Система Orphus

Список нових надходжень літератури до бібліотеки за II квартал 2008 р.

Список нових надходжень літератури до бібліотеки ПОІППО
рік квартал
2009
2008
2008
2008
2008

I. Історія. Політика. Філософія. Довідкова література

1. Довідник учителя початкової школи в запитаннях та відповідях / Упор. О.В.Ковтун. – Х.: Веста : Видавництво «Ранок», 2006. – 608 с.

2. Довідник вчителя біології, природознавства в запитаннях та відповідях /Упор. О.В.Єресько, С. П. Яценко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок»,2006. – 592 с

3. Король В.Ю. Історія України : Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с.

4. Логвина В.Л. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.

5. Палєха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник. – 5 – те вид. випр. і доп. К.: Вид – во Європ. ун – ту, 2004. – 309 с.

6. Темко Г.Д. Історія України : Посібник. – К.: Видавничий центр Академія», 2002. – 480 с.

7. Філософія : Навчальний посібник / Л.В. Губернський, І.Ф.Надольний, В.П. Андрущенко та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – 6 – е вид., випр. і доповн. – К.: Вікар, 2006. – 455 с.

II. Наука. Освіта. Педагогіка школи

1. Бондар В. Дидактика. – К.:Либідь, 2005. – 264 с.

2. Вітенко І.С., Борисик А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально – методичний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2006. – 200 с.

3. Захаренко О.А. Слово до нащадків. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. –  216 с.

4. Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства.  – Київ, 2006. – 278 с.

5. Проблеми освіти : Науково – методичний збірник / НМЦ ВО МОН України. – К.:2005. – Вип.45: Болонський процес в Україні. – Ч.1. – 192 с.

6. Проблеми освіти : Науково – методичний збірник / НМЦ ВО МОН України. – К.,2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні. – Ч.2. – 200с.

7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2004. – 456с.

8. Страшко С. В., Животовська Л.А., Гречишкіна О.Д., Міненюк А.О., Савонова О.В., Гаврилюк В.О. Соціально – просвітницькі тренінгі з формування

мотивації до здорового способу життя / За ред. Страшка С. В. // Навчально – методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності. – 2 – е вид., перероблене і доповнене. – Київ: Освіта України, 2006. – 260 с.

9. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2006. – 360 с.

10. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 365 с.

III. Мовознавство. Українська література

1. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб./ С. П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища школа, 2005. – 270 с.

2. Бондарчук К.С. Українська мова : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

3. Багряний Іван. Сад Гетсиманський. – К.: Наук. думка, 2005. – 548 с.

4. Велесова книга : ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії .Яценка; рос. мовою – В.Яценка . Видання друге. – К.: Велес, 2006. – 256 с.

5. Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за тобою, Сталіне!», п`єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь».  -  К.: Наук. думка, 2001. – 440 с.

6. Грінченко Б. Поезії. Повісті. Оповідання. – К.: Наук. думка, 2002. – 432 с.

7. Головко А. Вибрані твори / Упорядник текстів, передм. та прим. В.М.Явтушенка. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 256 с.

8. Дудка О.О., Тевелєва Л.А. Українська мова: Довідник. 5 – 9 класи / За ред. А.О.Свашенко. – Х.: Веста: Вид – во «Ранок», 2006. – 416 с.

9. Зборовська Н.В. Код української літератури : Проект психоісторії овітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.

10. Косинка Г. Оповідання / Г.Косинка. Місто :Роман / В.Підмогильний. – К.: Наук. думка, 2003. – 392 с.

11. Куліш П. Вибрані твори / Упор. текстів, передм. та прим. І.М.Андрусяка.  Харків : Веста: Вид – во «Ранок», 2004. – 320 с.

12. Павличко С.  Теорія літератури / Передм. Марії Зубрицької. – К.: Вид – во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

13. Поети «Нью  -  Йоркської групи». Анталогія / Упор. текстів Г.Астаф`єва. – Харків : Веста : Вид  -  во «Ранок», 2003. – 288 с.

14. Сухенко В.Г. Олімпіади  та конкурси з української мови і літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 288 с.

15. Осьмачка Т. Поезії. Повісті : Старший боярин; Ротонда душогубців. – К.: Наук. думка, 2002. – 424 с.

16. Усі українські письменники / Упор. Ю.І. Хізова, В.В. Гоголева. – Харків, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

17. Яновський Ю. Вибрані твори / Упор. текстів Ю. В.Голобородько. –  Харків : Веста : Вид – во «Ранок», 2003. – 368 с.

IV. Методика викладання предметів

1. Вітер М.Б. Основи роботи на персональному комп`ютері : Навч. пос. – К.: Вид – во Європ. унів – ту, 2005. – 51 с.

2. Горобець С. М. Основи комп`ютерної графіки: Навч.пос. / За ред. М. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

3. Кондратенко В., Ломоносов В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації. – К.: КНТ, 2006. – 70  с.

4. Кочина Л.П. Навчання математики у 2 – му класі: Посібник для вчителів. К.: Літера ЛТД, 2003. – 160 с.

5. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9 – 11 класів для середньої школи. – Х.: Олант, 2005. – 224 с.

V. Літературне краєзнавство

1. Генеральний конструктор АК – 47 і Полтавщина: Серія: Кавалери Золотої Зірки / Упор.П.Я.Михайлик. – Полтава, 2005. – 56 с.

2. Двічі Герой Радянського Союзу Г.Т.Береговий ( Історично  докуменальний нарис) / Упор. П.Я. Михайлик. – Полтава: Вид – во АСМІ, 2004. – 45 с.

3. Дичко І.О. З героїчного епосу українського народу ( поетична ентерпретація  ): для вчителів, вихователів, усіх шанувальників нашої історії, мови та культури / Ред. М.В. Костенко. – Полтава: Сам видав, 2006. – 32 с.

4. Дичко І.О. З найдавнішої історії України або Україна як колиска світової цивілізації ( Історична поема ). – Полтава: ТОВ «Рік», 2005. – 78 с.

5. Дичко І.О. Казки Пушкіна. Для вихователів дит. садків, вчит. укр. мови та всіх шанувальників укр. мови / Ред. М.В.Костенко, в пер. І.О.Дичка . – Полтава: Вид – во ПОІППО, 2006. – 72 с.

6. Історія Полтавського краю. Серія: М.В.Остроградський – перший український математик світового масштабу / Упор. П.Я.Михайлик. – Полтава, 2002. – 65 с.

7. Костенко М.В. Полтавська плеяда. – Глобинське видавництво «Полірафсервіс», 2000. – 152 с.

8. Лисенко А.В. Література рідного краю: теоретико – методичний аспект. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 60 с.

9. Мельніченко О.М. Життя, віддане за мир…( Ляля Убийвовк ):Серія: Кавалери Золотої Зірки. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 28 с.

10. Моргун Ф.Т. Хто зруйнував Компартію і найбільшу в світі країну? Роздуми виборця. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 42 с.

11. Поетична Зіньківщина: Посібник – хрестоматія / Упор. А. Лисенко, В. Сичова. – Полтава, 2006. – 105 с.

12. Семено В. Нас об`єднає дух Тараса. – Полтава, 2001, 2004. – 209 с.

13. Тричі Герой Соціалістичної Праці Микола Леонідович Духов ( Історико документальна збірка ) / Упор. П.Я. Михайлик. – Полтава: АСМІ, 2004. – 52 с.

14. Трушина С. О. Кращий учень нашої школи В.М.Челомей: Серія: Кавалери Золотої Зірки. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 34 с.

15. Чарівний світ Катерини Білокур. – Полтава, АСМІ, 2005. – 48 с.

V. Періодичні видання.

Газети

Вечірня Полтава

Освіта України

Управління освітою

Дзеркало тижня

Позакласний час

Управління школою

Коло

Полтавський вісник

Урядовий кур`єр

Зоря Полтавщини

Праця і зарплата

Шкільна бібліотека плюс

Літературна Україна

Педагогічна газета

Українська музична газета

Освіта

Сільська школа України

Комплект газет вид-ва «Шкільний світ»


Журнали

Бібліотечна планета

Довідник секретаря та офіс – менеджера

Початкова школа

Бібліотека вчителя інформатики

Довідник кадровика

Підручник для директора

Бібліотечка «Дивослова»

Зарубіжна література

Післядипломна освіта

Біологія і хімія в школі

Інформаційний збірник МОН України

Полтавський регіон : на пульсі держави

Безпека життєдіяльності

Іноземні мови в навчальних закладах

Практична психологія і соціальна робота

Бюлетень ВАК України

Історія в школах України

Практика управління закладами освіти

Відкритий урок

Інформатика та інформаційні технології

Русская словесность

Вісник тестування і моніторинг в освіті

Економіка в школах України

Русский язык и литература в школе и вузе

Вища освіта України

Комп`ютер у школі та сім`ї

Рідна школа

Вища школа

Книжковий клуб плюс

Трудова підготовка

Виховна робота в школі

Календар знаменних і пам`ятних дат

Урок української

Вивчаємо українську мову та літературу

Математика в школі

Українська мова й література в загальноосвітній школі

Всесвітня література

Мистецтво та освіта

Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях.

Всесвітня література і культура

Нива знань

Українська література в загальноосвітній школі

Географія та основи економіки в школі

Обдарована дитина

Управління школою плюс

Гуманітарні науки

Образотворче мистецтво

Фізичне виховання в школі

Директор школи, ліцею, гімназії

Освіта і управління

Шлях освіти

Дефектологія

Основи захисту Вітчизни

Школа

Дивослово

Охорона праці

Шкільна бібліотека

Фізика та астрономія в школі

Педагогічна думка

 

Дошкільне виховання

Педагогіка і психологія

 

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 10.10.2008

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.