Система Orphus

Історія бібліотеки ПОІППО

Бібліотеки – це скарбниці всіх

багатств людського духу.

                               Г. Лейбніц

Історія заснування бібліотеки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського бере свій початок з 1940 року.

Головне завдання інституту в перші роки діяльності полягало в організації роботи курсів учителів, яких так не вистачало в школах області. Це були перші читачі бібліотеки, яка обслуговувала 230 учителів-слухачів курсів. На той час функціонував лише абонемент. Невелика площа старого приміщення не давала змоги відкрити читальний зал. Книжковий фонд у перші післявоєнні роки складав 1 710 примірників.

5Із січня 1944 року вводиться штатна одиниця бібліотекаря, на яку була призначена Маклецова Л. М.

Із січня 1945 року бібліотекарем працювала Зінченко А. Є., а з лютого 1946 року завідувачкою бібліотеки призначена Бондаренко Є. Н., яка почала інвентаризувати бібліотечний фонд, приводити його в належний стан.

На той час особливим питанням в освіті було підвищення ідейно-політичного рівня, удосконалення загальнопедагогічної і методичної підготовки, спрямованої на забезпечення ідеологічного курсу. Такий процес уніфікації та ідеологізації продовжувався в післявоєнний період протягом десятків років.

Бібліотека відігравала значну роль у цьому процесі. Відбувалося проведення масових заходів з урахуванням ідеологічної політики, організація довідкової роботи, бібліографічні огляди нової літератури, планове поповнення літературою бібліотечного фонду.

Із серпня 1955 року по лютий 1977 року завідувачкою бібліотеки працювала Харитонова В. І. – учасник Великої Вітчизняної війни, яка багато часу приділяла проведенню бесід, диспутів, вечорів, присвячених воєнній тематиці.

Бібліотека інституту продовжувала швидко розвиватися. Приймалися майно та книги від обласних методкабінетів, дошкільних установ і дитячих будинків. Завідувачка перебудувала роботу бібліотеки, щоб цілком забеспечити обслуговування навчальною літературою вчителів, які приїздять на курси.

У 1977 році до бібліотеки прийшла Коновалова Н. І., яка започаткувала нові форми роботи: дні інформації, групове та індивідуальне інформування. У цей час бібліотека почала одержувати і бібліотечну техніку (картки та ящики для каталогів, читацькі формуляри, зошити для реєстрації газет і журналів).

У вересні 1987 року завідувачкою бібліотеки була призначена Александрова Л. А. Була проведена повна перевірка книжкового фонду, переписані наново інвентарні книги, література сформована і розставлена на стелажах за таблицями ББК. На цю роботу було затрачено 3 роки. Здано в макулатуру величезну кількість дуже старих книжок і періодичних видань, які мертвим вантажем лежали в підсобному приміщенні. Бібліотека засяяла і перетворилась у книжкову вітальню.

Проведена бібліотекою робота щодо комплектування фондів позитивно вплинула на динаміку росту впродовж 1990–2008 рр. Приміром, якщо в 1990 р. фонд бібліотеки становив 13 тисяч примірників, то на початку 2008 р. – 27 тисяч видань. Розширився перелік періодичних видань з 23 назв у 1990 р. до 143 – на початок 2008 р.

Систематична «Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і освіти», різноманітні тематичні картотеки з актуальних питань реформування освіти максимально розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольнити потреби навчальних закладів, педагогічних працівників, методистів, працівників освіти області.

Добре сформований і максимально наближений до потреб користувачів довідково-пошуковий апарат бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне довідково-бібліографічне інформування в активному режимі.

Із грудня 2006 року завідувачкою бібліотеки працює Курєнкова Т. Є. Педагог за фахом, але бібліотекар за покликанням, вона творчо підходить до будь-якої справи. У роботі застосовує традиційні й освоює нові бібліотечно-інформаційні технології, здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, бібліотечно-бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування користувачів з питань педагогічної науки і практики.

Бібліотекою зроблені перші кроки на шляху створення електронного каталогу за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «Ірбіс». Так, завдяки їй вже створено 1500 записів, а саме: описана кожна одиниця підфонду «Краєзнавство», розділів фонду «Філософія», «Педагогіка», «Психологія», публікації працівників інституту за 2010,2011 та 2012 роки, нові надходження до бібліотеки.

Подальше впровадження АІБС «Ірбіс» надасть можливість користувачам набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, повноцінного інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики та розбудови інформаційного простору освітянської галузі держави та області.

Той, хто хоч раз переступив заповітний поріг нашої бібліотеки, обов`язково повертається сюди знов і знов. Бібліотекарі зустрічають своїх читачів, використовуючи довірливий стиль роботи і спілкування. Тут працюють, тут пізнають, тут насолоджуються величчю необхідних книжок, отримують знання. Тут навчаються вчителі. Бібліотека назавжди залишається особливою, а прийом у ній – сердечним і кваліфікованим.

Джерело: Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 1940–2010 / В. В. Зелюк (голова ред.кол.). – Полтава: ПОІППО, 2010. – С. 244–246.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова

Останнє оновлення 01.03.2013

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.