Система Orphus

Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності вчителів у міжкурсовий період (рекомендаційний бібліографічний список літератури)

Формальна освіта допоможе вам вижити,

а самоосвіта приведе вас до успіху.

Джимі Рон

Коли будемо всіх повчати, то не лишиться часу на самоосвіту.

                                              Ірина Вільде

1. Бухлова Н. Мотивація до самоосвіти вчителя й учня / Наталія Бухлова // Управління освітою. – 2010. – № 18 (246), № 21 (249). – С. 24–26; С. 17–21.
2. Василішина О. Управління самоосвітньою діяльністю педагога, або Чи можна й потрібно управляти самоосвітою вчителя? / Олена Василішина // Завуч. – 2013. – № 8 (506). – С. 4–6.
3. Волобуєва Т. Б. Самоосвітня діяльність керівника / Т. Б. Волобуєва. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 6 (30)).
4. Воронина Л. Самообразование как залог качественной подготовки к ЗНО / Людмила Воронина // Біологія. Шкільний світ. – 2013. – № 19 (727). – С. 32.
5. Галузінська М. Самоосвітня діяльність учителя. Науково-практичні рекомендації / М. Галузінська // Завуч. – 2011. – № 2. – С. 3.
6. Ганжа Н. В. Самоосвіта педагога як умова професійного розвитку / Н. В. Ганжа // Нива знань. – 2011. – № 4. – С. 37.
7. Глюза О. А. Формування самоосвітньої компетентності педагога / О. А. Глюза // Завуч. – 2014. – № 5–6 (125–126). – С. 22–31.
8. Голобородова М. М. Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності / М. М. Голобородова, О. А. Клочко, Т. М. Зінченко, М. П. Гладко // Завучу усе для роботи (ж.). – 2014. – № 3–4 (123–124). – С. 34-1.
9. Гонтаренко Л. Хто здатен сприяти освіті інших. Самоосвітня діяльність як складова професійного зростання педагога в сучасних умовах / Ліна Гонтаренко / Управління освітою. – 2013. – № 7 (307). – С. 4–12.
10. Зелюк В. В. Самоосвіта вчителя в умовах профільного та компетентнісно орієнтованого навчання / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9. – С. 24.
11. Каптан Т. М. Самоосвітня діяльність педагогів у системі науково-дослідницької роботи школи / Т. М. Каптан // Управління школою. – 2013. – № 7–9 (379–381). – С. 85–95.
12. Кейс самоосвіти: Самоосвіта заступника. Аксіоми самоосвіти вчителя. Самоосвіта молодого вчителя // Завуч. – 2013. – № 13 (511).
13. Кирилюк М. Самоосвітня діяльність педагога у системі післядипломної освіти / М. Кирилюк, Л. Ніколенко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9 (137–138). – С. 30–33.
14. Кожем`яко С. Планування самоосвітньої діяльності вчителя. Опорний конспект для молодих керівників / С. Кожем`яко, І. Білоус // Завуч. – 2010. – № 31. – С. 4.
15. Колос Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційних технологій / Ю. Колос // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 55–57.
16. Малик Н. Самоосвіта педагогів як професійна компетентність / Н. Малик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 1. – С. 66–68.
17. Маслов В. І. Самоосвіта керівника школи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В. І. Маслов // Актуальні проблеми післядипломної освіти педагогічних кадрів у період відродження національної школи : тези доповідей звітної наукової конференції, 25-26 листопада 1993 року; [ред. О. П. Ігнатенко]. – Київ : УІПКККО, 1993. – 112 с. – С. 13–15.
18. Меленець Л. Самоосвіта вихователів сільських дошкільних закладів України у 50-70-х роках XX століття / Л. Меленець // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (117–118). – С. 30–33.
19. Мирошниченко В. І. Самоосвітня діяльність учителя в контексті особистісно орієнтованої освіти / В. І. Мирошниченко // Постметодика. – 2011. – № 3. – С. 49.
20. Никоненко Н. Сучасні форми самостійної роботи у підготовці педагогів корекційної освіти / Н. Никоненко // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 4 (143). – С. 17–20.
21. Ножовнік О. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців із міжнародної економіки: прикладні аспекти / О. Ножовнік // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10 (119). – С. 34–36.
22. Оберемко І. Професійна компетентність педагогів. Самоосвітня діяльність / Ірина Оберемко // Завуч. – 2014. – № 21 (543). – С. 20–25.
23. Оранчук Л. Органайзер самоосвітньої та методичної діяльності вчителя / Лідія Оранчук // Директор школи (г.). – 2014. – № 10 (730). – С. 50–56.
24. Рафальська О. Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагогів / О. Д. Рафальська // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 9 (21). – С. 43–47.
25. Розсипна Н. Самоосвітня діяльність учителя. Річний план самоосвітньої діяльності учителя математики / Н. Розсипна // Завуч. – 2010. – № 35. – С. 4.
26. Савченко С. Проектно-технологічна діяльність і самоосвіта / Світлана Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – С. 96–99.
27. Симонова А. А. Самоорганизация – эффективный инструмент совершенствования педагога / А. А. Симонова, М. А. Галагузова // Народное образование. – 2011. – № 1. – С. 262–169.
28. Солдатенко М. М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку // Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць : в 5 т. – Т. 4. : Професійна освіта і освіта дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с. – С. 266–273.
29. Співаковська-Ванденберг Є. Самоосвітня компетенція майбутнього вчителя як педагогічна категорія / Є. Співаковська-Ванденберг // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 40.
30. Стародубцева І. Організація самоосвіти педагога / Ірина Стародубцева // Директор школи (г.). – 2011. – № 23 (647). – С. 1, 6.
31. Стасенко В. Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості / В. Стасенко, В. Волканова // Директор школи (ж.). – 2011. – № 5 (53). – С. 16–33.
32. Тимченко Г. Формування знань студентів за умов різних форм аудиторної та самостійної роботи з БЖД / Г. Тимченко, А. Тимченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 10 (139). – С. 15–18.
33. Тихенко Л. Самоосвітня діяльність педагогів позашкільних навчальних закладів / Л. Тихенко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 103–105.
34. Темченко О. В. Управління самоосвітою педагога як засіб підвищення його професійної компетентності / О. В. Темченко // Управління освітою. – 2005. – № 19–21 (103–105). – С. 54–56.
35. Тоболін В. А. Самоосвітня діяльність вчителя: вимога чи необхідність / В. А. Тоболін // Історія та правознавство. – 2013. – № 14–15 (330–331). – С. 5–7.
36. Хайчіна Ю. Компетентність та самоосвіта педагога. Виступ на педраді / Ю. Хайчіна // Завуч. – 2013. – № 4. – С. 21.
37. Чельтер Н. Самоосвіта й професійна компетентність учителя / Н. Чельтер // Завуч. – 2014. – № 7 (529). – С. 11–16.
38. Череватюк В. Самоосвітня діяльність учителя в міжкурсовий період / В. Череватюк // Школа. – 2011. – № 12 (72). – С. 5–10.
39. Шиян Н. Методичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ / Н. Шиян // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6 (135). – С. 12–15.
40. Шуканова А. Самоосвітня діяльність вчителя географії як фактор формування професійної компетентності / А. Шуканова // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (118–119). – С. 113–115.

 

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 23.01.2015

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.