Система Orphus

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Здоров`язберігаюча діяльність навчальних закладів

 

(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)

 

 

Найважливіша справа будь-якої школи – турбота про здоров`я учнів. Від здоров`я, гарного самопочуття і бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світосприйняття, розумовий розвиток, рівень навчальних досягнень, віра в свої сили. Навчання учнів здорового способу життя повинне бути системним і сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей.

 

Людина – найвищий продукт земної природи.
Але для того, щоб насолоджуватися скарбами природи,
людина має бути здоровою, сильною та розумною.

                                                            І. Павлов

 

1. Бережна Т. Школа сприяння здоров`ю. Мода чи веління часу? /Т. Бережна // Директор школи. – 2006. – № 47. – С. 22.

2. Білім Г. Активний руховий режим – один із основних компонентів формування навичок здорового способу життя / Г. Білім // Здоров`я та фізична культура. – 2009. – № 34. – С. 10.

3. Ващенко О. Як створити школу сприяння здоров`ю / О. Ващенко, С. Свириденко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

4. Ващенко О. Здоров`язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ващенко, С. Свириденко // Директор школи. – 2006. – № 20. – С. 12.

5.  Ващук С. Потреба бути здоровим / С. Ващук // Директор школи. – 2006. – № 39. – С. 18.

6. Волинець Ю. Луцька гімназія № 4 – Школа сприяння здоров`ю /Ю. Волинець // Здоров`я та фізична культура. – 2009. – № 34. – С. 3.

7. Волкова І. Здоров`я школярів – взаємодія лікарів, педагогів, психологів / І. Волкова // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 12. – С. 5.

8. Гільова І. Оздоровча спрямованість фізичного виховання у школі на основі інноваційних освітніх технологій / І. Гільова // Здоров`я та фізична культура. – 2008. – № 34–35. – С. 41.

9. Гладощук О. Здоровий спосіб життя: виховання та контроль /О. Гладощук // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – с. 99.

10. Дзюба О. Інноваційний підхід до науково-методичного супроводу професійного зростання вчителів основ здоров`я / О. Дзюба, О. Давлетянова //Здоров`я та фізична культура. – 2009. – № 13. – С. 5.

11. Дубогай О. Навчання в русі : Здоров`язберігаючі педагогічні технології в початковій школі / О. Дубогай. – К. : Видавничий дім «Шкільний світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. – 112 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

12. Зберігаємо здоров`я : [Спецвипуск] // Завуч. – 2006. – № 23–24.

13. Зубалій М. Структурні компоненти здорового способу життя старшокласників / М. Зубалій, С. Закопайло // Освіта і управління. – 2005. – № 2. – С. 153.

14. Іванов О. Школа сприяння здоров`ю / О. Р. Іванов // Управління школою. – 2010. – № 2. – С. 2.

15. Капранова Г. Як бути здоровим та успішним учнем : [Науково-методичні рекомендації для вчителя ] / Г. Капранова // Здоров`я і фізична культура. – 2009. – № 11.

16. Кириленко С. Моніторинг школи культури здоров`я / С. В. Кириленко, О. М. Михайлов, Є. М. Павлютенков. – Х. : Видавнича група «Основа», 2008. – 176 с. – (Б-ка журналу «Управління школою» ; вип.. 10 (70)).

17. Кириченко В. Розроблення і реалізація здоров`яформуючої політики навчального закладу : міжсекторальний підхід / В. Кириченко // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 12. – С. 7.

18. Климчик С. Сучасні педагогічні технології у навчанні здорового способу життя. Засідання педради у формі тренінгу / С. Климчик // Школа. – 2009. – № 12. – С. 88.

19. Кузьменко М. Здоров`язбережувальна компетентність випускника школи / М. Кузьменко // Школа. – 2009. – № 12. – С. 93.

20. Леонов О. Оздоровлення організму засобами загартування /О. Леонов // Освіта і управління. – 2005. – № 2. – С. 165.

21. Лузан В. Школа сприяння здоров`ю / В. Лузан // Директор школи. – 2008. – № 11. – С. 17.

22. Мокринська Л. Створення ефективної фізкультурно-оздоровчої системи в загальноосвітньому закладі / Л. Мокринська // Здоров`я та фізична культура. – 2008. – № 34–35. – С. 21.

23. Новикова О. Основи здоров`я. На допомогу вчителю 5 кл. /О. Новикова, Н. Купецька. – К. : Вид дім «Шкільний світ» ; Вид Л. Галіцина, 2006. – 112 с.

24. Обиденна В. Комплексний підхід до оздоровлення / В. Обиденна, А. Проненко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 15.

25. Овчарова А. Управління сучасною Школою сприяння здоров`ю /А. В. Овчарова // Управління школою. – 2009. – № 31. – С. 2.

26. Пащенко В. Моделі організації шкіл сприяння здоров`ю / В. Пащенко // Управління освітою. – 2009. – № 20. – С. 24.

27. Робота підсистеми школи сприяння здоров`ю : [З досвіду роботи Липецької ЗОШ I-III ст., Косовський р-н, Одеська обл.] // Школа. – 2010. – № 2. – С. 10.

28. Сергієнко В. Запровадження в навчальний процес моделі Школи культури здоров`я / В. Сергієнко // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 12. – С. 23.

29. Страшко С. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ / СНІДу / за ред. С. В. Страшка : [Навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров`я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів]. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с.

30. Тарасова Ю. Подаруймо дитині здоров`я! / Ю. Тарасова // Завуч. – 2010. – № 1. – С. 25.

31. Тішакова Л. Система оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі / Л. Тішакова, І. Колованова // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 12. – С. 29.

32. Федорець М. Зниження здоров`явитратності й валеологічне виховання в школі / М. О. Федорець // Управління школою. – 2009. – № 26. – С. 10.

33. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків : За проектом «Діалог» [Навчально-методичний посібник] / [О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова та ін.] ; під. ред. О. В. Вінда. – К., 2003. – 284 с.

34. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів в позакласний час / автор та упорядник Л. Мазуренко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

35. Шевчук О. Інноваційні уроки основ здоров`я : 7 клас / О. Шевчук. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

36.  Шульга Є. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці / Є. І. Шульга // Управління школою. – 2006. – № 29. – С. 25.

37. Шульга С. Оздоровчі технології (школа сприяння здоров`ю) /С. Шульга // Директор школи. – 2008. – № 9. – С. 17.

38. Черненко Н. Школа сприяння здоров`ю від «А» до «Я» / Н. Черненко // Здоров`я та фізична культура. – 2008. – № 9. – С. 3.

39.  Чешенко Є. Школи сприяння здоров`ю : [Методичні поради] /О. Чешенко // Завуч. – 2006. – № 31. – С. 8.

40.  Човбан В. За здоровий спосіб життя : [Методична розробка] /В. Човбан // Шкільний світ. – 2009. – № 45.

41.  Яременко О. Формування здорового способу життя / О. О. Яременко. – К., 2005.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова
Останнє оновлення 16.03.2010

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.