у 3 класі / О. Ніжнік // Початкова школа. – 2011. – № 4. – С. 15–16.
35. Овсієнко С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2 (87). – С. 28–36.
36. Орлова Н. Формування патріотичних та громадянських почуттів учнів (на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка) / Наталія Орлова //Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 39–41.
37. Патріотичне виховання в початковій школі: розробки уроків та позакласних заходів : навчально-методичний посібник / [уклад.: Т. М. Сорочан, І. І. Цимбал, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна, В. О. Слапак, Г. Ф. Царьова]. – Луганськ : Знання, 2007. – Т. 1. – 280 с.
38. Патріотичне виховання в початковій школі: розробки уроків та позакласних заходів : навчально-методичний посібник / [уклад.: Т. М. Сорочан, І. І. Цимбал, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна, В. О. Слапак, Г. Ф. Царьова]. – Луганськ : Знання, 2007. – Т. 2. – 146 с.
39. Патріотичне виховання в початковій школі: розробки уроків та позакласних заходів : навчально-методичний посібник / [уклад.: Т. М. Сорочан, І. І. Цимбал, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна, В. О. Слапак, Г. Ф. Царьова]. – Луганськ : Знання, 2007. – Т. 3. – 144 с.
40. Патріотичне виховання учнів засобами туристсько-краєзнавчої роботи / [уклад.: О. А. Панкратьєв, О. А. Мацевич, Т. В. Сідельнікова, Є. М. Ніколаєнко]. – Луганськ : Знання, 2008. – 164 с.
41. Пащенко Д. Патріотичне й національне виховання – складові становлення громадянина / Дмитро Пащенко // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 8–13.
42. Петрова О. Форми громадянського виховання у школі / О. Петрова, Т. Чистякова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 10. – С. 26–28.
43. Петронговський Р. Про формування патріотизму в старшокласників / Роман Петронговський // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 40–41.
44. Позняк С. І. Уявлення школярів про громадянина і формування в них громадянської компетентності / С. І. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4 (57). – С. 83–92.
45. Присяжна Л. Україна – єдина країна (Виховна година) / Людмила Присяжна // Початкова школа. – 2014. – № 10. – С. 17–20.
46. Приходько З. Виховні заходи «Я гражданин своей страны!» /З. Приходько // Початкова освіта. – 2013. – № 17 (689). – С. 2–4.
47. Реальні моделі громадянської освіти // Громадянська освіта: утопії, моделі, філософії // Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 420 с. – Р. 6. – С. 335–341.
48. Резниченко З. В. «Мы – граждане. Мы – европейцы»: опыт украинско-польского образовательного проекта / З. В. Резниченко // Теория и практика политического участия и гражданской активности молодёжи в современной России : сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической конференции, 17–18 апреля 2014 года, Ленинградская область / З. В. Резниченко ; [отв. составитель Н. С. Смирнова]. – СПб : [б. и.], 2014. – С. 190–192.
49. Розвиток громадянської спрямованості особистості : монографія / М. Й. Боришевський, Т. М. Яблонська, В. В. Антоненко та ін.; [за заг. ред. М. Й. Боришевського]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 186 с.
50. Руденко Ю. Український патріотизм: виховувати на новому, вищому рівні / Юрій Руденко // Освіта. – 2014. – № 34 (20–27 серпня). – С. 10–11.
51. Ружицька Н. Толерантність як психологічна категорія / Надія Ружицька // Профтехосвіта. – 2012. – № 12 (48). – С. 6–10.
52. Савіцька В. Ксенофобія та шляхи її подолання : тиждень соціально-психологічної служби у школі / Вікторія Савіцька // Психолог. – 2011. – № 17 (449). – Тематична вкладка.
53. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів та методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.
54. Савчук Б. Бути готовим до захисту Вітчизни / Броніслав Савчук // Профтехосвіта. – 2011. – № 11 (35). – С. 46–48.
55. Сало М. Формування національної свідомості у школі / М. Сало // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 7–8. – С. 10–11.
56. Світельська-Дірко С. В. Патріотичне виховання засобами казки учнів молодших класів у творчості В. О. Сухомлинського / С. В. Світельська-Дірко // Постметодика. – 2013. – № 4 (113). – С. 60–63.
57. Сердюк І. О. Концептуальна модель виховної роботи «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім`янин» / І. О. Сердюк // Виховна робота в школі. – 2012. – № 11 (96). – С. 13–18.
58. Система громадянського виховання в школі / [упоряд. Ж. Сташко]. – К. : Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
59. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін: навчально-методичний посібник / авт. кол.: І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок та ін. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 240 с.
60. Сінько В. Національно-патріотичне виховання в гуртожитку : З досвіду роботи / Валентина Сінько // Профтехосвіта. – 2011. – № 11 (35). – С. 19–21.
61. Сухушин М. Організація військово-патріотичного виховання в сучасному навчально-виховному закладі / Михайло Сухушин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 3. – С. 89–94.
62. Тіханова В. Національно-патріотичне виховання учнів : З досвіду роботи ПТНЗ Луганщини / Валентина Тіханова // Профтехосвіта. – 2012. – № 2 (38). – С. 22–27.
63. Ткачов С. І. Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле / С. І. Ткачов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 01 (97)).
64. Ткачук В. Наша Батьківщина – Україна. 4 клас / Вікторія Ткачук // Початкова освіта. – 2013. – № 33 (705). – С. 5–13.
65. Формування громадянської компетентності учнівської молоді. Відкриття європейського року громадянської освіти в Україні : матеріали міжн. науково-практичної конференції 8–9 лютого 2005 р. / [ред. кол.: Л. О. Бєлова, І. В. Гавриш, Р. І. Євтушенко, Л. Д. Покроєва, К. А. Юр`єва]. – Харків : ХОНМІБО, 2005. – 304 с.
66. Чорна К. І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста : науково-методичний посібник / К. І. Чорна. – К. : ПП «Медіана», 2004. – 59 с.
67. Чорна К. Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності / К. Чорна // Школа. – 2012. – № 2 (74). – С. 68–74.
68. Швець Т. Особливості громадянської соціалізації старшокласників в умовах євроінтеграції / Тетяна Швець // Шлях освіти. – 2009. – Т. 12. – № 3–4. – С. 147–153.
69. Шевчук І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54–57.
70. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методика його навчання : підручник для студентів / Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна та ін. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 254 с.
71. Шовкошитий В. Національне виховання і українське державотворення : збірник наукових статей / Володимир Шовкошитий. – К. : Видавництво «Колофон», 2002. – 166 с.
72. Шуть С. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах. Тези до публічного виступу / Світлана Шуть // Управління освітою. – 2014. – № 2 (326). – С. 27–30.
73. Щербань М. П. Національна свідомість проростає з дитинства / М. П. Щербань // Постметодика. – 2014. – № 1 (116). – С. 60–64.
74. Щербань П. М. Національне виховання в сім`ї : літературно-публіцистичне видання / П. М. Щербань. – К. : Культурол. ПП «Боривітер», 2000. – 260 с.
75. Щербань М. П. Патріотичне виховання – потреба чи вимога часу / М. П. Щербань // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Вип. 41 / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 155–160.
76. Щербань М. П. Патріотичне виховання в сім`ї – вимога часу / М. П. Щербань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград : КДПУ, 2014. – С. 229–233.
77. Щербань М. П. Національне виховання і поліетнічне суспільство / М. П. Щербань // Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи : міжнародна науково-практична конференція, 30.04.2014 р., ПОІППО // Технологія інтеграції змісту освіти : збірник наукових праць / [редкол., головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – Вип. 6. – С. 126–133.
78. Якименко Т. Як народжується любов до Батьківщини? / Тетяна Якименко // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 8–12.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 23.01.2015

semenko300Прізвище ім'я побатькові: Семенко Микола Семенович

Освіта: вища, Полтавський педагогічний інститут

Звання, нагороди: нагороджений грамотою Полтавської обласної державної адміністрації у 2011році.

Адреса досвіду: Полтавська область, м. Лохвиця вул.. Шевченка,27 тел 3-14-30

Преорітетний напрямок роботи:

Методика проведення позаурочної роботи із студентами училища з метою зацікавлення їх до вивчення математики, організація підготовки та участі дітей у плануванні міроприємств тижня математики в навчальному закладі.

Наш навчальний заклад декілька років тому відмітив своє 75-річчя. І має багато хороших традицій, серед яких проведення щороку предметних тижнів, не лише з медичних фахових дисциплін, а і загальноосвітніх.

Я більш детально зупинюсь на методиці підготовки і проведення тижня математики у Лохвицькому медичному училищі.

   Мета проведення тижня :

 • розвивати творчі здібності студентів, зацікавлювати їх шляхом підвищення розумової діяльності ;
 • розвивати логічне мислення, просторову уяву;
 • творче відношення до вивчення предмету .
  • 1-й день – ознайомлення із планом тижня математики, конкурс математичних газет;
  • 2-й день – конкурс виготовлених студентами моделей при розв'язуванні геометричних задач;
  • 3-й день – конкурс комп'ютерних презентацій, створених за допомогою програмного забезпечення Microsoft Power Point ;
  • 4-й день - математична олімпіада ;
  • 5-й день – математичний вечір, підведення підсумків тижня математики

Математику студенти училища вивчають на першому та другому курсах. Тому для зацікавлення дітей у більш глибокому вивченні предмету працюють два математичні гуртки . Без роботи яких тиждень математики проводити досить складно.

Члени гуртків разом із керівником ведуть тривалу підготовчу роботу по плануванню проведення міроприємств тижня:

Ознайомлюючи студентів училища із планом тижня математики обов'язково озвучуємо його тему. Зокрема: „Видатні математики сучасності”, „Відомі математики, інженери, конструктори Полтавщини”, „Сучасна математична наука і прогрес” та інші.

Для проведення конкурсу математичних газет редколегії кожної з груп, які приймали участь у конкурсі , пропонується обов'язкове висвітлення конкретних питань у відповідності з темою тижня . А також пропонується складання математичних кросвордів.

При розгляді результатів конкурсу, окрім змісту газети, враховується її естетичне оформлення.

Конкурс геометричних моделей готують члени гуртка під керівництвом викладача, підбираючи саме ті задачі, розв'язавши які, студенти зможуть не лише описати розв'язування , а й виготовити геометричну модель.

Найбільш доцільно використати задачі з тем: „Відстань від точки до площини”, „Відстань між площинами”, „Призма”, „Паралелепіпед”, „Піраміда”, „Циліндр”, „Конус” та інші .

Задачі потрібно підбирати з такими числовими значеннями щоб макети були вистою не меншою 20см та не більше 35-40 см.

Специфіка викладання математики обумовлена контингентом студентів. В училищі навчаються в основному дівчата. Для більшості з них не виникає складності у створенні комп'ютерних презентацій . Теми до яких бажано  вказати, а саме: „Функції їх властивості і графіки” , „Тригонометричні функції”, „Похідна”, „Інтеграл”, тощо.

Більшість із розроблених презентацій згодом можна використати на зайняттях математики , кожному студенту вони доступні для перегляду, бо всі знаходяться в кабінеті математики і занесені до каталогу у якому вказано тему, прізвище автора та рік виготовлення.

Олімпіада з математики проводиться у два етапи. Перший етап –по групах для всіх бажаючих напередодні тижня математики, другий - для студентів переможців . Після проведення олімпіади на дошці оголошень училища вивішується „Математична блискавка” із результатами та прізвищами переможців.

Заключним етапом тижня математики є проведення математичного вечора. Для цього створюється журі, до якого доцільно включити викладачів і студентів старшокурсників.

Призерам в різних номінаціях вручаються грамоти і дипломи. Зразки яких розроблені раніше в конкурсах на краще оформлення грамоти, диплома знавця математики, ескізи були зображені в математичній газеті.

Вечір можна проводити у вигляді конкурсів знавців математики. Ведучі відкривають його та запрошують студентів прийняти участь у їх ході , підчас яких демонструються кращі презентаційні матеріали.

Всі, присутні на вечорі мають змогу ознайомитись із виставленими математичними моделями .

Визначаються переможці кращих кросвордів, зображених у математичних газетах.

Робота яку визнано кращою отримує почесне право наступного навчального року відкривати цей конкурс. А її редколегія входить до складу журі.

В ході підведення підсумків тижня визначають групу, яка є найбільш результативною учасницею проведених конкурсів та олімпіади.

Кількість запропонованих глядачам вечора вікторин та конкурсів залежить від того, скільки математичних презентацій демонструється у фіналі .

Результати тижня із прізвищами переможців наступного дня висвітлюються в „Математичній блискавці”.

Аналізуючи досвід проведення тижнів математики, видно , що вони стимулюють студентів до вивчення предмету Зацікавлюють їх у необхідності одержання математичних знань, переконують у тому , що в медицині математика відіграє важливу роль, допомагаючи розв'язувати складні ситуації. Готуючись та проводячи тиждень діти вчаться відповідальності , взаємодопомозі , вмінню орієнтуватись в нестандартних ситуаціях , пояснювати і обґрунтовувати свої думки , розвивати пам'ять, увагу. Перемога в конкурсних номінаціях підвищує самооцінку студентів , відчуття радості за досягнення поставленої мети .    

liovinaПрізвище, ім’я, по батькові:  Льовіна Світлана Олександрівна
Рік народження: 1975 р.
Освіта: вища
Фах: практичний психолог
Звання, нагороди: практичний психолог-методист, почесна грамота Управління освіти і науки Полтавської ОДА (2010 рік), почесна грамота Кобеляцької РДА (2011 рік).
Посада: практичний психолог
Стаж: педагогічний – 16 років, на посаді практичного психолога – 16 років
Адреса досвіду: Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара  
вул. Шевченка 34/37, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39200, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тема досвіду: ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ: ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація досвіду: Принциповою особливістю сучасних освітніх програм все частіше стає створення умов, які сприяють розвитку ініціативності, пізнавальної активності та формуванню здібності до творчої самореалізації, самоактуалізації особистості учнівської молоді. Однак, цей процес, відбувається повільно, несистематично і недостатньо ефективно. Така школа не забезпечує умов для розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників, оскільки навчальний процес у ній орієнтований на засвоєння і накопичення інформації. У ній бракує психологічно обґрунтованого науково-методичного забезпечення, необхідного для ефективного процесу самоактуалізації старших школярів як чинника профільного навчання та професійної підготовки. Виходячи з вище вказаного, було визначено пріоритетні напрямки роботи у діяльності практичного психолога Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара – створення програми для обдарованих та здібних учнів, яка б спонукала їх до свідомого життєвого та професійного самовизначення через самопізнання та саморозвиток.

На нашу думку є доцільним впровадження в освітній процес програми психологічного супроводу процесу самоактуалізації обдарованої особистості.

Провідна ідея програми: створити простір, в якому кожна дитина розвиваючись, розкривала б свій безмежний потенціал в усіх сферах життя. 

До посібника включений узагальнений досвід реалізації у навчальному закладі розвивальної програми для особистісного розвитку обдарованих учнів розробленої та апробованої практичним психологом.

Програма тренінгу ставить за мету: допомогти обдарованим та здібним учням обрати акмеологічну стратегію життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через гармонізацію особистості. Вона містить методичні розробки 11 занять для учнів. Була впроваджена у план освітнього закладу за рахунок виховних годин, годин спілкування з психологом.

Адресовано фахівцям психологічної служби.

Льовіна С.О. Моє успішне професійне майбутнє (завантажити)

Досвід вивчала методист
центру практичної психології

і соціальної роботи ПОІППО
В.А.Маслова

lukova300Прізвище, ім’я, по батькові:  Лукова Світлана Володимирівна
Рік народження: 1975 р.
Освіта: вища
Фах: практичний психолог
Звання, нагороди: практичний психолог-методист,грамота Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (наказ від 17.04.2014 №67), грамота Полтавської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки (наказ Департаменту освіти і науки № 56 від 17.02.2014 р.), грамота Управління освіти Полтавського міськвиконкому (наказ від 05.04.2013 р. № 36-ОС), почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (2014 рік).
Посада: практичний психолог
Стаж: педагогічний – 17 років, на посаді практичного психолога – 13 років
Адреса досвіду: Полтавська гімназія «Здоров’я» №14
вул. Паризької комуни 30, м. Полтава, Полтавська обл., 36000, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тема досвіду: ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА БАТЬКІВ

Анотація досвіду: Просвітницька робота є одним із основних видів професійної діяльності практичного психолога, проте питання створення дієвої системи психологічної просвіти батьків учнів та вихованців навчальних закладів все ще залишається відкритим. Актуальним є створення системи просвітницької роботи практичного психолога з батьками учнів. Автор обґрунтовує роль психологічної просвіти батьків, описує форми та методи, які доцільно застосовувати психологу при плануванні просвітницьких заходів, розкриває основні принципи такої діяльності, висвітлює засади створення системи психологічної просвіти на прикладі одного класу та пропонує підходи щодо визначення критеріїв її ефективності. Принципово новою є ідея побудови системи просвітницької роботи з батьками, що орієнтована на основні етапи психологічного супроводу та завдання освітнього закладу. Хоча автор не пропонує готову систему роботи, у роботі представлено підхід до її створення, надаються рекомендації щодо підвищення ефективності просвітницької діяльності практичного психолога у закладі, що ґрунтуються на власному досвіді практичної роботи автора.

Запропоновані матеріали спрямовані на розширення меж власної компетентності фахівців психологічної служби щодо організації психологічної просвіти серед учнів та батьківської громади і будуть вагомим додатком до існуючого методичного забезпечення.

Апробація даних матеріалів проводилася протягом 2002-2013 років у Полтавській гімназії «Здоров’я» №14, а також на наукових конференціях «Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці» (Полтава, 2006 р.), «Педагогіка та психологія: сучасні погляди та концепти» (Харків, 2012 р.), окремі матеріали опубліковані у авторській роботі «Тренінг взаємодії у родинному колі» (Лукова С.В, 2004 р.).

Лукова  С.  В.  Психологічна  просвіта  батьків  /  Світлана  Лукова.  –  Полтава, 2014. – 26 с. (завантажити)

Досвід вивчала методист
центру практичної психології

і соціальної роботи ПОІППО
В.А.Маслова

Шановні колеги!

Ознайомитися з досвідом педагогів-переможців обласного етапу конкурсу "Учитель року" у 2015 році ви можете на веб-сайті http://ur.poippo.pl.ua/ в розділі "Учитель року-2015".

 

 

Останнє оновлення 17.03.2015

Відповідальна за зміст сторінки С.О.Верховська

Сторінка 1 з 35

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.