Система Orphus

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПОІППО ЗА IV КВАРТАЛ 2008 РОКУ

Список нових надходжень літератури до бібліотеки ПОІППО
рік квартал
2009
2008
2008
2008
2008

I. Історія України. Політологія. Довідникова література

 

 

1. Великий голод в Україні 1932-1933 років : у IV томах. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 838 с.

2. Данилюк А. Давня архітектура українського села : Етнографічний нарис. – К.: Техніка, 2008. – 256 с.

3. Інформаційний простір України : Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / Автор-укладач Я.О. Чепуренко / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К.: «Освіта України», 2008. – 544 с.

4. Косміна О. Традиційне вбрання українців / О.Ю. Космічна. – К.: Балтія-Друк, 2008. – 160 с. : іл.

5. Лиха коса голодомору : 1932-1933. Авт. колектив : П.П. Панченко (керівник), М.О. Багмет, М.А. Журба та ін. – К.: Україна, 2008. – 432 с.

6. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін. ; За ред. Ф.М. Кирилюка. – К. : Здоров`я, 2004. – 776 с.

7. Приходченко К. Універсальний словник-довідник : 30 000 слів і виразів сучасної української мови. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 320 с.

8. Савченко В. Павло Скоропадський – останній гетьман України / Худож. - оформлювачі Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с.

9. Скуратівський В. Український народний календар. – К. : Техніка, 2003. – 384 с.

10. Українсько-російський, російсько-український словник термінології / Науковий консультант к. ф. н., професор Н.Д. Бабич. – Чернівці : Букрек, 2008. – 432 с.

11. Флегонтова Н. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу. – К.: Освіта України, 2008. – 80 с.

II. Педагогіка. Психологія

 

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604 с.

2. Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки : Монографія / За ред. Г.О. Балла. Автори : Балл Г.О., Медінцев В.О., Нікуленко О.О., Російчук Т.А. – К. : Вид-во «Педагогічна думка», 2007. – 98 с.

3. Життєві домагання особистості. Монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 456 с.

4. Золоті рядки української поезії : Розстріляне Відродження / Укладач О.В. Зав`яз кін. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 224 с.

5. Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально – виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» / Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 204 с.

6. Індивідуалізація виховання дошкільника : Навчальний посібник / Ладивір С. О., Пироженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: 2007. – 152 с.

7. Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя. Колективна монографія / За наук. ред. Ю.М. Шваба. – К. : «Педагогічна думка», 2008. – 276 с.

8. Казанцеві А., Крячко І. Збірник різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації з астрономії. – Х. : Гімназія, 2008. – 48 с.

9. Кизенко В. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник, для вчителів, кер. загальноосвіт. навч. закл., працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко ; АПН України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2007. – 133 с. – Бібліограф. : с. 130-133.

10. Лашевська Г. Учнівський хімічний експеримент 7-9 класи. Науково-методичний посібник. – К. : «Педагогічна думка», 2007. – 112 с.

11. Мерзляк А., Полянський В., Якір М. Математика, 6 клас : Книга для вчителя. – Х. : Гімназія, 2008. – 160 с.

12. Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип.. 8. – 544 с.

13. Пласт : становлення особистості. Науково-методичний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 220 с.

14. Пітила П. Матеріали з розвитку української освіти Львівщини від давніх часів до наших днів. – Львів, 2008. – 236 с.

15. Педагогічна спільнота : психосоціальний аспект. Колективна монографія. - К. : Педагогічна думка, 2007. – 189 с.

16. Соціальні уявлення молоді : особливості та шляхи формування. Наукове видання. Колективна монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 216 с.

III. Українська література. Мовознавство

1. Агеєва В. Українська мала проза XX століття : Антологія / Упорядник В. Агеєва. – К. : Факт, 2007. – 1512 с.

2. Білик І. Меч Арея : Роман / Вступ. слово О. Апанович. – К. : Веселка, 2003. – 432 с.

3. Єрмолова В. Пелинь доль наших : Роман. – К. : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 398 с.

4. Ковтун Ю. Тарасові музи. – К. : Україна, 2003. – 207 с.

5. Казки, прислів`я і т.п., записані в Катеринославській і Харківській губерніях І.І. Манжурою. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 228 с.

6. Коцюбинський М. Збірка творів / Укладання та передмова к. ф. н. Н. Левченко. – Х. : Прапор, 2008. – 336 с.

7. Квітка-Основ`яненко Г. Вибрані твори / Укладання та передмова проф.. О. Борзенка. – Х. : Прапор, 2008. – 480 с.

8. Народні оповідання / Упорядник С. В. Мишанич. – К. : Техніка, 2008. – 448 с.

9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2003. – 144 с.

10. Руданський С. Вибране. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 368 с.

11. Симоненко В. У твоєму імені живу : Поезії, оповідання, щоденник / Упорядник та післямова В.В. Яременко. – 3-тє вид. – К. : Веселка, 2003. – 382 с.

12. Сковорода Г. Вибрані твори / Упорядник та передмова Леонід Ушкалов. – Х. : Прапор, 2007. – 384 с.

13. Стадниченко В. Зелений дзвін / В. Стадниченко. – К. : Україна, 2008. – 576 с. : портр.

14. Тичина П. Золотий гомін : Вибрані твори / Упорядник, вступне слово С. А. Гальченка. – К.: Криниця, 2008. – 608 с.

15. Українка Леся. Усі твори в одному томі / Передмова М.І. Литвинця. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 1376 с.

16. Українська жіноча проза. М. Вовчок, Н. Кобринська, О. Кобилянська. – Х. : Прапор, 2007. – 640 с.

17. Янович В. Спадщина тисячоліть / Пер. з рос. Ю. Стадніченка. – К. : Книга, 2008. – 448 с.

IV. Світова література

 

1. Гоголь М. Повісті. – Х. : Прапор, 2007. – 416 с.

2. Даррелл Д. Балакучий згорток. – К. : ТОВ «Гамазин», 2007. – 288 с.

3. Золя Е. Жерміналь. Роман / Пер. з фр. В. Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 510 с.

4. Кастанеда К. Учение дона Хуана : Путь познания индейцев племени яки / Пер. с англ. Б. Останина. – Харків : Фоліо, 2007. – 254 с.

5. Польський літературний вітраж : Зб. поезій / Переклад, післямова, довідки про авт. А. Глущака. – Одеса : Маяк, 2007. – 168 с.

6. Рід Томас Майн. Вершник без голови : Роман / Пер. з англ.. В.І. Митрофанова. – Харків : Фоліо, 2007. – 510 с.

7. Світової поезії світ : Програмні твори / Упорядник, передмова та біогр. довідки Б. Чайковського. – К. : Обереги, 2003. – 496 с.

8. Шоу Ірвін. Багач, бідняк. Роман. – Харків : Фоліо, 2007. – 637 с.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 18.12.2008

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.