Перевір себе: тест з педагогіки для учнів та вчителів

Тест стане у нагоді учням, що цікавляться педагогікою, беруть участь у різних інтелектуальних змаганнях а також учителям при підготовці до конкурсів, при розробці  методичних і дидактичних матеріалів.

Тест з педагогіки включає 62 запитання і спрямований на визначення рівня теоретичних і практичних знань щодо розвитку особистості, основних закономірностей, принципів, методів, форм навчання та виховання; охоплює основні поняття педагогіки й відображає специфіку педагогічної діяльності.

Тест був розроблений викладачами кафедри педагогічної майстерності та пройшов апробацію під час проведення ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у Полтавській області упродовж 2010-2014 рр.

Тест містять питання та варіанти відповідей, з яких потрібно обрати одну або декілька правильних. Окремо надається ключ-дешифратор.

 

Тест з педагогіки для учнів та вчителів

 

1. Знайдіть відповідність між назвами педагогічних наук та їх змістом. Відповідь подайте у вигляді поєднання числа та букви.

1.загальна педагогіка

а) досліджує закони та закономірності виховання, навчання й освіти, організаційні форми й методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп

2.вікова педагогіка

Б) військова, спортивна, вищої школи, профтехосвіти та ін. педагогіка вищої школи, яка розкриває закономірності навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти, специфічні проблеми здобуття вищої освіти

3.Спеціальна педагогіка

В) вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, навчання і освіти, досліджує загальні проблеми навчально-виховного процесу

4.галузеві педагогіки

Г) вивчає і розробляє питання виховання, навчання та освіти дітей з різними вадами: сурдопедагогіка (навчання й виховання глухих і глухонімих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), олігофренопедагогіка, логопедія, виправно-трудова педагогіка

2. Назвіть триєдину мету уроку:
а) патріотична, навчальна, гуманістична;
б) навчальна, виховна, розвивальна;
в) навчальна, державна, гуманістична.

3. Назвіть всеукраїнські учнівські конкурси: 
а) Петра Яцика (українська мова);
б) Левеня (фізика);
в) Ховрашок (хімія);
г) Бобер (інформатика);
д) Кенгуру (математика);
е) Золоте руно (географія);
ж) Колосок (біологія).

4. Знайдіть відповідність. Який тип стосунків між учителем та учнем відносять до особистісно зорієнтованої освіти:
а) «об’єкт-об’єктні»;
б) «об’єкт-суб’єктні»;
в) «суб’єкт-суб’єктні»;
г) «суб’єкт-об’єктні».

5. Перед Вами “Піраміда пізнання”, яка характеризує ефективність засвоєння інформації (у %) при використанні того чи іншого методу навчання. Проставте на піраміді номер методу (за поданим нижче списком), що відповідає певному відсотку засвоєння. Наприклад, №1 − 5%, №2 – 10%.

 

1. Наочне приладдя.

2. Лекції.

3. Виступ у ролі того, хто навчає.

3. Обговорення в групах (дискусії,

5. Аудіо-відео.

6. Читання.

7. Мозкові штурми тощо).

8. Навчання практикою (рольові ігри, програвання ситуацій, ділові ігри, практичні заняття).

piramida 

6. З яким типом темпераменту учня можна було б застосувати наступні рекомендації:
«Надавати перевагу письмовому опитуванню перед усним, деякі письмові завдання закінчувати вдома. Дати можливість подумати, не ставити питання зненацька, не вимагати швидкої відповіді?»
а) холеричний;
б) сангвінічний;
в) меланхолійний;
г) флегматичний.

7. У наведеному нижче списку виберіть прізвища педагогів Полтавщини:
а) Г. Сковорода;
б) Г.Г. Ващенко;
в) О.І. Зигін;
г) А.С. Макаренко;
д) Д.А. Фурманов;
е) Я.А. Коменський.

8. Ситуація. Під час пояснення нового матеріалу учень раптом звертається до вчителя: «Все нам розповідаєте про Берингову протоку, а на моїй карті Чукотка з Аляскою змикається. Тож ніякої протоки там немає!..». Оберіть відповідь, яку дали б ви хлопцеві:
а)  негарно переривати учителя, недослухавши навчальний матеріал до кінця;
б) не будь таким самовпевненим – спочатку переконайся, чи маєш рацію, а потім роби зауваження вчителеві;
в) подивись уважно на карту і побачиш, що на ній зображення низької якості. Тому й здається, що протоки немає;
г) якби Вітус Беринг тебе почув, ото здивувався б!?

 9. Ситуація. Із розмови вчителя і батька (мами) учня: «Нам не вірять, коли ми розповідаємо, що у нас місяцями і, буває, навіть роками стоять нерозкорковані пляшки з вином, привезені кимось із гостей, що вперше потрапили у наш дім. І не тому, що у нас сухий закон або чиясь заборона. Просто ні до чого воно нам, це пляшкове щастя, ні до чого – і все.  Так, як і цигарки, до речі. І у наших дітей-підлітків ставлення до цих атрибутів удаваної мужності визначене: ні цікавості, ні тяжіння, але достатньо свідома відраза».
Яка відповідь була б найбільш тактовна:
а)  це просто нормально. Ненормально знати, що отрута, хвороба, і все-таки у себе її силоміць упихати;
б) це вибір Вас та Ваших дітей, кожен має право обирати, як йому жити;
в)  не слід забувати, що дитина вчиться на своєму досвіді: не розуміє, як це «гаряче», поки не опечеться. Тому ваші діти свідомо зможуть вирішувати лише тоді, коли хоча б раз спробують алкоголь і порівняють свої відчуття «до» і «після»;
г) поки що спрацьовує Ваш авторитет. Давайте поговоримо на цю тему, коли Вашим дітям буде років 25?

10. Ситуація. Ви стоїте на зупинці, де чекають автобуса знайомі Вам люди і група Ваших вихованців-шестикласників. Останні розважаються, сміються. Один з підлітків кидає жмут газетного паперу на іншого. Шестикласники сперечаються, але все закінчується сміхом.
Які Ваші дії в цій ситуації будуть найефективніші:
а) звернете увагу дітей на непристойну поведінку і примусите їх прибрати папір;
б) висловите здивування з приводу такої поведінки завжди слухняних шестикласників;
в)  звернетеся до оточуючих, засуджуючи поведінку підлітків;
г)  «не помітите» поведінки школярів?

11. Які повноваження мають органи самоврядування загальноосвіт­ньої школи:
а) вживають заходи, спрямовані на розвиток і правильне розміщення мережі загальноосвітніх шкіл, зміцнення їхньої навчально-матеріальної бази;
б) беруть участь у визначенні державної політики в галузі освіти і науки;
в)  розробляють програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;
г)  визначають зміст компоненту освіти, що надається закладом освіти понад визначений державою обсяг?

12. Ситуація. Ви – вчитель. На уроці під час пояснення нового матеріалу Ви помітили, що учні передають один одному записки. Одна записка упала, і учні побачили, що Ви це помітили.
Які Ваші дії будуть найбільш правильними:
а)  суворим зауваженням припиню такі дії школярів;
б) припиню пояснення і надам дві хвилини, щоб учні змогли висловити у записках свої думки до товаришів;
в)  підніму записку, прочитаю її перед усіма, присоромлю учнів;
г)  продовжу пояснення, ніби нічого і не сталося?

13. Ситуація. Уявіть, що Ви йдете вулицею зі своєю дитино, яка їсть морозиво. Проминувши урну, дитина кидає обгортку від морозива.
Якими будуть Ваші дії:
а)  зробите вигляд, ніби нічого не сталося;
б)  скажете, щоб дитина підняла папірець і кинула його до урни;
в)  зробите зауваження, але не будете примушувати дитину піднімати папірець, підете далі;
г)  з обуренням повернетеся, самі піднімете папірець і кинете його до урни?

 14. Як Ви розумієте поняття «загальнолюдські цінності»:
а) це етичні надбання людей, що належать до однієї національності;
б) це увесь комплекс надбань людства у галузі науки, техніки, віросповідання;
в) це набуті попередніми поколіннями надбання, незалежно від расової та національної приналежності, що визначають основу поведінки окремої людини або певних спільнот;
г) правильної відповіді немає?

15. Ситуація. Уявіть, що Ви – вчитель. В учнів Вашого класу закінчилося новорічне свято. Потрібно прибрати класну кімнату. Якою буде Ваша пропозиція:
а) прибиратиме в кімнаті технічка, це її функції;
б) ви завчасно організували групу слухняних учнів, з ними і приберете кімнату;
в) складено графік чергування учнів на півріччя, тому проблем Ви не бачите;
г) запропонуєте всім швидко обрати, хто що хоче виконувати, регламентуючи тільки час виконання роботи?

16. Про яке джерело сучасної педагогіки говорить М. Г. Стельмахович:
«Це багатотомний усний підручник навчання і виховання, який зберігається в пам’яті народу, постійно ним використовується, систематично збагачується й удосконалюється...»:
а) народну педагогіку;
б) праці видатних педагогів минулого;
в) передовий педагогічний досвід;
г) народну філософію?

17. К. Д. Ушинський зазначав: «...педагогіка буде, звичайно, першим, вищим з мистецтв, бо вона прагне задовольнити найбільшу з потреб людини й людства – їхнє прагнення до вдосконалень у самій людській природі: не до вираження довершеності на полотні або в мармурі, а до вдосконалення самої природи людини – її душі й тіла; а вічно передуючий ідеал цього мистецтва є довершена людина».
На чому ґрунтується К. Д. Ушинський:
а) К. Д. Ушинський неправий, бо педагогіка – лише мистецтво, у ній немає жодних закономірностей;
б) педагогіка формує і систематизує основні знання про виховання, а застосування цих закономірностей у практичній діяльності є мистецтво;
в) педагогіка лише теоретико-прикладна наука, яка вивчає загальні закономірності виховання. А мистецтво передбачає художньо-образну форму відображення особистістю дійсності;
г) правильної відповіді немає?

18. У наведеному нижче списку виберіть прізвища відомих педагогів:
а) К.Д. Ушинський;
б) М. Монтессорі;
в) М. Ватутін;
г) Я. Корчак;
д) І. Мазепа;
е) Ш.А. Амонашвілі.

19. Яка найголовніша, на Вашу думку, мета загальної середньої освіти? Виберіть один із запропонованих варіантів:
а) навчити добре аналізувати тексти, виділяти головне;
б) навчити добре рахувати, проводити обчислення;
в) навчити навчатися;
г) навчити швидко читати;
д) зберегти і покращити фізичне здоров’я дитини.

20. До якого принципу Ви віднесете правило: «Працюючи з усім класом, пам’ятай про кожного учня»?
а) систематичність і послідовність навчання;
б) свідомість і активність навчання;
в) особистісне спрямування;
г) міцність знань;
д) правильної відповіді немає.

21. Доповніть речення одним із чотирьох нижчезазначених варіантів:
Процес, у ході якого готові знання передаються учням, із подальшим процесом закріплення, узагальнення, систематизації та контролю – це:
а) сугестивне навчання (сугестія = навіювання);
б)проблемне навчання;
в) репродуктивне навчання;
г) практичне навчання.

22. Ситуація. Ви йдете коридором школи. У кутку два п’ятикласники з’ясовують між собою стосунки, пускаючи вхід свої кулаки.
Продумайтетактичні лінії спілкування з вихованцями. Виберіть той тип реагування, який Вам знається найбільш доречним:
а) схоплю обох учнів за руки, розведу їх і проведу до учительської для розмови. Уже по дорозі викажу своє негативне ставлення до їхніх дій, називаючи хлопчиків бешкетниками, хуліганами;
б) не зверну увагу, пройду повз них, примовляючи про себе: «Це не мої учні, хай б'ються. Поб'ються і помиряться»;
в) спокійно підійду, обніму одного з хлопчиків, розчепивши його із супротивником, і пригорну до себе, щось скажу йому приємне і заспокійливе на вушко;
г) рішуче підійду до хлопчиків, голосно крикну: «Негайно припиніть цю бійку. Я вам поставлю двійки за поведінку!».

23. Ситуація. Ви − класний керівник 7-го класу. Перерва. Педагог в учительській переглядає учнівські зошити. Раптом до кімнати заходить знервована жінка (мама Оксани Т.) і роздратовано звертається до класного керівника: «Що це у вас діється? Знову чіпляєтесь до моєї Оксани, нацьковуєте на неї інших учнів? А ще педагоги...» Виберіть лінію своєї поведінки у спілкуванні з мамою учениці (один із варіантів):
а) піднімусь із-за столу, намагатимусь вивести маму з учительської, аби інші вчителі не були свідками розмови: "Вийдемо, аби не заважати колегам. Поговоримо в іншому місці";
б) швиденько піду назустріч мамі, посміхнуся і заспокійливо скажу: "Добрий день, шановна Антоніно Петрівно! Сідайте ось тут. Мені приємно бачити вас. Які звістки від сина? Хороший учень був у нас...";
в) продовжую перебирати зошити, не звертаю увагу на репетування: "Хай виговориться ця скандалістка. Тоді й поговоримо. Я їй таке видам про ії Оксану. Дівиця...";
г) зустріну словами: "Ви знову зі скандалом! Настроїли свою Оксану проти всіх учнів і шукаєте винних. Підемо до дітей в клас і вони вам розкажуть таке про вашу доньку...".

24. Якщо вам потрібно буде зробити електронну презентацію під час проведення уроку, яку із нижче наведених програм Ви використаєте (Інтернет не підключено).
а) Eset
б) Mozilla Firefox
в) Outlook Express
г)  Microsoft Office PowerPoint
д)  ABBYY FineReader
е)  Nero Express

 25. До наочних методів навчання належать:
а) практичні та лабораторні роботи;
б) нестандартні уроки;
в) бесіди, інструктажі, лекції, пояснення;
г) ілюстрування, демонстрування.

26.  Система наукових знань, умінь і навичок, визначених для засвоєння учнями, це:
а) метод навчання;
б) зміст освіти;
в) виховання;
г) засоби навчання.

27.  Андрагогіка – це:
а) галузь педагогіки, що займається проблемами освіти, навчання та виховання дорослих;
б) наука, що вивчає особливості розвитку і становлення народної педагогіки;
в) галузь педагогіки (зокрема дефектології) про особливості виховання й навчання дітей з вадами зору;
г) галузь педагогіки (зокрема дефектології), що займається проблемами розвитку, навчання та виховання дітей з вадами слуху.

 28. Принципи навчання:
а) послідовність, системність, авторитарність, доступність, науковість;
б) послідовність, системність, наочність, доступність, науковість;
в) авторитарність, формальність, догматизм, доступність, науковість;
г) послідовність, системність, догматизм, доступність, авторитарність.

29.  Автором якої праці є В.О. Сухомлинський:
а) «Місто сонця»;
б) «Серце віддаю дітям»;
в) «Еміль, або Про виховання»;
г) «Педагогічна поема».

30.  Стадії розвитку колективу за А.С. Макаренком (розставити у правильній  послідовності):
а) виділяються активісти, які підтримують керівника і беруть на себе частину його повноважень;
б) кожний перебуває на рівні самовиховання, ставлячи колективну вимогу сам до себе;
в) колектив повністю склався, більшість функцій керівника переходить до органів самоврядування;
г) колективу ще немає, керівник змушений виступати у ролі "диктатора".

31. Ситуація. Ви – учитель початкових класів. Після уроків до вас підходить збентежений першокласник і, червоніючи, просить дати телефон однокласниці.  На запитання, навіщо він йому потрібен, хлопчик, опустивши очі, зізнається, що йому дуже подобається однокласниця, але поговорити з нею в школі він не наважується, і додає: «Може, по телефону вийде…».
Як би ви поступили в такій ситуації на місці вчителя?
а) дам телефон
б) відволічу хлопчика від цієї ідеї і переключу його увагу на щось інше, не пов’язане з дівчинкою, яка йому подобається;
в) проведу із хлопцем виховну бесіду про необхідність відповідального ставлення до навчання і шкідливість відволікання від освітнього процесу на менш важливі питання, зокрема, особисті симпатії;
г) скажу, що номера телефону у мене немає, але я постараюся допомогти. При найближчій нагоді дам хлопчикові і дівчинці спільне навчальне завдання.

32. Ситуація. У класі є слабкий учень, і діти не пропускають нагоди познущатися з хлопчика. Коли вчитель викликає його до дошки, він тільки затинається, і мовчить, боячись, що всі будуть сміятися над його відповіддю. Учитель зітхає, дорікає і ставить «2». Як би ви діяли на місці вчителя, щоб вирішити проблему невпевненості учня в собі та надмірної сором’язливості?
а) не викликатиму його до дошки, раз він соромиться, буду ігнорувати учня, поки він сам не виявить ініціативу і не визветься відповідати;
б) викликатиму сором’язливого учня щоразу на кожному занятті – нехай вчиться відповідати і буде готовий до уроку;
в) дам учню посильне завдання творчого характеру, яке б відповідало його інтересам, щоб він міг реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал, і таке, яке б зацікавило учнів класу. Попрошу учня зробити презентацію виконаного завдання;
г) дам на наступному уроці контрольну роботу, щоб виявити наявний рівень знань учнів, після чого оприлюдню результати і порівняю успіхи цього учня із рештою класу.

33. Ситуація. Мама з сином заходять в маршрутку (дитині приблизно 4 роки). Мати постійно робить сину зауваження: «Сядь рівно. Я сказала, повернись! Не махай ногами! Скільки можна повторювати тобі – не крутись! Зараз когось вимажеш. Зараз сам підеш до садочка!». Син абсолютно ігнорує слова матері, продовжує вести себе так, як йому заманеться. У чому, на вашу думку, причина такої поведінки дитини?
а) син робить усе наперекір мамі спеціально, випробовує її терпіння та хоче показати, що він – самостійний;
б) така поведінка дитини пояснюється постійним повторенням подібних «загроз» з боку матері, до яких він вже звик і розуміє, що ніякого реального покарання не буде;
в) син ображений на матір, хоче їй помститися, тому й веде себе неприпустимо, повністю усвідомлюючи це;
г) він такий лихий і невихований від народження. Це – гени.

34. Як би ви порадили поводитися мамі із попередньої ситуації?
а) застосувати до дитини фізичне покарання, бо у вихованні важливе не лише заохочення, інколи потрібно й карати, але злегка, щоб не нашкодити здоров’ю;
б) вибачитися перед дитиною, пообіцяти їй заохочення у вигляді морозива чи нової іграшки, тощо;
в) ігнорувати поведінку дитини, робити вигляд, що нічого такого не відбувається;
г) у зрозумілій формі пояснити дитині, що треба себе пристойно вести в громадському місці; захопити дитину якоюсь діяльністю (подивитися у вікно, порозказувати віршики, тощо), щоб вона не ниділа.

35. Індивідуальний підхід у навчанні – це:
а) врахування подібних, типових властивостей учнів;
б) врахування своєрідних особливостей кожної особистості;
в) нівелювання особистісних відмінностей особистості;
г) періодичне врахування і нівелювання індивідуальних особливостей учнів.

36. Із запропонованих варіантів оберіть один вид діяльності, що  найбільше підходить людині у професії «людина-знакова система»:
а) бухгалтер;
б)перукар;
в) музикант;
г) вчитель;
д) художник;
е) менеджер з персоналу.

37. За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як:
а) об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань;
б) рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень;
в) об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться;
г) об’єкт педагогічного впливу, якого треба постійно контролювати, перевіряти.

38. Одним із принципів навчання є принцип оптимізації (вибір такої методики навчання, яка дозволяє отримати найбільші результати при мінімально необхідних витратах часу і зусиль учнів; Ю. К. Бабанський). Визначте, за якою формулою можна зобразити процес оптимізації:
а) Q=t/V;
б) Q=V/t;
в)Q=V*t ;
г) t=Q*V.
де Q – показник ефективності (оптимізації) навчання; V – обсяг виконаної учнем роботи; t – кількість часу, витраченого учнем.

39. Що, на Вашу думку, буде у перший період з навчанням учнів, які звикли до тотального контролю, якщо зняти всі перевірки?
а) учні почнуть проявляти більше навчальної активності;
б)учні зразу стануть старанними у виконанні завдань;
в) відбудеться зниження навчальної активності;
г) нічого не зміниться, учні вчитимуться, як і раніше.

40. Основною метою оцінки вчителем рівня знань учня є:
а) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів;
б) хвалити або карати учнів за щось у конкретній ситуації;
в) виражати думку вчителя щодо особистості учня;
г) підтримувати в класі порядок і дисципліну;
д) це єдиний засіб для того, щоб учні боялися і вчили уроки.

41. Ситуація. Як варто зреагувати вчителю на поведінку учня, що знаходиться у стані афекту (сильного емоційного збудження, «емоційного вибуху»)? Виберіть варіант відповіді:
а) показати, що Вам зрозумілі переживання учня, зачекати, поки він заспокоїться, а потім обговорити ситуацію;
б) насварити, примусити припинити так емоційно реагувати;
в) зробити йому зауваження, присоромити. Навести у приклад інших;
г) повністю ігнорувати поведінку учня. Вести себе так, ніби нічого не сталось.

42. Працюючи з «важкими» підлітками, варто:
а) частіше використовувати жорсткі зауваження;
б) розбирати в присутності товаришів негативні риси характеру конкретного учня;
в) скоротити до мінімуму зауваження, виключивши із свого арсеналу докори і погрози; 
г) продемонструвати усьому класу, як деякі учні нерозумно, а іноді й безглуздо ведуть себе, відповідають на заняттях.

43. Хто із даних людей є представником української педагогіки:
а) М. Ломоносов.
б) Б. Грінченко.
в) Л. Толстой.
г) В. Сухомлинський.
д) Д. Менделєєв.
е) правильної відповіді немає.

44. Дидактика вивчає:
а) вікові психологічні особливості учнів;
б) входження особистості в соціальне середовище, прийняттянорм, цінностей і правил цього середовища;
в) закономірності засвоєння знань, умінь і навичок,  формування переконань, визначає обсяг і структуру змісту освіти;
г) типи державного устрою;
д) формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників спільних культури або країни.

45. Як називається принцип навчання, відповідно до якого навчання здійснюється успішніше, коли ґрунтується на безпосередньому спостереженні та вивченні предметів, явищ і подій:
а) наочності;
б) свідомості й активності;
в) міцності;
г) систематичності та послідовності;
д) поваги до особистості.

46. Виберіть один варіант відповіді. Який підхід у вихованні, на Вашу думку, найбільше сприяє розвитку самостійності у дитини:
а) дитина всьому має навчитися сама, без допомоги дорослих;
б) допомогти дитині діяти самій, але бути в зоні досяжності, надаючи підтримку за потреби;
в) показати дитині, як треба робити, а потім залишити її одну, більше не звертаючи на неї уваги;
г) показати дитині, як треба робити, а потім вимагати дотримання інструкції, постійно контролювати.

47. Із нижченаведеного списку виберіть методи виховання:
а) заохочення;
б) покарання;
в) системність;
г) особистий приклад;
д) цілеспрямованість;
е) рефлексія;
ж) переконання.

48. Виберіть твердження, що стосуються ознак авторитарної освіти:
а) учні мають власну думку і виражають її, навіть якщо вчитель думає інакше;
б) учні в усьому мають погоджуватися  із педагогом, тому що він завжди правий;
в) педагог та учні постійно взаємонавчаються і вдосконалюються;
г) у спілкуванні педагога з учнями переважає монолог.

49. Ситуація. Бувають ситуації, коли школярі (особливо першокласники) охоче беруться за доручення дорослого, але не виконують завдання, тому що не засвоїли його змісту, швидко втратили до нього цікавість або просто забули. Що б Ви могли порадити у таких випадках вчителю:
а) говорити простими короткими реченнями;
б) після виголошення доручення перевірити, як учні зрозуміли завдання;
в) не задавати завдань для дітей цього віку, почекати, поки діти підростуть і стануть уважнішими;
г) якщо діти не виконали завдання, обов’язково їх покарати, щоб вони  привчались до того, що вчителя треба уважно слухати.

50.Ситуація. Виберіть одну найдоцільнішу лінію поведінки.Ви заходите до класу щоб розпочати урок. Учні не готові до уроку: не витерта дошка, на підлозі ганчірка і папірці. Ваша перша дія:
а) не зверну увагу на такі дрібниці, привітаюсь і розпочну урок;
б) привітаюся, мовчки сама витру дошку і підберу папірці;
в) привітаюся, зроблю зауваження, сама витру дошку і підберу папірці;
г) висловлю своє невдоволення, з репліками осуду сама витру дошку і підберу папірці;
д) висловлю своє невдоволення, примушу кількох учнів негайно прибрати клас і витерти дошку;
е) привітаюсь, висловлю своє здивування з приводу безладу, запропоную розпочати урок заново: вийду на 2 хв., щоб учні підготувалися;
ж) привітаюсь, висловлю своє здивування безладдям і запропоную підготувати клас до уроку.

51.Ситуація. Виберіть одну найдоцільнішу лінію поведінки. Ви підходите до групи своїх вихованців, учнів 6-го класу, які не бачать вас, і чуєте у їхньому лексиконі вкрай брутальні слова. Учні побачили вас і зрозуміли, що вчитель почув їх лихослів’я. Ваші дії:
а) я висловлю своє обурення такою поведінкою: «Ви малеча, навчаєтесь у школі і так ганьбите себе. Хіба можна опускатись до рівня покидьків суспільства?»;
б) повідомлю учням, що почула ненормативну лексику, висловлю з цього приводу свої почуття і сподівання, що цього більше не буде. А через деякий час, достатньо підготувавшись,  проведу з учнями бесіду про історію виникнення лихослівної лексики, невластивість її українській мові, українському менталітету, аргументую, що ця лексика була властива поневолювачам і використовувалася з метою принизити раба;
в) зроблю вигляд, що не чула їхньої лексики. Переведу розмову на інше. А через деякий час, достатньо підготувавшись,  проведу з учнями бесіду про історію виникнення лихослівної лексики, невластивість її українській мові, українському менталітету, аргументую, що ця лексика була властива поневолювачам і використовувалася з метою принизити раба;
г) зроблю вигляд, що не чула їхньої лексики. Пізніше проведу індивідуальну бесіду зі своїми вихованцями, присоромлю їх;
д) запрошу до школи батьків лихословів. Виявлю своє невдоволення поведінкою дітей, пообіцявши обговорити це пи­тання на класних батьківських зборах.

52. Визначте, хто є автором даних творів. Відповідь запишіть у вигляді: «1-Б» (якщо вважаєте, що А.С. макаренко є автором твору «Теорія і практика дошкільного виховання»).

1. А.С. Макаренко

А) «Я серце віддаю дітям»

2. Б.Д. Грінченко

Б) «Теорія і практика дошкільного виховання»

3. Софія Русова

В) «Яка тепер народна школа в Україні»

4. В.О. Сухомлинський

Г) «Енциклопедія шкільного роду»

5. О.А. Захаренко

Д) «Педагогічна поема»

53. Педагогіка – це:
а) наука про підготовку підлітків до життя;
б) мистецтво впливу вихователя на дитину з метою формування її особистості;
в) наука про зміст, форми і методи виховання, освіту і навчання;
г) наука про виховання в дітей чемності й дисциплінованості.

54. У педагогіці існує низка відносно самостійних розділів, пов'язаних із дослідженням окремих сторін навчально-виховного процесу. Знайдіть відповідність між назвою розділу та його змістом.

1.Дидактика

а) дослідження сукупності всіх організаційно-педагогічних проблем, пов'язаних з управлінням освітою, мережею й структурою навчально-виховних установ і керівництвом їхньою діяльністю

2. теорія й методика виховання

б) розробка цілей, завдань, змісту, принципів, методів і організації освіти та навчання

3. школознавство

в) формування етичних якостей людини, політичних переконань, естетичних смаків, організації різноманітної діяльності учнів

55. Оберіть одну правильну відповідь.Вчитель вирішив розпочати вивчення розділу з довільно обраної теми. Який принцип навчання було порушено?
а) свідомості й активності;
б) доступності;
в) наочності;
г) систематичності та послідовності;
д) врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

56. Ситуація на уроці. Вчитель у новому класі вирішив провести урок із використанням інтерактивних методів навчання. Він об’єднав дітей у підгрупи по 4-5 осіб,  роздав завдання і повідомив тільки про те, що завдання треба розв’язати. Потім сів за свій стіл і почав готуватись до наступного етапу уроку, не звертаючи уваги на дітей. Коли прийшов час підводити підсумки, виявилось, що декілька підгруп зовсім не виконали завдання, тому що не зрозуміли його, кілька дітей посварилися й сиділи похмурі, дехто взагалі не брав участі у роботі.
Яких помилок, на Вашу думку, припущено вчителем у такій ситуації:
1. Не обговорив правила роботи у підгрупах.
2. Треба було дати інструкцію щодо виконання, перевірити, чи усі правильно її зрозуміли.
3. Треба було повідомити час виконання завдання; розподілити ролі у групі.
4. Впродовж виконання учнями роботи треба було підходити та перевіряти, як вони працюють, на якій стадії виконання тощо.
5. Вчитель усе зробив правильно.

57. Ситуація. Учениці сперечаються щодо прибирання класу: сьогодні у школі святковий вечір і тому обом хочеться мати більше часу для підготовки до вечора. Одна з них, зібрала речі та демонструє намір вийти з класу зі словами: «Ти живеш ближче, отже сьогодні почергуєш сама». Який стиль поведінки у конфліктній ситуації продемонструвала ця учениця? Оберіть одну відповідь:
а) пристосування;
б) конкуренція;
в) співробітництво;
г) компроміс.

58. Що є основним показником ефективності навчання:
а) обсяг знань, інтерес до навчання, якість знань;
б) високі підсумкові оцінки, нагороди, закінчення престижного закладу;
в) отримання винагороди,  успіх серед ровесників.

59. У чому полягають дидактичні здібності вчителя:
а) у вмінні формувати класний колектив;
б) у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність;
в) у глибоких знаннях свого предмету;
г) у здатності розподіляти свою увагу;
д) у здатності викликати подив і захоплення учнів.

60. Ситуація на уроці. Вчитель світової літератури у 8 класі характеризує героя твору, який не є позитивним персонажем. Учні бурхливо відреагували і стали показувати на свого однокласника, який самотньо сидить за останньою партою. Знявся галас. Як повинен вчинити педагог?
Із запропонованих п’яти варіантів оберіть лише два: X – оптимальний варіант поведінки вчителя, Y – допустимий варіант поведінки вчителя:
а) зробити вигляд, що нічого не трапилося і далі проводити урок;
б) призупинити урок, обуритись такою поведінкою учнів і вийти з класу;
в) призупинити урок, зробити порушникам поведінки записи у щоденник і продовжити урок;
г) проводити далі урок, але на наступний урок задати міні-твір про культуру взаємин у колективі;
д) призупинити урок і поговорити з учнями про цінність людських відносин і взаємоповагу.

61. Оберіть усі правильні відповіді. Автором яких праць є В.О. Сухомлинський?
а) «Серце віддаю дітям»;
б) «Педагогічна поема»;
в) «Сто порад учителеві»;
г) «Батьківська педагогіка».

62. Вкажіть прізвища педагогів, про яких йде мова.

1. Український радянський педагог і письменник, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання. У педагогічній практиці здійснював масове перевиховання дітей-правопорушників у трудовій колонії ім. М.Горького(1920–1928 рр. під Полтавою, з1926 р.у Куряжі поблизуХаркова) і дитячій комуні ім. Ф.Е.Дзержинського (1927-1935 рр. у передмісті Харкова). Розробляв теорію і методику виховання в колективі, теорію сімейного виховання.
а)  М. Горький;
б) М. Маклай;
в) А.С. Макаренко;
г) А.В. Луначарський.

2. Італійський педагог, автор популярної  у зарубіжних країнах методики виховання дітей у дошкільних закладах та початковій школі, що ґрунтується на повному прийнятті індивідуальності дитини.
а)  М. Монтессорі;
б) Ф. Коппола;
в) Дж. Верді;
г) М. Мастроянні.

 

Ключ-дешифратор до тестів з педагогіки

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.